borang 12

Click here to load reader

Post on 21-Jul-2015

62 views

Category:

Automotive

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AKTA PELINDUNGAN PENGGUNA 1999

  PERATURAN-PERATURAN PELINDUNGAN PENGGUNA (TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA) 1999

  BORANG 12

  (Peraturan 25)

  PERMOHONAN UNTUK MENGETEPIKAN AWARD

  DALAM TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA

  DI .

  DI NEGERI . MALAYSIA

  TUNTUTAN NO: TTPM- -( )- -200 Nama Pihak Yang Menuntut :..

  K.P. No :..

  Alamat :

  .

  No.Tel :.. No.Faks :

  Nama Penentang :.

  K.P. No / No. Syarikat :

  Alamat : .. .. No.Tel :.. No.Faks : 1. Suatu award telah diperoleh terhadap saya pada

  2. Saya dengan ini memohon untuk mengetepikan award itu.

 • Saya tidak hadir di pendengaran kerana :

  Saya tidak memfailkan pembelaan saya kerana: Tarikh Tandatangan / Cap ibu jari kanan

  pihak yang menuntut/penentang

  NOTIS KEPADA PIHAK YANG MENUNTUT/PENENTANG

  Pihak yang menuntut/penentang telah memohon kepada Tribunal ini untuk

  mengetepikan award bertarikh Tarikh dan masa pendengaran

  permohonan itu adalah sebagaimana yang dinyatakan di bawah ini.

  Tarikh pendengaran: Masa :. .. .. Tarikh pemfailan Setiausaha

  (METERAI)

  BORANG 12PERMOHONAN UNTUK MENGETEPIKAN AWARD

View more