borang krsv

Download Borang KRSV

Post on 30-Jun-2015

405 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Borang BMC/1

BORANG MARKAH CALON

NAMA CALON : _______________________________________________ NO. K/P : _____________________________________________________ A/GILIRAN : __________________________________________________ NAMA SEKOLAH : _____________________________________________ _____________________________________________________________ NO. PUSAT : AD 071

TAJUK : BEG KERTAS

NO. TUGASAN : 01

BIL

KRITERIA PENCAPAIAN

MARKA H

MARKA H PENUH

SKOR %

1

PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN Memahami kehendak soalan dan kebolehan asas melukis

5

2

IMAGINATIF Mempunyai daya imaginasi yang 10

relevan dan logik

3

IDEA Mengolah motif secara kreatif dan kritis 17

4

ALAT DAN BAHAN Mengetahui fungsi dan kemahiran menggunakan alat dan bahan 15

5

PROSES DAN TEKNIK Kemahiran mempelbagaikan 18 teknik dan proses dalam penghasilan projek

6

PRODUK Boleh menghasilkan hasil 25 projek / artifak mengikut spesifikasi

7

NILAI Komited dalam penghasilan tugasan 10

JUMLAH MARKAH

100

GRED

BMC 2

AZ/KRSV smksk06

BORANG MARKAH CALON SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2006 KAJIAN REKAAN SENI VISUAL ( KRSV )

NAMA SEKOLAH : ____________________________ ALAMAT SEKOLAH : _________________________

KOD SEKOLAH : _______________ NOMBOR PUSAT : ________________/___________ NO. TEL / FAX : _______________ JUMLAH CALON : 40

BIL

NOMBO R ANGKA GILIRAN

NOMBOR KAD PENGENALAN

NOMBO R TUGASA N

PENGHANTARAN

MARKA H GURU

KEPUTUSA N PENYELARA S

MARKA H AKHIR

CATATAN

FOLI O

ARTIFA K

.. . T.T GURU PEMBIMBING T.T PENYELARAS KWSN T.T PENGETUA

Borang PKC/1

BORANG PENCAPAIAN CALON

NAMA CALON :

NO. K/PENGENALAN : ANGKA GILIRAN : NAMA SEKOLAH : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ____________ ________________________________________________________________________________________________________________________

KOD PUSAT : AD 071 NO. TUGASAN : 01 (SATU) TAJUK : BEG KERTAS

BIL.

KRITERIA PENCAPAIAN

CATATAN (SKOR)

1 Boleh melukis bentuk-bentuk asas berdasarkan pemerhatian

2 Kemahiran berimaginasi yang relevan

3 Kebolehan mempelbagaikan lakaran ke arah pembentukan idea baru

4 Kemahiran menggunakan alat dan bahan

5 Kemahiran mempelbagaikan teknik proses penghasilan

6 Mampu menghasilkan projek / artifak mengikut spesifikasi

7 Komited dalam penghasilan kerja

CARTA GANT PERLAKSANAAN PRSV

BIL 1

PROSES Mengedarkan tugasan dan taklimat

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JULY

OGOS

SEPT

X

2

Membuat kajian: Sumber ilhan Sumber motif X X

3

Perkembangan olahan idea X X X X

4

Penghasilan artifak Alat Bahan Proses Teknik Kemasan X X

5

Pengumpulan artifak dan folio. Pengskoran peringkat sekolah Pengesahan pengetua Mengisi borang skor X X

6

Penyelarasan pentaksiran oleh KPW X

7

Memasukkan markah secara on-line X

CONTOH DOKUMEN SAMPINGAN

_______________________________________________________________________ _______ KRSV/01/06 01 hb Mac 2006

Kepada,

Encik Azman B. Awang @ Abu Bakar,

SMK Sri Kurau, 34300 Bagan Serai, Perak Darul Ridzuan.

Tuan,

Surat Lantikan Sebagai Pentaksir Sekolah (KRSV SPM 2006)

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa tuan dilantik sebagai Pentaksir Sekolah untuk kertas Kajian Rekaan Seni Visual ( 2611/3) peringkat SPM 2006.

2. Bidang tugas tuan adalah menyelaras tugasan kerja kursus calon SPM sehingga proses pentaksiran peringkat sekolah selesai. Anggaran masa perlaksanaan tugasan ini adalah bermula pada 1 hb. Mac hingga 31 hb. Ogos 2006.

3. Maklumat calon boleh diperolehi melalui guru tingkatan. Proses menghantar markah melalui (talian) internet akan dibantu oleh setiausaha peperiksaan SPM di sekolah. Diharapkan tuan akan melaksanakan tugas ini dengan cemerlang mengikut jadual yang ditetapkan.

Sekian terima kasih.

.................................. ( Hjh. Noriah Bt. Dermawan. P.P.T.)

