borang markah induk ujian lisan berasaskan sekolah 2016.doc

Download BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

Post on 01-Mar-2018

248 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  1/25

  BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016

  BAHASA INGGERIS (5 FARADAY)

  Nombor Pusat : ____BH037_

  ________________________

  Nama Sekolah : ____SMK Seafield____________________

  Bil Nama LP A!"#a Gili$a! N%& Ka' P!"!ala! a#*i$a!

  $+i!""i

  K%!*+$,#

  -1 -2 -. -/ -5 J,mla

  1. AK!SH "#MA$ A%& 'H()AKA$AN BH037A001 **11101+,+07

  -. AHMA ($S/A B(N ABA$#(N BH037A00- **11010,237

  3. A$(!& &(M KA$M!N BH037A003 **070310,20-

  +. A&(N NA'ASHA B(N'( M4H HAA&( BH037A00+ **02-201170

  2. 5A&)(N &(N (A $4N BH037A002 **0*1*02127

  ,. 5HAN 6!N /(N BH037A00, **101+1+22,

  7. 5H!N KAH A( BH037A007 **101,10,011

  . AAS4N KH44 !( S!$N BH037A00 **01-3+320-7

  *. A/4N 5H4N H4N /4N BH037A00* **0107+323,*

  10. K!! H45K &/! BH037A010 **0311102232

  11. K#AN!S6A$AAN A%& NA$A/ANASAM/ BH037A011 **071-10,+*1

  1-. K#MA$AN A%& S#B$AMAN(AM BH037A01- **111210,+3*

  13. &(M /!! )4NN! BH037A013 **0*03102*20

  1+. M4HAMMA A(A' HAK(M B(N KHA&( BH037A01+ **1001+210*

  12. M#HAMMA $A(" B(N $AHMA BH037A012 **0*1*102+23

  1,. M#HAMMA $#S/A(( B(N AB#& $AAK BH037A01,

  **0*0710,23*

  17. NAM( M#HS(N B(N AB#& KA!$BH037A017

  **013007,+-1

  1. 44( 44 )!$NBH037A01

  **01,1027+1

  1*. PAN /( 6!NBH037A01*

  **03-71021+-

  http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215640http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215640http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215641http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215641http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215642http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215642http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215643http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215643http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215644http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215644http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215645http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215645http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215646http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215646http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215647http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215647http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215648http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215648http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215649http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215649http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216120http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216120http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216121http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216121http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216122http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216122http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216123http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216123http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216124http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216124http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216125http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216125http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216126http://lp.moe.gov.my/sch/SPM/csRptCddFee.asp?CddID=6214865http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216126http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216127http://lp.moe.gov.my/sch/SPM/csRptCddFee.asp?CddID=6214866http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216127http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216128http://lp.moe.gov.my/sch/SPM/csRptCddFee.asp?CddID=6214867http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216128http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215640http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215640http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215641http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215641http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215642http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215642http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215643http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215643http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215644http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215644http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215645http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215645http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215646http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215646http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215647http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215647http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215648http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215648http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215649http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8215649http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216120http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216120http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216121http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216121http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216122http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216122http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216123http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216123http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216124http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216124http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216125http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216125http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216126http://lp.moe.gov.my/sch/SPM/csRptCddFee.asp?CddID=6214865http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216126http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216127http://lp.moe.gov.my/sch/SPM/csRptCddFee.asp?CddID=6214866http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216127http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216128http://lp.moe.gov.my/sch/SPM/csRptCddFee.asp?CddID=6214867http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8216128
 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  2/25

  -0. PA$)(NH A%& $AMAN/BH037A0-0

  **0,011+,31*

  -1. PA)('$A A%P KANAKA S!A$ANBH037A0-1

  **0102233

  --. P!N SHA4 6!(BH037A0--

  **0--102+*

  -3. P#'!$( N#$ NA6A B(N'( N4$ AMANBH037A0-3

  **03111+,2+

  -+. SA&!!MAH N#$ BA&"(S B(N'( AB#& $AHMANBH037A0-+

  **1-0*1+21

  -2. SAM(KSHA BAN# 5HAN$AN

  BH037A0-2

  **021-10271

  -,. S!! /#AN K(!NBH037A0-,

  **030+1+22,3

  -7. S('( #&A(KHA B(N'( AB#& A( A((BH037A0-7

  **0*0*1027-+

  -. S'!PHAN(! B!A'$(5! 6!! 6!N 8(ABH037A0-

  **0*3010,320

  -*. 'AN (N 5H#ANBH037A0-*

  **0*0110,+12

  30. )(N5!N' MA$SHA&& A%& MA$(AASSBH037A030

  **0--30213

  31. 64N KA H4#BH037A031

  **0*--10,7**

  3-. 64N 6A( /(NBH037A03-

  **0*021+,2

  33. 644 6!N /44NBH037A033

  **1--11+23+3

  51 9 5o;erse o the to%?i;e a

 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  3/25

  Nama Sekolah : ____SMK Seafield____________________

  Bil& Nama LP A!"#a Gili$a! N%& Ka' P!"!ala! a#*i$a!

