borang grow

Download Borang grow

Post on 15-Apr-2017

1.348 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PELANTINDAKAN

PENINGKATAN BAND

STANDARD KUALITIPENDIDIKAN MALAYSIA2015

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ARAU

GGOAL SETTINGSasaran pencapaian2015

SASARAN / KPI KHUSUS TAHUN 2015

PETUNJUK PRESTASI UTAMASEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ARAUSASARAN TAHUN 2015

1. Peningkatan prestasi akademik dalam peperiksaan awam sebanyak minimum 0.05%.

2. Pencapaian peperiksaan awam berada dalam kedudukan 5 sekolah terbaik selepas sekolah pilihan di Negeri Perlis.

3. Tiada masalah LINUS.

4. Sasaran peperiksaan awam: PT3 menguasai semua matapelajaran PT3 dengan mencapai minimum Gred C SPM mencapai gred purata sekolah sebanyak 6.0 - semua pelajar lulus minimum3 matapelajaran - peratus kelulusan melebihi 75% - sekurang-kurangnya dua orang mendapat semua A. STPM- lulus 100% - sekurang-kurangnya seorang mendapat semua A -GPS minimum 2.1 -semua pelajar lulus minimum 1P 5. Peperiksaan Dalaman Peratus lulus melebihi 50%.

RREALITYRintangan Sekarang2015

3 FEET PLAN1. ANALISIS JURANG

BilJurang / Masalah / IsuRealiti Semasa / PrestasiSasaran / Impak yang diharapkan / Milestone

R1Pelajar kurang bermotivasi20% pelajar tidak menyiapkan kerja sekolah dan bersikap sambil lewa sewaktu proses PdP.1. 80% pelajar lebih bertanggung jawab dan pelajar lebih menumpukan perhatian semasa PdP.

R2Pelajar kurang pendedahan teknik-teknik menjawab soalan peperiksaan sebenar.Teknik menjawab tidak menyeluruh kepada semua calon peperiksaan.90% calon peperiksaan menguasai teknik menjawab soalan yang betul.

R3Guru bukan opsyen kurang mahir menyelesaikan masalah pembelajaran pelajar.20% guru perlu mengajar subjek bukan opsyenMemastikan 80% guru mengajar mengikut opsyen dan mahir dalam menyelesaikan masalah pembelajaran murid.

R4Guru kurang tumpuan terhadap PdPGuru banyak terlibat dengan program/aktiviti luarPerancangan awal PdP supaya pelajar tidak ketinggalan

R5Kelas kurang kondusif dari segi kebersihan dan kesediaan bekalan elektrik.Kebersihan kelas kurang dititikberatkan dan bekalan elektrik selalu terputus.Kelas bertambah bersih dan selesa serta kekerapan bekalan elektrik dapat diatasi.

KAJIAN SEMULA PELAKSANAAN

SCHOOL PROGRAM CHECK TOOLS (sPeCt)

Isu/cabaran dalam penambahbaikan sekolah (susun ikut Jurang Terbesar)Program Kecemerlangan Sekolah yang dilaksanakan (Berdasarkan isu/Cabaran)Bilangan Program yang dilaksanakan

1 R1Eliminate (Hapuskan)Raise (Tambah)1 Ceramah motivasi/kemahiran belajar/ mengingat2 Membudayakan pembelajaran berkumpulan.3 Menerapkan budaya membaca.2

2 R2R51. Bengkel teknik menjawab soalan peperiksaan sebenar.2. Bengkel pecutan akhir peperiksaan.3. Guru muda.4. Mentor mentee. 2

