borang-borang perkhidmatan kawalan keselamatan

Click here to load reader

Post on 27-Oct-2015

1.626 views

Category:

Documents

61 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TAJUKLAMPIRAN BBORANG-BORANG PERLAKSANAAN KERJAPERKHIDMATAN KAWALANKESELAMATAN DI INSTITUSI-INSTITUSIPENDIDIKAN / SEKOLAH DI BAWAHKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

LAMPIRAN ALAMPIRAN BBORANG-BORANG PERLAKSANAAN KERJA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATANDI INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN / SEKOLAH DI BAWAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM)BILBORANGKOD BORANGKEKERAPANPENYEDIA BORANGPENGESAHAN BORANGPEMEGANG BORANGPPDKONTRAKTORSEKOLAH1Pengesahan Pelaksanaan Kerja PerkhidmatanBPPA PKK ASetiap BulanKontraktorSekolah///2Rekod Ketidakhadiran Pengawal Dan Pengurusan PengawalBPPA PKK 1Setiap hari/setiap bulanKontraktorSekolah///3Kehadiran PengawalBPPA PKK 2Setiap bulanKontraktorSekolah///4Pelaksanaan Kunci Jam "Watchman Clock"BPPA PKK 3setiap bulanKontraktorSekolah///5Status Peralatan Yang Dibekalkan Oleh SyarikatBPPA PKK 4setiap bulanKontraktorSekolah///

Lampiran A-JPNJPENGESYORAN PEMOTONGAN SYARIKAT PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATANLAMPIRAN A-JPNJTENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BAGI PREMIS SEKOLAH /INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHORPEJABAT PELAJARAN DAERAH JOHOR BAHRUBAGI BULAN : OKTOBER 2010NAMA SYARIKAT:NAMA SEKOLAH:BILBULAN

(a)KONTRAKSEBULAN(Mengikut dokumen Kontrak/Premis/ Kontrak Sebulan)(b)20% Potongan(a/b)

( c )Kurangpekerja

(d)PekerjaTidakhadir

(e)JumlahPotongan

(f)Jumlah sebenardibayar

(g)1Januari3,440.40688.08tiadaKS x BJ x BP 4.70 x 12 x 2800.882,639.52112.80Disediakan olehDisahkan oleh :(Tandatangan & Cop Rasmi)(Tandatangan & Cop Rasmi)Pengarah/PPD/Pengetua/Guru Besar/Penghulu(KIP/KRG/Rumah guru)Tarikh :Tarikh :

BPPA PKK ABORANG PENGESAHAN PERLAKSANAAN KERJA PERKHIDMATANBPPA PKK AKAWALAN KESEMATAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN / SEKOLAHDIBAWAH KEMENTERIAN MALAYSIAINSTITUSI/SEKOLAH :TUNTUTAN BAYARAN BAGI BULAN :TAHUN :Kami / saya dengan ini mengaku telah menyempurnakan kerjaperkhidmatan kawalan keselamatan di institusi Pendidikan/ Sekolah di atas dengan sempurna sepertiseperti di dalam jadual bagi Perjanjian No. Kontrak untuk tempoh.Bersama-sama ini disertakan borang-borang keperluan bagi tujuan pembayaran.i. Borang Pengesahan Bilangan Pengawal & Rekod ketidakhadiran Pengawal- BPPA PKK 1ii. Borang Kehadiran Pengawal- BPPA PKK 2iii. Laporan Pelaksanaan Kunci Jam "Watchman Clock".- BPPA PKK 3iii. Laporan Status Peralatan Yang Dibekalkan Oleh Syarikat- BPPA PKK 42. Saya memahami syarat dan terma kontrak dan bersedia menerima pembayaran sewajarnya.Saya yang benar,(Tandatangan & Cop Rasmi)Pengurus/Wakil SyarikatNama Bank : ...Nombor Akaun : ...Tarikh : ..._______________________________________________________________________________________________________________PENGESAHAN PENGARAH / PPD / PENGETUA / GURU BESAR/PENGHULU (KIP/KRG/ RUMAH GURU)Disahkan perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan di Institusi Pendidikan / Sekolahtelah dilaksanakan memgikut spesifikasi dan terma kontrak.Tuntutan di atas diperaku untuk bayaran sepenuhnya .Perkhidmatan di atas tidak mematuhi spesifikasi dan terma kontrak.Penolakan bayaran perlu dibuat dengan mengambil kira perkara berikut :Di isi oleh Institusi /SekolahDi isi oleh Pejabat PembayarYaTidakRMi) Mengenakan penolakan bayaran dengan jumlah ____% daripada jumlah bulanan nilai perjanjian bagi institusi Pendidikan /Sekolahii) Mengenakan penolakan bayaran dengan jumlah yang sama banyak dengan gaji sehari setiap pekerja yang tidak hadirDisahkan oleh..(Tandatangan & Cop Rasmi)Pengarah/PPD/Pengetua/Guru Besar/Penghulu(KIP/KRG/Rumah Guru)Tarikh : ..