  $+i!""i

  K%!*+$,#

  -1 -2 -. -/ -5 J,mla

  3+. A&AN'(N4 $A)!N AN(!& BH037A03+ **111-10,*21

  32. A&(5(A 6!! H#( /( BH037A032 **0+10102+20

  3,. AN )!/ (! BH037A03, **01--+32-7

  37. ASH)(N!$(' S(NH A%& 'A$AN!!' S(NH BH037A037 **020,1+2713

  3. 5HAN HAN !/ BH037A03 **11--1+,3,7

  3*. 5HAN H#( /!! BH037A03* **03--1022--

  +0. AN!SH SHA$$MA A%& PA$MA& BH037A0+0 **031-102,-2

  +1. !#!N! &!! "#AN (AN BH037A0+1 **0-01070-*

  +-. !6! M(N BH037A0+- **0111+20*0

  +3. AN SH( /( PH4!B! BH037A0+3 **030-1+73+,

  ++. 4N 5H!! 6(N BH037A0++ **0-012,201-

  +2. AN KA !N BH037A0+2 **030-1+,03,

  +,. ()AN 5H#N '!N 8(AN BH037A0+, **0+0,1021,7

  +7. !SS(! /!AP 6!N &( BH037A0+7 **0-1102-*0

  +. KA)(/AAS$( A%P 'H($(&4A5HAN$AN BH037A0+ **0*-3072+

  +*. &A( K!N /AN BH037A0+* **1--+10231-

  20. &(M &4$ $!N BH037A020 **0-10+32-7*

  21. &(M SH#!N BH037A021 **0--102-00

  2-. &46 B44N HAN BH037A02- **00+1027*2

  23. !# (N BH037A023 **02021023+*

  2+. MA$(AN! /!! S#!' SH(N BH037A02+ **0,-+102*+

  22. N /# H!N BH037A022 **03107,-71

  http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272398http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338642http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338643http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338644http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338645http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338646http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338647http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338648http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338649http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338650http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338651http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338891http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338892http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338893http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338894http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338895http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338896http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338897http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338898http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338899http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338900http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339095http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272398http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272398http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272398http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338642http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338642http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338642http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338643http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338643http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338643http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338644http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338644http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338644http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338645http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338645http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338645http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338646http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338646http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338646http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338647http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338647http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338647http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338648http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338648http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338648http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338649http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338649http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338649http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338650http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338650http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338650http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338651http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338651http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338651http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338891http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338891http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338891http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338892http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338892http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338892http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338893http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338893http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338893http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338894http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338894http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338894http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338895http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338895http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338895http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338896http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338896http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338896http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338897http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338897http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338897http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338898http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338898http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338898http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338899http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338899http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338899http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338900http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338900http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8338900http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339095http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339095http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339095
 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  4/25

