bahan papan kenyataan tunas puteri 2013

Download Bahan Papan Kenyataan Tunas Puteri 2013

Post on 26-Feb-2018

297 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Bahan Papan Kenyataan Tunas Puteri 2013

  1/13

  rtaFungHa

  jah Khatijah Bt Abd MajidPn.

  Fathiyah Bt Abd. Rahman

  . Rohayati Bt Abdul Rahman

  n. Mona Kartini Bt Mat Tahar

 • 7/25/2019 Bahan Papan Kenyataan Tunas Puteri 2013

  2/13

  nasKetuaGuruPembimbing

  Guru-guruPembimbing

  Penaung

  Pengerusi aib Pengerusi

  !etiausaha

  Bendahari

  A"K

  Pn. #r$ana Bt #brahim Ci% orhayati Bt Ma&ar

  Pn. 'a&a Rainoe Bt Abd RahimP

  n. !iti a&irah Bt 'ul%i(l

  Ci% A&imah Bt A&man

 • 7/25/2019 Bahan Papan Kenyataan Tunas Puteri 2013

  3/13

 • 7/25/2019 Bahan Papan Kenyataan Tunas Puteri 2013

  4/13

  Memb

  tema

 • 7/25/2019 Bahan Papan Kenyataan Tunas Puteri 2013

  5/13

  a)a

 • 7/25/2019 Bahan Papan Kenyataan Tunas Puteri 2013

  6/13

  PA*+

  andu

 • 7/25/2019 Bahan Papan Kenyataan Tunas Puteri 2013

  7/13

 • 7/25/2019 Bahan Papan Kenyataan Tunas Puteri 2013

  8/13

 • 7/25/2019 Bahan Papan Kenyataan Tunas Puteri 2013

  9/13

  T+A!olong orang selalu

  ntu% menunai%an %e$aji(an%e(ada Tuhan, raja egara

  ilai hidu( yang tinggi

  hla% yang utuh

  elalu senyum tanda(ersahabatan

  +TR

  #

  atuh %e(ada undang-undangTunas Puteri

  tama%an tanggungja$ab sendiri

  abah menghada(i )abaran

  rat dalam (er(aduan

  ela ber%hidmat untu% masyara%at

  ndah budi bahasa

 • 7/25/2019 Bahan Papan Kenyataan Tunas Puteri 2013

  10/13

  Pandu Puteri T

  /*engan sesungguhnya saya ber janj i

  dan berset ia a%an menja lan%an %e$aj i(ansaya %e(ada Tuhan, R aja dan egara saya, Malays ia ,

  enolong orang set ia( har i terutamanya mere%a d i rum

  dan mematuhi un dang- undan g Pandu Puter i Tunas.0

 • 7/25/2019 Bahan Papan Kenyataan Tunas Puteri 2013

  11/13

  g-undang Tunas

  Pandu Puteri Tunas selalu menurut ajaran orangyang tertua dari(adanya.

  Pandu Puteri Tunas tida% menurut %ehenda% hati sahaja

 • 7/25/2019 Bahan Papan Kenyataan Tunas Puteri 2013

  12/13

  Kata Pandu Puteri

  Tolong Orang Selalu(TOS)

 • 7/25/2019 Bahan Papan Kenyataan Tunas Puteri 2013

  13/13

  ama K+m(ulan

  ndu Puteri Tun

  Teratai

  Melur

  Kesidang

  Cem(a%a

  Kenanga

  !iantan

  Kami bernama KenangaBerjasa bertenaga

  Melur taat dan setiaBerusaha setiap masa

  Siantan datang berkawanBerani macam pahlawan

  Kami Kesidang datangMenolong pagi petang

  Teratai nama kamiBekerja setiap hari

  empaka bersuka riaMenolong orang duka