borang penubuhan ipts & panduan mengisi borang

Download Borang Penubuhan Ipts & Panduan Mengisi Borang

Post on 08-Jul-2015

507 views

Category:

Documents

45 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PENUBUHAN INSTITUT PENDIDIKAN TINGGI SWASTA 1. I Prosedur Permohonan

Pemohonan penubuhan Institut hendaklah dikemukakan kepada Sektor Pengurusan IPTS, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Gunakan . Borang KP/JPS IPTS(Pen)II II . Borang KP/JPS(Kur)I . Borang LAN (rujuk para 2 dibawah) . Bayaran fee permohonan penubuhan institut sebanyak RM100.00 . Bayaran fee bagi menjalankan kursus sebanyak RM 1,500.00 bagi tahap Sijil, III Diploma RM 2,000.00 dan RM 3,400.00 bagi tahap ijazah . Bayaran hendaklah dibuat secara bank draf atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Sebuah syarikat hendaklah ditubuhkan yang (a) Mempunyai modal berbayar tidak kurang dari RM 200,000.00 (b) Mempunyai pegangan ekuiti / pegangan saham (limited by share campany) IV iaitu tidak kurang dari 30% akuiti bumiputera (DEB) Tidak lebih 20% ekuiti asing dan selebihnya terbuka (c) M&A syarikat hendaklah objek tunggalnya menubuh dan menguruskan IPTS semata-mata Menyediakan perlembagaan institut untuk kelulusan Kementerian Pengajian V Tinggi Melantik Ketua Eksekutif bagi institut diluluskan oleh Kementerian Pengajian VI Tinggi sebelum boleh didaftar oleh Kementerian Pengajian Tinggi Semua kursus yang hendak dijalankan mendapat syor standard minimaAgensi VII Kelayakan Malaysia (MQA) Institut hendaklah didaftarkan dengan Unit Pendaftaran, Sektor Pengurusan IPTS VIII selepas diluluskan Semua IPTS hendaklah mengendalikan kursus pengajiannya dalam bahasa Kebangsaan. Mana-mana IPTS yang hendak menjalankan kursus menggunakan bahasa lain selain dari Bahasa Kebangsaan hendaklah mendapat kelulusan menteri. Permohonan (IPTS) hendaklah mengemukan surat permohonan beserta rasional IX dan justifikasi bagi penggunaan bahasa tersebut. Jika tiada sebarang permohonan dibuat maka Bahasa Kebangsaan akan dengan sendidinya dianggap sebagai Bahasa Pengahantar kepada kursus yang ingin dijalankan dalam mematuhi Seksyen 41(1) 2. Bagi mendapatkan syor standard minima Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)borang dan garis panduan tentangnya boleh didapati dari Lembaga Akretasi Negara, Tingkat 14, Blok B, Menara PKNS-PJ, No 17, Jalan yong Shook Lin, 46050 Petaling Jaya Selangor. 3. Semua dokumen permohonan dan dokumen Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)serta bank draf fee yang berkaitan hendaklah dikemukakan kepada SEKTOR PENGURUSAN IPTS, JABATAN PENGAJIAN TINGGI, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA.

PANDUAN MENGEMUKAKAN PERMOHONAN PENUBUHAN IPTS YANG BUKAN BERTARAF UNIVERSITI / KOLEJ UNIVERSITI / KAMPUS CAWANGAN INSTITUT DAN MENGENDALIKAN KURSUS 1. Borang Tatacara kelulusan bagi kursus Pengajian Institut Pendidkan Tinggi Swasta mengikut peraturan LAN (a) Lengkapkan borang tersebut LAN-TC-01/LAN-TC-02 sebanyak 2 (dua) salinan setiap kursus berpandukan garis panduan yang dikeluarkan olehAgensi Kelayakan Malaysia (MQA), Tingkat 14, Blok B, Menara PKNS-PJ, No 17, Jalan yong Shook Lin, 46050 Petaling Jaya Selangor. Kemukakan maklumat tersebut bersama-sama jumlah fee seperti di para 4 (b) secara berasingan beserta borang dibawah. 2. Dokumen Garis Panduan Penubuhan sesebuah Institut Pendidikan Tinggi Swasta yang bukan bertaraf Universiti atau Cawangan Institut / Kolej Universiti / Kampus Cawangan KP/JPS IPTS (Pen)II dan Borang Permohonan Penibuhan Institut Pendidikan Tinggi Swasta yang bukan bertaraf Universiti / Kolej Universiti / Kampus Cawangan atau Cawangan Institut KP/JPS IPTS(Pen)II sebanyak 2 (dua) salinan kemukakan 1 (satu) salinan kepada Sektor Pendidikan IPTS, Jabatan Pengajian Tinggi. (a) 3. Sila lengkapkan borang tersebut berpandukan garis panduan yang disertakan.