BPPA PKK 1BPPA PKK 1BORANG REKOD KETIDAKHADIRAN PEKERJA DAN PENGURUSAN PENGAWAL BAGI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN / SEKOLAH DI BAWAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABULAN :________________NAMA SYARIKAT : __________________________________ZON :______________INSTITUSI / SEKOLAH :__________________________________A. BILANGAN PENGAWAL :BIL PENGAWAL YANG DITETAPKAN DALAM KONTRAK:ORANGBIL PENGAWAL YANG DIBEKALKAN:ORANGJUMLAH PENGAWAL YANG TIDAK MENCUKUPI:ORANGB. SENARAI PENGAWAL TIDAK HADIR TANPA PENGAWAL PENGGANTIBILNAMA PENGAWALT A R I K HJUMLAH ( HARI)1234567891011121314151617181920212223242526272829303112345JUMLAH BESAR (HARI)C. PENGURUSAN PENGAWAL :BILPERKARAPENGESAHAN SEKOLAHCATATAN(Tandakan / pada yang berkenaan)YaTidak1Umur Pengawal (18-58 Tahun)2Warganegara3Tapisan Keselamatan4Maklumat Peribadi Pekerja5Laporan Pemeriksaan Kesihatan daripada Hospital/ Klinik Kerajaan bagi pengawal yang melebihi 58 tahun dan surat kelulusan/ kebenaran daripada pihak Kementerian jika pengawal melebihi umur 58 tahun.* Jika/ Sekiranya tidak mematuhi salah satu daripada perkara di atas dikira tidak mematuhi kontrakDisediakan oleh :

..(Tandatangan & Cop Rasmi)Pengurus/ Wakil Syarikat

Tarikh :Disahkan oleh :

.(Tandatangan & Cop Rasmi)Pengarah/PPD/Pengetua/Guru Besar/Penghulu(KIP/KRG/Rumah Guru)Tarikh :

BPPA PKK 2 MS.1BPPA PKK 2BORANG KEHADIRAN PENGAWALBAGI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATANDI INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN / SEKOLAH DI BAWAHKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAINSTITUSI/SEKOLAH :__________________________________________________TAHUN :____________BULAN : _________________________________________ZON :____________NAMA SYARIKAT :____________________________________________________TARIKHNAMANO. PKSYIFWAKTUMASUKWAKTUKELUART.TANGANCATATAN1a.b.c.d.2a.b.c.d.3a.b.c.d.4a.b.c.d.5a.b.c.d.6a.b.c.d.7a.b.c.d.8a.b.c.d.9a.b.c.d.10a.b.c.d.11a.b.c.d.12a.b.c.d.Disediakan oleh :Disahkan oleh :....(Tandatangan & Cop Rasmi)(Tandatangan & Cop Rasmi)Pengurus/Wakil SyarikatPengarah/PPD/Pengetua/Guru Besar/Penghulu(KIP/KRG/Rumah Guru)Tarikh :Tarikh :

BPPA PKK MS.2BPPA PKK 2BORANG KEHADIRAN PENGAWALBAGI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATANDI INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN / SEKOLAH DI BAWAHKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAINSTITUSI/SEKOLAH :__________________________________________________TAHUN :____________BULAN : _________________________________________ZON :____________NAMA SYARIKAT :____________________________________________________TARIKHNAMANO. PKSYIFWAKTUMASUKWAKTUKELUART.TANGANCATATAN13a.b.c.d.14a.b.c.d.15a.b.c.d.16a.b.c.d.17a.b.c.d.18a.b.c.d.19a.b.c.d.20a.b.c.d.21a.b.c.d.22a.b.c.d.23a.b.c.d.24a.b.c.d.Disediakan oleh:Disahkan oleh :....(Tandatangan & Cop Rasmi)(Tandatangan & Cop Rasmi)Pengurus/Wakil SyarikatPengarah/PPD/Pengetua/Guru Besar/Penghulu(KIP/KRG/Rumah Guru)Tarikh :Tarikh :

