bahan assigment kenegaraan

of 48 /48
Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penggubalan Dasar Luar Negara Sebaik Sahaja Mencapai Kemerdekaan Pada Tahun 1957 Pendahuluan - Tujuan utama dasar luar adalah untuk menjalin hubungan baik dengan Negara-negara luar bagi mempertahankan kemerdekaan, membentuk keamanan dan kemakmuran dalam Negara. - Dalam tempoh 1957-1970, banyak dipengaruhi oleh corak kepimpinan Tunku Abdul Rahman yang pro-Barat, pro-Komanwel dan Anti-Komunis. - Umumnya dibahagikan kepada dua iaitu pro-Barat (1957-1963) dan peralihan dasar (1964-1970) Isi 1.0 Persekitaran geografi/geostrategik - Kedudukan Tanah Melayu di tengah-tengah laluan yang menghubungkan Lautan Hindi dan Lautan Pasifik merupakan laluan perdagangan utama bagi rantau Asia Tenggara. - Keutamaan diberi kepada dasar yang menentukan Asia Tenggara sebagai satu kawasan aman, bebas dab berkecuali. 2.0 Sistem Ekonomi - Semasa kemerdekaan, Tanah Melayu mewarisi satu sistem ekonomi yang menjadikan getah minyak, kelapa sawit dan bijih timah sebagai sumber eksport yang utama. - Kebergantungan kepada Barat menyebabkan Tanah Melayu memerlukan bantuan terutama Britain dan Amerika Syarikat untuk memasarkan getah dan bijih timah. 3.0 Faktor Sejarah - Sejak dulu Tanah Melayu telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara-negara Islam. - Tambahan pula majoriti rakyat adalah orang Melayu yang beragama Islam. - Malaysia telah menjalinkan hubungan rapat dengan Negara serumpun seperti Indonesia, Brunei dan Singapura.

Author: fakhriyah-said

Post on 29-Dec-2015

78 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kenegaraan

TRANSCRIPT

Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penggubalan Dasar Luar Negara Sebaik Sahaja Mencapai Kemerdekaan Pada Tahun 1957

Pendahuluan- Tujuan utama dasar luar adalah untuk menjalin hubungan baik dengan Negara-negara luar bagi mempertahankan kemerdekaan, membentuk keamanan dan kemakmuran dalam Negara.- Dalam tempoh 1957-1970, banyak dipengaruhi oleh corak kepimpinan Tunku Abdul Rahman yang pro-Barat, pro-Komanwel dan Anti-Komunis.- Umumnya dibahagikan kepada dua iaitu pro-Barat (1957-1963) dan peralihan dasar (1964-1970)

Isi1.0 Persekitaran geografi/geostrategik- Kedudukan Tanah Melayu di tengah-tengah laluan yang menghubungkan Lautan Hindi dan Lautan Pasifik merupakan laluan perdagangan utama bagi rantau Asia Tenggara.- Keutamaan diberi kepada dasar yang menentukan Asia Tenggara sebagai satu kawasan aman, bebas dab berkecuali.

2.0 Sistem Ekonomi- Semasa kemerdekaan, Tanah Melayu mewarisi satu sistem ekonomi yang menjadikan getah minyak, kelapa sawit dan bijih timah sebagai sumber eksport yang utama.- Kebergantungan kepada Barat menyebabkan Tanah Melayu memerlukan bantuan terutama Britain dan Amerika Syarikat untuk memasarkan getah dan bijih timah.

3.0 Faktor Sejarah- Sejak dulu Tanah Melayu telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara-negara Islam.- Tambahan pula majoriti rakyat adalah orang Melayu yang beragama Islam.- Malaysia telah menjalinkan hubungan rapat dengan Negara serumpun seperti Indonesia, Brunei dan Singapura.- Malaysia turut menjalin hubungan dengan Negara-negara Islam (OIC) kerana dipengaruhi oleh sejarah perkembangan Islam.

4.0 Sistem Politik- Sebagai Negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen Malaysia amat mementingkan demokrasi, kebebasan dan kemakmuran rakyat.- Prinsip-prinsip kekebasan manusia dan keamanan serta menentang sebarang bentuk penjajahan dan penindasan.

5.0 Kepimpinan- Kerajaan Perikatan di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman menjalinkan hubungan dengan Amerika Syarikat yang mengamalkan dasar anti-komunis untuk mendapat bantuan menentang komunis.- Hubungan dengan Britain tetap diteruskan meskipun selepas kemerdekaan dan perjanjian pertahanan dengan Britain ditandatangani pada Oktober 1957.- Tunku bersikap pro-barat dan hanya mengadakan hubungan dengan Negara-negara bukan komunis seperti Britain, Amerika Syarikat, Indonesia, Australia, Thailand, India dan Filipina.

6.0 Keselamatan- Dasar luar yang dapat mengekalkan hubungan baik dengan semua Negara diperlukan.- Malaysia perlu mengelakkan sebarang ancaman dari Negara-negara luar sebagai contoh ancaman dadah dan kekacauan politik serantau.

7.0 Demografik/Penduduk- Dasar luar yang mementingkan dua prinsip utama iaitu perpaduan di antara manusia serta penghormatan hak asasi manusia diperlukan kerana Malaysia mempunyai penduduk yang berbilang kaum.- Sebarang bentuk penindasan dan diskriminasi yang jauh menyimpang dari hak asasi ditentang sebagai contoh Dasar Apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan.

8.0 Institusi Antarabangsa- Malaysia mementingkan kerjasama dan perpaduan antarabangsa sentiasa menyokong Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) bagi menegakkan keamanan dan kemakmuran seluruh dunia.- Malaysia telah menyertai beberapa agensi PBB seperti UNESCO, UNCTAD, WHO, ASEAN, Komanwel dan OIC.

