bajet 2010

Click here to load reader

Post on 15-Jan-2017

242 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  TEKS UCAPAN Y.A.B. KETUA MENTERI PULAU PINANG MENGENAI

  RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN

  DAN USUL ANGGARAN PEMBANGUNAN 2010

  DI PERSIDANGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI

  PADA 30 NOVEMBER 2009

  Belanjawan CAT Kerajaan Berjiwa Rakyat

  Menjamin Masa Depan Kita Y.B. Dato Speaker,

  BAJET 2010

  Saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang yang bernama

  Suatu enakmen bagi menggunakan sejumlah wang daripada Kumpulan

  Wang Disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2010 dan bagi

  memperuntukkan wang itu untuk perkhidmatan tahun itu dibaca kali

  kedua.

  PENDAHULUAN

  Y.B. Dato Speaker,

 • 2

  1. Sempena dengan persidangan Dewan yang mulia ini dan sebelum

  saya membentangkan Bajet Negeri Pulau Pinang bagi Tahun 2010, saya

  bagi pihak Kerajaan Negeri mengambil kesempatan di sini untuk

  mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Terutama Yang Di-Pertua

  Negeri di atas kepercayaan dan keyakinan yang telah diberikan kepada

  saya dan Kerajaan Negeri untuk mentadbir negeri ini dengan jayanya.

  Semoga Tuhan sentiasa meredhakan TYT dan YAB Toh Puan dalam

  keadaan sihat dan selamat menjalankan tugas demi kesejahteraan rakyat.

  Di kesempatan ini juga saya merakamkan ucapan terima kasih kepada

  semua peringkat anggota perkhidmatan awam yang telah memberi

  sokongan padu dan kerjasama dalam kelancaran dan keberkesanan

  pentadbiran Kerajaan Negeri.

  2. Pembentangan bajet tahun 2010 merupakan yang kedua di bawah

  kerajaan Pakatan Rakyat. Pada bajet 2009 yang pertama, penekanan

  diberikan kepada 3 teras utama iaitu merancakkan pertumbuhan ekonomi

  (pro-growth), mewujudkan peluang-peluang pekerjaan (pro-jobs) dan

  menjamin keadilan sosio-ekonomi (pro-poor). Bajet tahun 2010 ini akan

  meneruskan tiga teras pembangunan ekonomi ini dengan memberikan

  keutamaan kepada pelaburan dalam sektor pendidikan demi menjamin

  masa depan anak-anak kita.

  3. Kerajaan Negeri ingin mendirikan suatu Hub Pendidikan Cemerlang

  di Pondok Upeh, Bali Pulua dan memperuntukkan RM 121 juta untuk kos

  pengambilan tanah. Ini adalah bagi menjaminkan masa depan generasi

  muda agar kelebihan dan kekuatan pendidikan dan ilmu pengetahuan

 • 3

  Pulau Pinang sentiasa terjamin demi berdaya saing dalam pentas

  antarabangsa. Tambahan pula, Kerajaan Negeri mahu melihat Penang

  Skills Development Centre (PSDC) terus dimajukan agar mengekalkan

  kedudukan sebagai institusi latihan semula yang paling unggul di Malaysia.

  Sebanyak RM 5 juta diperlukan untuk tujuan ini.

  4. Kerajaan Negeri hanya boleh menghadapi cabaran globalisasi

  sekiranya kita jelas tentang asas pembangunan yang menjaminkan

  kejayaan transformasi ekonomi kepada negeri bertaraf antarabangsa dan

  ekonomi berpendapatan tinggi. Bagi merealisasikan Pulau Pinang sebagai

  sebuah negeri bertaraf antarabangsa, Kerajaan Negeri telah

  mengenalpasti 11 asas kejayaan negara maju yang amat penting dan

  ianya adalah:-

  i. Perkhidmatan awam yang berkebolehan, bersih dan cekap;

