bk11 - bm pemahaman

Download Bk11 - Bm Pemahaman

Post on 26-Dec-2015

77 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu

  SULIT

  Bahasa Melayu

  Pemahaman 011

  50 minit

  PERCUBAAN UPSR UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

  Sumber : Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu

  Bahasa Melayu Pemahaman Lima puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D atau A, B dan C. Bagi

  objektif yang disediakan.

  4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian

  hitamkan jawapan yang baharu.

  Kertas soalan mengandungi 15 halaman bercetak termasuk muka surat ini.

  Nama : _________________________________________________

  No. Angka Giliran : _________________________________________________

  Nama Sekolah : _________________________________________________

  011- Percubaan UPSR Terengganu 2014

 • 2

  BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu

  SULIT

 • 3

  BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu

  SULIT

 • 4

  BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu

  SULIT

 • 5

  BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu

  SULIT

 • 6

  BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu

  SULIT

 • 7

  BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu

  SULIT

 • 8

  BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu

  SULIT

 • 9

  BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu

  SULIT

 • 10

  BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu

  SULIT

 • 11

  BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu

  SULIT

 • 12

  BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu

  SULIT

 • 13

  BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu

  SULIT

 • 14

  BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu

  SULIT

 • 15

  BAHAN KECEMERLANGAN BK11 | BM PEMAHAMAN SK (2014) Percubaan UPSR Terengganu

  SULIT