Kesimpulan- Dasar luar yang diamalkan adalah mengikut senario dan perkembangan politik Negara yang baru merdeka daripada jajahan British sehingga pernah menjadi tuan rumah persidangan serantau dan antarabangsa..- Secara keseluruhannya dasar luar Malaysia telah menempuh pelbagai peringkat perkembangan yang didorong oleh perubahan daripada segi persekitaran, social, ekonomi, politik dan keselamatan semasa

(10) dasar dasar kerajaan malaysia Presentation Transcript 1. DASAR-DASAR KERAJAAN 2. Definisi Dasar Elemen penting dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara. Rangka asas atau tapak dalam pelaksanaan rancangan kerajaan Berbentuk pelan tindakan bagi mencapai objektif untuk kepentingan masyarakat dan negara. 3. Dasar Pembangunan Ekonomi Menekankan kepada perancangan negara dalam aspek-aspek dan pembangunan-pembangunan tertentu seperti pembangunan pertanian, ekonomi dan sebagainya. 4. Contohnya: 1) Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP 1) 2) Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) 3) Dasar Ekonomi Baru 4) Dasar Pembangunan Nasional 5) Pelan Induk Perindustrian 5. Dasar-Dasar Pembangunan Kerajaan Bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangkan lagi jurang perbezaan antara kaum, wilayah dan negeri agar integrasi nasional dapat dicapai. Menitikberatkan isu-isu seperi perkembangan sahsiah diri untuk kepentingan organisasi, masyarakat dan negara. 6. Contoh beberapa dasar pembangunan negara yang telah dilaksanakan oleh kerajaan ialah: 1) Wawasan 2020 2) Penerapan nilai-nilai Islam dalam Pentadbiran negara 3) Dasar Pandang ke Timur 4) Dasar Penswastaan 5) Dasar Pertanian Negara 7. Dasar-dasar yang telah dilaksanakan Dasar Pendidikan Kebangsaan - Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 . - disemak semula dalam tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib 8. Strategi Perlaksanaan Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama Mengadakan kurikulum yang sama bagi semua jenis sekolah Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan Meningkatkan mutu pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman. 9. 2) Dasar Kebudayaan Kebangsaan - Dilancarkan pada 1971 - menjadi garis panduan dalam membentuk, mewujudkan dan mengekalkan identiti negara di kalangan dunia antarabangsa. 10. - Dasar kebudayaan kebangsaan berlandaskan unsur-unsur dan tiga prinsip seperti berikut: i. Kebudayaan rakyat asal rantau ii. Penerimaan unsur-unsur kebudayaan lain iii. Islam menjadi unsur utama dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan 11. 3) Rukun Negara - Secara rasminya diisytiharkan sebagai ideologi negara pada 31 Ogos 1971 - Rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969 12. Prinsip-prinsip Rukun Negara Kepercayaan kepada tuhan Kesetiaan kepada raja dan negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang Kesopanan dan Kesusilaan 13. 4) Dasar Ekonomi Baru - Dilaksanakan bagi tempoh 1971-1990 yang merupakan satu rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara dalam konteks masyarakat pelbagai kaum. - DEB dicetuskan akibat daripada peristiwa 13 Mei 1969. 14. Serampang dua mata DEB merapatkan jurang dan membasmi kemiskinan ii) menyusun semula masyarakat 15. 5) Dasar Pandang Ke Timur - Diperkenalkan oleh kerajaan pada 8 Februari 1982. - dilaksanakan agar dapat menerapkan nilai-nilai dan amalan kerja yang positif dari negara Jepun dan Korea Selatan yang telah diubahsuai sejajar dengan keperluan negara. 16. (6) Dasar Pertanian Negara - Digubal berdasarkan rasional bahawa sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi negara semakin menurun. - objektifnya ialah memaksimumkan pendapatan sektor pertanian. 17. (7) Dasar Penswastaan - Konsep penswastaan bermaksud pemindahan kepentingan atau pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta. 18. - Ia melibatkan perpindahan kuasa kawalan, kepentingan dan pelaburan kerajaan tertumpu kepada sektor swasta. - Tujuan utama dasar ini adalah untuk mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan. 19. (8) DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM Bermatlamatkan untuk membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang bermaruah, beridentiti kukuh dan disegani oleh masyarakat lain, menghapuskan sikap negatif dalam menjalankan tugas dan untuk menghasilkan perkhidmatan yang bermutu. 20. Kesimpulan Pelaksanaan dasar adalah untuk memastikan semua rakyat tanpa mengira kaum dapat menikmati kehidupan yang sempurna. Pengalaman sejarah telah membuktikan bahawa ketidakseimbangan ekonomi dan jarak sosial antara kaum telah menimbulkan pelbagai masalah dalam usaha memupuk perpaduan . Justeru itu tanpa mengira apa jenis dasar sekalipun, matlamat perlaksanaannya adalah bagi menjamin pengukuhan kehidupan rakyat demi kemajuan negara pada masa hadapan.

