borang pendaftaran balapan dan padang msswpl 2016

Download Borang Pendaftaran Balapan Dan Padang Msswpl 2016

Post on 07-Jul-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Balapan Dan Padang Msswpl 2016

  1/6

  BORANG PENDAFTARAN

  KEJOHANAN OLAHRAGA MSS W.P. LABUAN

  2016

  NAMA PASUKAN :

  PENGURUS PASUKAN :

  KETUA JURULATIH : JURULATIH :

  JURULATIH :

  JURULATIH :

  KATEGORI : L12TKB

  IL    8    0    M 

     L    A    R    I    B    E    R    P    A    G    A    R

     1    0    0   M

     E    T    E    R

     2    0    0   M

     E    T    E    R

     4    0    0  m

    e    t  e   

     L    O    M   P

     A    T    T    I   N    G    G    I

     L    O    M   P

     A    T    J    A    U    H

     L    O    N   T

     A    R    P    E    L    U    R    U

     4    !    1    0    0    M    E    T    E    R

     4    !    2    0    0    M    E    T    E    R

     J    U    M   L

     A    H

  1 0

  2 0

  3 0

  4 0

  5 0

  6 0

  7 0

  8 0

  9 0

  10 0

  11 0

  12 0

  13 0

  14 0

  15 0

  JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0

  yan !"#a$ %&'a$(an )"'!a$ %&$an!a* !"*+' (",a%a ,&$a( U*+'"!&a K"-.$anan/ Disahkan oleh,

  "# SK ST ANNE $e%e&'m (t(' )("( 21 MA* 2016

   M"'y+a*a! P"n+*+'In%+(P"n"#.#a a(an %&a%a(an ,a%a 

  %etem)(t "# +++++++++++++++....

  ( )

   S"!&a, +!&*an ,"'"*!a ,"*#+ %&&'& %an %"n(a,(an

     N    O    M    B    O    R

     P    E    S   E

     R    T    A

   NAMA PESERTA MENGIKUT SURAT BERANAK

  NO. SURAT BERANAK

  TARIKH LAHIR

   B,(- Pe-"(/t((- Pe$et( )"'!a$ %&"!a( %a#a) D'( 2 S(-(-

   Ma(#+)a! yan %&"*& )"'!a$ "*%a'a*(an m(&'m(t "(&(m S'(t Be(-(

   P"ny"*!aan )"'!& %&!an%a(an %"nan (-( 1

   S".*an a!#"! .#"$ )"na) D'( 2 A3(( &n%&&%+ 'a$a-a  .*an yan #"n(a, %a#a) "n!+( 4T5'm"#e47*D %an 2 e)#- $(-(-

   P"'"*!a +n!+( A3(( L(# Be(-t#(-t# -+a )"'!& %&%a!a*(an %& %a#a)

  ,(- Pe-"(/t((- Pe$et(.

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Balapan Dan Padang Msswpl 2016

  2/6

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Balapan Dan Padang Msswpl 2016

  3/6

  BORANG PENDAFTARAN PESERTA

  KEJOHANAN PADANG 9 BALAPAN MSS W.P. LABUA

  NAMA PASUKAN : SMK RAN*HARAN*HA

  PENGURUS PASUKAN : FAISAL FIRDAUS TUAH

  KETUA JURULATIH : HAMMADAH ISKANDAR

  JURULATIH : MOHAMMAD ABDULLAH

  JURULATIH : FAISAL FIRDAUS TUAH

  JURULATIH : MOHD FAD:LI SHAIKH ABDUL RAHIM

  KATEGORI : L1;TKB

  BIL    1    0    0    M    E    T    E    R

     2    0    0    M    E    T    E    R

     4    0    0    M    E    T    E    R

     8    0    0    M    E    T    E    R

     1    5    0    0   M

     E    T    E    R

     3    0    0    0   M

     E    T    E    R

        T    9

     5    0    0    0   M

     E    T    E    R

        T    9

     1    0    0    M     L

        P    A    G    A    R

  1 R601 MOH< IR=ANSHAH IN A15>0037 1 1

  2 R602 MUHAMMA< [email protected] IN MUHAMA< UHAI03>0777 1

  3 R603 MARK GRI??IN ANAK ELIAS 010718>13>0701 1

  4 R604 ROMEB HAKIMEB IN MORSI15>0059 1

  5 R605 [email protected] HA?I TSEN LOONG TBAN 011212>12>1677 1

  6 R606 15>0015

  8 R608 MOH< EAIRIE IN JONAREE 011013>15>0029 1

  9 R609 A=ANG AIMAN [email protected] IN A=ANG RAALI 020625>15>0067 1

  10 R610 MOH< RAMAN IN MOH< KASSIM 020829>15>0069 1 1 1

  11 R611 SHAHRIN IN JAMIL 020930>15>0071

  12 R612 MOH< ?IKRI IN SALIM 010914>15>0021

  13 R613 SAMIR IN INU 031127>15>0033 1

  14 R614 MOH< RE12>0521

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  JUMLAH 2 2 2 2 2 0 2 0

    yan !"#a$ %&'a$(an )"'!a$ %&$an!a* !"*+' (",a%a ,&$a( U*+'"!&a K"-.$anan/

  "# SK ST ANNE $e%e&'m (t(' )("( 21 MA* 2016

  6 M"'y+a*a! P"n+*+'In%+(P"n"#.#a a(an %&a%a(an ,a%a 

    %etem)(t "# +++++++++++++++....

