borang permohonan wasiat

Click here to load reader

Post on 03-Jul-2015

135 views

Category:

Data & Analytics

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Panduan menulis wasiat bagi orang islam

TRANSCRIPT

  • 1. Nama Pemohon/Pewasiat : No.Pasport (Jika Ada) : No.Fail : 1.11.21.31.4 No.Tel :1.5 Jantina : Majlis Agama Islam SelangorSe| .P. U.8.BORANG A lsubkaedah 4(l)| &LIEQVQQQ;MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGORUNIT WASIAT DAN AMANAHTingkat IO.Menara Utara,Bangunan Sultan Idris Shah,Persiaran Masjid,40000 Shah Alanl.Selangor.Tel :03-5514 3400/3771 /3773 Faks :O3-5512 4042 www. mais. gov. n1y.MAKLUMAT PEMOHON /PEWASIAT .- .o - - - .c - - .. .. .- - .- - - .. .. .. .. .. .- - .. .. - - - .- o .- .- .a - - .. .- .. ..-.. - - .. .. .. .. - .. - .- q .q .. .. - .- .- c o - u - c u - c - s o .c - - .- u - o o - .- c o - - - o-n .u .. - c .. .o o - .- .a - c .c - o - o o u - - n - - .n .- u u n o - .u u o - - - u u .a .- o .. .- - n-Lelaki /Perempuan *Mukasurat l