Dasar awam 1 Presentation Transcript 1. Dasar-Dasar Utama Kerajaan 2. Dasar-Dasar Utama Kerajaan Dasar-Dasar Awam Dasar-Dasar Pembangunan 3. Definisi Dasar Suatu kenyataan mengenai hasrat bagi mencapai sesuatu maksud atau kehendak 4. Definisi Dasar-Dasar Kerajaan (Awam ) Satu pengistiharan (hasrat dan ideologi kerajaan) dibuat dari semasa ke semasa untuk menyelesaikan / mendapatkan hasil/ mencapai objektif. 5. Kenapa Dasar Kerajaan Di buat ? Meningkatkan kecekapan Meningkatkan produktiviti Mengurangkan kos pengurusan Mengatasi masalah Meletakkan asas pentadbiran negara/organisasi Panduan bagi mencapai objektif Menyedarkan orang ramai perlunya sesuatu amalan baik dipraktikan 6. Kenapa Dasar-Dasar Kerajaan Perlu Difahami ? supaya dapat merangka program dan pelan tindakan bagi mencapai objektif mengatasi masalah dan konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dasar-dasar berkenaan terlibat secara langsung sebagai kakitangan awam (pelaksana dasar) dan rakyat (sasaran) 7. Jenis-Jenis Dasar Utama Kerajaan Dasar-Dasar Ekonomi Dasar-Dasar Sosial dan Etika Kerja Dasar-Dasar Luar 8. Bagaimana Dasar-Dasar Awam Malaysia Terbentuk Zaman Penjajah Sebelum mencapai kemerdekaan ( 1944-1957 ) Selepas merdeka (1957-13 Mei 1969 ) DEB (1970-1990) RRJP1 DPN (1991-2000) RRJP2 Wawasan 2020 9. Rasional Kerajaan Memperkenalkan Dasar-Dasar Awam Untuk memenuhi objektif-objektif sosio-ekonomi negara seperti pembangunan ekonomi, pengagihan pendapatan, perkhidmatan awam, kestabilan atau keselamatan negara dan juga kebajikan masyarakat Untuk menjadi sebuah negara yang makmur lagi bersatupadu berasaskan sistem demokrasi di dalam suasana pembangunan yang aman dan stabil 10. Kenapa Dasar Awam Perlu Difahami Supaya dapat merangka program dan pelan tindakan bagi mencapai objektif Mengatasi masalah dan konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dasar-dasar berkenaan 11. Jenis- Jenis Dasar Utama Kerajaan Dasar-Dasar Ekonomi Dasar-Dasar Sosial dan Etika Kerja Dasar-Dasar Luar 12. Dasar-Dasar Ekonomi Dasar Pembangunan Nasional Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) Dasar Perindustrian Negara Dasar Pertanian Negara Dasar Penswastaan Dasar Pensyarikatan Malaysia Dasar Halacara Baru Dalam Pembangunan Kampung Dan Luar Bandar Dasar Pengurangan Perbelanjaan Awam Dasar Kependudukan Malaysia Ke Arah 70 Juta Dasar/Program Pembaharuan dan Peningkatan Daya Pengeluaran Negara 13. Dasar-Dasar Sosial Dan Etika Kerja Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran Dasar Pandang Ke Timur Dasar Bersih, Cekap Dan Amanah Kepimpinan Melalui Teladan 14. Dasar-Dasar Luar Konsep Kawasan Aman, Bebas Dan Berkecuali (ZOPFAN) Antartika Rancangan Kerjasama Teknik Malaysia (MTCP) 15. Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran 16. Rasional Mewujudkan warganegara Malaysia yang beridentiti dan disegani oleh masyarakat lain Nilai yang diterapkan dan diamal bersifat positif dan universal iaitu boleh diterima oleh semua bangsa dan penganut semua agama di Malaysia. 17. Objektif Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang beramanah, beridentiti dan disegani oleh masyarakat lain. Menubuh sebuah negara yang bahagia. Menghapuskan sikap negatif dalam menjalankan tugas yang dipertanggungjawab Menghasilkan perkhidmatan yang bermutu. 18. Nilai-Nilai Yang Disarankan Amanah Bertanggungjawab Ikhlas Dedikasi Tekun Berdisiplin Bekerjasama Berbudi Mulia Bersyukur 19. Dasar Bersih, Cekap Dan Amanah 20. Objektif mewujudkan satu etika kerja dan sikap berkhidmat yang baru-peningkatan kepada hasil dan mutu kerja meningkatkan semangat/motivasi pekerja seiring dengan penerapan nilai-nilai islam dan kepimpinan melalui tauladan 21. Konsep BCA -BERSIH- Bersih dari segi fizikal Bersih dari segi moral 22. BERSIH Bermoral tinggi, bertatatertib, berdisiplin, tidak menyeleweng, tidak rasuah Berkecuali Tidak mementingkan diri sendiri Tidak khianat, hasat dan dengki 23. Berani dan cepat membuat keputusan Hadapi krisis dengan tenang Tegas kepada prinsip Produktiviti tinggi dan kualiti kerja Keyakinan diri Berpandangan jauh Berpengetahuan Berpengalaman dan mahir dalam bidang tertentu Konsep BCA -CEKAP- 24. Rela dan cuba menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dalam batas kuasa yang ditentukan dengan penuh gigih dan ikhlas bagi mencapai objektif yang ditentukan Mempunyai sifat luhur dan murni, jujur kepada diri sendiri, rakan dan organisasi Konsep BCA -AMANAH- 25. Langkah-Langkah Perlaksanaan Manual Prosedur Kerja Mewujudkan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja Pusat Bayaran Bil Setempat Pejabat Pelan Terbuka Kad Perakam Waktu Pengisytiharan Harta Tanda Nama Badan Pencegah Rasuah Laporan Juruaudit Negara Perkhidmatan Cemerlang Pelajaran Lanjutan Siri Ceramah BCA di INTAN 26. Dasar Pensyarikatan Malaysia 27. Objektif Menggalakkan dan meningkatkan kerjasama antara sektor awam dengan sektor swasta untuk mencapai matlamat pembangunan negara Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara 28. Strategi Perlaksanaan Dasar-Dasar Baru Kerajaan diintegrasikan untuk mencapai matlamat dasar ini Contoh- Dasar Pandang ke Timur - Dasar Bersih, Cekap dan Amanah - Dasar Penswastaan dan lain-lain 29. Mekanisme Perlaksanaan Panel perunding Pelonggaran peraturan Pembaikan pentadbiran Arahan terbaru (PKPA Bil. 9 Tahun 1991) 30. Kaitan Dasar Dengan Wawasan 2020 dan Rangka Rancangan Jangka Panjang II (RRJPII) Hubungan kerjasama antara sektor awam dan swasta ini menjadi bertambah penting bagi mencapai cita-cita Wawasan 