borang bpd1

Download Borang BPD1

Post on 23-Oct-2015

23 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BPD1SEKOLAH EDITBPD 1BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAPEMANTAUANMAKLUMAT PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH 2012Perhatian : Semua sekolah dikehendaki mengisi maklumat dengan betul dan tepat ke dalam borang ini. Maklumat ini akan dikumpul untuk dijadikan asasdalam perancangan dasar di Kementerian Pelajaran MalaysiaNAMA SEKOLAH:______________________________________________________________KOD SEKOLAH:______________________________________________________________ALAMAT SEKOLAH:______________________________________________________________MENENGAHRENDAHBANDARLUAR BANDARPPD: ______________________________________________________________NEGERI: ______________________________________________________________NO. TEL./FAKS :: ______________________________________________________________JUMLAH MURIDMELAYUCINAINDIALAIN-LAINJUMLAHBILITEMBILANGAN MURID TERLIBAT1CARA MURID PERGI DAN BALIK SEKOLAHP123456JUMLAH1.1Berjalan Kaki1.2Berbasikal1.3Motosikal1.4Kereta Sendiri1.5Bas Sekolah1.6Dihantar Penjaga1.7Keretapi / Komuter dll ( laluan Landasan )1.8Bot/Perahu ( Laluan Air )2KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH ( KPJ )ADATIADA( TANDAKAN X )3PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT3.1Pengurusan Aktiviti murid3.2Pengurusan Krisis/Bencana3.3Pengurusan Sosial3.4Pengurusan Keselamatan bangunan/fizikal Sekolah3.5Pengurusan Risiko3.6Lain-Lain Polisi Yang Dibuat (Nyatakan)3.6.1.BILITEMPERKARAADATIADAJIKA ADA NYATAKAN JUMLAH PETI4PETI ADUAN DISIPLIN4.1.Peti Aduan4.2.Aduan DiterimaJUMLAH ADUAN DISIPLIN DITERIMA4.3.Bilangan Tindakan terhadap aduanJUMLAH TELAH DIAMBIL TINDAKANJUMLAH BELUM AMBIL TINDAKAN5HUKUMAN KE ATAS MURIDJUMLAH MURID TERLIBATLELAKIPEREMPUANJUM. BESARTAHUN / TINGKATANTAHUN / TINGKATANP123456JUM.P123456JUM.5.1.Gantung Sekolah5.2.Buang Sekolah5.3.Hukuman Rotan5.4.Bilangan penempatan semula (Kes Rayuan) Selepas Murid Dibuang SekolahJUMLAH6KEMALANGAN MURIDJUMLAH MURID TERLIBATLELAKIPEREMPUANJUM. BESARTAHUN / TINGKATANTAHUN / TINGKATAN6.1Melibatkan kecederaan SeriusP123456JUM.P123456JUM.6.1.1. Jenayah6.1.2. Kemalangani. Jalanrayaii. Airiii. Bencanaiv. Jatuh dari bangunanv. Lain-lain6.2Melibatkan Kematian6.2.1. Jenayah6.2.2. Kemalangani. Jalanrayaii. Airiii. Bencanaiv. Jatuh dari bangunanv. Lain-lain6.2.3. PenyakitJUMLAH6.3Tempat KemalanganDALAM SEKOLAHLUAR SEKOLAHJUMLAHBILITEMPERKARASESAMA KAUMANTARA KAUMJUMLAH7JUMLAH KES PERGADUHAN MURID8KES POLISJUMLAH MURID TERLIBATLELAKIPEREMPUANJUMLAH8.1.Murid terlibat jenayah8.2.Murid hilang8.3Murid terlibat lumba haram8.4Lain-lain8.4.1. berkahwin8.4.2. hamilData ini perlu dikumpulkan berdasarkan kes/ isu dari 1 Januari hingga April 2012Disahkan oleh :Cop Sekolah