2. SeI. P.U.8.1.6 Status :Kahwin /Bujang /Duda /Janda *1-7 Alamat Surat Menvurat I . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....1.8 Tarikh Lahir :.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....Umur :.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....1.9 Pekerjaan :.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . 1.10 Nama dan Alamat Majikan :.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... NO.KAD PENGENALANMajlis Agama Islam Selangor Mukasural 2 3. SeI. P.U.8.2. MAKLU MAT PENERIMA WASIAT PENGENALAN /NO.PASPORTNO.KAD ALAMAT "E"G5^'-^" PEKERJAAN mo.PASPORTMajlis Agama Islam Selangor Mukasural 3 4. Sel. P.U.8.4. MAKLUMAT HARTA4.1 SENARAI HARTA TAK ALIHNo.HAKMILIK MUKIM/LUAS DAN No.LOT DAERAH BAHAGM" KESELURUHAN4.2 SENARAI HARTA ALIH (TUNAI /AKAUN BANK I SAHAM I INSURANS I TAKAFUL DAN LAIN-LAIN)BIL JENIS HARTA NO.AKAUN I AHLI I DLLMajlis Agama Islam Selangor Mukasurai# 5. Sc| .P. Ll.8.4.3 JENIS HARTA YANG HENDAK DIWASIATKAN Majlis Agama Islam Selangor Mukasurzit S 6. SeI. P.U.8..PENGHUTANG (SEKIRANYA ADA)7. ARAHAN PEWASIAT- .. - c .. .. .. .. .. - .. .. .. .o - .a - .. .. - .. .. .- .. .. .- - n - .. .. .. .- .. .- .. .- - - .. .. .. .- .. - .. .. .. .. .. .. - .. .- .. - .. - .o .. .. .. .. - ..ac .. .. - - - o .o .. .. .. A - .. - .. .. o .. .. .. .. .a .. - .. .. .. - - .. .. .. .. .. .. .. .. .- - n - .. - .- - .. .. .- .- .. .a - .- .. .- .- - .. .. .. .. .- .- .. ..-.. .. .. .. .. - .. .. .. .- .. .. - .. .- - .- .. .. .. - .. - .. .. .. .. - .. .. n .. - .. .. .. .- - - - .- .. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. - .- .. .. .. .o .. - n .. A .. u. u - - .o .- - .. .. - - .. o .. .. .. n .. - .. .. .- .. .. .. .. .. .- .. .. n - o - .c u - .- .. - - - .. .. .- - n - .- .. .. .. - - q .. .. .. .. .. .. .- .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. - .u .- .. - - .. .' .. .. n .. .. .- .. .- - - - .- .. .. .. .u .. .. - .. .. .. .- - .. .. .. .. .. - - - .. .- .o .. .. .. .. .- .. .. - - - .. .. - .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. - .. - - .. .. - .. .- .. - - .. - .- .. - .. .. .. - - o n .. - - .. .. .- - .. .. .. - - - .- .. .. .. .. - .- n .. - .. .. .. - .. - .. .. - .. o - - .. .. .. .. .on.. .. .. .- .. .. - .- - .. .. - .. .. .- o - .. .. .. .. .. .. .- .. .- .. - - .. .. .. .- .. .- - .. .. - .. .q .. .- .. .. .. .. .. .. - .. .. .. - - - .. .. .. .. .. .. .sc.. .. .. .. - .. .. .. .. .. c - .- .- .- - - .. .- .. .- .. .. .- - - .- a .. .. .. .. .. - .- o - .- .. .- .. - .. - .. .. .- .. .. .. .. .. .- - .. .. .. .- .. .. .o .. .. . -- - - - o .. .. .. - .. - .. - .- .. .. .. - .. .. .. .. .. .- - - - .. .- .. - .. u .. .. c .. .. .- .. .. - .. .. .. .. - - - .. .. .. .A a - .. .. - .. .. .. .c .. .. .. .. .. noMajlis Agama Islam Selangor Mukasurat 6 7. SeI. P.U.8.8. PENGAKUAN PEWASIATSaya . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....No.K/ P :.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan ini adalah benar dan dengan ini saya bersetuju melantik Majlis Agama Islam Selangor sebagai Wasi bagi wasiatsaya ini. Tarikh Tandatangan Pewasiat* Potong mana-mana yang tidak berkenaanDokumen diterima oleh :.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .Tarikh.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .- .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - .. .. - .. .. .. .. .. .. .. . aTandatangan dan cop pegawaiCatatan.. .. .. .. .. ., .. .. .. .. o .- .. .- - o .- .. .. .. - .- .. o .. - .. .. .- .. - .. .. o .. .. .oo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .s .. .- .. - .. .. .. - .a - .. .. .. .. .. ..-Majlis Agama Islam Selangor Mukasural 7 8. SeI. P.U.8.KAUNTER PENYERTAANPengurusan Wasiat Orang Islam Majlis Agama Islam Selangor( MAIS )Unit Wasiat dan Amanah Bahagian Mal Majlis Agama Islam Selangor Tingkat 9 & 10, Menara Utara,Bangunan Sultan Idris Shah, Persiaraan Masjid,40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Tel :03-5514 3400 /3771 /3773 Faks :03-5512 4042 Laman Web :www. mais. gov. my E-mail :[email protected] gov. myPejabat Agama Islam Daerah Klang Kompleks Pejabat-Pejabat Kerajaan Daerah Klang,Jalan Kota 41000 Klang Tel I 03-3372 6924/3371 1357 Faks :03-3372 6923Pejabat Agama Islam Daerah Kuala Langat Sungai Manggis,42700 Kuala Langat,BantingTel I 03-31875134/1357 Faks I 03-3187 6186Pejabat Agama Islam Daerah SepangBandar Baru Salak Tinggi,43900 Sepang.Te|5 03-8706 2973Faks :03-8706 29617/1918Pejabat Agama Islam Daerah Gombak (Kuang) Batu 17 3/4 ,48050 KuangTel I 03-6038 3246Faks I 03-6038 3198Pejabat Agama Islam Daerah Gombak (Keramat) Jalan Enggang,Taman Keramat, 54200 Kuala Lumpur. Tel :03-4252 6080 /7689Faks :03-4252 8060Majlis Agama Islam SelangorPejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat Jalan Low Ti Kok,43000 Kajang. Tel Faks03-8734 8352 /8737 7387 03-8736 3220Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Selangor Kuala Kubu Bharu,44000 Kuala Kubu Bharu. Tel Faks03-6064 1437 /3402 03-6064 1122Pejabat Agama Islam Daerah Kuala Selangor Jalan Klang - Kuala Selangor, TelFaks 45000 Kuala Selangor03-3289 1393 03~3289 2287Pejabat Agama Islam Daerah Sabak BemamParit Satu Timur,45300 Sungai Besar. Tel FaksPejabat Agama Islam Daerah Petaling03-3224 1529 03-3224 1486Tingkat 6, Menara Utara,Bangunan SultanTelFaks 03-5514 3698 03-5512 2015Idris Shah,Persiaran Masjid,40000 Shah AlamMukasurut R