Dokumen Garis Panduan Permohonan Untuk mengendalikan Kursus Pengajian di Institut Pendidikan Tinggi Swasta KP/JPS(Kur)I sebanyak 2 salinan setiap kursus. (a) Sila lengkapkan borang tersebut berpandukan garis panduan yang disertakan. Gunakan satu borang sahaja untuk semua kursus-kursus yang dipohon. Bagi kursus / program berikutnya, ulangi maklumat yang diperlukan seperti di BAHAGIAN B bil.3 hingga 11.

4.

Fee (a) Bank draf berpalang seperti amaun di bawah hendaklah di tulis atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi. Fee yang dikenakan (i) Fee pemprosesan RM 100.00 (ii) Fee bagi permohonan setiap program/kursus bagi sijil sebanyak RM 1,500.00 (iii)Fee bagi permohonan setiap program/kursus bagi Diploma sebanyak RM 2,000.00 (iv) Fee bagi permohonan setiap program/kursus bagi Ijazah sebanyak RM3,400.00

(b)

5.

Borang-borang LAN-TC-01 / LAN TC-02, KP/JPS.IPTS(Pen)II dan borang KP/JPS(Kur)I yang telah dilengkapkan dan bank draf fee-fee yang tepat seperti dipara 2 beserta salinan dokumen-dokumen sokongan yang disahkan hendaklah dikemukan kepada Jabatan Pendidikan Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Kuala Lumpur. Kemukakan bersama dokumen-dokumen sokongan e.g. Borang 24 atau 32A dengan modal berbayar Tidak Kurang RM 200,000.00 (P.U.(A) 539 (7) 49, Tenancy Agrement, MOU/MOA bagi program kerjasama dan plan premis Institut. Perlembagaan Institut sebanyak 3 (tiga) salinan (Akta IPTS Seksyen 30) Memorandum dan perkara-perkara Persatuan (M&A Syarikat) yang tujuan tunggal menubuh dan mengurus institut pendidikan sebanyak 3 (tiga) salinan (Akta IPTS seksyen 12(1)(cadangan). Bagi kursus-kursus yang ingin dijalankan di dalam bahasa lain selain dari Bahasa Kebangsaan sila kemukakan surat permohonan beserta rasional dan justifikasi bagi tujuan pertimbangan.

6.

7. 8.

9.

SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PELAN MENYELURUH BAGI PENUBUHAN DAN PENYELENGGARAAN SESEBUAH INSTITUT PENDIDIKAN TINGGI SWASTA BUKAN BERTARAF UNIVERSITI, KOLEJ UNIVERSITI ATAU KAMPUS CAWANGAN Nota : Senarai semak ini disediakan sebagai panduan bagi meyediakan kertas cadangan pelan menyeluruh untuk jangka masa 5 tahun bagi penubuhan dan penyelenggaraan sesebuah institusi pendidikan tinggi swasta (IPTS) bukan bertaraf Universiti, Kolej Universiti atau kampus Cawangan bagi sesebuah Universiti. Sila masukkan sebarang maklumat lain yang dianggap perlu bagi membolehkan cadangan itu dapat dipertimbangkan. 1. 2. 3. Rasional Penubuhan Wawasan dan Misi IPTS Organisasi dan Pentadbiran IPTS 3.1 3.2 4. Sistem pengurusan dan pengajar Struktur organisasi

Pembangunan Sumber Manusia 4.1 4.2 4.3 Unjuran tenaga pengajar Unjuran staf pentadbiran Program kemajuan staf

5.

Sumber Kewangan 5.1 5.2 Kedudukan dan punca sumber kewangan Perancangan kewangan (Financial Plan) 3-5

6.

