borang borang headcount

Click here to load reader

Post on 24-Jan-2015

4.628 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. HC1 UPSRTindakan : Ketua Panitia Mata PelajaranSEK. KEB./SEK JENIS KEB. ________________________Tahun 2006TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA [Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata pelajaran]Mata Pelajaran :Tahun Enam: Tida ABCLULUSD EJumlahGred k Calon Purata Hadir Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. %Bil. % Peperiksaana. UPSR/PEP. (Tahun _____ - terbaik) Peperiksaanb. Akhir Tahun ___________] TOVc. [Peperiksaan Akhir _______________] OTI1 = TOV +d. (ETR-TOV)/3 OTI2 = TOV +e. (ETR-TOV)2/3f. ETR (kiraan)g. ETR (pindaan)h. PERBEZAANG2b- 1

2. HC2 UPSR Tindakan : Ketua Panitia Mata PelajaranSEKOLAH ____________________TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA DAN SETIAP MURIDMata Pelajaran : _____________________Tahun : ________ [2006]TOV ETRBil Nama KelasMGM G M.S._____G2b- 2 3. HC3 UPSRTindakan : Guru Mata PelajaranSEK. KEB./SEK JENIS KEB. (P) JALAN BATU Tahun 2007ANALISIS DAN TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA [Keseluruhan Pencapaian setiap murid]Mata Pelajaran: SAINS Tahun:5 GEMILANG (2007)Nama Guru: PN. NORASYIKINPercubaanETR/Pertengahan UjianTOV Ujian MacTahun/ Akhir Sasaran UPSR BilNamaJulaiTahunUPSR MGM G MG M GMG MG G123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23G2b- 3 4. PercubaanETR/Pertengahan UjianTOV Ujian MacTahun/ Akhir Sasaran UPSRBil NamaJulaiTahunUPSR MGM GM G M GMG MG G2425262728293021323334353637383940RumusanBilAB C D EBilUjian/ PeperiksaanGP Murid Bil %Bil % Bil % Bil %Bil%1 TOV2 Mac3 OTI 14 Pertengahan Tahun5 Julai6 OTI 27 Percubaan/ Akhir Tahun8 Sasaran (ETR) G2b- 4 5. HC4 UPSRETR MURID BAGI KELAS 6 CEMERLANG 2007 Tindakan : Guru Kelas(Sasaran setiap murid mengikut mata pelajaran yang diambil/peperiksaan ) Kelas: 6 CEMERLANG Nama Guru Kelas: PN. VICHITERA A/P RAJAGANIBM (K)BM (P)BIMTSAINS MP6MP7GPBil Nama Murid MG MGMGMGM G M GM G 15 NURULTOV-- - - - - - - - -SYAFIQAH ETR30 D 30D 40C 30D 30D 16 SITI ASMAH TOV 36D 10E 20D ETR 40C 30D 45C 17 SITI TOV 43C 33D 30DNURSYAFIQAHETR 50C 40C 50C 18 SITI SYAFIQAHTOV85 5361B 50C 30D ETR90 6070B 60B 60B 19 WANTOV 53C 32D 38DNURSYAHIERAETR 57C 40C 45C G2b- 5 6. HC5 UPSRTindakan : Setiausaha Peperiksaan SEKOLAH ________________________________Tahun:__________PENENTUAN GRED PURATA SEKOLAH TAHUN 2006 (ETR)ABCDE %Bil.GPGP% LULUS Bil Mata pelajaranMurid(ETR)LULUS(TOV)(TOV) Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % Bil. % (ETR) Bahasa Melayu 1 Kefahaman Bahasa Melayu 2 Kefahaman 3 Bahasa Inggeris 4 Sains 5 Matematik 6 Bahasa Cina Kefahaman 7 Bahasa Cina Penulisan 8 Bahasa Tamil Kefahaman 9.Bahasa Tamil Penulisan JUMLAH(# Rujuk HC1 bagi setiap mata pelajaran sebelum mengisi borang ini ) G2b- 6 7. HC6 UPSR Tindakan : Setiausaha PeperiksaanSEKOLAH ____________________TARGET MURID CEMERLANGTingkatan/Tahun : ________ [2006] TOVETRBil. Nama Kelas Bil A,B,C,D 5A/7A1. AZIZAH BT. ABD AZIZ 6A 4A 1C5A2. ROHANI BT. KASSIM 6A 2A 2B 1C 5A M.S._____ G2b- 7 8. JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN/SJK(T) KAMPONG PANDAN Tindakan : Guru Mata pelajaran ANALISA "POST-MORTEM/KLINIKAL MATA PELAJARAN PANITIA: MATA PELAJARAN: ( PEPERIKSAAN:PERTENGAHAN /AKHIR TAHUN ..............)Nama Guru : KelasBil. MuridBil. Lulus :Peratus Lulus : Bil Gagal : % GagalBil Tidak Hadir Tindakan Guru: Bil Nama Murid (disusun ikut ranking markah)K1K2 JUM Pemantauan Individu123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23G2b- 8 9. Tindakan Guru:Bil Nama Murid (disusun ikut ranking markah) K1 K2 JUM Pemantauan Individu2425262728293031323334353637383940Tindakan Guru:Bil Nama Murid (tidak hadir satu kertas) K1 K2 JUM Pemantauan IndividuTindakan Guru:BilNama Murid (tidak hadir dua kertas) K1 K2 JUM Pemantauan Individu G2b- 9 10. PM2Tindakan : Ketua PanitiaJABATAN: JPWP SK(P) JALAN BATUANALISA PERBANDINGAN DAN POST MOTEM KEPUTUSAN . TAHUN 6(Maklumat diperolehi dari HC3) Bil.TING/NAMA TidakBil.Catatan/ANALISIS Pelaja A%B%C%D%E % % GURU Hadir LulusPerbandinganrTOV34 23 68 824 13130 000 33ETR33 25 75 618 13130 000 32OTI 132 2621 65 619 390 010 29BMPert. Tahun(KEFAHAMA OTI 2N)PercubaanARBMTOV34 618 15 44 515 412 3 9127(PENULISAN) ETR33 10 30 16 48 515 130 0032OTI 132 14 44 619 825 262 6128Pert. TahunOTI 2PercubaanARB. INGGERIS TOV34 515 14 41 12 35 390 0031ETR33 721 10 30 927 618 1 3126OTI 132 413 12 39 11 35 723 0 0228Pert. TahunOTI 2PercubaanARMATEMATIK TOV34 26721 824 14 41 3 9017ETR33 10 30 618 15 46 260 0031OTI 132 413 723 723 723 6 19 219Pert. TahunOTI 2PercubaanAR SAINSTOV34 003915 45 15 45 0 0018ETR33 515 13 39 12 36 131 3031OTI 132 3914 44 10 31 516 0 0127Pert. TahunOTI 2PercubaanARG2b- 10 11. PM3 Tindakan : PentadbirNAMA SEKOLAH : SK(P) JALAN BATUPOST MOTEM MATA PELAJARAN YANG BERPENCAPAIAN KRITIKALPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN/PERCUBAAN/AKHIR TAHUNTarikh :Panitia :MataPelajaranKUMP.BilCapaiFAKTORYa Tidak Catatan/Ulasan Ting./ FAKTOR TahunBil Lulus ANALISIS Telah dilaksanakan (Jika Ya dapatkan salinan analisisITEM tersebut) 1. Bilangan Soalan Aras Rendah terlalu kurangPeratus SOALAN 2. Tidak menyediakan JSULulus: 1. Tidak Hadir 2. Belum belajar topik berkaitanMURID3. Murid belum menguasai 4. Pencapaian berbeza intra mata pelajaran/antara matapelajaran 1. Pengajaran/pendekatan tidak sesuai 2. Guru baruTidak3. Bukan OptionHadir:GURU 4. P&P Guru yang berbeza 5. Ketiadaan guru dalam tempoh yang lama 6. Pencapaian berbeza inter mata pelajaran/ antara kelas 1. Kekerapan latihan yang kurangLATIHAN 2. Latihan murid tidak disemak oleh guruMURID 3. Latihan murid yang tidak sesuai 1. Keberkesanan program/aktiviti a.PROGRAMb.KHAS c. d.G2b- 11 12. G2b- 12 13. G2b- 12 14. G2b- 12