borang -

Download BORANG -

Post on 07-Jul-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 BORANG - HEADCOUNT.doc

  1/10

  Headcount Tahun 4 2015 - TOV dan Target Bahasa

  Inggeris Tahun 4 Cerdik 

  Bi l

  Nama Murid 2010 TOV

  OTI 1

  AR  1

  OT I 2

  AR 2

  OTI 3

  AR 3

  ETR 2011

  Unjur

  M G M M G M M G M M G M G 1. NIRESHAA

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10

  .

  11

  .

  12

  .

  13

  .

  14

  .

  15

  .

  16

  .

  17

  .

  18

  .

  19

  .

  20

  .

  21

  .

  22

  .

  23

  .

  24

  .

  25

  .

  26

  .

  27 .

  28

  .

  29

  .

  30

  .

  31

  .

  32

  .

  33

 • 8/18/2019 BORANG - HEADCOUNT.doc

  2/10

  .

  34

  .

  35

  .

  36

  .

  37

  .

  CEMERLANG A POTENSI CEMERLANG B

  LULUS C

  POTENSI LULUS D

  TIDA !ADIR

   "UMLA! MURID

  PERATUS A UALITI

  PERATUS LULUS ABC UANTITI

  !#ad$%un& Ta'un ( 201) *  TOV dan Tar+#& Ba'a,a In++#ri,

  Ta'un ( Bija- 

  Bi l

  Nama Murid TOV OTI 1

  AR 1 OTI 2

  AR 2 PSR 1

  OTI 3

  AR 3 PSR

  2

  ETR 2011

  Unjur n

  M G M M G M M G M M G M G 1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10

  .

  11

  .

  12

  .

  13

  .

  14

  .

  15

  .

  16

  .

  17

  .

  18

  .

  19

  .

  20

  .

  21

  .

  22

 • 8/18/2019 BORANG - HEADCOUNT.doc

  3/10

  .

  23

  .

  24

  .

  25

  .

  26

  .

  27

  .

  28

  .

  29

  .

  30

  .

  31

  .

  32

  .

  33

  .

  34

  .

  C#m#rlan+ * A P%n,i C#m#rlan+ * B

  Lulu, * C P%n,i Lulu, * D ri&i-al * E Tida- !adir  "umla' murid. !ADIR  "umla' lulu, A P#ra&u, A / uali&i  

   "umla' lulu, ABCP#ra&u, lulu, / -uan&i&i 

  S TO! TANDEA SATI 3(000

  TAPA! PERA4

  !EAD COUNT BA!ASA INGGERIS TA!UN ( 5 201)

  /ESELURU!AN

  PENCAPAIA

  N

  TOV OTI

  1

  AR

  1

  OTI

  2

  AR

  2

  OTI

  3

  AR

  3

  ETR

  CEMERLANG

  / A 

 • 8/18/2019 BORANG - HEADCOUNT.doc

  4/10

  POTENSI

  CEMERLANG

    / B 

  LULUS

    / C 

  POTENSI

  LULUS

    / D 

  RITIAL

    / E 

   "UMLA!

  MURID  

   "UMLA!

  TIDA !ADIR

  BILANGAN

  LULUS

  PERATUS

  LULUS /

  S TO! TANDEA SATI 3(000 TAPA! PERA4

  !EAD COUNT BA!ASA INGGERIS TA!UN ( C'#rdi- *

  201)

  PENCAPAIA

  N

  TOV OTI

  1

  AR

  1

  OTI

  2

  AR

  2

  OTI

  3

  AR

  3

  ETR

  CEMERLANG

  / A 

 • 8/18/2019 BORANG - HEADCOUNT.doc

  5/10

  POTENSI

  CEMERLANG

    / B 

  LULUS

    / C 

  POTENSI

  LULUS

    / D 

  RITIAL

    / E 

   "UMLA!

  MURID  

   "UMLA!

  TIDA !ADIR

  BILANGAN

  LULUS

  PERATUS

  LULUS /

  S TO! TANDEA SATI 3(000 TAPA! PERA4

  !EAD COUNT BA!ASA INGGERIS TA!UN ( Bija- * 201)

  PENCAPAIA

  N

  TOV OTI

  1

  AR

  1

  OTI

  2

  AR

  2

  PSR

  1

  OTI

  3

  AR

  3

  PS

  R 2

  ETR

 • 8/18/2019 BORANG - HEADCOUNT.doc

  6/10

  CEMERLANG

  / A 

  POTENSI

  CEMERLANG

    / B 

  LULUS

    / C 

  POTENSI

  LULUS

    / D 

  RITIAL

    / E 

   "UMLA!

  MURID

   

   "UMLA!

  TIDA !ADIR

  BILANGAN

  LULUS

  PERATUS

  LULUS /

  P#ra&u,

  uali&i A

    

 • 8/18/2019 BORANG - HEADCOUNT.doc

  7/10

  Bil Nama Murid Ta-#*%6* Valu#TOV E78#$dTar+#&d Valu# ETR

  Unjuran

  Mar-a '

  Gr#d Mar-   a'

  Gr#d

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

 • 8/18/2019 BORANG - HEADCOUNT.doc

  8/10

  7.

  8.

  9.

  1

  0.

  1

  1.

  1

  2.

  1

  3.

  1

  4.

  1

  5.

  1

  6.

  1

  7.

  1

  8. 1

  9.

  2

  0.

  2

  1.

  2

  2.

  2

  3.

  2

  4.

  2

  5.

  2

  6.

  2

  7.

  2

  8.

  2

  9.

  3

  0.

  3

  1.

  3

  2.

  3

  3.

  3

  4.

  3

  5.

 • 8/18/2019 BORANG - HEADCOUNT.doc

  9/10

  3

  6.

  3

  7.

  Headcount BAHASA INGGERIS Tahun 5  2012

  !e"a#  5 I$an

  Headcount Tahun 5  2012 !e"a#  5 I!H%AS

  Bi

  l

  Nama Murid Ta-#*%6* Valu#

  TOV

  E78#$d

  Tar+#&d Valu# ETR

  Unjur

  an

  Mar-a '

  Gr#d Mar-a '

  Gr#d

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10

  .

  11

  .

  12

  .

  13

  .

  14

  .

  15

  .

  16

  .

  17

  .

  18

  .

  19

  .

  20

 • 8/18/2019 BORANG - HEADCOUNT.doc

  10/10

  .

  21

  .

  22

  .

  23

  .

  24

  .

  25

  .

  26

  .

  27

  .

  28

  .

  29

  .

  30

  . 31

  .

  32

  .

  33

  .