Pembangunan Sumber Fizikal 6.1 Perancangan infrasstruktur, kemudahan dan kelengkapan . Pusat pengajaran dan pembelajaran . Perkhidmatan bagi penyelidikan . Pusat sumber dan perpustakaan . Perkhidmatan multimedia

7.

Pengurusan Pelajar 7.1 7.2 7.3 7.4 Unjuran pengambilan pelajar Program bantuan pelajar (Biasiswa, pinjaman dsb) Perkhidmatan penginapan, makanan dan kesihatan Program perkhidmatan sokongan pelajar (termasuk pelajar antarabangsa) . Pusat pelajar . Pusat penerangan . Perkhidmatan kaunseling dan kerjaya

8.

Pembangunan Akademik 8.1 Pembangunan kursus/program . Program Ijazah/bukan Ijazah . Pendidikan komuniti . Pendidikan lanjutan . Pendidikan antarabangsa Kalendar akademik Program penyelidikan dan pembangunan

8.2 8.3 9.

Aktiviti Ko-kurikulum Pelajar 9.1 9.2 9.3 Kemudahan-kemudahan Sukan, Olahraga dan rekreasi Kesatuan, Persatuan, Kelab dan Organisasi Pelajar

10.

Jaminan Kualiti Sistem akreditasi atau jaminan kualiti

Sila kemukan pelan menyeluruh ini bersekali dengan borang permohonan penubuhan IPTS kepada: KETUA PENDAFTAR INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA JABATAN PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

JADUAL PERTAMA RANGKA PERLEMBAGAAN INSTITUT PENDIDKAN TINGGI SWASTA PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA 1996 Peraturan 4(1) AKTA INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA 1996 PERLEMBGAAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA BAHAGIAN 1 LEMBAGA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nama dan alamat Institut Pendidikan Tinggi Swasta Nama pihak yang berkuasa manamakan/memiliki/melantik Keanggotaan ahli lembaga Tempah memegang jawatan Kekosongan dalam lembaga Pemberhentian keahlian BAHAGIAN 11 TANGGUNGJAWAB LEMBAGA 7. Kuasa dan fungi Lembaga BAHAGIAN 111 PROSIDING MESYUARAT 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Korum mesyuarat Pengerusi mesyuarat Perjalanan mesyuarat Keputusan mesyuarat Pindaan perlembagaan dalam mesyuarat khas Sidang mesyuarat Notis dan minit mesyuarat Tatacara prosiding BAHAGIAN IV DISIPLIN DAN TATAKELAKUAN 16. 17. 18. Disiplin dan tatakelakuan staf pengurusan Disiplin dan tatakelakuan guru Disiplin dan tatakelakuan pelajar (Sila lengkapkan sebanyak 2 salinan dan lampirkan bersama permohonan)

Nama dan alamat pemohon

Nama syarikat :

Sektor Pengurusan IPTS Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Aras Bawah dan Aras 5, Blok 1, Menara PJH Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Presint 2, 62100 PUTRAJAYA Tel : 88844786 Fax : 88844794 Tuan,

Tarikh :

AKUAN TERIMA PERMOHONAN PENUBUHAN INSTITUT PENDIDIKAN TINGGI SWASTA DAN MENGENDALIKAN KURSUS PENGAJIAN 1. Borang KP/JPS.IPTS (Pen)II (yang telah dilengkapkan) permohonan untuk penubuhan Pendidikan Tinggi Swasta yang bukan bertaraf Universiti/Kolej Universiti/ Kampus Cawangan Universiti 1 salinan 1.1 Sesalinan borang 24 yang disahkan (sekurang-kurangnya modal berbayar syarikat RM200,000.00 dan penyertaan minima ekuiti Bumiputra sebanyak 30% Sesalinan Borang 32A (Pindah milik pegangan saham) yang disahkan jika berkenaan Sesalinan Borang 49 (ahli Lembaga Pengarah syarikat) yang disahkan Pelan menyeluruh penubuhan dan penyenggaraan Institusi Draf Perlembagaan Institut (Subseksyen II (d) Akta 555 3 salinan Draf M&A yang tujuan tunggalnya menubuh dan menguruskan Istitusi Pendidikan Swasta Subseksyen 12(1) Akta 555 3 salinan Sesalinan Perjanjian Sewa Premis (tenancy Agreement) yang disahkan jika menyewa bangunan Pelan Lokasi / pela

Recommended

View more >