2020 Sektor awam bertanggungjawab menentukan bahawa semua subsystems di negara ini bertindak ke arah mencapai Wawasan 2020. Walaupun sektor swasta telah diberi tugas pemimpin bagi mengeratkan kemajuan ekonomi Wawasan 2020 berkehendakan ekonomi Malaysia yang berdaya saing , yang mampu mengekalkan keupayaan dalam jangka panjang, bersifat dinamik, teguh dan berdaya tahan 31. Penilaian Ke Atas Pelaksanaan Dasar Pensyarikatan Malaysia Setakat Ini Pencapaian Penubuhan Panel Perunding Penubuhan Panel Pensyarikatan Malaysia Usaha-usaha membaiki perkhidmatan awam Panduan baru perlaksanaan Dasar Pensyarikatan Malaysia (PKPA Bil. 9 tahun 1991) 32. Kelemahan Pemahaman dan penerimaan konsep Kekesanan panel perunding terhad Persepsi yang salah Kelemahan komunikasi Penyelarasan dan muafakat yang tidak efektif 33. Dasar Pendidikan Negara 34. Ciri-Ciri Pendidikan Sebelum Merdeka Wujud lima jenis aliran sekolah akibat dasar terbuka penjajah Inggeris. Jenis-jenis sekolah : Sekolah Inggeris, Sekolah Melayu, Sekolah Agama, Sekolah Cina dan Sekolah Tamil 35. Akibatnya: Anak-anak Melayu, Cina dan Tamil tidak dapat bergaul dan tidak wujud persefahaman.Tidak wujud perpaduan.Anak-anak Cina dan Tamil belajar di bandar dan anak Melayu tersisih di luar bandar Tidak ada dasar mengenai bahasa penghantar yang tunggal Sekolah-sekolah yang terpisah kedudukannya mengikut geografi dan taburan penduduk Kurikulum bagi kelima-lima aliran sekolah berbeza. Contoh sekolah Inggeris mengikut kurikulum sekolah-sekolah di England 36. Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960: (Asas Pendidikan Kebangsaan) Untuk mencapai perpaduan negara melalui sistem pendidikan tiga asas utama mesti dipatuhi: Sistem persekolahan yang sama bagi semua Bahasa Malaysia sebagai bahasa penghantar utama di semua peringkat persekolahan Kurikulum dan peperiksaan sekolah yang sama kandungan dan bercorak kebangsaan 37. Falsafah Pendidikan Ke Arah Abad 21 Berasaskan kepada Penyata Razak 1956, Penyata Rahman Talib 1960 dan Akta Pelajaran 1961 Berpandukan kepada Prinsip-prinsip Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baru 38. Cabaran Pendidikan Masa Kini Dan Akan Datang Pengetahuan berunsur ketuhanan untuk menghalang nilai-nilai bebas Pendidikan yang menekan perkembangan akal dan fakulti rasional manusia supaya perhatian unsur-unsur lain terutama unsur rohani diberi lebih perhatian Pendidikan tidak sahaja tertumpu kepada kebendaan sahaja dan ilmu untuk ilmu sahaja Ilmu yang disampai akan berjaya untuk membawa kepada hakikat kebenaran Pelajar dapat memperkembangkan watak untuk mencapai matlamat kehidupan yang sebenar. 39. Falsafah Dan Matlamat Pendidikan Negara Berasaskan: Penyata Razak 1965 dan Laporan Rahman Talib 1960 Akta Pelajaran 1961 Laporan Jawatankuasa Mengkaji Semula Perlaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979 Rukun Negara Prinsip-Perinsip Pendidikan Matlamat Pendidikan 40. FALSAFAHNYA Pendidikan adalah suatu usaha berterusan ke arah perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersatupadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia bertanggunjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. 41. Matlamatnya: Untuk individu- Perkembangan secara menyeluruh Negara- Perpaduan Negara Ekonomi Kemakmuran Perkembangan Secara Menyeluruh: Percaya dan patuh kepada Tuhan Berilmu pengetahuan dan berketrampilan Berakhlak mulia Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara Memiliki peribadi yang seimbang dan bersatupadu 42. Struktur Pendidikan Negara Peringkat Rendah Menengah Rendah Menengah Atas Selepas SPM Peringkat Rendah Kemahiran menulis, membaca dan mengira Pendidikan percuma dan wajib Peringkat Menengah Rendah Kesinambungan persekolahan peringkat rendah Menentukan sejauh manakah pembelajarannya berkesan 43. Peringkat Menengah Atas Akademik-sains, sastera dan agama Vokasional-pertukangan, ekonomi rumahtangga, pertanian dan perdagangan Selepas SPM Peperiksaan STPM- kelas tingkatan enam Pendidikan Tinggi- Universiti 44. Dasar Perindustrian 45. Perlu Ada Satu Dasar Perindustrian Negara Kemelesetan ekonomi tahun 80-an Kelemahan sektor perindustrian Menyahut cabaran DEB Peluang pekerjaan dan tenaga mahir Pertumbuhan ekonomi seimbang Pertumbuhan industri kecil dan sederhana Ke arah modenisasi Penyumbang utama sektor ekonomi masa hadapan Persaingan antarabangsa Pertumbuhan bandar-bandar baru Ke arah negara maju 46. Corak Perindustrian Negara 50an Getah dan Bijih Timah 60an Gantian Import 70an Mempelbagaikan Ekonomi 80an Industri Berat 90an Peranan Swasta dan Pelaburan Asing 47. Kelemahan-Kelemahan Sektor Perindustrian Pertumbuhan sektor eksport kurang memuaskan Eksport terlalu bergantung kepada industri elektrik, elektronik dan tekstil sahaja Mutu keluaran tidak dapat bersaing dengan keluaran negara asing Tidak ada rantaian antara sektor industri yang lain Industri yang ada kurang nilai tambah 48. Langkah-Langkah Kerajaan Mempergiatkan Sektor Perindustrian Kajian Dasar Perindustrian Negara Penggubalan Pelan Induk Perindutrian Mewujudkan iklim pelaburan yang sihat kadar bayaran elektrik murah pembinaan kawasan perdagangan bebas 49. Strategi-Strategi Perindustrian Di bawah RRJP2 (1991-2000) Matlamat RRJP2 Sektor perindustrian dijangka akan terus menerajui pertumbuhan ekonomi Teras akan datang memperkukuh asas sektor pembuatan dan mempelbagaikan eksport keluaran sektor tersebut 50. Strategi Mempelbagai industri tempatan (pelancongan, perhotelan dan pengangkutan Kurangkan penggantungan kepada sektor tekstil, elektronik dan elekktrik Usaha mengenalpasti sumber baru (bunga dan buah-buahan) Mempelbagaikan keluaran dan pasaran bagi sektor pembuatan Meningkat kemahiran tenaga kerja Pembangunan teknologi Menaikkan taraf kemudahan-kemudahan infrastruktur 51. Dasar Pertanian Negara Objektif DPN 1. Memaksimunkan pendapatan sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber negara secara cekap dan berkesan supaya sumbangan sektor pertanian kepada pertumbuhan ekonomi negara dapat dipergiatkan semula. 2. Memaksimunkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran supaya kadar kemiskinan dapat dikurangkan dan kualiti hidup keluarga diperbaiki. 3. Memaju dan meningkatkan hasil serta mutu komoditi yang mempunyai potensi besar untuk eksport atau bahan gantian import dan komoditi terpilih untuk bahan makanan serta perindustrian 52. Strategi DPN 53. Pembukaan Tanah Baru Pembangunan in-situ Perkhidmatan sokongan pertanian Pembangunan sosial dan institusi Penswasta dan penyertaan pihak swasta Pembangunan komoditi 54. Kemajuan Sektor Pertanian Selepas DPN Dilancarkan Keluaran komoditi utama koko, kelapa sawit, balak, perikanan dan ternakan memuaskan Kawasan kelapa sawit melebihi kawasan getah- peranan FELDA dan FELCRA Tangkapan ikan laut dalam meningkat - peranan LKIM, Bank Pertanian 55. DPN Dalam RRPJ2 Dan RMK6 Prospek sektor pertanian amat menggalakkan Meorientasikan semula sektor pekebun-pekebun kecil ke arah komersil. Menyusun semula penanaman padi supaya setanding dengan pertanian moden yang lain Menumpukan kepada pembangunan In-Situ Sektor pertanian perlu dimodenkan dengan aktiviti-aktiviti yang lebih komersil seperti hortikultur, perikanan laut dalam dan ternakan Pertumbuhan downstream processing dan pemasaran hasil pertanian. 56. Dasar Penswastaan 57. Rasional Dasar Penswastaan akan meningkatkan ekonomi dan memberi perkhidmatan lebih baik Beban kewangan yang besar ditanggung oleh kerajaan akibat saiz Perkhidmatan Awam yang besar Ekonomi meleset 58. Konsep Pemindahan aktiviti dan tanggungjawab awam kepada swasta dalam bentuk entiti dimiliki kerajaan dan pelaksanaan projek baru. Pemindahan ini melibatkan tiga komponen : Tanggungjawab, aset atau hak menggunakan aset, kakitangan Sesuatu bentuk penswastaan seharusnya melibatkan pemindahan sekurang-kurangnya satu dari tiga komponen 59. Objektif Mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan Meningkatkan kecekapan dan daya pengeluaran Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi Mengurangkan saiz dan penglibatan sektor awam dalam ekonomi Membantu mencapai matlamat Dasar Ekonomi Negara 60. Mekanisme/Bentuk-Bentuk Penswastaan Penjualan aset atau ekuiti Pajakan Kontrak pengurusan Bina-kendali-pindah atau build-operate-transfer dan bina-kendali atau build-operate 61. Perlaksanaan Dasar Setakat Ini Sehingga 1990, 37 projek telah diswastakan. 27 projek melibatkan pengambilalih entiti kerajaan yang sedia ada. Selebihnya pembinaan projek baru 62. Pelan Tindakan Penswastaan Entiti utama Entiti milik majoriti kerajaan yang mudah diswastakan Entiti yang memerlukan penyusunan semula Perkhidmatan Entiti milik minoriti kerajaan yang disenaraikan di bursa saham Projek baru 63. Rangka Rancangan Jangka Panjang 2 (RRJP 2) 64. Tempoh 10 tahun (1990 2000 ) Dibuat selepas RRJKP 1 10 tahun (1970-1990) 65. RRJP 2 Berteraskan DPN Dan Pengganti Kepada DEB Teras DPN - Pembangunan yang seimbang berasaskan prinsip pertumbuhan dengan pengagihan yang saksama bagi mewujudkan masyarakat yang lebih bersatu padu dan adil Langkah permulaan ke arah mencapai negara maju menjelang 2020 bukan sahaja dari segi ekonomi tetapi juga dari semua segi 66. Cabaran DPN Mewujudkan keseimbangan yang optimun di antara matlamat pertumbuhan ekonomi dan pembahagian yang saksama Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk meningkatkan daya saling melengkapi antara sektor Mengurangkan dan akhirnya menghapuskan keadaan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi dalam negara untuk menggalakkan pengkongsian faedah pembangunan secara lebih adil dan saksama Menggalakkan dan memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang ketidakseimbangan yang luas dalam pembangunan ekonomi di kalangan negeri-negeri dan antara kawasan bandar dan luar bandar 67. Pencapaian RRJP 1 RRJP 1 berteraskan DEB Matlamat DEB untuk mencapai perpaduan negara melalui strategi pembangunan serampang dua mata : Mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum Mempercepatkan proses penyusunan masyarakat Malaysia untuk memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi supaya dapat mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi 68. RRJP2 Dan DPN Merupakan Langkah Pertama Pencapaian Wawasan 2020 69. Rancangan Malaysia Ke - 6 (Menyediakan Program Untuk Melaksanakan Strategi Dan Matlamat DPN) 70. Teras pembangunan RRJP 2 - Pembangunan seimbang dan penyertaan sektor swasta 71. DPN - Matlamat Membina sebuah negara yang bersatu padu dan masyarakat Mewujudkan sebuah masyarakat yang lebih adil, maju, aman dan makmur selaras dengan prinsip-prinsip Perlembagaan dan Rukun Negara 72. Dimensi Baru DPN Memperbaiki lagi ketidakseimbangan sosial dan ekonomi Meneruskan dasar liberal Golongan minoriti 73. Prospek Dan Matlamat-Matlamat Di bawah RRJP 2 Pertumbuhan pesat RRJP 1 akan berterusan di bawah RRJP 2 Gunatenaga dijangka dalam sektor perkhidmatan akan bertambah dengan ketara Peningkatan pelaburan swasta dalam nilai sebenar Hasil Kerajaan Persekutuan akan bertambah 74. Sekian Terima Kasih