BPD 2 PPD RENDAHBPD 2BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAPEMANTAUANMAKLUMAT PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH 2012SEKOLAH RENDAHPerhatian : Semua PPD dikehendaki menjumlahkan maklumat dengan betul dan tepat melalui Borang BPD 1. Sila gunakan 2 borang iaitu satu untuk penjumlahansekolah menengah dan satu lagi untuk sekolah rendah.NAMA PPD:______________________________________________________________ALAMAT:______________________________________________________________JUMLAH SEKOLAHSKSJK ( C )SJK ( T )LAIN-LAINJUMLAHBILANGAN SEKOLAHBANDARLUAR BANDARJUMLAH MURIDMELAYUCINAINDIALAIN-LAINJUMLAHBILITEMPERKARABILANGAN MURID TERLIBAT1CARA MURID PERGI DAN BALIK SEKOLAHP123456JUMLAH1.1Berjalan Kaki1.2Berbasikal1.3Motosikal1.4Kereta Sendiri1.5Bas Sekolah1.6Dihantar Penjaga1.7Keretapi / Komuter dll ( laluan Landasan )1.8Bot/Perahu ( Laluan Air )BILITEMPERKARABIL SEKOLAH YG ADABIL SEKOLAH YG TIADACATATAN2KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH ( KPJ )3PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT3.1Pengurusan Aktiviti murid3.2Pengurusan Krisis/Bencana3.3Pengurusan Sosial3.4Pengurusan Keselamatan bangunan/fizikal Sekolah3.5Pengurusan Risiko3.6Lain-Lain Polisi Yang Dibuat (Nyatakan)3.6.1.3.6.2BILITEMPERKARAADATIADAJIKA ADA NYATAKAN JUMLAH PETI4PETI ADUAN DISIPLIN4.1.Peti Aduan4.2.Aduan DiterimaJUMLAH ADUAN DISIPLIN DITERIMA4.3.Bilangan Tindakan terhadap aduanJUMLAH TELAH DIAMBIL TINDAKANJUMLAH BELUM AMBIL TINDAKAN5HUKUMAN KE ATAS MURIDJUMLAH MURID TERLIBATLELAKIPEREMPUANJUM. BESARTAHUN / TINGKATANTAHUN / TINGKATANP123456JUM.P123456JUM.5.1Gantung Sekolah5.2Buang Sekolah5.3Hukuman Rotan5.4Bilangan penempatan semula (Kes Rayuan) Selepas Murid Dibuang SekolahJUMLAH6KEMALANGAN MURIDJUMLAH MURID TERLIBATLELAKIPEREMPUANJUM. BESARTAHUN / TINGKATANTAHUN / TINGKATAN6.1Melibatkan kecederaan SeriusP123456JUM.P123456JUM.6.1.1. Jenayah6.1.2. Kemalangani. Jalanrayaii. Airiii. Bencanaiv. Jatuh dari bangunanv. Lain-lain6.2Melibatkan Kematian6.2.1. Jenayah6.2.2. Kemalangani. Jalanrayaii. Airiii. Bencanaiv. Jatuh dari bangunanv. Lain-lain6.2.3. PenyakitJUMLAH6.3Tempat KemalanganDALAM SEKOLAHLUAR SEKOLAHJUMLAHBILITEMPERKARASESAMA KAUMANTARA KAUMJUMLAH7JUMLAH KES PERGADUHAN MURID8KES POLISJUMLAH MURID TERLIBATLELAKIPEREMPUANJUMLAH8.1.Murid terlibat jenayah8.2.Murid hilang8.3Murid terlibat lumba haram8.4.Lain-lain8.4.1. berkahwin8.4.2. hamilData ini perlu dikumpulkan berdasarkan kes/ isu dari 1 Januari hingga April 2012Disahkan oleh :Cop PPD

BPD 2 PPD MEN EDITBPD 2BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAPEMANTAUANMAKLUMAT PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH 2012SEKOLAH MENENGAHPerhatian : Semua PPD dikehendaki menjumlahkan maklumat dengan betul dan tepat melalui Borang BPD 1. Sila gunakan 2 borang iaitu satu untuk penjumlahansekolah menengah dan satu lagi untuk sekolah rendah.NAMA PPD:______________________________________________________________ALAMAT:______________________________________________________________JUMLAH SEKOLAHSMKSMKASMTSMBPKSM SUKANSM SENIBILANGAN SEKOLAHBANDARLUAR BANDARJUMLAH MURIDMELAYUCINAINDIALAIN-LAINJUMLAHBILITEMPERKARABILANGAN MURID TERLIBAT1CARA MURID PERGI DAN BALIK SEKOLAHP123456JUMLAH1.1Berjalan Kaki1.2Berbasikal1.3Motosikal1.4Kereta Sendiri1.5Bas Sekolah1.6Dihantar Penjaga1.7Keretapi / Komuter dll ( laluan Landasan )1.8Bot/Perahu ( Laluan Air )BILITEMPERKARABIL SEKOLAH YG ADABIL SEKOLAH YG TIADACATATAN2KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH ( KPJ )3PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT3.1Pengurusan Aktiviti murid3.2Pengurusan Krisis/Bencana3.3Pengurusan Sosial3.4Pengurusan Keselamatan bangunan/fizikal Sekolah3.5Pengurusan Risiko3.6Lain-Lain Polisi Yang Dibuat (Nyatakan)3.6.1.3.6.2BILITEMPERKARAADATIADAJIKA ADA NYATAKAN JUMLAH PETI4PETI ADUAN DISIPLIN4.1.Peti Aduan4.2.Aduan DiterimaJUMLAH ADUAN DISIPLIN DITERIMA4.3.Bilangan Tindakan terhadap aduanJUMLAH TELAH DIAMBIL TINDAKANJUMLAH BELUM AMBIL TINDAKAN5HUKUMAN KE ATAS MURIDJUMLAH MURID TERLIBATLELAKIPEREMPUANJUM. BESARTAHUN / TINGKATANTAHUN / TINGKATANP123456JUM.P123456JUM.5.1Gantung Sekolah5.2Buang Sekolah5.3Hukuman Rotan5.4Bilangan penempatan semula (Kes Rayuan) Selepas Murid Dibuang SekolahJUMLAH6KEMALANGAN MURIDJUMLAH MURID TERLIBATLELAKIPEREMPUANJUM. BESARTAHUN / TINGKATANTAHUN / TINGKATAN6.1Melibatkan kecederaan SeriusP123456JUM.P123456JUM.6.1.1. Jenayah6.1.2. Kemalangani. Jalanrayaii. Airiii. Bencanaiv. Jatuh dari bangunanv. Lain-lain6.2Melibatkan Kematian6.2.1. Jenayah6.2.2. Kemalangani. Jalanrayaii. Airiii. Bencanaiv. Jatuh dari bangunanv. Lain-lain6.2.3. PenyakitJUMLAH6.3Tempat KemalanganDALAM SEKOLAHLUAR SEKOLAHJUMLAHBILITEMPERKARASESAMA KAUMANTARA KAUMJUMLAH7JUMLAH KES PERGADUHAN MURID8KES POLISJUMLAH MURID TERLIBATLELAKIPEREMPUANJUMLAH8.1.Murid terlibat jenayah8.2.Murid hilang8.3Murid terlibat lumba haram8.4.Lain-lain8.4.1. berkahwin8.4.2. hamilData ini perlu dikumpulkan berdasarkan kes/ isu dari 1 Januari hingga April 2012Disahkan oleh :Cop PPD