3 R31. Latihan dalam perkhidmatan.2. PLC. 5 2

4 R41. Penyediaan modul bagi kelas ganti.

5 R51. Pertandingan keceriaan kelas.2. Penyelenggaraan bekalan elektrik berkala.Setiap bulan.

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 9

12 10

13 Reduce (Kurangkan)Create (Wujudkan)11

14 12

15 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 20

23 21

24 Sustain (Kekalkan)22

25 23

26 24

27 25

1. Lihat PDCA Plan, Do, Check, Act

2. 7 alat kualiti Kertas semak, Graf dan Carta, Histogram, Pareto,

Gambar Rajah Sebab Akibat (isykawa Tulang ikan), Carta kawalan

3. Pendekatan BOS Peta Utiliti, Strategi Kanvas, Kitaran Pengalaman,

Kerangka 6 Laluan, ERRC Grid

4. Coaching dan Mentoring -

5. Kumpulan Kreatif dan Inovatif (KIK), 5s, BSC -> KPI, SOP, fail meja

OOPTIONPilihan TindakanYang Boleh Dilaksanakan 2015

3 FEET PLAN2. PELAN TINDAKAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

SASARAN / IMPAK YANG DIHARAPKAN / MILESTONE

RUJPROGRAM/PROJEKOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTARIKH MULATARIKH TAMATKOS SUMBERKPITOVSASARAN

R1P1Ceramah motivasi/kemahiran belajar/ mengingat

Mendedahkan pelajar tentang cara-cara mengambil nota dan menghafalKaunselor/GuruFebJunRM100Unit Kaunseling80% pelajar lebih bertanggung jawab dan pelajar lebih menumpukan perhatian semasa PdP.Pelajar lebih menumpukan perhatian semasa PdP

R2P1Bengkel teknik menjawab soalan peperiksaan sebenarMendedahkan para pelajar kaedah-kaedah menjawab yang betulGuru kanan/panitiaApr SeptRM200/Panitia Matapelajaran90% calon peperiksaan menguasai teknik menjawab soalan yang betul.Supaya calon-calon peperiksaan bersedia sepenuhnya sebelum peperiksaan

R3P1Latihan dalam perkhidmatanMemberikan kemahiran kepada guru bukan opsyenPanitiaMacOgosRM100 Lebih 80% guru mahir dalam subjek yang diajarSemua guru mahir dalam subjek opsyen

R4P1Penyediaan ModulPdP tidak tertangguh walaupun guru MP tidak hadirKetua panitia/guru mpFebAprilRM150Panitia80% PdP berjalanSukatan pelajaran dihabiskan mengikut masa yang ditetapkan

R2P2Kelas tambahan berfasaMemberi latih tubi secara intensif kepada pelajarGuru MPMac Okt70% pelajar menguasai isi pelajaran dengan baikMengukuhkan pemahaman pelajar

KetuaKaunselorNama ProjekCeramah motivasi/kemahiran belajar/ mengingat

TarikhOPPM ONE PAGE PROJECT MANAGER

Objektif ProgramMendedahkan pelajar cara-cara mengambil nota dan teknik menghafal yang betul

MatlamatTugasan UtamaStatus/Pencapaian ProjekTanggungjawab

1Penetapan penceramah

2Jemputan penceramah1.

3Penyediaan bahan

4Pelaksanaan program

5Penilaian

6

7

8

9

10

11

MatlamatObjektif Khusus dan HarapanTugasan Utama (Nama Program/aktivti)KosTarikhSasaranJanuariFebruariMacAprilMeiJunJulaiOgosSeptemberOktoberNovemberDisemberPegawai ABCDE

BilProgram/AktivitiKosCatatan

1

2

3

4

5

6

1Semua pelajar menguasai teknik-teknik belajar yang betul

2Semua pelajar lebih bersemangat dan mempunyai matlamat tersendiri

3

4

SimbolAOrang Pertama dipertanggungjawabkan

Belum SiapBOrang Kedua dipertanggungjawabkan

SiapCOrang Ketiga dipertanggungjawabkan

KetuaPanitia MPNama ProjekBengkel teknik menjawab soalan peperiksaan sebenarTarikhOPPM ONE PAGE PROJECT MANAGER

Objektif Program90% calon peperiksaan menguasai teknik menjawab soalan yang betul.

