berita kimia - · pdf fileberita kimia jabatan kimia, fakulti sains, universiti teknologi...

Click here to load reader

Post on 08-Sep-2018

234 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BERITA KIMIA

  JABATAN KIMIA, FAKULTI SAINS, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA KELUARAN 2 / 2015

  daripada Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Tenaga dan Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Secara khususnya

  seramai 5 orang pelajar tahun 2 (sesi 2014/2015) daripada Jabatan Kimia, Fakulti Sains telah menyertai

  program ini. Bertemakan Ke Arah Pembentukan Tunas Saintis Nobel Berperibadi Holistik dan Inovatif,

  program ini bertujuan melahirkan saintis yang fokus dengan matlamat, berjiwa survival dan

  berkemahiran. Selari dengan hasrat berkenaan, 3 modul utama telah dirancang sepanjang program ini.

  Modul The Transformers memfokuskan pembinaan intelek (IQ), emosi (EQ) dan rohani (SQ). Modul

  Survival Ironman pula menekankan pemantapan ketahanan fizikal dan mental, selain memberi peluang

  kepada pelajar untuk mempelajari dan mempraktik ilmu kehidupan. Manakala modul Pengenalan Kepada

  Penyelidikan merupakan aktiviti yang bertujuan memperkenalkan peserta kepada Undergraduate

  Research Programme (UGRP), research methodology, lawatan ke makmal terkemuka dan seminar

  bersama Profesor UTM. Program ini telah dirasmikan oleh YBhg. Prof. Dr. Ahmad Fauzi bin Ismail, TNC

  (P&I) UTM, manakala majlis penutupan telah dirasmikan oleh Tan Sri Dr. Salleh Mohd Nor, Pro Canselor

  UTM. Program yang telah dirancang dan dijayakan oleh felo PSAN yang terdiri daripada pensyarah

  muda dengan bimbingan dan nasihat daripada pensyarah senior daripada FS dan FBME diharapkan

  dapat diteruskan di masa akan datang bagi malahirkan graduan berfikiran Nobel selari dengan tujuan

  dan sasaran universiti.

  PSAN-UTM Summer School 2015

  Program PSAN-UTM Summer School 2015

  telah diadakan selama 2 minggu bermula

  pada 16 27 Ogos 2015 di sekitar UTM.

  Program ini telah melibatkan 30 orang pe-

  serta yang terdiri daripada pelajar-pelajar

  terpilih daripada kursus pra-siswazah me-

  lalui program UTM-YES (Young Excellent

  Scientist) daripada Fakulti Sains (FS) dan

  Fakulti Biosains dan Kejuruteraan Peruba-

  tan (FBME), dan juga program 5ETP

  (Excellent Track Program)

  AKAN DATANG

  MEET EXPERT FROM INDUSTRY

  A talk will be given by Mr. Shigeo Hashimoto, The Vice President of Uyemura Co. Ltd.

  Date: 20 October 2015

  Time: 2.303.30 PM

  Venue: DK1, C17, Faculty of Science

  Title: Plating Technology from Fundamental Studies to Applications

  BENGKEL KESEDARAN KESELAMATAN

  & KESIHATAN PEKERJAAN (K3P) 2015

  Tarikh: 2728 Oktober 2015

  Tempat: T05, Faculty of Science

  Program: Demo pemadaman api, ceramah bomba,

  unit OSHE, ceramah kesihatan, program riadah,

  berbasikal, senamrobik dan banyak lagi.

 • UTM dan Institut Kimia Malaysia Cawangan Selatan bersama Institut

  Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn, Jabatan Kimia Malaysia

  Johor dan American Chemical Society Malaysia telah menganjurkan satu

  program Karnival Kimia Johor bagi tahun 2015. Program yang

  berlangsung pada 4-5 September 2015 ini telah diadakan di Institut

  Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat. Pelbagai aktiviti

  menarik telah disediakan sepanjang karnival ini; antaranya ialah

  syarahan kimia, demonstrasi kimia interaktif, pameran inovasi kimia,

  pertunjukan sains serta pelbagai pertandingan yang melibatkan bidang

  kimia. Program karnival ini dilaksanakan bagi memupuk minat dan

  mendedahkan pelajar terhadap pendidikan dan penyelidikan melibatkan

  sains kimia. Ia memberikan peluang kepada pelajar untuk mempelajari

  sains di luar kelas dan waktu pembelajaran rasmi. Selain itu, satu

  seminar keselamatan makmal juga telah diadakan untuk memberikan

  pengetahuan dan kemahiran kepada guru dan pembantu makmal bagi

  persediaan melaksanakan amali sains di sekolah. Program Karnival

  Kimia Johor ini telah dirasmikan oleh Prof. Dr. Norsarahaida Saidina

  Amin, Dekan Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia. Program ini

  merupakan kesinambungan program yang telah dilaksanakan bermula

  tahun 2011 lagi sempena Tahun Kimia Antarabangsa. Bermula pada

  tahun 2015 ini, program ini telah dianjurkan di luar Universiti Teknologi

  Malaysia iaitu di daerah Batu Pahat bagi membolehkan keseluruhan

  komuniti Johor mendapat manfaat. Berita Kimia mengucapkan sekalung

  tahniah kepada semua AJK yang terlibat dalam menjayakan karnival ini.

