bahan hafazan 1

Download bahan hafazan 1

Post on 13-Jan-2016

97 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sokongan

TRANSCRIPT

 • HBIS1203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN 1

  NOR SURIANITA BT HJ IBRAHIM - 821026045134001 Page 1

  FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

  SEMESTER MEI / 2012

  HBIS1203

  PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN 1 (SMP)

  NO. MATRIKULASI : 821026045134001

  NO. KAD PENGNEALAN : 821026-04-5134

  NO. TELEFON : 013-6533880

  E-MEL : [email protected]

  PUSAT PEMBELAJARAN : BATU PAHAT.

 • HBIS1203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN 1

  NOR SURIANITA BT HJ IBRAHIM - 821026045134001 Page 2

  ISI KANDUNGAN

  PERKARA Muka Surat

  Isi kandungan .............................................................. 1

  1.0 Pengenalan 3

  2.0 Institut Tahfiz Al-Quran As-Solihin

  2.1 Sejarah Perkembangan Hafazan Al-Quran .. 4

  2.2 Sistem Pengajian ........................................................... 6

  2.2.1 Kelas Tasmi . 6

  2.2.2 Kelas Iadah 7

  2.2.3 Sistem Hafazan 7

  2.2.4 Kaedah Mendengar Kaset-kaset Rakaman .. . 8

  2.3 Sesi Pengajian . 9

  3.0 Sekolah Rendah Islam At-Tahfiz, Batu Pahat

  3.1 Sejarah Penubuhan 9

  3.2 Sistem Pengajaran

  3.2.1 Kaedah Tasmi 11

  3.2.2 Kaedah Tikrar atau Ulangan 13

  3.3 Sesi Pengajian di Sekolah Rendah Islam At-Tahfiz .. 14

  4.0 Kesimpulan 15

  5.0 Rujukan . 16

  6.0 Lampiran Gambar Institut Tahfiz Al-Quran As-Solihin .. 17

  7.0 Lampiran Gambar Sekolah Rendah Islam At-Tahfiz, Batu Pahat 22

  8.0 Lampiran

  8.1 Lampiran A 26

  8.2 Lampiran B 31

  8.3 Lampiran C ... 38

  8.4 Lampiran D 41

  8.5 Lampiran E 43

 • HBIS1203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN 1

  NOR SURIANITA BT HJ IBRAHIM - 821026045134001 Page 3

  1.0 Pengenalan

  Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT untuk seluruh umat

  manusia. Segala apa yang terkandung di dalamnya merangkumi semua aspek kehidupan yang

  diperlukan oleh manusia secara fitrahnya. Ia juga merupakan perundangan dan sandaran umat

  islam sepanjang zaman. Oleh sebab itu, Al-Quran perlu dibaca, difahami,dihayati seterusnya

  diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan serta dijadikan rujukan bagi memastikan

  perjalanan kehidupan manusia di muka ini berada di atas landasan yang betul dan lurus lagi

  diredhai ALLAH SWT.

  Sebagaimana yang diketahui umum, masyarakat islam kini menghadapi dilema

  keruntuhan akhlak dan kehilangan identiti sebagai seorang muslim. Oleh yang demikian,

  hanya pendidikan yang berteraskan al-Quran sahaja yang mampu memulihkan segala

  masalah ini.

  Sejarah pembelajaran al-Quran secara hafazan bermula sejak turunnya ayat pertama

  dari al-Quran kepada Nabi Muhammad S.A.W. Sebagaimana dimaklumi dari berbagai nas

  bahawa beliau adalah seorang nabi yang ummi, yakni tidak tahu menulis dan membaca.

  Dalam keadaan yang ummi itulah Baginda Nabi Muhammad S.A.W. menerima al-Quran dari

  Malaikat Jibrail dan seterusnya menyampaikannya kepada para sahabat menerusi hafazan.

  Proses turunnya al-Quran secara berperingkat-peringkat membantu dan memudahkan

  Rasulullah S.A.W. untuk menyampaikannya kepada para sahabat, yang kemudiannya

  menghafaz dan memahami isi kandungannya. Kebiasaan tidak terburu-buru

  Dengan permasalahan yang dibentangkan diharap kajian dapat menganalisis keberkesanan

  kaedah hafazan di negara ini dan mencadangkan modul terbaik cara penghafazan untuk

  dimanfaatkan dalam usaha melahirkan lebih ramai hufaz al-Quran.

  Pendidikan al-Quran bermatlamat untuk membina masyarakat yang bertaqwa,

  masyarakat yang adil berasaskan kasih sayang, belas kasihan, persaudaraan dan masyarakat

  yang bertolak ansur, bertanggungjawab, berfikiran bebas, demokrasi, tidak zalim, tidak

  sombong dan masyarakat yang berjalan mengikut garis panduan al-Quran (Ahmad Mohd.

  Salleh, 1997:15). Matlamat terpenting pendidikan al-Quran ialah mendidik manusia supaya

  mengabdikan diri kepada Allah. S.W.T.