BPD 3 JPN MENBPD 3BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAPEMANTAUANMAKLUMAT PENGURUSAN DISIPLIN DI SEKOLAH 2012SEKOLAH MENENGAHPerhatian : Semua JPN dikehendaki menjumlahkan maklumat dengan betul dan tepat melalui Borang BPD 2. Sila gunakan 2 borang iaitu satu untuk penjumlahansekolah menengah dan satu lagi untuk sekolah rendah.NAMA JPN:______________________________________________________________ALAMAT:______________________________________________________________JUMLAH SEKOLAHSMKSMKASMTSMBPKSM SUKANSM SENIJUMLAHBILANGAN SEKOLAHBANDARLUAR BANDARJUMLAH MURIDMELAYUCINAINDIALAIN-LAINJUMLAHBILITEMPERKARABILANGAN MURID TERLIBAT1CARA MURID PERGI DAN BALIK SEKOLAHP123456JUMLAH1.1Berjalan Kaki1.2Berbasikal1.3Motosikal1.4Kereta Sendiri1.5Bas Sekolah1.6Dihantar Penjaga1.7Keretapi / Komuter dll ( laluan Landasan )1.8Bot/Perahu ( Laluan Air )BILITEMPERKARABIL SEKOLAH YG ADABIL SEKOLAH YG TIADACATATAN2KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SEKOLAH ( KPJ )3PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH SELAMAT3.1Pengurusan Aktiviti murid3.2Pengurusan Krisis/Bencana3.3Pengurusan Sosial3.4Pengurusan Keselamatan bangunan/fizikal Sekolah3.5Pengurusan Risiko3.6Lain-Lain Polisi Yang Dibuat (Nyatakan)3.6.1.3.6.2BILITEMPERKARAADATIADAJIKA ADA NYATAKAN JUMLAH PETI4PETI ADUAN DISIPLIN4.1.Peti Aduan4.2.Aduan DiterimaJUMLAH ADUAN DISIPLIN DITERIMA4.3.Bilangan Tindakan terhadap aduanJUMLAH TELAH DIAMBIL TINDAKANJUMLAH BELUM AMBIL TINDAKAN5HUKUMAN KE ATAS MURIDJUMLAH MURID TERLIBATLELAKIPEREMPUANJUM. BESARTAHUN / TINGKATANTAHUN / TINGKATANP123456JUM.P123456JUM.5.1Gantung Sekolah5.2Buang Sekolah5.3Hukuman Rotan5.4Bilangan penempatan semula (Kes Rayuan) Selepas Murid Dibuang SekolahJUMLAH6KEMALANGAN MURIDJUMLAH MURID TERLIBATLELAKIPEREMPUANJUM. BESARTAHUN / TINGKATANTAHUN / TINGKATAN6.1Melibatkan kecederaan SeriusP123456JUM.P123456JUM.6.1.1. Jenayah6.1.2. Kemalangani. Jalanrayaii. Airiii. Bencanaiv. Jatuh dari bangunanv. Lain-lain6.2Melibatkan Kematian6.2.1. Jenayah6.2.2. Kemalangani. Jalanrayaii. Airiii. Bencanaiv. Jatuh dari bangunanv. Lain-lain6.2.3. PenyakitJUMLAH6.3Tempat KemalanganDALAM SEKOLAHLUAR SEKOLAHJUMLAHBILITEMPERKARASESAMA KAUMANTARA KAUMJUMLAH7JUMLAH KES PERGADUHAN MURID8KES POLISJUMLAH MURID TERLIBATLELAKIPEREMPUANJUMLAH8.1.Murid terlibat jenayah8.2.Murid hilang8.3Murid terlibat lumba haram8.4.Lain-lain8.4.1. berkahwin8.4.2. hamilData ini perlu