  KARNIVAL KIMIA JOHOR (K2J) 2015

  Jawatankuasa Pembangunan Pelajar (JKPP) merupakan

  jawatankuasa yang bertanggungjawab membangunkan

  pelajar di luar bidang akademik bagi memberi nilai

  tambah kepada pelajar dalam menghadapi cabaran

  sebagai graduan kelak. Untuk itu, Fakulti Sains merangka

  suatu kaedah pembangunan pelajar melalui program

  yang dijalankan dalam Roadmap Fakulti Sains. Pada 8

  September 2015, suatu perjumpaan bagi menerangkan rangka program Roadmap telah diadakan kepada

  pelajar bagi membantu pelajar memahami perjalanan program dan pencapaian yang ingin dicapai sepanjang

  program. Majlis pada petang itu dimulakan dengan ucapan Ketua Jabatan Kimia, PM Dr. Zaiton Abdul Majid

  dengan kehadiran pensyarah Jabatan kimia serta semua pelajar tahun satu hingga tahun empat. Diharapkan

  dengan pengenalan kepada Roadmap ini, pelajar akan lebih teruja untuk mengikuti setiap program yang

  dirancang sepanjang Roadmap dijalankan.

  PERJUMPAAN JKPP BERSAMA PELAJAR

 • Beberapa orang pensyarah

  Jabatan Kimia, Fakulti Sains telah

  terlibat dalam menjayakan

  Bengkel Pentaksiran Soalan Kimia

  Program Satu Tahun Matrikulasi

  pada 29 September hingga 2

  Oktober 2015 bertempat di Corus

  Paradise Resort, Port Dickson,

  Negeri Sembilan. Mereka yang

  terlibat adalah Prof. Dr. Wan Aini

  Wan Ibrahim selaku Ketua Panel

  Pentaksir dan juga Dr. Che Rozid

  Mamat (Pentaksir). Penglibatan

  sebegini adalah sebagai satu

  pengiktirafan kepakaran oleh

  pihak luar kepada staf di Jabatan

  Kimia selain dapat menyumbang

  kembali kepada keperluan

  pendidikan masyarakat di luar

  UTM.

  PERTUKARAN PELAJAR ANTARABANGSA KE UTM

  Bengkel Pentaksiran

  Soalan Kimia Program

  Satu Tahun Matrikulasi

  Jabatan Kimia, Fakulti Sains telah menerima 5 orang pelajar

  antarabangsa melalui program pertukaran pelajar; Non-Graduate

  StudentUndergraduate Program (NGS-UG). Mereka ini termasuklah

  3 pelajar dari Prince of Songkla University, Thailand, seorang pelajar

  dari Universiti Brunei Darussalam, dan seorang pelajar dari Seoul

  National University of Science and Technology, Korea Selatan.

  Kesemua mereka sedang mengikuti beberapa kursus yang ditawarkan

  oleh Jabatan Kimia bersama-sama pelajar tempatan dan akan berada

  di sini sepanjang semester ini. Program sebegini selari dengan hasrat

  universiti untuk meningkatkan peratusan pelajar antarabangsa di

  UTM sekaligus mempromosikan program-program yang ditawarkan

  oleh UTM di peringkat antarabangsa. Selain itu, kehadiran pelajar

  antarabangsa ini juga dapat memberi peluang kepada pelajar

  tempatan mengenali adat dan budaya negara lain.

  Jabatan Kimia, Fakulti Sains telah menerima kunjungan rasmi

  oleh Assoc. Prof. Dr. Tewin Tencomnao, Assoc. Prof. Dr. Viroj

  Boonyaratanakornkit dan Dr. Siriporn Sangsuthum pada 13

  September 2015. Lawatan ini adalah bersempena jaringan

  penyelidikan yang telah dijalinkan di antara Jabatan Kimia

  dengan Chulalongkorn University, Thailand sejak tahun 2011

  lagi. Dengan adanya pertemuan ini, perbincangan mengenai

  peluang dan hala tuju penyelidikan di masa akan datang di

  antara kedua belah pihak dapat diperincikan.

  LAWATAN PENSYARAH PELAWAT KE JABATAN

  TAHNIAH

  Diucapkan kepada semua

  pensyarah Jabatan Kimia

  yang berjaya menerima FRGS

  Grant 2015.

  Antaranya: Prof. Dr. Madzlan

  Aziz, Assoc. Prof. Dr.

  Rusmidah Ali, Prof. Dr. Wan

  Aini Wan Ibrahim, Prof. Dr.

  Wan Azelee Wan Abu Bakar,

  Prof. Dr. Sugeng Triwahyono,

  Dr. Mohd Bakri Bakar, Prof.

  Dr. Mustaffa Shamsuddin.

 • Jawatankuasa Editor

  Penasihat Prof. Madya Dr.

  Zaiton Abdul Majid

  Ketua

  Editor

  Prof. Dr. Hasnah Md

  Sirat

  Editor Dr. Siti Aminah Setu

  Info Dr. Bakri, PM Dr. Nor

  Aziah, Dr. Norazah, Dr.

  Hasmerya, Prof. Dr.

  Wan Aini, PM Dr.

  Farediah, Pn. Nurul

  Untuk keluaran seterusnya boleh emailkan

  maklumat kepada:

  [email protected]

  Dr. Aemi Syazwani Abdul Keyon dan Dr. Siti Aminah Setu telah selesai mengikuti kursus Sijil Pengajaran

  Pengajian Tinggi (SPPT) 2015 sebagai memenuhi syarat untuk pengesahan jawatan. Kursus ini telah

  berlangsung selama 3 minggu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran staf akademik UTM

  dalam melaksanakan tugas pengajaran dan pembelajaran. Melalui kursus ini, peserta didedahkan dalam hal

  yang berkaitan pembangunan kurikulum dan silibus berasaskan hasil, kaedah pengajaran dan pembelajaran

  yang berkesan dan berpusatkan pelajar, penerapan kemahiran generik, kaedah penilaian yang berkesan dan

  penggunaan teknologi terkini dalam pengajaran dan pembelajaran. Disamping itu, kursus SPPT ini juga

  memberikan pendedahan kepada peserta berkenaan perkembangan dan keperluan terkini pengajaran dan