  2,. N# !! 5H(!N BH037A02, **0213012,2

  27. $A5H!& 5H!6 S#! "(N BH037A027 **0---1020,,

  2. 'AN HANN HS!N BH037A02 **1-1210,--2

  2*. 'AN KA( H4N BH037A02* **0+170,2*73

  ,0. 'A/ H!N H#A' BH037A0,0 **11131+,2-2

  ,1.'4H KHA( 8(N BH037A0,1 **0*-*10,1-,

  ,-. )(N5!N' S!A6 BH037A0,- **0--0102011

  ,3. )44N 5H(N /(N BH037A0,3 **07-2102*0,

  ,+. 644 5H!AH K(' BH037A0,+ **0113+3220*

  ,2. /AP (N &(M BH037A0,2 **0,031+,-*1

  ,,. /!4 M(N &( !M(&/ BH037A0,, **11-010,++

  ,7. /4N (A )!N BH037A0,7 **0+--10211,

  51 9 5o;erse o the to%?i;e a

 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  5/25

  ,. B4A 5H#N /( H!N BH037A0, **0*0*1+20-1

  ,*. 5!&(N! !ANNA 5HAN 6!( &(N BH037A0,* **02-010213,

  70. 5HAN 6AN 5H(N BH037A070 **02111023

  71. 5H!$/& '!! (N /( BH037A071 **07031027

  7-. !B$A &!! H44( 5H!$N BH037A07- **1--*10,30,

  73. !&A(N! K4K 8(N /( BH037A073 **0*-,1020,

  7+. !#N(5! &!! SH#!'! BH037A07+ **0*-10,3,

  72. HN /#N N(N BH037A072 **0210102300

  7,. KH4$ H44( 6(N BH037A07, **0--31+,0+,

  77. K4K H#!/ /(N BH037A077 **0+-11+,++-

  7. &(!6 M((N /! BH037A07 **0*0-0120+

  7*. &(M 6!( /( B$!NA BH037A07* **1-031+,,7,

  0. &(M 8#AN HAN BH037A00 **0*171+2+32

  -. &4H S! H4# BH037A01 **0*10102*2*

  3 M#HAMMA HA( B(N SAMS#(N BH037A0- **03-,102332

  2. N!4H (A /#AN BH037A03 **0,12102,,2

  ,. N 4 N(N BH037A0+ **1-1-1+,-2,

  7. 4N 6AN /( BH037A02 **1011023+,

  . 4N 6!( /(N BH037A0, **0-1,0322+0

  *. 4N 64!( SHAN BH037A07 **111*10,21,

  *0. SAMAN'HA 4H M(N S/#!N BH037A0 **070-10,31,

  http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272844http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272844http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272845http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272845http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272846http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272846http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272847http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272847http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272848http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272848http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272849http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272849http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272850http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272850http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272851http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272851http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272852http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272852http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272853http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272853http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298637http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298637http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298638http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298638http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298639http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298639http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298640http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298640http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298641http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298641http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298642http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298642http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298643http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298643http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298644http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298644http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298645http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298645http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298646http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298646http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298760http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298760http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272844http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272844http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272845http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272845http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272846http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272846http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272847http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272847http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272848http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272848http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272849http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272849http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272850http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272850http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272851http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272851http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272852http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272852http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272853http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8272853http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298637http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298637http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298638http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298638http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298639http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298639http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298640http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298640http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298641http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298641http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298642http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298642http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298643http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298643http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298644http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298644http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298645http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298645http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298646http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298646http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298760http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8339169http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8298760
 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  6/25

  *1. SA$A '4H /!N /!N BH037A0* **07-2102-++

  *-. SHAN!&&! '!! KA/ MA/ BH037A0*0 **01-1+32-+-

  *3. 'AN /!! '(N BH037A0*1 **0*0+1+,07,

  *+. '!4 '!N 5HAN BH037A0*- **1-1,0,2111

  *2. 6AN (N 6!N BH037A0*3 **0*-2102-0

  *,. 64N 8(N $4# BH037A0*+ **110*012*++

  *7. /!AK 8( /#AN BH037A0*2 **03301021,

  *. /!6 5A$/N BH037A0*, **031-1+2+1,

  **. /44N H#( "(N BH037A0*7 **101,1023-,

  51 9 5o;erse o the to%?i;e a

 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  7/25

  10- B!NAM(N &!! KH!N 8(AN BH037A100 **07-,10,0*7

  103 B$/AN /AP 5H#N 8(AN BH037A101 **0-1*102073

  10+ 5ASSAN$A !&(AB!'H S#N(('HA BH037A10- **1-010273+

  102 5(N/ 5H(4H (A H#( BH037A103 **0703132+3+

  10, A$$!N S!46 6!( /AN BH037A10+ **0,-11+,1**

  107 A$SHAN A%& #NNA SA!$!N BH037A102 **0-0*102133

  10 (SAA5 H( /4N 'AN BH037A10, **07--10,302

  10* KAN /(N H4N BH037A107 **07-010,-02

  110 KA)('A SAN&(SH A%P K#NAS!KA$AN BH037A10 **0-1,10207

  111 KH!)(SNA A%P PA&AN()!& BH037A10* **03121023+

  11- &!! (A &! BH037A110 **1100201*

  113 &(M M(N SH!N BH037A111 **0-0132003

  11+ &(N( &(S A(S/A B(N'( A(&( BH037A11- **10103201

  112 &46 H!N /AN BH037A113 **1-0*1+,+-3

  11, N /!N /!N BH037A11+ **101,10,-0,

  117 N4( /A 6!N BH037A112 **100110,33+

  11 N(K A!!& ('$( HASSAN B(N AM($ SHAH

  HASSANBH037A11, **011+32313

  11* N#$ AMA& A"(&AH B(N'( AB#&AH BH037A117 **031-102-2+

  1-0 P44K SH(# $# BH037A11 **03-30+21,

  1-1 $AM!!NA )A&$!K BH037A11* **0*1+10,0,

  1-- $#$$ASH(N( A%P 5HAN$AN BH037A1-0 **0,-31+2+,+

  http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asp
 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  8/25