Dasar Awam 2 Presentation Transcript 1. DASAR-DASAR KERAJAAN 2. PENDAHULUAN Matlamat untuk menjadi sebuah negara yang makmur lagi bersatu padu berasaskan sistem demokrasi dalam suasana pembangunan yang aman dan stabil. Mempunyai keunikan tersendiri Terbahagi kepada dua wilayah iaitu Semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Berbilang bangsa, keturunan, agama dan kebudayaan. Mempunyai hasil bumi seperti petroleum, timah dan sebagainya Tidak menghadapi masalah bencana alam. Oleh itu Malaysia perlu mempunyai dasar yang bukan sahaja dapat mengembleng sumber-sumber tetapi boleh mengurangkan jurang perbezaan antara kaum dan wilayah (Memantap perpaduan dan integrasi nasional). 3. Perspektif Sejarah 1. Era Penjajahan British - Matlamat pemerintahan penjajah mendapatkan seberapa banyak hasil yang boleh untuk dibawa pulang ke negaranya. - Akibatnya negara masih mempunyai ciri samada dari segi fizikal atau mental yang menghalang pengujudan satu masyarakat bersatupadu. - Kedududukan ekonomi tidak seimbang antara kaum dan wilayah. 2. Era Malayan Union (1946) Kemerdekaan (1957) - Wujud perasaan kebangsaan yang berkobar-kobar disamping peningkatan penglibatan pemerintah dalam perkhidmatan awam. - Wujud pergerakan politik berasaskan satu-satu kaum 4. Perspektif Sejarah (Samb..) 3. Era Kemerdekaan - Peristiwa 13 Mei 1969 - Mendedahkan betapa penting keseimbangan antara kemajuan sosiopolitik negara dengan kemajuan dan pengagihan pendapatan pelbagai kaum. - Pembahagian gunatenaga dan kegiatan ekonomi dilakukan mengikut kaum. - Asas perpaduan dan isu sensitif terhadap kewarganegaraan dan kedudukan hak istemewa terus dipersoalkan menyebabkan tercetusnya rusuhan kaum pada 13 mei 1969. 4. Era Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) - Untuk mencapai perpaduan negara melalui penghapusan penghalang utamanya iaitu kemiskinan dan struktur sosiopolitik dan ekonomi yang tidak seimbang. - Rukun negara diperkenal. - Perkembangan pesat sejak dilancar pada 1971. - Kemelesetan pada tahun 1980an pencapaian DEB terbantut. 5. Perspektif Sejarah (Samb..) 5. Era Dasar Pembangunan Nasional (1991-2000) - Digubal berteraskan Wawasan 2020 - Mengekalkan matlamat DEB untuk mencapat pembangunan seimbang dan pertumbuhan dengan pengagihan yang saksama. - Dimesi tambahan: Isu pembangunan sumber manusia, sains dan teknologi teras penting dalam perancnagan dan pembangunan sosioekonomi serta perlindungan alam sekitar dan ekologi. 6. Era Dasar Wawasan Negara (2001-2010) - Tujuan DWN untuk membina bangsa Malaysia yang progresif dan makmur serta hidup dalam harmoni . - Meneruskan usaha-usaha dalam rancangan pembangunan lepas disamping memperkukuhkan asas peralihan kepada sebuah negara maju. - Mengabungkan strategi utama DEB dan DPN. 6. Dasar Awam Malaysia Pengubalan dan pelaksanaan dasar-dasar adalah selaras dnrgan nilai sosioekonomi dan politik negara pada satu-satu masa. Digubal dan dilaksanakan bagi memenuhi objektif sosioekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengagihan pendapatan, kestabilan dan kebajikan (Kesejahteraan) umum Dasar Awam yang akan dibincangkan seperti: a. Dasar Ekonomi Baru b. Dasar Pembangunan Nasional. b. Dasar Wawasan Negara. c. Dasar Perindustrian Negara. d. Dasar Persyarikatan Malaysia. e. Dasar Penswastaan. f. Lain-Lain Dasar. 7. DASAR EKONOMI BARU (RRJP 2: 1971 - 1995) (RM2 RM5) 8. PENGENALAN Satu rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara dalam masyarakat berbilang kaum. Mengandungi dasar-dasar dan strategi-strategi untuk mempercepatkan pembangunan sosio-ekonomidan, dalam masa yang sama, menentukan perkhidmatan-perkhidmatan dan pengagihan peluang-peluang yang saksama untuk menyertai dan mendapat faedah daripada proses pembangunan. Wujud masalah kemiskinan yang ketara dan gunatenaga yang rendah terutamanya di kalangan Bumiputera dan ketidakseimbangan dari segi pendapatan dan ekonomi antara pelbagai kaum. Oleh yang demikian DEB telah dilaksanakan oleh Kerajaan untuk menguruskan proses pembangunan negara melalui pewujudan persekitaran sosio-ekonomi yang menyediakan peluang-peluang untuk memajukan semua warganegara Malaysia. 