BPPA PKK2 MS.3BORANG KEHADIRAN PENGAWALBPPA PKK 2BAGI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATANDI INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN / SEKOLAH DI BAWAHKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAINSTITUSI/SEKOLAH :__________________________________________________TAHUN :____________BULAN : _________________________________________ZON :____________NAMA SYARIKAT :____________________________________________________TARIKHNAMANO. PKSYIFWAKTUMASUKWAKTUKELUART.TANGANCATATAN25a.b.c.d.26a.b.c.d.27a.b.c.d.28a.b.c.d.29a.b.c.d.30a.b.c.d.31a.b.c.d.Nota :SYIF1 - SIANG2- MALAMDisediakan oleh :Disahkan oleh :....(Tandatangan & Cop Rasmi)(Tandatangan & Cop Rasmi)Pengurus/Wakil SyarikatPengarah/PPD/Pengetua/Guru Besar/Penghulu(KIP/KRG/Rumah Guru)Tarikh :Tarikh :

BPPA PKK 3BPPA PKK 3LAPORAN PELAKSANAAN KUNCI JAM ' WATCHMAN CLOCK 'BAGI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATANDI INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN / SEKOLAH DI BAWAHKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAINSTITUSI/SEKOLAH : _____________________________________MINGGU : ____________BULAN : __________________________ZON : ___________NAMA SYARIKAT : _____________________________________AHADISNINSELASARABUKHAMISJUMAATSABTUTarikh :Tarikh :Tarikh :Tarikh :Tarikh :Tarikh :Tarikh :Disediakan oleh :Disahkan oleh :....( Tandatangan & Cop Rasmi)(Tandatangan & Cop Rasmi)Pengurus/Wakil SyarikatPengarah/PPD/Pengetua/Guru Besar/Penghulu(KIP/KRG/Rumah Guru)Tarikh :Tarikh :

BPPA PKK 4BPPA PKK 4LAPORAN STATUS PERALATAN YANG DIBEKALKAN OLEH SYARIKATBAGI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATANDI INSTITUSI-INSTITUSI PENDIDIKAN/SEKOLAH DIBAWAHKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAINSTITUSI/SEKOLAH:_________________________________________NAMA SYARIKAT:_________________________________________ZON :___________________BULANAN/TAHUN:___________________________PENGAWALPENGESAHAN SEKOLAH(Telah diberikan dalam keadaan baik &BILITEMPENGESANAN SEKOLAHsentiasa dipakai berdasarkan PerjanjianKontrak/Surat Setuju Terima)12345678YaTidak1PAKAIAN SERAGAM:i. Bajuii. Seluariii.Topi/Beriiv.KasutBILITEMBilangan Mengikut KontrakBilangan Yang DibekalkanBerfungsi / Boleh DigunakanPENGESAHAN SEKOLAH(Telah diberikan dalam keadaan baik &sentiasa berfungsi berdasarkan PerjanjianKontrak/Surat Setuju Terima)YaTidakYaTidak2WATCHMAN CLOCK:i.Jamii.Kunci3WALKIE TALKIE4COTAR5WISEL6BAJU HUJAN7LAMPU PICIT8CCTV(Jika berkenaan)i.DVRii.Kameraiii.Monitor9ALARM(Jika berkenaan)Nota: Catatkan sekiranya terdapat peralatan yang tidak dibekalkan serta peralatan yang rosak/tidak berfungsi/hilang tidak digantiSaya mengesahkan bahawa peralatan dan kelengkapan dibekalkan dalam keadaan baik dan sentiasa berfungsi/boleh digunakan pada setiap masa.Disediakan oleh:Disediakan oleh:....(Tandatangan & Cop Rasmi)(Tandatangan & Cop Rasmi)Pengurus/Wakil SyarikatPengarah/PPD/Pengetua/Guru besar/Penghulu(KIP/KRG/Rumah guru)Tarikh:Tarikh:

Penilaian PrestasiPK 07 - 2PK 07 - 2PENILAIAN PRESTASI PEMBEKALBPSH / JPN / PPD( Bekalan / Kerja / Perkhidmatan )( Dilengkapkan oleh penerima sebaik sahaja menerima perkhidmatan )Organisasi :Nombor Perolehan :Nama dan Alam