  1-3 SHA$(AH NAB(&A B(N'( S A&( SHAM BH037A1-1 **0+0210,2-0

  1-+ 'AN (A HAN BH037A1-- **113010,007

  1-2 'AN (A 6!N BH037A1-3 **0-0120--

  1-, 'AN /!N /(C K!N$A BH037A1-+ **0*11020,

  1-7 'HA$AN( S$!! A%P K4NA& $A4 BH037A1-2 **07010,03+

  1- 'HA$SH(N( A%P NAA$AAH BH037A1-, **0*121+2,1

  1-* '(M4'H/ &46 /# !$N BH037A1-7 **0-0*1020-*

  130 '4H HA4 #N BH037A1- **0203022,3

  131 '4MM/ 5H!N ! /#AN BH037A1-* **0-0102,-*3

  13- #!N'H($AN A%& NA)A$A'NA S(NAM BH037A130 **0-101023+1

  133 )!!N#SHA A%P )!N#4PAN BH037A131 **10-71+,,7,

  51 9 5o;erse o the to%?i;e a

 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  9/25

  1. AHMA S/A("(N B(N PA#( BH038A001 **0,301+2122

  -. A&&/SSA A/ANA B(N'( $AA&( BH038A002 **0+-1017*,,

  3. ASH&!/ N /DN /#!N BH038A003 **0--10,3*,

  B$AN4N &!!K! A%& B#N &!A/ BH038A004 **0-071+2032

  5A&&!N AM!S MA$SH BH038A005 **02-,102-17

  5A$(SSA 5HAN M!( /#(N BH038A006 **03171023+

  5H!! SH!N 8(AN BH038A007 **111,10,32

  5H!6 6AN "( BH038A008 **03--102,0-

  5H(N KH4$ /AN BH038A009 **0-071+21,,

  5H4N (AN 6!N BH038A010 **0*100222-2

  !S'H!$ S(A 8( /#! BH038A011 **01-*1+2+

  A$AH A$HANAH B(N'( M4H /#S4 BH038A012 **01*1+2

  44N #N (! BH038A013 **0+-7102+73

  H!! &( #N BH038A014 **1-011+2*3,

  H4N 5A( &!N BH038A015 **1--+1+,020

  (AN /AP 5H#N K(' BH038A016 **1-1710,317

  AS4N &(M S! K(N BH038A017 **07-*10,32*

  A)!N 'AN 8(AH! BH038A018 **07-*1+,+1

  K!'A$!S6A$AN A%& K#&AN'HA)! BH038A019 **021*1+7-72

  http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217477http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217477http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217478http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217478http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217479http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217479http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217480http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217480http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217481http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217481http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217482http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217482http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217483http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217483http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217484http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217484http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217485http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217485http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217486http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217486http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217671http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217671http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217672http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217672http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217673http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217673http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217674http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217674http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217675http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217675http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217676http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217676http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217677http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217677http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217678http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217678http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217679http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217679http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217477http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217477http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217478http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217478http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217479http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217479http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217480http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217480http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217481http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217481http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217482http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217482http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217483http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217483http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217484http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217484http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217485http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217485http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217486http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217486http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217671http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217671http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217672http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217672http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217673http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217673http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217674http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217674http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217675http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217675http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217676http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217676http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217677http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217677http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217678http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217678http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217679http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217679
 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  10/25

