band 3 - · pdf file...

Click here to load reader

Post on 18-Oct-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 •  

  JPN Melaka  Pendidikan  Kesihatan Tahun 2  BAND 3    

   

   

  JABATAN PELAJARAN NEGERI MELAKA

  PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2

  STANDARD PRESTASI

  BAND 3

  TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT

 •  

  JPN Melak  

  B3D1E1 Nama : Kelas :.. MODUL Band 3

  Deskript

  Eviden

  Aktiviti

  Arahan

  ka 

  1

  ................. ..................

  1 : KES : Tah

  tor 1 : Asp

  1 : Men

  perk

  : Bert

  n : Tan

  per

  ................. ..................

  IHATAN FIZ u, Faham

  pek pertum

  ngamalka

  kembanga

  tulis

  dakan ( √

  kembang

  Pendidikan

  ................. ......

  ZIKAL dan Boleh

  mbuhan da

  n aktiviti fiz

  an fizikal y

  ) pada a

  an fizikal y

  n  Kesihatan T

  .............

  h Buat

  an perkem

  zikal untuk

  ang sihat

  ktiviti fizika

  yang sihat.

  Tahun 2

  T

  mbangan fi

  k mencapa

  al untuk pe

  .

  Tarikh :......

  izikal yang

  ai pertumb

  ertumbuha

  BA

  ..................

  g sihat

  buhan dan

  an dan

  AND 3  

  .......

  n

 •  

  JPN Melak  

  B3D1E2 Nama : Kelas :.. MODUL Band 3

  Deskript

  Eviden

  Aktiviti

  Arahan

  ka 

  2

  ................. ..................

  1 : KES : Tah

  tor 1 : Asp

  2 : Men

  dan

  : Bert

  n : Tulis

  bag

  ................. ..................

  IHATAN FIZ u, Faham

  pek pertum

  ngamalka

  n perkemb

  tulis

  skan ‘maka gi gambar

  Pendidikan

  ................. ......

  ZIKAL dan Boleh

  mbuhan da

  n pemaka

  bangan fizi

  anan seim makanan

  n  Kesihatan T

  .............

  h Buat

  an perkem

  anan yang

  ikal yang s

  mbang’ ata di bawah

  Tahun 2

  T

  mbangan fi

  g seimbang

  sihat

  au ‘makan h.

  Tarikh :......

  izikal yang

  g untuk pe

  an tidak s

  BA

  ..................

  g sihat

  ertumbuha

  eimbang’

  AND 3  

  .......

  an

 •  

  JPN Melak  

  B3D1E3 Nama : Kelas :.. MODUL Band 3

  Deskript

  Eviden

  Aktiviti

  Arahan

   

   

  ka 

  3

  ................. ..................

  1 : KES : Tah

  tor 1 : Asp

  3 : Men

  perk

  : Bert

  n : Tan

  bet

  ................. ..................

  IHATAN FIZ u, Faham

  pek pertum

  ngamalka

  kembanga

  tulis

  dakan ( √

  ul.

  Pendidikan

  ................. ......

  ZIKAL dan Boleh

  mbuhan da

  n postur ya

  an yang si

  ) pada ga

  n  Kesihatan T

  .............

  h Buat

  an perkem

  ang betul

  hat

  ambar yan

  Tahun 2

  T

  mbangan fi

  untuk pe

  ng menunj

  Tarikh :......

  izikal yang

  rtumbuha

  jukkan pos

  BA

  ..................

  g sihat

  n dan

  stur yang

  AND 3  

  .......

 •  

  JPN Melaka  Pendidikan  Kesihatan Tahun 2  BAND 3    

  B3D2E1 Nama :................................................................ Tarikh :.............................. Kelas :......................................... MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Band 3 : Tahu,Faham dan Boleh Buat

  Deskriptor 2 : Menangani pengaruh dalaman dan luaran berkaitan kesihatan

  diri dan reproduktif.

  Eviden 1 : Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat.

  Aktiviti : Bertulis

  Arahan : Tuliskan sentuhan “SELAMAT” atau “TIDAK SELAMAT” pada situasi di bawah.