  8 S"!&a, +!&*an ,"'"*!a ,"*#+ %&&'& %an %"n(a,(an

     N    O    M   B

     O    R

     P    E    S    E   R

     T    A

  NAMA PESERTA HURUF BESAR MENGIKUT KAD PENGENALAN 7 SURAT BERANAK

  NO. KPT 7 NO. SURAT BERANAK

  1 B,(- Pe-"(/t((- Pe$et( )"'!a$ %&"!a( %a#a) D'( 2 S(-(-

  2 Ma(#+)a! yan %&"*& )"'!a$ "*%a'a*(an m(&'m(t "(&(m S'(t Be(-(

  3 P"ny"*!aan )"'!& %&!an%a(an %"nan (-( 1

  4 S".*an a!#"! .#"$ )"na) T&a 

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Balapan Dan Padang Msswpl 2016

  4/6

  BORANG PENDAFTARAN PESERTA

  KEJOHANAN PADANG 9 BALAPAN MSS W.P. LABU

  NAMA PASUKAN : SMK RAN*HARAN*HA

  PENGURUS PASUKAN : NURUL ADILLA MD :AIN

  KETUA JURULATIH : HAMMADAH ISKANDAR

  JURULATIH : FAISAL FIRDAUS TUAH

  JURULATIH : MOHAMAD ABDULLAH

  JURULATIH : MOHD FAD:LI SHAIKH ABDUL RAHIM

  KATEGORI : P1;TKB

  BIL    1    0    0    M    E    T    E    R

     2    0    0    M    E    T    E    R

     4    0    0    M    E    T    E    R

     8    0    0    M    E    T    E    R

     1    5    0    0    M    E    T    E    R

     3    0    0    0    M    E    T    E    R

        T    9

     5    0    0    0    M    E    T    E    R

        T    9

     1    0    0    M    L

        P    A    G    A    R

  1 R620 NUR ASHA NATASHA INTI ATIM 021015>15>0056 1

  2 R621 SHA=INIA?IERA INTI SARIN 011119>15>0078 1 1

  3 R622 NUR 0026 1 1

  5 R624 NUR SBA?IKAH INTI AMAN 011109>15>0066 1 1 1

  6 R625 NURAIN INTI MUSLIMIN 020730>15>0042

  7 R626 NURUL SHALEEN INTI MUH< SHUKRI 010209>15>0018

  8 R627 ?ARIATUL HAMEERA INTI 15>0084

  9 R628 0158

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  JUMLAH 2 2 1 1 2 0 0 1

    yan !"#a$ %&'a$(an )"'!a$ %&$an!a* !"*+' (",a%a ,&$a( U*+'"!&a K"-.$anan/

  "# SK ST ANNE $e%e&'m (t(' )("( 21 MA* 2016

  6 M"'y+a*a! P"n+*+'In%+(P"n"#.#a a(an %&a%a(an ,a%a 

    %etem)(t "# +++++++++++++++....

  8 S"!&a, +!&*an ,"'"*!a ,"*#+ %&&'& %an %"n(a,(an

     N    O    M    B   O

     R

     P    E    S    E    R    T    A

  NAMA PESERTA HURUF BESAR MENGIKUT KAD PENGENALAN 7 SURAT BERANAK

  NO. KPT 7 NO. SURAT BERANAK

  1 B,(- Pe-"(/t((- Pe$et( )"'!a$ %&"!a( %a#a) D'( 2 S(-(-

  2 Ma(#+)a! yan %&"*& )"'!a$ "*%a'a*(an m(&'m(t "(&(m S'(t Be(-(

  3 P"ny"*!aan )"'!& %&!an%a(an %"nan (-( 1

  4 S".*an a!#"! .#"$ )"na) T&a 

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Balapan Dan Padang Msswpl 2016

  5/6

  BORANG PENDAFTARAN PESERTA

  KEJOHANAN PADANG 9 BALAPAN MSS W.P. LABUAN

  NAMA PASUKAN :

  PENGURUS PASUKAN : KETUA JURULATIH :

  JURULATIH :

  JURULATIH :

  JURULATIH :

  KATEGORI : L18TKB

  BIL    1    0    0

     M    E    T    E    R

     2    0    0

     M    E    T    E    R

     4    0    0

     M    E    T    E    R

     8    0    0

     M    E    T    E    R

     1    5    0   0

     M    E    T    E    R

     3    0    0   0

     M    E    T    E    R

        T    9

     5    0    0   0

     M    E    T    E    R

        T    9

     1    0    0

     M     L

        P    A    G    A    R

    1   1   0   M

    L     P   A   G   A   R

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10