  KH44 5H!! H4# BH038A020 **0-010+2+3*

  K#$'(S 5H4N /( (A BH038A021 **0-0*+32172

  K/&! 4S!PH AA(KA&AM BH038A022 **1-071+2+1*

  &A6 /4N H!N BH038A023 **021+077-

  &!! #4 6!( BH038A024 **0,-1102+77

  &(4N!& 64N S(! H46 BH038A025 **0*-310221

  M#HAMMA S/AAN( A#AN B(N M4H

  $(A&BH038A026 **111,02+1

  M#HAMMA A(M B(N /A( BH038A027 **0*-11+2,,2

  N H#( 'H!N BH038A028 **11-20721+,

  N#$ SHAH!$A A(BAH B(N'( M4H 'AM(( BH038A029 **0,1-10,+*+

  N#$(N #MA($AH AHAM B(N'(

  BA$#&AHAMBH038A030 **1-02102,

  4H &!AN /AN BH038A031 **071-1+207

  $A5H!& 'A/ /# '(N BH038A032 **03-,10223

  SA'(SHK#MA$ A%& S.S MAHK!/$AN BH038A033 **11-01+,231

  S('( N44$A&(!NA B(N'( AN#A$ BH038A034 **0,1-0,2+1

  '!4 /! 'H(AN BH038A035 **0*0*10,3+

  'HAM S# "( BH038A036 **11--1+230

  /ASH(N( A%P ). #NAS!!&AN BH038A037 **0*171022+

  http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217680http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217680http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217869http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217869http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217870http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217870http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217871http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217871http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217872http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217872http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217873http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217873http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217874http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217874http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217874http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217875http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217875http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217876http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217876http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217877http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217877http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217878http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217878http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217878http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218072http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218072http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218073http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218073http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218074http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218074http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218075http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218075http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218076http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218076http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218077http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218077http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218078http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218078http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217680http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217680http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217869http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217869http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217870http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217870http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217871http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217871http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217872http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217872http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217873http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217873http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217874http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217874http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217874http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217875http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217875http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217876http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217876http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217877http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217877http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217878http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217878http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8217878http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218072http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218072http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218073http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218073http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218074http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218074http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218075http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218075http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218076http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218076http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218077http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218077http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218078http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8218078
 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  11/25

  /ASM(N B(N'( M4H AM$(N BH038A038 **030110222

  51 9 5o;erse o the to%?i;e a

 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  12/25

  3*. AM($ #HA($(! B(N AB#&&AH SAN( BH038A039 **10-+0-2+1

  5HA( )(N5( BH038A040 **100210,,30

  5HAN 8( MA/ BH038A041 **00-102-0

  H!N$/ 64N 8!AN M!N BH038A042 **020*1+2**7

  A5"#!&(NA SHA&(N(! S'AN&!/ BH038A043 **010+3232-

  ASHNA P$(/A A%P 5HAN$AN BH038A044 **1-11102*+,

  K4K &!! 5H( BH038A045 **00310213,

  &!! M(N HAN BH038A046 **0+1-1022*3

  &!N 6!( 8(N BH038A047 **0030+22*1

  &(M K(' /#! BH038A048 **02021+2-,

  &/N!''! /#!N M(!6 S(4N BH038A049 **0071+,1,-

  M#HAMMA (SMA(& 6A&AN B(N M4H

  HAN(BH038A050 **03-1+2327

  M#HAMMA SA#AN A!N/ B(N

  HAMANBH038A051 **01132,2--3

  M#HAMMA SHAHM( B(N A# BH038A052 **1-111+2331

  $/AN A#N /( /AN BH038A053 **030*102+**

  S!AN '!4N &(N SH!AN BH038A054 **11-,720+*

  'A/ ( /( BH038A055 **0,110,--2

  http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274506http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274506http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274507http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274507http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274508http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274508http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274509http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274509http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274510http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274510http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274511http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274511http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274559http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274559http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274892http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274892http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274513http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274513http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274514http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274514http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274515http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274515http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274893http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274893http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274893http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274894http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274894http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274894http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274895http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274895http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274896http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274896http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274897http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274897http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274898http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274898http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274506http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274506http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274507http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274507http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274508http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274508http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274509http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274509http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274510http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274510http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274511http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274511http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274559http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274559http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274892http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274892http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274513http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274513http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274514http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274514http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274515http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274515http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274893http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274893http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274893http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274894http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274894http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274894http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274895http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274895http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274896http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274896http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274897http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274897http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274898http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8274898
 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  13/25

  #N H!! (!NN! BH038A056 **1-007232-

  64N !! K!A' BH038A057 **0,01102++2

  A(NA& A$((N B(N A$#NA(/ BH038A058 **03-31021-*

  #&H!&M( B(N AB$( BH038A059 **010-2,23*1

  51 9 5o;erse o the to%?i;e a

 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  14/25

  Bil Nama LP A!"#a

  Gili$a!

  N%& Ka'

  P!"!ala!

  a#*i$a!