9. DEB PEMBASMIAN KEMISKINAN DI KALANGAN SEMUA RAKYAT TANPA MENGIRA KAUM PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKT SUPAYA MENGURANG DAN AKHIRNYA MENGHAPUSKAN PENGENALAN KAUM MENGIKUT FUNGSI-FUNGSI EKONOMI DAN KAWASAN DEB MENUMPUKAN KEPADA PENGAGIHAN EKONOMI MELALUI: 10. Tujuan Dasar, Program Dan Projek Kedua-dua matlamat tersebut dicapai melalui dasar, program dan projek yang digubal untuk: menambah peluang pekerjaan kepada kadar yang cukup untuk mengurangkan tahap pengangguran semasa dan akhirnya mencapai gunatenga penuh. meningkatkan produktiviti dan pendapatan mereka yang terlibat dalam aktiviti yang memberi pulangan yang rendah di luar bandar dan di bandar dengan meningkatkan peluang menambah kemahiran, tanah, modal dan sumbar-sumber lain yang akhirnya mengurangkan gunatenaga yang rendah. Memperluaskan peluang-peluang bagi mereka yang terlibat dalam aktiviti yang kurang produktif supaya beralih kepada aktiviti-aktiviti yang lebih produktif seperti pertanian, perhutanan, perikanan, perlombongan, pembinaan, pengangkutan, perkilangan, perdagangan dan industri. 11. Tujuan Dasar, Program Dan Projek (samb..) mengurangkan taburan pendapatan yang tidak seimbang antara kelas pendapatan dan kaum. memodenkan kehidupan luar bandar dan memperbaiki keadaan hidup golongan miskin di kawasan bandar melalui pemberian perkhidmatan sosial yang banyak seperti rumah awam, elektrik, bekalan air paip, pengangkutan, kesihatan dan perubatan, rekreasi dan kemudahan sosial. menggalak pewujudan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera (MPPB) supaya dalam tempoh satu generasi mereka akan memiliki dan menguruskan sekurang-kurangnya 30% aktiviti perdagangan dan perindustrian negara dalam semua kategori dan saiz operasi. menentukan bahawa gunatenaga dalam semua sektor ekonomi dan peringkat pekerjaan mencerminkan komposisi kaum. memperbanyakkan kemudahan- kemudahan pendidikan dan latihan, kemudahan-kemudahan sosial lain dan infrastruktur fizikal negara untuk menyokong pencapaian objektif-objektif yang dinyatakan di atas. 12. MATLAMAT DAN PENCAPAIAN DEB KADAR KEMISKINAN 1970 1990 1990 (Matlamat) (Pencapaian) Semenanjung Malaysia 49.3% 17.0% 15.0% Sabah - - 34.3% Sarawak - - 21.0% Malaysia - - 17.0% HAKMILIK SAHAM Bumiputera 2.4% 30.0% 20.3% Bukan Bumiputera 34.3% 40.0% 46.2% Rakyat Asing 63.3% 30.0% 25.1% Syarikat Calon 2.0% - 8.4% PERTUMBUHAN EKONOMI 1971-1990 1971-1990 (Matlamat) (Pencapaian) 8.0% 6.7% 13. PETUNJUK EKONOMI TAHUN 1970 1980 1986 1990 PERKAPITA ($) 1,109 3,734 4,148 6,180 US ($) 360 1,682 1,595 2,280 PENGANGGURAN 7.8 5.6 8.3 6.0 INFLASI 1.6 6.7 0.6 3.2 M$/US$ 3.08 2.22 2.60 2.71 14. MALAYSIA: STRUKTUR PENGELUARAN 1970 1975 1980 1985 1990 PERTANIAN 29.0 26.7 22.9 20.8 18.7 PERLOMBONGAN 13.7 10.2 10.1 10.4 9.7 PEMBUATAN 13.9 17.4 19.6 19.7 27.0 PEMBINAAN 3.8 3.8 4.6 4.8 3.5 PERKHIDMATAN 36.2 39.6 40.1 43.6 42.3 15. MALAYSIA: KADAR KEMISKINAN 1970 1990 LUAR BANDAR 58.7% 21.8% BANDAR 21.3% 7.5% KADAR KEMISKINAN 49.3% 17.1% MALAYSIA 16. DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN (1971) 17. MAKSUD KEBUDAYAAN KESELURUHAN CARA HIDUP MANUSIA CARA BERFIKIR SERTA DAYA CIPTAAN KEHENDAK BIOLOGI KEMASYARAKATAN SERTA ALAM SEKELILING SESUAI DENGAN JASMANI ROHANI 18. BIDANG-BIDANG BUDAYA FIKIRAN/IDEA KEBENDAAN KESENIAN NILAI DAN NORMA 19. PRINSIP-PRINSIP BERTERASKAN KEPADA KEBUDAYAAN RAKYAT ASAL RANTAU INI UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN LAIN ISLAM MENJADI UNSUR PENTING DALAM PEMBENTUKAN KEBUDAYAAN KEBANGSAAN 20. OBJEKTIF MENGUKUHKAN PERPADUAN BANGSA DAN NEGARA MELALUI KEBUDAYAAN MEMUPUK DAN MEMELIHARA KEPERIBADIAN KEBANGSAAN YANG TUMBUH DARIPADA KEBUDAYAAN KEBANGSAAN MEMPERKAYA DAN MEMPERTINGKATKAN KUALITI KEHIDUPAN KEMANUSIAAN DAN KEROHANIAN YANG SEIMBANG DENGAN PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI. 21. STRATEGI PEMULIHAN DAN PEMULIHARAAN DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN KE ARAH MENGUATKAN ASAS-ASAS KEBUDAYAAN KEBANGSAAN MELALUI USAHASAMA PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN, PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN DAN PERHUBUNGAN BUDAYA. MENINGKAT DAN MENGUKUHKAN KEPIMPINAN BUDAYA MELALUI USAHA-USAHA MEMBIMBING DAN MELATIH PEMINAT, MENDOKONG DAN MENGERAK KEBUDAYAAN SELUAS-LUASNYA SEBAGAI JENTERA PEMBANGUNAN YANG BERKESAN. MEWUJUDKAN KOMUNIKASI YANG BERKESAN KE ARAH KESEDARAN KEBANGSAAN, KENEGARAAN DAN NASIONALISMA MALAYSIA MEMENUHI KEPERLUAN SOSIO-BUDAYA. MENINGGIKAN TARAF DAN MUTU KESENIAN. 22. MEKANISMA/ORGANISASI KEMENTERIAN KEBUDAYAAN & PELANCONGAN DAN AGENSINYA KEMENTERIAN LAIN KERAJAAN NEGERI SWASTA DAN PERTUBUHAN KEBUDAYAAN PERTUBUHAN SUKARELA 23. PENUTUP DASAR INI MENJADI GARIS PANDUAN MEMBENTUK SERTA MENGUJUDKAN SATU BANGSA YANG BERSATU-PADU SERTA MENGEKALKAN IDENTITI NEGARA DIKALANGAN DUNIA ANTARABANGSA. 