bidang fonetik

Upload: pa-mie

Post on 06-Apr-2018

294 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 Bidang fonetik

  1/7

  Bidang fonetik

  Oleh :

  Maisarah Binti Mastur

 • 8/2/2019 Bidang fonetik

  2/7

  PengenalanO Asal perkataan fonetik adalah daripada bahasa Greek

  yang kemudiannya disebut sebagaiphone yang

  bermaksud bunyi ( suara ), iaitu kajian tentang bunyi-bunyi ujaran manusia.O Fonetik menyelidik bagaimana bunyi-bunyi bahasa

  direalisasikan atau dilafazkan dan turut melihatbagaimana organ-organ pertuturan manusia bekerjauntuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa tersebut.

  O Fonetik juga merupakan sebahagian daripada ilmulinguistik yang berkaitan dengan penyebutan kata danlambang-lambang yang menunjukkan sebutannya.

 • 8/2/2019 Bidang fonetik

  3/7

 • 8/2/2019 Bidang fonetik

  4/7

  Fonetik Akustik:O Bidang ini mengkaji

  gelombang bunyi dacara gelombangtersebut mencapaipendengaran manusia.

  O Misalnya bunyi yang

  kuat, frekuensi danjarak bunyi.

  Fonetik Auditori:O Bidang ini mengkaji cara

  otak memproses bunyi yang

  diterima melalui telinga dancara bunyi tersebutdiinterprestasikan.

  O Dengan kata lain, bidangini mengkaji cara telinga

  manusia bertindak balasterhadap bunyi yangdidengar dan cara otakmenganalisis bunyitersebut.

 • 8/2/2019 Bidang fonetik

  5/7

  O Fonetik Artikulasi lambang fonetik bagi huruftersebut ialah [s], iaitu bunyi konsonan geserangusi tidak bersuara.

  O Fonetik Akustik frekuensi bagi bunyi tersebutsekitar 8000 11000 Hz (diukur menggunakanalat khas) dan hamper menyamai bunyi desisyang terdapat pada ular.

  O Fonetik Auditori merupakan bunyi desisyang bising dan boleh didengar dengan kuat olehtelinga.

 • 8/2/2019 Bidang fonetik

  6/7

  RUMUSAN

 • 8/2/2019 Bidang fonetik

  7/7