  $+i!""i

  K%!*+$,#

  -1 -2 -. -/ -5 J,mla

  AM($ HAMAH B(N M4H $(A& BH038A060 **0-1-1+2002

  AM($A S4!! B(N'( #&K(&( BH038A061 **0*0110,270

  AM($#& B(N M4HAM! S#K$( BH038A062 **031010,-37

  A$' K. /. /!4 BH038A063 &1,BH0371001

  A/#N(! B(N'( AHA$ BH038A064 **11-11+2--

  5H4N 5HA4 SH!N BH038A065 **10-1027-*

  5H$(S'4PH!$ K4N /44N K!AN BH038A066 **0,-+10,,32

  5H# "( ANN BH038A067 **0--1102371

  5H#A !N 6!N BH038A068 **0*12102*7+

  !M4N H4 BH038A069 **0*-1-,37*

  !! SH( "( BH038A070 **0-11027,-

  !)AN 'AN M(N H4N BH038A071 **11011+,02

  ('$( S#HAA B(N'( M4H $4( BH038A072 **01-00,+2

  AN /( P((N BH038A073 **007102*2

  !$MA(N 5H!! S(!6 /(( BH038A074 **0+-,102--

  H!N /( !N BH038A075 *10-,2,,00+

  H4 5H(N /( BH038A076 **0103+32-30

  K4N 6!( BH038A077 **01-70+2+2,

  http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296361http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296361http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296370http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296370http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296362http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296362http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296423http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296423http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296364http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296364http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296412http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296412http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296366http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296366http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296367http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296367http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296368http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296368http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296369http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296369http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296494http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296494http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296495http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296495http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296496http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296496http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296497http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296497http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296498http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296498http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296499http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296499http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296500http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296500http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296501http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296501http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296361http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296361http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296370http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296370http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296362http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296362http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296423http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296423http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296364http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296364http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296412http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296412http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296366http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296366http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296367http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296367http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296368http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296368http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296369http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296369http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296494http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296494http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296495http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296495http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296496http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296496http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296497http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296497http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296498http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296498http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296499http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296499http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296500http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296500http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296501http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296501
 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  15/25

  &!4N P!( 6!N BH038A078 **071+10,3+

  &(AN SH#AN H#( BH038A079 **07-102-7+

  &(!6 8(N $#( BH038A080 **1--10,+*+

  &(M 5H!N 6!( BH038A081 **01310,07*

  &() &(M 8( /# BH038A082 **01102*0

  &4H /( M!( BH038A083 **01-70-70

  &4K! KAH H4! BH038A084 **00+1023+*

  &44 '(AN /(N BH038A085 **03110,,70

  &46 H4$ /!$N BH038A086 **0-01+320*0

  MA$5#S &(M H4N '#5K BH038A087 **03-+102+*

  M(KHA!& A$( !# B M(5HA!& A( !# BH038A088 **07-110,+77

  M(N 6AH(A B(N'( A!M( BH038A089 **01-+320-,

  M#HAMMA HA$( SA6AN B(N $(#AN

  SHAH $A)(N$ABH038A090 **10-,107,,7

  N# 5H!6 6A( BH038A091 **02-7102+*7

  N44$ !&(A 5HA( B(N'( (B$AH(M !SS(N(

  5HA(BH038A092 **0300+2,2

  $A)!!N A%& 'H!$#MA 'H#$A( BH038A093 **1-3110,-33

  SH!$/& 64N H( 6!( BH038A094 **0*0310,27+

  S(M A! HAN BH038A095 **1--71027**

  http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296502http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296502http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296503http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296503http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296612http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296612http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296613http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296613http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296614http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296614http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296615http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296615http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296616http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296616http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296617http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296617http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296618http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296618http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296619http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296619http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296620http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296620http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296621http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296621http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296742http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296742http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296742http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296743http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296743http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296744http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296744http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296744http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296776http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296776http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296806http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296806http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296777http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296777http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296502http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296502http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296503http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296503http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296612http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296612http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296613http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296613http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296614http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296614http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296615http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296615http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296616http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296616http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296617http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296617http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296618http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296618http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296619http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296619http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296620http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296620http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296621http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296621http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296742http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296742http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296742http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296743http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296743http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296744http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296744http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296744http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296776http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296776http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296806http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296806http://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296777http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://f/csRptCddFee.asp%3FCddID=8296777
 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  16/25

  S4H 5H(A4 SH!AN BH038A096 **1--310,+,0

  'HAM B44N 5H(N BH038A097 **0+-0-2010

  64N 6!$N 5HA( BH038A098 **0*-10,13

  /4N 'H(AN SH!N BH038A099 **0+0,102+07

  51 9 5o;erse o the to%?i;e a

 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  17/25

  P Gilia" P+"#+"ala" T+i"##i

  ,1 ,2 ,- , ,5 J*la/

  AA$4N 5H#AH H4# !$NBH038A100

  **0*1+10,2+2

  BA)AN( A%P $AA K#MA$ BH038A101 **0*1110,22

  B!H SHANN4N BH038A102 **1-13102+2,

  5HAN '$# !

  BH038A103

  **02111+2*+2

  5H(N /!! &!ANBH038A104

  **0300217+

  5H44 8(NHA4BH038A105

  **0*1210,301

  #$ASHN( A%P M#$#!SH $A4 BH038A106 **0730102*00

  !$(5 SH# SH!N H( BH038A107 **0-00273

  A$AH &(/ANA B(N'( $4S&( BH038A108 **0-0*+3210

  AN B!5K/ BH038A109 **10-210,-1,

  4H $#( (!BH038A110

  **0--7102030

  H#AN S( /#NBH038A111

  **0113+32-77

  KH44 KAH 5H44N BH038A112 **0,3010,1**

  &!! )(NN(! BH038A113 **020110223,

  &(AN (A /(BH038A114

  **01-0+2,0,

  &(M /!N KA/BH038A115

  **030*1023*-

  &(M /(N /(NBH038A116

  **011-0+231+

  MA!&/N ANAK APA' BH038A117 **01-210,10+

  http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asp
 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  18/25

