bayaran one off rm100 2012

3
SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN MUDZAFFAR SHAH BUJANG 08100 BEDONG, KEDAH DARUL AMAN. PENERIMAAN WANG. PEMBERIAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN ( RM100 ) TAHUN 2014. SAYA…………………………………………………………………. GURU KELAS TAHUN……………………… DAN JUMLAH MURID IALAH ……………. ORANG MENGAKU MENERIMA WANG SEJUMLAH RM……………………………….... RINGGIT: ……………………………………………………………………………….) UNTUK DIAGIHKAN KEPADA WARIS/IBUBAPA/PENJAGA MURID KELAS / TAHUN……………………………………..MENERUSI SKIM BANTUAN YANG TERSEBUT DIATAS. TANDATANGAN PENERIMA. DISAHKAN OLEH: …………………………………… ………………………………….. TARIKH: TARIKH : PEMULANGAN WANG LEBIHAN. PEMBERIAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN (RM100 ) TAHUN 2014. SAYA …………………………………………………………………………GURU KELAS / TAHUN……………………………….DENGAN INI MENYERAHKAN KEMBALI WANG LEBIHAN SETELAH DIAGIHKAN KEPADA WARIS/IBUBAPA/PENJAGA MURID KEAS/TAHUN……………………………………. SEBANYAK RM………………………. (RINGGIT :………………………………………………………………….....) BAGI BAKI MURID YANG BELUM DIBAYAR BERJUMLAH…………… ORANG. TANDATANGAN TANDATANGAN PENERIMA. …………………………… …………………………………… TARIKH :……………………. TARIKH :………………………….

Upload: noor-izwan-abd-rahim

Post on 21-Jul-2015

31 views

Category:

Environment


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bayaran one off rm100 2012

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN MUDZAFFAR SHAHBUJANG 08100 BEDONG,

KEDAH DARUL AMAN.

PENERIMAAN WANG.PEMBERIAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN ( RM100 ) TAHUN 2014.

SAYA…………………………………………………………………. GURU KELAS TAHUN……………………… DAN JUMLAH MURID IALAH ……………. ORANG MENGAKU MENERIMA WANG SEJUMLAH RM……………………………….... RINGGIT:……………………………………………………………………………….)UNTUK DIAGIHKAN KEPADA WARIS/IBUBAPA/PENJAGA MURID KELAS / TAHUN……………………………………..MENERUSI SKIM BANTUAN YANG TERSEBUT DIATAS.

TANDATANGAN PENERIMA. DISAHKAN OLEH:

…………………………………… …………………………………..

TARIKH: TARIKH :

PEMULANGAN WANG LEBIHAN.PEMBERIAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN (RM100 ) TAHUN 2014.

SAYA …………………………………………………………………………GURU KELAS /TAHUN……………………………….DENGAN INI MENYERAHKAN KEMBALI WANG LEBIHAN SETELAH DIAGIHKAN KEPADA WARIS/IBUBAPA/PENJAGA MURID KEAS/TAHUN……………………………………. SEBANYAK RM……………………….(RINGGIT :………………………………………………………………….....) BAGI BAKI MURID YANG BELUM DIBAYAR BERJUMLAH…………… ORANG.

TANDATANGAN TANDATANGAN PENERIMA.

…………………………… ……………………………………

TARIKH :……………………. TARIKH :………………………….

Page 2: Bayaran one off rm100 2012

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN MUDZAFFAR SHAHBUJANG 08100 BEDONG,KEDAH DARUL AMAN.

NAMA GURU KELAS PENERIMA WANG BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN ( RM100 ) TAHUN 2014 UNTUK AGIHAN KEPADA WARIS/IBUBAPA MURID.

BIL KELAS NAMA GURU JUMLAH TANDATANGAN

1 1 ELIT SAKINAH BINTI MUSA2 1 DAMAI MASIDAYU BINTI MOHD KAMIS3 1 CERIA HAMNAH BINTI ABD HANI4 1 BAKTI ROSLINA BINTI RAZAK5 1 AMAN NORIZAH BINTI ZAINOL6 2 DAMAI HASLINDA BINTI EMBI7 2 CERIA HAMIZAN BIN IBRAHIM8 2 BAKTI UMI KALTHOM BINTI MAN9 2 AMAN NORSHIDA BINTI NORDIN10 3 DAMAI AZRINA BINTI MOHAMED RIDZA11 3 CERIA PATHIYAH BT ABDUL AZIZ12 3 BAKTI SAKINAH BINTI DARUS13 3 AMAN RUSMINA BINTI SAID14 4 DAMAI SUMARANI AYU BINTI HARUN15 4 CERIA ASHIDA BINTI ISMAIL16 4 BAKTI ROFIZAH BINTI OSMAN17 4 AMAN NORHANI BT. MAT DESA18 5 DAMAI NORLIZAL BINTI ISHAK19 5 CERIA FATIMAH BINTI AHMAD20 5 BAKTI SURIYANI BINTI SHARIF21 5 AMAN ZURAINI BINTI DAHILI22 6 DAMAI ZARINA BINTI ISHAK23 6 CERIA SARIFFAH BINTI AHMAD24 6 BAKTI RASIDAH BINTI MOHD.DIN25 6 AMAN SITI HAMNAH BINTI DAUD

JUMLAH RM

DISAHKAN OLEH:…………………………….

TARIKH :

Page 3: Bayaran one off rm100 2012