bm nota map

Click here to load reader

Post on 21-Dec-2015

238 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

peta minda

TRANSCRIPT

HUBUNGKAIT ANTARA STRATEGI,PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK.

PENDEKATAN

MODEL PRINSIP DAN TEORI PEMBELAJRANSTRATEGI PENGAJARAN

KAEDAH-KAEDAH

TEKNIK-TEKNIK MENGAJAR

AKTIVITI

KLASIFIKASI STRATEGI PENGAJARAN -PEMBELAJARAN

CIRI-CIRI STATEGI PEMUSATAN GURU

CIRI-CIRI PEMUSATAN MURID.

CIRI-CIRI PEMUSATAN BAHAN.

MODEL INDUKTIF

PenilaianPelaksanaan

Merancang Aktiviti

Membuat Kesimpulan

Kenalpasti Maklumat

Sediakan Contoh

Memberikan contoh-contoh

Memberikan contoh-contoh

Mencuba Generalisasi

Membuat Generalisasi

Membuat Konsep

Pendekatan Induktif/ Binaan/ Jumpaan

JENIS-JENIS PENDEKATAN INDUKTIF

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGI PENGAJARAN DENGAN PENDEKATAN INDUKTIF

KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIF

KONSEP PENDEKATAN DEDUKTIF

JENIS-JENIS PENDEKATAN DEDUKTIF

PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIF

PROSEDUR PENGAJARAN DEDUKTIF.

KELEBIHAN PENDEKATAN DEDUKTIK.

KELEMAHAN PENDEKATAN DEDUKTIK

KONSEP PENDEKATAN ELEKTIF

STRATEGI PENGAJARAN KUMPULAN DENGAN PENDEKATAN ELEKTIF

GABUNGAN CIRI-CIRI INDUKTIF DAN DEDUKTIF DALAM PENDEKATAN.MODEL 1.Generalisasi Contoh GeneralisasiGeneralisasiDeduktifContohPENDEKATAN ELEKTIFInduktif Generalisasi

Model 2Contoh InduktifGeneralisasiPENDEKATAN ELEKTIFDeduktifContoh

KONSEP PENDEKATAN KOMUNIKATIF

PENDEKATAN KOMUNIKATIF DAN TEORI PEMBELAJARAN.

PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF (BRUMFIT DAN JOHNSON (1989) DAN LITTLEWOOD (1981)

REKABENTUK PENGAJARAN PENDEKATAN KOMUNIKATIF

OBJEKTIF PENDEKATAN KOMUNIKATIF.

PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN KOMUNIKATIF

KONSEP PENDEKATAN ORAL.

CIRI-CIRI PENDEKATAN ORAL(PALMER DAN HORNBY)

TEMASub-TopikSub-TopikKUMPULANLAMBATSub-TopikKUMPULANSEDERHANAKUMPULANCERDAS

Topik X

Topik XKUMPULAN1KUMPULAN2

TEMA

Topik XKUMPULAN3

KONSEP PENDEKATAN MASTERI

Topik X

Topik XKUMPULAN1KUMPULAN2

TEMA

RASIONAL PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASTERI.

PERSIAPAN MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN MASTERI.

LANGKAH PENGAJARAN UNTUK PEMBELAJARAN MASTERI.Topik X

KUMPULAN3

Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif.Penggunaan teknik yang berkesan.Laksanakan aktiviti pemulihan untuk murid-murid yang belum menguasai kemahiran.

KONSEP KAEDAH

FAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN KAEDAH YANG BAIK

ASPEK PENTING DALAM KAEDAH NATURAL.

TUJUAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN.

PROSEDUR PERLAKSANAAN PENGAJARANKAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TATABAHASA TERJEMAHAN.

KONSEP KAEDAH TERUS

CIRI-CIRI KAEDAH TERUS (RAJA MUKHTARUDDIN)

TEKNIK PENGGUNAAN KAEDAH TERUS.

KEBAIKAN DAN KELEMAHAN KAEDAH TERUS.

KAEDAH AJUK HAFAZ.

KAEDAH KOD-KOGNITIF

CIRI-CIRI PENTING KAEDAH KOD-KOGNITIF.

KONSEP KAEDAH LINGUISTIK.

KONSEP KAEDAH ORAL-AURAL

KONSEP KAEDAH BAHASA KOMUNITI

PERINGKAT KAEDAH BAHASA KOMUNITI

KONSEP SOSIODRAMA.

KONSEP MAIN PERANAN.

AKTIVITI MAIN PERANAN.

TUJUAN SIMULASI.

KEBAIKAN AKTIVITI SIMULASI.

KELEMAHAN AKTIVITI SIMULASI.

TEKNIK LATIH TUBI.

TEATER BERCERITA

MESTAMU