borang anggaran belanja mengurus 2013

Download Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

Post on 16-Oct-2015

165 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

borang abm

TRANSCRIPT

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  1/48

  BIL TAJUK PENDAPATAN RM BIL

  1 Baki dari tahun 2012 518.50

  2 Peruntukan PCG 2013 1962.00

  2480.50

  1 ABM ini mesti disediakan oleh semua panitia, Unit Sukan, Unit Kokuri

  2 Sila dapatkan baki tahun 2012 dan peruntukan PCG dari Pn. Rini (PT

  3 Pastikan perbelanjaan yang dibuat adalah yang dibenarkan mengikut

  4 Sediakan dalam 2 salinan untuk disimpan dalam fail panitia / unit dan

  _____________________________

  Ketua Panitia / Ketua Unit

  Catatan :

  ARAHAN PENGETUA.

  SMA AL-IRSYADIAH M

  ANGGARAN BELANJA

  PANITIA / UNIT : PU

  ANGGARAN PENDAPATAN

  Disediakan oleh :

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  2/48

  TAJUK PERBELANJAAN RM

  JUMLAH 0.00

  Disemak oleh :

  kulum, Unit Bimbingan dan Kaunseling dan Pusat Sumber dan media.

  Kewangan).

  peruntukan yang diberi.

  untuk diserahkan kepada PK.

  _____________________________

  Guru Kanan / PK / PK HEM / PK Kokurikulum

  RAKAU,RANAU.

  ENGURUS 2013

  AT SUMBER

  ANGGARAN PERBELANJAAN

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  3/48

  BIL TAJUK PENDAPATAN RM BIL

  1 Baki dari tahun 2012 228.09

  2 Peruntukan PCG 2013 2856.00

  3084.09

  1 ABM ini mesti disediakan oleh semua panitia, Unit Sukan, Unit Kokuri

  2 Sila dapatkan baki tahun 2012 dan peruntukan PCG dari Pn. Rini (PT

  3 Pastikan perbelanjaan yang dibuat adalah yang dibenarkan mengikut

  4 Sediakan dalam 2 salinan untuk disimpan dalam fail panitia / unit dan

  SMA AL-IRSYADIAH M

  ANGGARAN BELANJA

  PANITIA / UNIT : BANTUAN P

  ANGGARAN PENDAPATAN

  Disediakan oleh :

  _____________________________

  Ketua Panitia / Ketua Unit

  Catatan :

  ARAHAN PENGETUA.

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  4/48

  TAJUK PERBELANJAAN RM

  JUMLAH 0.00

  Disemak oleh :

  kulum, Unit Bimbingan dan Kaunseling dan Pusat Sumber dan media.

  Kewangan).

  peruntukan yang diberi.

  untuk diserahkan kepada PK.

  RAKAU,RANAU.

  ENGURUS 2013

  ERJALANAN ASRAMA

  ANGGARAN PERBELANJAAN

  _____________________________

  Guru Kanan / PK / PK HEM / PK Kokurikulum

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  5/48

  BIL TAJUK PENDAPATAN RM BIL

  1 Baki dari tahun 2012 143.80

  2 Peruntukan PCG 2013 2380.00

  2523.80

  1 ABM ini mesti disediakan oleh semua panitia, Unit Sukan, Unit Kokuri

  2 Sila dapatkan baki tahun 2012 dan peruntukan PCG dari Pn. Rini (PT

  3 Pastikan perbelanjaan yang dibuat adalah yang dibenarkan mengikut

  4 Sediakan dalam 2 salinan untuk disimpan dalam fail panitia / unit dan

  SMA AL-IRSYADIAH M

  ANGGARAN BELANJA

  PANITIA / UNIT

  ANGGARAN PENDAPATAN

  Disediakan oleh :

  _____________________________

  Ketua Panitia / Ketua Unit

  Catatan :

  ARAHAN PENGETUA.

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  6/48

  TAJUK PERBELANJAAN RM

  JUMLAH 0.00

  Disemak oleh :

  kulum, Unit Bimbingan dan Kaunseling dan Pusat Sumber dan media.

