borang cuti

2
B 001 Amanpal permohonan cuti AMAN PALESTIN BERHAD (719871-K) Borang Permohonan Cuti Kepada : Pengurus Tuan, Saya memohon cuti selama ____1 hari___ Mulai dari tarikh _________03/08/15_______ Sehingga _______0308/15_____ kerana urusan berikut 1. temuduga 2. ____________________________________ Nama Pemohon : Muhammad Taqiyuddin bin Abdul Rahman Jawatan : Pembantu Tadbir Bahagian / Cawangan : Caw. Shah Alam ____________________________________________________________ ______________________________________ Sokongan Ketua Jabatan Tandatangan Pemohon Sokongan Ketua Jabatan Disokong / Tidak Disokong Nama: muhammad Taqiyuddin bin Abdul Rahman Tarikh : 03/08/15 Nama : Muhd Farhan Muhd Fadhil Tarikh :03/06/2015 ________________________________________URUSAN PEJABAT____________________________________ Kelulusan Cuti Permohonan Cuti Diluluskan / Tidak Diluluskan UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Jumlah Kelayakan cuti :_____ hari. Baki tahun lepas ________ hari. Telah diambil

Upload: taqiyuddin-abdul-rahman

Post on 17-Aug-2015

338 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

wsws

TRANSCRIPT

B 001 Amanpalpermohonan cutiAMAN PALESTIN BERHAD (719871-K)Borang Permohonan CutiKepada :PengurusTuan,Saya memohon cuti selama____1 hari___Mulai dari tarikh_________03/08/15_______Sehingga _______0308/15_____ kerana urusan berikut1. temuduga. ____________________________________!ama "emohon# Muhammad Ta$iyuddin bin %bdul &ahman'a(atan # "embantu Tadbir)ahagian / *a(angan # *a(. Shah %lam__________________________________________________________________________________________________Sokongan Ketua JabatanTandatangan "emohon Sokongan +etua 'abatan,isokong / Tidak ,isokong

!ama# muhammad Ta$iyuddin bin!ama # Muhd -arhan Muhd -adhil.!T.+ +/0.!%%! "/'%)%T'umlah +elayakan cuti #_____ hari.)aki tahun le1as ________hari. B 001 Amanpalpermohonan cuti%bdul &ahmanTarikh # 03/08/15Tarikh #03/02/015________________________________________URUSANPEJABAT____________________________________+elulusan *uti"ermohonan *uti ,iluluskan / Tidak ,iluluskan____________ _________________________Tarikh Pengurus