  M($A MA$(! 64N /ANN !$N BH038A118 **0310102-1

  M#HAMMA A( (KH6AN#& B(N AM($ BH038A119 **0,-0102,21

  M#HAMMA SA&MAN A$$# B(N

  M4H M#AA$

  BH038A120**01-*0-,-3

  N P446 /( BH038A121 **020*1023*7

  N /("(N BH038A122 **031010213

  N(54&! MAH /(N /!!BH038A123

  **01132,2+

  N(SH!N !&A 5$# A%& $A)!N'!$ANBH038A124

  **10131+,,,7

  N44$ AN(&(NA !&(N B(N'( M4H

  SAMS#&

  BH038A125**0--,1+201+

  N#$ A$AHAN(M B(N'( M4H A#( BH038A126 **02--1020*-

  N#$AS/(K(N B(N'( HASSAN BH038A127 **0,-+1+,1*+

  N#$$AB(AH'#& AA6(/AH B(N'(

  )(5'4$

  BH038A128**11171021--

  N#$$#& !&&/SHA NA$!!N B(N'(

  H#SS(AN

  BH038A129**11120,2-,

  P#'$( AN!!S KAM!&&(A B(N'( AHMA

  !M/

  BH038A130**07031023*0

  S('( S/AH($AH B(N'( A&AN BH038A131 **1-1-102,0,

  S4H HAN #ANBH038A132 **11020-2+2*

  S44N 6!( KAN BH038A133 **07-,1+2,-7

  '!H (A SH!NBH038A134

  **1-0-102--3

  )(N!SH6A$A NA(# A%& A K$(SHNANBH038A135

  **07071+,,3

 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  19/25

  64N S(! H! BH038A136 **0011-2*2

  644N H!N PA#& BH038A137 **0-132,2-71

  $1 % $o&'erse o& the to()* e+e*t)'el,-.)'e a((ro(r)ate res(o&ses $4 % S(eak us)&. a /)#e ra&.e o a((ro(r)ate 'o*abular,/)th)& *o&tet$2 % S(eak ue&tl, us)&. *orre*t a a**e(table (ro&u&*)at)o& $5 % S(eak us)&. *orre*t .rammar

  $3 % S(eak *ohere&tl,

  Di'+a$ %l+/ K+*a P+"a$'i S+$%la/ Di'a/$a" %l+/ P+"#+*aaata&.a& : aata&.a& :Nama : Nama :

  ar)kh : ar)kh :$o( Sekolah :

  BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016BAHASA INGGERIS (5 ARISOLE)

  Nombor Pusat : ____BH03_________________________

  Nama Sekolah : ____SMK Seafield____________________

 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  20/25

  Bil& Nama L

  P

  A!"#a

  Gili$a!

  N%& Ka'

  P!"!ala!

  a#*i$a!

  $+i!""i

  K%!*+$,#

  -1 -2 -. -/ -5 J,mla

 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  21/25

  AHMA AM(N#(N B(N A(N#(N BH03A13 **0*1+1+,301

  A(A KHA($/ B(N AN#A$ BH03A13* **01010,*03

  5H4N &( 8#AN BH03A1+0 **0+-1+,3+*

  !M(& HA$$(S B(N BAHAMAN BH03A1+1 **11-102,*

  HANAN 6AAAD B(N'( HASSAN BH03A1+- **0+0-0-,-+-

  H!MA KASH(N( A%P S!&)A K#MA$ BH03A1+3 **0101+,21

  (SA B(N $AM&( BH03A1++ **1-011+,77*

  !/A S$( A%P A$MA&(NAM BH03A1+2 **0,-1+,,-,

  &(M !N $# BH03A1+, **02-31021-

  &46 6!( N BH03A1+7 *71-01102-1

  M4HAMA A$(S B(N AAA$ BH03A1+ **1-030-,+3*

  M4HAMA SA(! B(N M4HAM! BH03A1+* **02-207,132

  M4H AS( A(MAN B(N AHA$ BH03A120 **0110-23+7

  M#HAMMA A5H$/ A("$A(& B(N

  M4H NA$(BH03A121 **1-0-1+2,3*

  M#HAMMA #HA($ HA(KA& B(N

  ($4SS

  BH03A12- **101+102111

  M#($AH B' M#S'APHA (N BH03A123 **0--110200

  NA(MAH B(N'( KA!$ S#&'AN BH03A12+ **111010,7

  http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asp
 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  22/25