  Kewangan).

  peruntukan yang diberi.

  untuk diserahkan kepada PK.

  RAKAU,RANAU.

  ENGURUS 2013

  : BKKA

  ANGGARAN PERBELANJAAN

  _____________________________

  Guru Kanan / PK / PK HEM / PK Kokurikulum

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  7/48

  BIL TAJUK PENDAPATAN RM BIL

  1 Baki dari tahun 2012

  2 Peruntukan PCG 2013 1500.00

  1500.00

  1 ABM ini mesti disediakan oleh semua panitia, Unit Sukan, Unit Kokuri

  2 Sila dapatkan baki tahun 2012 dan peruntukan PCG dari Pn. Rini (PT

  3 Pastikan perbelanjaan yang dibuat adalah yang dibenarkan mengikut

  4 Sediakan dalam 2 salinan untuk disimpan dalam fail panitia / unit dan

  SMA AL-IRSYADIAH M

  ANGGARAN BELANJA

  PANITIA / UNIT

  ANGGARAN PENDAPATAN

  Disediakan oleh :

  _____________________________

  Ketua Panitia / Ketua Unit

  Catatan :

  ARAHAN PENGETUA.

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  8/48

  TAJUK PERBELANJAAN RM

  JUMLAH 0.00

  Disemak oleh :

  kulum, Unit Bimbingan dan Kaunseling dan Pusat Sumber dan media.

  Kewangan).

  peruntukan yang diberi.

  untuk diserahkan kepada PK.

  RAKAU,RANAU.

  ENGURUS 2013

  : SUMUR

  ANGGARAN PERBELANJAAN

  _____________________________

  Guru Kanan / PK / PK HEM / PK Kokurikulum

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  9/48

  BIL TAJUK PENDAPATAN RM BIL

  1 Baki dari tahun 2012 3320.00

  2 Peruntukan PCG 2013 1000.00

  4320.00

  1 ABM ini mesti disediakan oleh semua panitia, Unit Sukan, Unit Kokuri

  2 Sila dapatkan baki tahun 2012 dan peruntukan PCG dari Pn. Rini (PT

  3 Pastikan perbelanjaan yang dibuat adalah yang dibenarkan mengikut

  4 Sediakan dalam 2 salinan untuk disimpan dalam fail panitia / unit dan

  SMA AL-IRSYADIAH M

  ANGGARAN BELANJA

  PANITIA / UNIT : LP

  ANGGARAN PENDAPATAN

  Disediakan oleh :

  _____________________________

  Ketua Panitia / Ketua Unit

  Catatan :

  ARAHAN PENGETUA.

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  10/48

  TAJUK PERBELANJAAN RM

  JUMLAH 0.00

  Disemak oleh :

  kulum, Unit Bimbingan dan Kaunseling dan Pusat Sumber dan media.

  Kewangan).

  peruntukan yang diberi.

  untuk diserahkan kepada PK.

  RAKAU,RANAU.

  ENGURUS 2013

  BT ASRAMA

  ANGGARAN PERBELANJAAN

  _____________________________

  Guru Kanan / PK / PK HEM / PK Kokurikulum

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  11/48

  BIL TAJUK PENDAPATAN RM BIL

  1 Baki dari tahun 2012 3320.00

  2 Peruntukan PCG 2013 1000.00

  4320.00

  1 ABM ini mesti disediakan oleh semua panitia, Unit Sukan, Unit Kokuri

  2 Sila dapatkan baki tahun 2012 dan peruntukan PCG dari Pn. Rini (PT

  3 Pastikan perbelanjaan yang dibuat adalah yang dibenarkan mengikut

  4 Sediakan dalam 2 salinan untuk disimpan dalam fail panitia / unit dan

  SMA AL-IRSYADIAH M

  ANGGARAN BELANJA

  PANITIA / UNIT : LP

  ANGGARAN PENDAPATAN

  Disediakan oleh :

  _____________________________

  Ketua Panitia / Ketua Unit

  Catatan :

  ARAHAN PENGETUA.

