belanjawan negara - mofe.gov.bn belanjawan negara 2015 2016.pdf · tempoh dua tahun. programme...

Download BELANJAWAN NEGARA - mofe.gov.bn Belanjawan Negara 2015 2016.pdf · tempoh dua tahun. Programme for…

Post on 15-Aug-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kementerian Kewangan

  BELANJAWAN NEGARA

  2015/20162015/20162015/2016 Merangsang Kegiatan Pelaburan

  ”Modal Insan Berkualiti,

  Mendokong Pembangunan Inklusif”

  Anggaran Perbelanjaan 2015/2016:

  B$6,400,000,000.00 Bahagian Perbelanjaan

  Kementerian Kewangan

  Tingkat 16, Bangunan Kementerian Kewangan, Commonwealth Drive,

  Jalan Kebangsaan BB3910,

  Negara Brunei Darussalam

  Tel no: +673-2383900

  http://www.mof.gov.bn expenditure@mof.gov.bn

  Meningkatkan Kesejahteraan Awam

  Meningkatkan Produktiviti

  Keutamaan Belanjawan 2015/2016

  Memperkasa Pendidikan dan Latihan

 •  Peningkatan Kemahiran dan Kapasiti Perkhidmatan Awam (termasuk Latihan Dalam Perkhidmatan): $45.6 juta.

   Program Dana Sumber Manusia termasuk Skim Biasiswa Pendidikan Teknikal dan Vokasional: $30 juta.

   Perkhidmatan Pendidikan, Kementerian Pendidikan: $67.1 juta.

   Pengambilan tenaga pakar dan pengajar mahir bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris dan Matematik: $30 juta dengan

  Harga Rancangan $220.1 juta.

   Projek Keusahawanan Kebangsaan: US$1.5 juta untuk tempoh dua tahun.

   Programme for International Student Assessment (PISA) Based Test for Schools: Harga Rancangan $2.2 juta.

   Elaun dan biasiswa penuntut dalam dan luar Negara: $89.8 juta.

   Kemudahan, prasarana dan peralatan sekolah dan institusi pengajian tinggi termasuk teknikal & vokasional: $66.4 juta.

   Pembangunan Kapasiti Belia, antaralainnya Program Khidmat Bakti Negara sebanyak $3 juta; dan Pusat Pembangunan Belia sejumlah $900,000.

   Sektor Pendidikan di bawah RKN 2015/2016: $36.4 juta dengan Harga Rancangan $595.9 juta.

   Peruntukan Teknologi Maklumat di Kementerian-Kementerian: $95.6 juta.

   Sektor Teknologi Maklumat dan Info-Komunikasi di bawah RKN 2015/2016: $43.6 juta (Harga Rancangan $321.8 juta).

   Sektor Sains & Teknologi, Penyelidikan & Pembangunan, dan Inovasi di bawah RKN 2015/2016: $16.6 juta (Harga Rancangan $212.3 juta).

   Inisiatif meningkatkan Produktiviti:

   Penubuhan Brunei Solutions Development Centre.

   Penubuhan Centre for Advanced Material and Energy Sciences.

   Meningkatkan lagi keupayaan Sistem STARS (System for Tax Administration and Revenue Services), Sistem

  e-Kastam di bawah inisiatif National Single Window dan Sistem Invoice Tracking.

   Melaksanakan Projek Sistem Pendaftaran Syarikat- Syarikat dan Nama-Nama Perniagaan (e-Registry).

   Memansuhkan Akta Lesen Rampaian dan digantikan dengan Akta Lesen Perniagaan berkuatkuasa 1 Januari

  2015.

  MEMPERKASA PENDIDIKAN DAN LATIHAN

   Pemeliharaan dan Peningkatan Taraf Infrastruktur Tapak- Tapak Industri: $2.5 juta.

   Penyediaan Tapak Perindustrian Perikanan: $1.5 juta.

   Perkembangan Perdagangan: $1.5 juta.

   Sektor Perindustrian dan Perdagangan di bawah RKN 2015/2016: $105 juta.

   Dana Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana di bawah RKN 2015/2016: $5 juta (Harga Rancangan $74.2 juta).