  NO. SITUASI

  JAWAPAN

  1. Abang memeluk adik perempuannya ketika ibu bapanya tiada di rumah.

  2. Datuk membawa cucu perempuannya ke tempat sunyi dan memeluknya.

  3. Abang memimpin adiknya semasa melintas jalan raya.

  4. Guru perempuan menepuk punggung murid lelaki semasa aktiviti sukan di padang.

  5. Guru lelaki bersalam kerana mengucapkan tahniah kepada murid perempua kerana mendapat adik baru.

 •  

  JPN Melaka  Pendidikan  Kesihatan Tahun 2  BAND 3    

  B3D2E2 Nama :................................................................ Tarikh :.............................. Kelas :......................................... MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Band 3 : Tahu,Faham dan Boleh Buat

  Deskriptor 2 : Menangani pengaruh dalaman dan luaran berkaitan kesihatan

  diri dan reproduktif

  Eviden 2 : Menyatakan tindakan yang perlu diambil jika berlaku sentuhan

  tidak selamat

  Aktiviti : Bertulis

  Arahan : Tuliskan langkah yang perlu diambil oleh anda sekiranya berlaku

  sentuhan tidak selamat.

  1. Seorang murid lelaki menyentuh punggung murid perempuan. _______________________________________________________________

  2. Seorang lelaki yang tidak dikenali menarik tangan kamu. ________________________________________________________________

  3. Abang memegang peha adik perempuannya. ________________________________________________________________

  Laporkan kepada ibu bapa

  Laporkan kepada guru

  Menjerit meminta bantuan

 •  

  JPN Melaka  Pendidikan  Kesihatan Tahun 2  BAND 3    

  B3D3E1 Nama :................................................................ Tarikh :.............................. Kelas :.........................................

  MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Band 3 : Tahu, Faham, dan Boleh Buat

  Deskriptor 3 : Aspek pemakanan yang sihat dan selamat

  Eviden 1 : Mengenal pasti jenis makanan dan minuman yang boleh

  menyebabkan berat badan yang berlebihan dan obesiti

  Aktiviti : Bertulis

  Arahan : Bulatkan gambar makanan yang boleh menyebabkan berat

  badan yang berlebihan dan obesiti.

 •  

  JPN Melaka  Pendidikan  Kesihatan Tahun 2  BAND 3    

  B3D3E2 Nama :................................................................ Tarikh :.............................. Kelas :......................................... MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Band 3 : Tahu, Faham, dan Boleh Buat

  Deskriptor 3 : Aspek pemakanan yang sihat dan selamat

  Eviden 2 : Mengamalkan tabiat makanan dan minuman yang sihat

  Aktiviti : Lisan / Bertulis

  Arahan :

  Soalan 1

  Senaraikan makanan yang anda ambil untuk sarapan, makan tengah hari dan makan malam.

  Waktu makan Menu

  Sarapan

  1.

  2.

  3.

  Makan Tengah Hari

  1.

  2.

  3.

  Makan Malam

  1.

  2.

  3.

 •  

  JPN Melaka  Pendidikan  Kesihatan Tahun 2  BAND 3    

  B3D3E3 Nama :................................................................ Tarikh :.............................. Kelas :......................................... MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Band 3 : Tahu, Faham, dan Boleh Buat

  Deskriptor 3 : Aspek pemakanan yang sihat dan selamat

  Eviden :3 : Menyatakan pengaruh rakan dan media dalam pengambilan

  makanan dan minuman

  Aktiviti : Lisan

  Arahan :

  Soalan

  1. Apakah makanan dan minuman kegemaran kamu?

  2. Mengapa kamu suka makanan dan minuman itu?

  3. Kamu mengetahui tentang makanan dan minuman itu daripada rakan atau media?

  4. Nyatakan iklan makanan dan minuman yang kamu suka?

  5. Mengapakah kamu suka iklan tersebut?

  Pencapaian Murid Menguasai Tidak menguasai

  *Panduan guru : Guru tandakan ( √ ) pada soalan yang boleh dijawab oleh murid dan ( X ) pada soalan yang tidak boleh dijawab oleh murid. Murid yang menguasai hendaklah sekurang-kurangnya menjawab 3 soalan di atas.

 •  

  JPN Melaka  Pendidikan  Kesihatan Tahun 2  BAND 3    

  B3D4E1 Nama :................................................................ Tarikh :.............................. Kelas :......................................... MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Band 3 : Tahu, Faham, dan Boleh Buat

  Deskripto 4 : Menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat

  Eviden 1 : Mengamalkan gaya hidup sihat dengan tidak menyalahguna

  bahan

  Aktiviti : Lisan / Bertulis

  Arahan : Nyatakan kesan penyalahgunaan bahan di bawah ini terhadap

  kesihatan seseorang.