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  12/48

  TAJUK PERBELANJAAN RM

  JUMLAH 0.00

  Disemak oleh :

  kulum, Unit Bimbingan dan Kaunseling dan Pusat Sumber dan media.

  Kewangan).

  peruntukan yang diberi.

  untuk diserahkan kepada PK.

  RAKAU,RANAU.

  ENGURUS 2013

  T SEKOLAH

  ANGGARAN PERBELANJAAN

  _____________________________

  Guru Kanan / PK / PK HEM / PK Kokurikulum

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  13/48

  BIL TAJUK PENDAPATAN RM BIL

  1 Baki dari tahun 2012 3320.00

  2 Peruntukan PCG 2013 1000.00

  4320.00

  1 ABM ini mesti disediakan oleh semua panitia, Unit Sukan, Unit Kokuri

  2 Sila dapatkan baki tahun 2012 dan peruntukan PCG dari Pn. Rini (PT

  3 Pastikan perbelanjaan yang dibuat adalah yang dibenarkan mengikut

  4 Sediakan dalam 2 salinan untuk disimpan dalam fail panitia / unit dan

  SMA AL-IRSYADIAH M

  ANGGARAN BELANJA

  PANITIA / UNIT : IHY

  ANGGARAN PENDAPATAN

  Disediakan oleh :

  _____________________________

  Ketua Panitia / Ketua Unit

  Catatan :

  ARAHAN PENGETUA.

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  14/48

  TAJUK PERBELANJAAN RM

  JUMLAH 0.00

  Disemak oleh :

  kulum, Unit Bimbingan dan Kaunseling dan Pusat Sumber dan media.

  Kewangan).

  peruntukan yang diberi.

  untuk diserahkan kepada PK.

  RAKAU,RANAU.

  ENGURUS 2013

  RAMADHAN

  ANGGARAN PERBELANJAAN

  _____________________________

  Guru Kanan / PK / PK HEM / PK Kokurikulum

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  15/48

  BIL TAJUK PENDAPATAN RM BIL

  1 Baki dari tahun 2012 507.10

  2 Peruntukan PCG 2013 1197.00

  1704.10

  1 ABM ini mesti disediakan oleh semua panitia, Unit Sukan, Unit Kokuri

  2 Sila dapatkan baki tahun 2012 dan peruntukan PCG dari Pn. Rini (PT

  3 Pastikan perbelanjaan yang dibuat adalah yang dibenarkan mengikut

  4 Sediakan dalam 2 salinan untuk disimpan dalam fail panitia / unit dan

  SMA AL-IRSYADIAH M

  ANGGARAN BELANJA

  PANITIA / UNIT : YURAN

  ANGGARAN PENDAPATAN

  Disediakan oleh :

  _____________________________

  Ketua Panitia / Ketua Unit

  Catatan :

  ARAHAN PENGETUA.

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  16/48

  TAJUK PERBELANJAAN RM

  JUMLAH 0.00

  Disemak oleh :

  kulum, Unit Bimbingan dan Kaunseling dan Pusat Sumber dan media.

  Kewangan).

  peruntukan yang diberi.

  untuk diserahkan kepada PK.

  RAKAU,RANAU.

  ENGURUS 2013

  KHAS SEKOLAH

  ANGGARAN PERBELANJAAN

  _____________________________

  Guru Kanan / PK / PK HEM / PK Kokurikulum

 • 5/26/2018 Borang Anggaran Belanja Mengurus 2013

  17/48

  BIL TAJUK PENDAPATAN RM BIL

  1 Baki dari tahun 2012 50.00

  2 Peruntukan PCG 2013 798.00

  848.00

  1 ABM ini mesti disediakan oleh semua panitia, Unit Sukan, Unit Kokuri

  2 Sila dapatkan baki tahun 2012 dan peruntukan PCG dari Pn. Rini (PT

View more