  Dalam masyarakat yang dilanda arus globalisasi, pembelajaran al-Quran secara

  hafazan mampu menjadi pemangkin ke arah membentuk minda fotografi yang bakal

  melahirkan generasi yang hafiz, alim, dai`e dan profesional sekaligus memenuhi matlamat

  pendidikan al-Quran. Dalam tugasan ini diminta untuk menyediakan satu kajian terhadap dua buah

  institusi tahfiz al-Quran, dan diminta membuat satu perbandingan tentang kekuatan dan

 • HBIS1203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN 1

  NOR SURIANITA BT HJ IBRAHIM - 821026045134001 Page 4

  keberkesanan kaedah-kaedah ini dan cara yang boleh anda lakukan untuk menyerap beberapa

  teknik dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

  Pengertian Hafazan

  Pengertian hafazan diambil dari perkataan hafaz yang bererti sudah masuk betul

  ingatan, dapat mengucapkan pelajaran ( ayat al-Quran dan lain-lain ) dengan ingatan semata-

  mata, tanpa melihat buku, kitab dan sebagainya..Hafazan adalah proses yang digunakan

  untuk menyimpan pengetahuan. Menghafaz al-Quran bukan bermakna mengingat ayat-

  ayatnya sahaja, malah ia mempunyai maksud yang lebih daripada itu.Tidak ada bahasa lain

  yang dapat menterjemahkan perkataan hafaz atau ( hifz ) dalam Bahasa Arab.

  Hifz dari segi bahasa bermaksud menjaga dan memelihara. Justeru, orang yang

  menghafaz al-Quran ialah orang yang memelihara al-Quran daripada hilang. Ia

  menyimpannya di dalam dada dan ia membacanya selalu supaya tidak lupa dan tidak hilang.

  Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 9: Maksudnya: Sesungguhnya al-Quran ini

  menunjukkan ke jalan yang paling lurus dan memberi berita gembira kepada orang mukmin

  yang mengerjakan amal soleh, bahawa bagi mereka ganjaran yang besar. Selain daripada itu,

  Nabi Muhammad s.a.w bersabda yang bermaksud: Sesiapa yang membaca satu huruf

  daripada kitab Allah Taala, maka baginya satu kebajikan dan satu kebajikan itu digandakan

  dengan sepuluh kali ganda. Aku tidak mengatakan Alif, lam, Mim itu satu huruf, tetapi Alif

  satu huruf, lam satu huruf dan Mim satu huruf. ( Riwayat Ibnu Masud ).

  2.0 Institut Tahfiz Al-Quran As-Solihin

  2.1 Sejarah Perkembangan Hafazan Al-Quran

  Pusat tahfiz Al-Quran As-Solihin telah ditubuhkan pada Januari 2002 yang

  dikelolakan oleh Badan Kebajikan dan Pendidikan As-Solihin. Ianya tidak dinaungi oleh

  mana-mana pihak yang ada kaitannya dengan mana-mana badan siasah Negara.

  Matlamat utama penubuhan Badan Kebajikan dan Pendidikan As-Solihin ini

  bukanlah bertujuan untuk menyaingi mana-mana pihak atau mana-mana pertubuhan yang lain

  tetapi lebih kepada Amar Makruf Nahi Mungkar atau mengajak kepada kebaikan menegah

  daripada melakukan kemungkaran yang mana penubuhannya adalah atas dasar Iman dan

  Taqwa. Dengan itu ianya menetapkan bahawa Maahad Tahfiz ini bukanlah milik individu

 • HBIS1203 PENGAJIAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN 1

  NOR SURIANITA BT HJ IBRAHIM - 821026045134001 Page 5

  tertentu atau pertubuhan tertentu tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat muslim

  setempat sebagai perlaksanaan fardhu kifayah.

  Disamping itu penubuhan Maahad Tahfiz ini dapat mengimarahkan masjid dan surau

  surau di sekitarnya dengan pengisian program pembacaan dan hafazan Al-Quran berhalaqah

  setiap hari terutama dalam bulanbulan Ramadhan. Dengan ini orang tempatan akan dapat

  mengambil faedah kerohanian apabila mereka bersama-sama mengambil bahagian bersama

  pelajar tersebut. Pusat Tahfiz Al-Quran ini juga beroperasi sepenuh masa untuk pelajar lelaki

  sahaja.

  Lokasi Pusat Tahfiz Al-Quran ini terletak bersebelahan dengan Taman Seri Merlimau,

  Melaka dimana tanah seluas 1 ekar ini telah diwakafkan oleh Puan Miah bte Jani. Ianya juga

  telah dipengerusikan oleh Tuan Hj Yusof bin Mat Yatim iaitu bekas Ketua Jabatan Institut

  Perguruan Perempuan Melayu Melaka (IPPM). Dari segi pengajian, selain dari pembelajaran

  tahfiz, fardu ain dan bahasa, Pusat tahfiz ini juga ada menyediakan kemudahan asrama untuk

  pelajar seperti surau (musalla), kantin dan padang untuk beriadah. Ianya adalah bertujuan

  untuk memberi keselesaan kepada pelajar. Di samping itu juga dapat menjalankan aktiviti-

  aktiviti yang sihat seperti bersukan. Di pusat Tahfiz ini terdapat 12 orang tenaga pengajar

  lelaki dan 2 orang guru wanita.

  Objektif pusat Tahfiz Al-Quran ini termasuklah meningkatkan usaha untuk

  melahirkan para huffaz yang menguasai hafalan Al-Quran dalam usia yang masih muda dan

  menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan sepanjang pengajian mereka. Di samping

  dapat menyediakan tokoh ilmuan yang berwibawa dan mempunyai asas ilmu yang

  berteraskan Al-Quran bagi menerajui kepimpinan masyarakat dan negara, mengukuhkan

  keperibadian remaja islam dengan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup agar

  mereka mampu membendung keruntuhan akhlak dikalangan remaja yang kian parah akhir-

  akhir ini se