MatlamatTugasan UtamaStatus/Pencapaian ProjekTanggungjawab

1Penetapan penceramah

2Jemputan penceramah

3Penyediaan bahan

4Pelaksanaan program

5Penilaian

6

7

8

9

10

11

MatlamatObjektif Khusus dan HarapanTugasan Utama (Nama Program/aktivti)KosTarikhSasaranJanuariFebruariMacAprilMeiJunJulaiOgosSeptemberOktoberNovemberDisemberPegawai ABCDE

BilProgram/AktivitiKosCatatan

1Ceramah kem belajarRM200

2

3

4

5

6

1Calon peperiksaan menguasai teknik menjawab peperiksaan.

2Supaya pelajar lebih bersedia menghadapi peperiksaan

3

4

SimbolAOrang Pertama dipertanggungjawabkan

Belum SiapBOrang Kedua dipertanggungjawabkan

SiapCOrang Ketiga dipertanggungjawabkan

KetuaPanitia MPNama ProjekLatihan Dalam PerkhidmatanTarikhOPPM ONE PAGE PROJECT MANAGER

Objektif ProgramMemastikan guru mahir dalam menyelesaikan masalah pembelajaran murid.

MatlamatTugasan UtamaStatus/Pencapaian ProjekTanggungjawab

1Penetapan penceramah

2Jemputan penceramah

3Penyediaan bahan

4Pelaksanaan program

5Penilaian

6

7

8

9

10

11

MatlamatObjektif Khusus dan HarapanTugasan Utama (Nama Program/aktivti)KosTarikhSasaranJanuariFebruariMacAprilMeiJunJulaiOgosSeptemberOktoberNovemberDisemberPegawai ABCDE

BilProgram/AktivitiKosCatatan

1Latihan dalam perkhidmatan

2PLC

3

4

5

6

1Semua guru menguasai subjek diajar walaupun bukan opsyen.

2Semua guru boleh menyelesaikan masalah pembelajaran murid.

3

4

SimbolAOrang Pertama dipertanggungjawabkan

Belum SiapBOrang Kedua dipertanggungjawabkan

SiapCOrang Ketiga dipertanggungjawabkan

KetuaPanitiaNama ProjekPenyediaan ModulTarikhOPPM ONE PAGE PROJECT MANAGER

Objektif ProgramPdP berjalan walaupun guru MP tiada.

MatlamatTugasan UtamaStatus/Pencapaian ProjekTanggungjawab

1Perbincangan

2Penyediaan bahan

3Edaran bahan

4

5

6

7

8

9

10

11

MatlamatObjektif Khusus dan HarapanTugasan Utama (Nama Program/aktivti)KosTarikhSasaranJanuariFebruariMacAprilMeiJunJulaiOgosSeptemberOktoberNovemberDisemberPegawai ABCDE

BilProgram/AktivitiKosCatatan

1Menyediakan modul untuk kegunaan guru gantiRM200

2

3

4

5

6

1Sukatan pelajaran dihabiskan mengikut masa yang ditetapkan

2

3

4

SimbolAOrang Pertama dipertanggungjawabkan

Belum SiapBOrang Kedua dipertanggungjawabkan

SiapCOrang Ketiga dipertanggungjawabkan

OOPTIONTindakan Pelaksanaan2015

3 FEET PLAN3. PELAN OPERASI 1 (R1P1)PROGRAM/PROJEKOBJEKTIFTANGGUNGJAWABTARIKH MULATARIKH TAMATKOS SUMBERKPITOVSASARAN

R1P1Ceramah motivasi/kemahiran belajar/ mengingat

Mendedahkan pelajar tentang cara-cara mengambil nota dan menghafal

KaunselorFebJunRM100Unit Kaunseling80% pelajar lebih bertanggung jawab dan pelajar lebih menumpukan perhatian semasa PdP.Pelajar lebih menumpukan perhatian semasa PdP

PELAKSANAAN PROGRAM