  NAN N#$ AS S#(D/AH B(N'( AB

  HA&(MBH03A122 **0,-21+21+-

  N /( H(N BH03A12, **02101+,0,2

  N44$(S HAN!!SA B(N'( #&K!&( BH03A127 **02-31022*,

  N#$#& AH($AH B(N'( AM( BH03A12 **070,1+,01,

  N/4 (A '#N BH03A12* **1-1,1+,,-+

  4N 6!( HAN BH03A1,0 **101110,+,*

  SA&MA&/N B(N'( B!N BH03A1,1 **0-0-1-277-

  S('( SA$A B(N'( A(MAN SAMS4N BH03A1,- **1012072+-

  S/AM($A BHAN# B' S('H(5K BH03A1,3 **11171023,

  S/! (M$AN B(N S/! AHAM! BH03A1,+ **0*0*107-7

  '!4H (A (A BH03A1,2 **110-10,020

  6AN M4HAMA SHAMS#& HA(KA& B(N

  M4HAMA HA((!BH03A1,, **0*101+,17*

  6AN N#$ HA(AH B(N'( 6AN $AH(M BH03A1,7 **0,10*3,

  644N /4N "(N BH03A1, **010*+32132

  AHA!N H(&M(! B(N AHA$#(N BH03A1,* **1-0*1-2723

  51 9 5o;erse o the to%?i;e a

 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  23/25

  Di*ma# %l K+,a P!+a#*i$ S#%la Di*a#a! %l P!"+,a

  'adata?a : 'adata?a :Nama : Nama :

  'arikh : 'arikh :

  5o< Sekolah :

  BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016

  BAHASA INGGERIS (5 DARIN)

  Nombor Pusat : ____BH03_________________________

  Nama Sekolah : ____SMK Seafield____________________

  Bil

  &

  Nama LP A!"#a

  Gili$a!

  N%& Ka'

  P!"!ala!

  a#*i$a!

  $+i!""i

  K%!*+$,#

  -1 -2 -. -/ -5 J,mla

  1. A(&AN #NAS!A$AN BH03A170 **1-170,+,7

  http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asp
 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  24/25

  -. 5H!6 "#AN 6!N BH03A171 *0*0,+32-1*

  3. !4N H/KA& !)!N B(N S#(AN !)!N BH03A17- **0+17102+23

  +. K(!SHAN'HAN A%& )(A/A K#MA$ BH03A173 **0+101+2*11

  2. &46 5H(N 5H4N BH03A17+ **0113+32111

  ,. M#HAMA A(" (SKANA$ B(N M#HAMA

  KHA($#(NBH03A172 **01110,171

  7. M#HAMMA N#$ AM$( B(N M4H

  #&HA(N(BH03A17, **0703102*02

  . M#HAMMA S/A(" B(N AB#& $AS( BH03A177 **02-2,1203*

  *. NAB(&AH /ASM(N B(N'( AB#& &A'(

  5H!4/BH03A17 **0+1,1+2-+

  10. NA'ASHA !&(A B(N'( M4H /#S4P BH03A17* **0+0102-3-

  11. N 5H!! 5H#N BH03A10 **0,-310,*72

  1-. N 5H#N SH!N BH03A11 *10-7+320,2

  13. N /!46 KH/! BH03A1- **110710212

  1+. N4$A&(N B(N'( AB#&&AH BH03A13 **073010,7,

  12. N4$AM( B(N P#P(N BH03A1+ **01-*1-2*32

  N#$ MA(SA$AH B(N'( $AHMAN BH03A12 **01072,2220

  N#$HA/AN B(N A&( BH03A1, **11-1+27*2

  http://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asphttp://var/www/apps/conversion/tmp/Downloads/csRptCddFee.asp
 • 7/26/2019 BORANG MARKAH INDUK UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH 2016.doc

  25/25

  N#$#& HANA B(N'( 4HAN BH03A17 **0*11+,01

  SAM 5H!6 BH03A1 **1-1072027

  SHAM(!$A B(N'( M4H AS$( BH03A1* **010*0+2+*,

  'AN M(N '(!K BH03A1*0 **02-2102273

  '!H 5HA /(! BH03A1*1 **1-0-0122*+

  )(KN!S6A$AN NA(# A%& 4)(NAN BH03A1*- **0+1*1023,*

  )(SHN# A%& S#K#MA$AN BH03A1*3 **01-7+32+*7

  64N KAH /!! BH03A1*+ **071310,--

  /#6AN$A A%& S(NN(AH BH03A1*2 **1111022*7

  #&/A$(SSA B(N'( #&KAP&A/ BH03A1*, **0--,1+221,

  51 9 5o;erse o the to%?i;e a