Pengetua SMK Sri Kurau 34300 Bagan Serai Perak Darul Ridzuan.

_______________________________________________________________________ _______ PRSV/02/2006 01 hb Mac 2006

Kepada

Ibu Bapa / Penjaga

SURAT MAKLUMAN KERJA KURSUS KAJIAN REKAAN SENI VISUAL SPM 2006

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa pelajar ...................................................... tingkatan.............................. telah mendaftar untuk mengambil peperiksaan subjek Pendidikan Seni Visual dalam peperiksaan SPM 2006.

2. Dengan yang demikian, pihak sekolah mengharapkan agar tuan dapat memberi kerjasama memantau perkembangan tugasan kerja kursus anak jagaan tuan yang dilaksanakan bersama guru pembimbing di sekolah. Guru Pembimbing ialah:

i.

Encik Azman B. Awang @ Abu Bakar tingkatan 5RC, 5C1, 5C3, 5C4 dan 5A1

3. Tugasan itu bermula pada bulan Mac sehingga bulan Julai. Ia berbentuk satu buku kajian folio dan satu penghasilan artifak atau model tiga dimensi. Kerjasama tuan kami dahulukan dengan ucapan terima kasih.

Sekian dimaklumkan.

Yang benar,

.......................................... ( Hjh. Noriah Bt. Dermawan. P.P.T. ) Pengetua

SMK Sri Kurau, 34300 Bagan Serai, Perak Darul Ridzuan.

BORANG PC

KAJIAN REKAAN SENI VISUAL KRSV SPM 2006 BORANG PERAKUAN CALON

NAMA CALON : .................................................

NO. KAD PENGENALAN : .................................................

ANGKA GILIRAN : ..................................................

TAJUK TUGASAN : ..................................................

Saya mengaku tidak menghantar hasil kerja Kajian Rekaan Seni Visual peringkat SPM 2006 kerana

.............................................................................................. .............................................................................

.............................................................................................. .............................................................................

.............................................................................................. .............................................................................

.............................................................................................. .............................................................................

Tanda tangan calon Tandatangan Guru Pembimbing Tandatangan Pengetua

.................................. ................................. ......................... ........ Nama :

BPM C 01

KAJIAN REKAAN SENI VISUAL 2006

BORANG PROGRES MARKAH CALON

BIL

ASPEK

MARKA H PENUH

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

PENGETAHU AN 1 DAN KEFAHAMAN 5

2

IMAGINASI

10

3

IDEA

17

4

ALAT DAN BAHAN

15

5

PROSES DAN TEKNIK

18

6

PRODUK

25

7

NILAI

10

JUMLAH

100

AZ/KRSV smksk06

Azman B. Awang @ Abu Bakar, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Kurau, 34300 Bagan Serai, Perak Darul Ridzuan.

Tuan,

Pengesahan Menyiapkan Kerja Kursus

Merujuk perkara di atas, saya mengesahkan calon persendirian bernama.............................................. nombor angka giliran ........................................telah selesai menjalankan tugasan.

2. Saya sebagai guru pembimbing mengesahkan bahawa calon di atas telah diberi markah....... yang telah di sahkan bersama oleh Pentaksir Kawasan. Oleh itu saya menyerahkan salinan Borang LPM21 untuk rujukan dan tindakan tuan.

Sekian.

Terima kasih.

........................................ ( Azman B. Awang @ Abu Bakar )

BORANG PKHKC

KAJIAN REKAAN SENI VISUAL KRSV SPM 2006 BORANG PERAKUAN KETULENAN HASIL KERJA CALON

NAMA CALON : .................................................

NO. KAD PENGENALAN : .................................................

ANGKA GILIRAN : ..................................................

TAJUK TUGASAN : ..................................................

Saya mengaku bahawa folio / artifak yang saya hantar kepada guru pembimbing ini adalah hasil kerja saya sendiri. Saya faham bahawa saya boleh dikenakan tindakan jika berlaku unsur penipuan

Tanda tangan calon

.................................. Tarikh :

BPGP

KAJIAN REKAAN SENI VISUAL KRSV SPM 2006 BORANG PENGESAHAN GURU PEMBIMBING

NAMA SEKOLAH : ............................................................................. .... .................................................................................

NO PUSAT : .................................................

JUMLAH CALON MENDAFTAR : ..................................................

SERAHAN KRSV DITERIMA : ..................................................

Saya mengaku tugas bimbingan Kajian Rekaan Seni Visual bagi tahun ini telah siap sepenuhnya.

.................................. Tandatangan Pentaksir Sekolah Tandatangan Pengetua Tarikh :

SENARAI SEMAK GURU PEMBIMBING

BIL

SOALAN

PELAKSANAAN

CATATAN

1

Koleksi reka bentuk beg serbaguna

2

L