  ii. Komitmen ke atas pertumbuhan ekonomi;

  iii. Kerjasama rapat di antara sektor awam dan swasta;

  iv. Menubuhkan kerajaan berjiwa rakyat yang berlandaskan

  konsep 3P, Perkasakan Rakyat dengan pendidikan, kepakaran

  dan ilmu pengetahuan, Perkuasakan Rakyat dengan hak dan

  kebebasan yang memberikan peluang saksama mengecapi

  kejayaan dengan penuh bermaruah; dan Perkayakan Rakyat

  supaya dapat berkongsi kemakmuran ekonomi yang dihasilkan;

 • 4

  v. Pembentukan modal insan yang cemerlang, berdaya kreatif

  dan inovatif;

  vi. Menegakkan keluhuran undang-undang (rule of law) demi

  menjamin keadilan, keamanan daan ketenteraman rakyat;

  vii. Mengamalkan prinsip urus tadbir CAT (cekap, akauntable dan

  telus) berteraskan kepimpinan berintegriti.

  viii. Penjenamaan Pulau Pinang yang dikenali melalui kualiti,

  reliabiliti, kemanpanan keselamatan dan integriti (quality,

  reliability, sustainability safety & integrity).

  ix. Pembangunan yang seimbang dan manpan dapat membantu

  mencapai status negeri hijau melalui pelaksanaan serta

  memberi fokus kepada Green Building Index, kempen

  mengurangkan penggunaan beg plastik dan penggalakkan

  teknologi dan industri hijau seperti mengeluarkan kotak

  makanan bio-degradable yang begitu organik sehingga boleh

  dimakan.

  x. Perpaduan yang merangkumi perkongsian masyarakat yang

  memberi ruang kepada penyertaan demokrasi, menghormati

  kepelbagaian budaya dan hak-hak individu, peluang yang

  saksama serta menegah diskriminasi.

 • 5

  xi. Mewujudkan masyarakat madani menerusi pembentukan nilai-

  nilai kesalingan (reciprocity), bermaruah dan kepercayaan

  melalui kursus siviks dan komunikasi

  5. Sejak pengambilan alih pentadbiran Negeri Pulau Pinang, banyak

  kejayaan yang membanggakan telah dicapai oleh Pakatan Rakyat. Salah

  satu penanda aras adalah pengiktirafan oleh badan antarabangsa seperti

  persetujuan UNESCO untuk terus kekalkan status George Town sebagai

  Tapak Warisan Dunia pada Jun 2009 di Sepanyol selepas jaminan

  membetulkan kesilapan Kerajaan Negeri yang lepas dengan menghadkan

  ketinggian bangunan ke 5 tingkat. Yang lebih menarik ialah pengiktirafan

  bukan sahaja oleh Laporan Ketua Audit Negara 2008 tetapi juga daripada

  badan anti-rasuah terulung, Transparency International.

  6. Laporan Ketua Audit Negara 2008 memuji dasar penjimatan

  Kerajaan Negeri dan keutamaan yang diberikan kepada perbelanjaan

  untuk rakyat atau people-centric. Ini membolehkan perbelanjaan Kerajaan

  Negeri keseluruhannya berkurangan RM35.41 juta ataupun 11.1%

  daripada anggaran yang diluluskan. Yang lebih menyerlah ialah

  peningkatan bagi lebihan pendapatan sejumlah RM44.3 juta daripada

  RM43.6 juta pada 2007 kepada RM87.99 juta pada 2008 kenaikan 102%!

  Aset Kerajaan Negeri pun telah naik 21.1% atau daripada RM848 juta

  kepada RM1,026 juta kali pertama aset negeri mencecah tanda aras

  RM1 bilion.

 • 6

  7. Sejak Transparency International mula mengeluarkan laporan

  tahunannya, Malaysia tidak pernah dipuji, sebaliknya kerap dikritik sahaja.