   Kemudahan Kewangan di bawah Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei:

   Program Pembiayaan Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana: $9 juta (Harga Rancangan $60 juta).

   Future Fund: $1.8 juta.

   Skim Bantuan Teknikal Perusahaan: $3 juta.

   Skim Kemajuan Syarikat Tempatan yang berpotensi: $15 juta.

   Kemajuan Perusahaan Kecil dan Sederhana di bawah Fokus Perbelanjaan: $1.5 juta.

   Inisiatif Pelaburan Langsung Asing (FDI) antaralainnya:

   Pembinaan Kilang Pengeluar Ubat-ubatan dan Produk Nutrisi Halal: US$18.5 juta di Tapak Perindustrian

  Salambigar.

   Penubuhan CAE Brunei Multi-Purpose Training Centre: $182 juta.

   Projek Kilang Penapis Minyak dan Petrokimia Hengyi, Pulau Muara Besar: US$4.3 billion.

   Projek Ammonia dan Urea Syarikat Brunei Fertiliser Industries: US$1.1 billion.

   Inisiatif mendokong Pengukuhan Sektor Swasta Negara termasuk:

   Meniadakan cukai pendapatan korporat bagi Syarikat dengan jualan pendapatan kasar (Gross Sales Turnover)

  tidak melebihi $1 juta.

   Menghulurkan insentif ‘Capital Allowance’ bagi pembelian Plant and Machinery pada kadar 150% dari harga belian, tertakluk kepada peraturan.

   Initial ‘Industrial Building Allowance’ dinaikkan kepada 40% dari 20% dan Annual ‘Industrial Building Allowance’

  dinaikkan kepada 20% dari 4%.

  MERANGSANG KEGIATAN PELABURAN

   Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan:

   Pembelian ubat-ubatan: $57.3 juta.

   Perbekalan dan Perkhidmatan Perubatan: $31.9 juta.

   Perkhidmatan rawatan luar: $10 juta.

   Perkakas dan peralatan hospital dan pusat kesihatan, perkhidmatan pergigian dan lain-lain: $4.5 juta.

   Promosi Kesihatan: $700,000.

   Perkhidmatan Perubatan JPMC, Pusat Kanser Brunei, Brunei Neuroscience Stroke & Rehabilitation Center: $30 juta.

   Sektor Perubatan dan Kesihatan di bawah RKN 2015/2016: $28.1 juta (Harga Rancangan $181.1 juta).

   Menaiktaraf dan Pemeliharaan Kemudahan Awam dan Infrastruktur: $70 juta.

   Menaiktaraf Sistem Saliran dan Pembentungan: $5 juta.

   Menaiktaraf Sistem Bekalan Air: $5 juta.

   Pengaliran dan Pembekalan Air di bawah RKN 2015/2016: $81.3 juta (Harga Rancangan: $533.9 juta).

   Menaiktaraf Sistem Bekalan Tenaga Elektrik termasuk di bawah RKN 2015/2016: $141.1 juta (Harga Rancangan $898.5 juta).

   Perumahan Negara di bawah RKN 2015/2016: $78.7 juta (Harga Rancangan $741.6 juta).

   Meningkatkan keberkesanan dalam Pengurusan Keselamatan Awam antaralainnya Projek Penyelarasan Sistem Pengesan

  (Sistem Pengawalan Video Induk) dan Data DNA Kebangsaan disediakan sejumlah $15 juta.

   Pengurusan Bencana Alam dan Wabak Penyakit Berjangkit: $17 juta.

   Aktiviti Perekonomian Mukim dan Kampung, dan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung disediakan secara keseluruhan sebanyak $1.33 juta.

   Peruntukan bagi bantuan-bantuan khusus antaralainnya Program Bantuan (Kementerian Pendidikan): $2.5 juta.

  MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN AWAM

  MENINGKATKAN PRODUKTIVITI

   Pindaan kepada Akta Syarikat dan pengenalan ‘Code of Corporate Governance, Negara Brunei Darussalam’ di bawah Akta Syarikat.

   Pelancaran Biro Kredit.

   Penubuhan Pusat Timbangtara Negara Brunei Darussalam (Brunei Darussalam Arbitration Centre).