  Tahun ini keadaan dikritik tiada berbeza apabila kedudukan Malaysia tahun

  ini merosot 9 tangga daripada 47 ke 56 dengan markah gagal 4.5 mata

  berbanding dengan 5.1 markah pada tahun 2008. Sungguhpun begitu, buat

  pertama kalinya Pulau Pinang dipuji kerana urus tadbir CAT yang

  memperkenalkan tender terbuka dan memerangi rasuah dengan tegas di

  mana pegawai bermasalah dipindah keluar, dipaksa meletakkan jawatan

  dan dilapurkan kepada pihak berkuasa. Rakyat negeri Pulau Pinang harus

  berasa bangga kerana inilah kali pertama sebuah kerajaan Negeri atau

  pusat di Malaysia dipuji oleh Transparency International.

  8. Pengiktirafan oleh Transparency International dan penganugerahan

  Hadiah Kepujian UNESCO Asia-Pacific bagi Rumah Suffolk antara lain

  merupakan bibit permulaan kepada status kejayaan tersebut. Usaha-usaha

  yang lebih serius akan terus digiatkan dan dilaksanakan oleh Kerajaan

  Negeri dengan penglibatan semua pihak termasuk sektor swasta, badan

  bukan kerajaan dan rakyat jelata Pulau Pinang supaya hasrat untuk

  memajukan Negeri Pulau Pinang ke peringkat taraf dunia sama ada dari

  segi perkhidmatan, pekerjaan dan produk akan terus menjadi kenyataan.

  9. Betapa pentingnya memerangi rasuah boleh dilihat dalam skandal

  penyelewengan tanah Tang Hak Ju sebanyak RM 40 juta. Pembayaran

  RM 14.7 juta kepada Tang Hak Ju yang mungkin disusuli dengan RM 25

  juta lagi amat pedih dan menyakitkan hati lebih-lebih lagi bila ia melibatkan

  wang awam. Ini adalah kerana wang yang begitu susah payah dimiliki

 • 7

  rakyat ditipu oleh pihak dalam kerajaan lama dan orang luar di mana

  kedua-duanya boleh dipanggil lanun dan penyamun. Lebih teruk lagi ialah

  pemimpin lama takut dan enggan bekerjasama mencari kebenaran dalam

  skendal ini. Manakala Tang Hak Ju pula saman malu YB Timbalan Ketua

  Menteri II kerana beliau menjalankan tugas menyiasat skendal tanah ini

  yang merugikan rakyat. Kerajaan negeri akan mempertahankan YB

  Timbalan Ketua Menteri II daripada saman malu yang tidak lain adalah

  tindakan pihak perompak teriak orang lain perompak!. Kerugian RM 40

  juta yang terpaksa dibayar oleh kerajaan hanya menambahkan defisit

  Belanjawan 2010.

  10. Kerajaan Negeri sentiasa dipandu oleh keazaman mendirikan sebuah

  kerajaan bercorak demokrasi, ketuanan rakyat dan kepimpinan beretika

  yang bersatu di bawah panji nilai-nilai teras universal yang diterima semua

  iaitu, 5K: kebebasan, keadilan, kebenaran, keluhuran undang-undang

  dalam Perlembagaan Persekutuan dan ketaqwaan kepada Tuhan.

  A. USAHA MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI

  i. Menghadkan Kemerosotan Ekonomi Ke Pertumbuhan KDNK

  Benar (-1.5%) Ke (-2%)

  11. Kemelesetan ekonomi global sehingga kini telah memberi kesan

  ketara ke atas kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia. Adalah dianggarkan

  pertumbuhan ekonomi Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) benar

 • 8

  Malaysia pada kadar -3% untuk tahun 2009. Bagi Negeri Pulau Pinang,

  anggaran KDNK tahun 2009 dijangka menyusut sehingga -3% berbanding

  3.3% pada tahun 2008. Namun begitu, daya saing ekonomi nege