24. DASAR PANDANG KE TIMUR 25. OBJEKTIF UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN, KECEKAPAN, PENGETAHUAN SERTA MENERAPKAN NILAI-NILAI KERJA YANG POSITIF DARI JEPUN DAN KOREA DALAM MENINGGIKAN PENGHASILAN KERJA. UNTUK MENINGKATKAN DAYA PENGELUARAN DAN MUTU KERJA DAN BUKAN UNTUK MENGENEPIKAN PERKARA YANG BAIK YANG BOLEH DIPELAJARI DARI NEGARA-NEGARA LAIN. TIDAK BERMAKNA MEMBELI SEMUA BARANG ATAU MEMBERI SEMUA KONTRAK KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT NEGARA TIMUR MELAINKAN TAWARAN MEREKA ADALAH TERBAIK. 26. PROGRAM-PROGRAM YANG TELAH DIJALANKAN DI BAWAH DASAR PANDANG KE TIMUR LATIHAN PERINDUSTRIAN DAN TEKNIKAL PROGRAM PENGAJIAN AKADEMIK PROGRAM PENGAJIAN TEKNIKAL PROGRAM PENGAJIAN EKSEKUTIF HUBUNGAN DENGAN INSTITUSI-INSTITUSI SKIM LATIHAN PEMBANGUNAN USHAWAN 27. STRATEGI DITUJUKAN KEPADA PENERAPAN NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA YANG TERDAPAT DIJEPUN DAN REPUBLIK KOREA DENGAN CARA-CARA BAGAIMANA UNTUK MENINGGIKAN DAYA PENGELUARAN NEGARA DAN MUTU KERJA, MEMBANGUN SATU MASYARAKAT MALAYSIA YANG TEKUN, RAJIN, BERDISIPLIN DAN BEKERJA MENGIKUT NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA YANG BAIK. 28. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (RRJP 2: 1991 2000) 29. PENDAHULUAN DILANCARKAN OLEH YAB PERDANA MENTERI PADA 17 JUN 1991. (RRJP 1 BERAKHIR PADA TAHUN 1990). MENERUSKAN PENCAPAIAN DEB DALAM PEMBASMIAN KEMISKINAN DAN PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT. OBJEKTIFNYA IALAH MEMBINA SEBUAH NEGARA YANG BERSATU PADU DAN MEWUJUDKAN SEBUAH MASYARAKAT YANG LEBIH ADIL, MAJU, AMAN DAN MAKMUR BERASASKAN PRINSIP-PRINSIP PERLEMBANGAAN DAN RUKUN NEGARA. 30. DIMENSI BARU DPN Untuk memperbaiki ketidak seimbangan sosial dan ekonomi. Tumpuan kepada golongan termiskin. Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputra (MPPB). Penglibatan sektor swasta. Pembangunan sumber manusia (ii) Kerajaan meneruskan dasar liberal berhubung dengan syarat-syarat pemilikan modal saham. (iii) Golongan minoriti diberi pertimbangan. 31. STRATEGI PEMBASMIAN KEMISKINAN MENGURANGKAN KEMISKINAN TANPA MENGIRA KAUM. MEMPERBAIKI KEADAAN GOLONGAN TERMISKIN MERAPATKAN PENDAPATAN DAN MEMPERBAIKI TARAF HIDUP KUMPULAN-KUMPULAN BERPENDAPATAN RENDAH KEMISKINAN DI BANDAR SEKTOR PERLADANGAN - PERBAIKI KEMUDAHAN PERUMAHAN, KESIHATAN, PENDIDIKAN DAN SOSIAL. GOLONGAN MINORITI ORANG ASLI DAN BUMIPUTRA SABAH/SARAWAK SERTA INDIA. 32. PROGRAM PEMBANGUNAN RAKYAT KEMISKINAN GOLONGAN TERMISKIN IALAH ISIRUMAH YANG MENERIMA PENDAPATAN KURANG DARIPADA SEPARUH PENDAPATAN GARIS KEMISKINAN DAN KEHIDUPAN ADALAH DAIF. OBJEKTIF PPRT IALAH: MEMBASMI KEMISKINAN GOLONGAN INI; DAN MENINGKATKAN KEUPAYAAN UNTUK BERDIKARI. 33. PEMBANGUNAN SEBUAH MASYARAKAT PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN BUMIPUTERA UNTUK MEMPERKUKUH DAN MENGEMBANGKAN ASAS KEUSHAWANAN SERTA KEWUJUDAN RANGKAIAN USAHAWAN BERDAYA MAJU: MENINGKATKAN BILANGAN DAN KUALITI PENGLIBATAN SEKTOR SWASTA SOKONGAN DAN BANTUAN KERAJAAN KEPADA MEREKA YANG BERPOTENSI 34. PENYUSUNAN SEMULA HAKMILIK DAN PENGUASAAN DALAM SEKTOR SYARIKAT KERAJAAN MENERUSKAN USAHA-USAHA UNTUK MENINGKATKAN PEMILIKAN DAN PENGLIBATAN BUMIPUTERA DALAM SEKTOR KORPORAT SELARAS DENGAN MATLAMAT ASAL 30% HAKMILIK SAHAM SEKTOR. DASAR INI DILAKSANAKAN DENGAN FLEKSIBEL DAN LIBERAL. TIADA MATLAMAT KUANTITATIF DAN JANGKAMASA TERTENTU. 35. PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA TERAS UTAMA: MEMASTIKAN PENCAPAIAN MATLAMAT PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN PENGAGIHAN YANG SAKSAMA. PENGLIBATAN BUMIPUTERA YANG BERMAKNA DALAM SEKTOR MODEN. 36. PENUTUP SEPERTI DEB, DPN MENERUSKAN USAHA MENGURANGKAN KETIDAKSEIMBANGAN EKONOMI BUKAN SAHAJA DIKALANGAN KAUM ETNIK TETAPI JUGA ANTARA GOLONGAN KAYA DAN MISKIN SERTA ANTARA WILAYAH KETIDAKSEIMBANGAN EKONOMI AKAN DAPAT DIKURANGKAN BERASASKAN PRINSIP PEMBANGUNAN SEIMBANG DAN PENGAGIHAN SAKSAMA UNTUK MENCAPAI KEADILAN SOSIAL DAN MEMPERKUKUHKAN PERPADUAN NEGARA. 37. DASAR PENDIDIKAN NEGARA 38. CIRI-CIRI AM PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA SETIAP JENIS SEKOLAH KHUSUS UNTUK SESUATU KAUM. TIDAK ADA DASAR MENGENAI BAHASA PENGANTAR YANG TUNGGAL. SEKOLAH-SEKOLAH TERPISAH DI ANTARA SATU DENGAN LAIN MENURUT KEDUDUKAN GEOGRAFI DAN TABURAN PENDUDUKNYA. KURIKULUM ADALAH BERBEZA DAN TIDAK SEHALA. 39. OBJEKTIF DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN DINYATAKAN DALAM PENDAHULUAN AKTA PELAJARAN 1961: BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yang diistiharkan dalam Ordinan pelajaran, 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politiknya... 40. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN MATLAMAT: PERPADUAN NEGARA UNTUK MENCAPAI MATLAMAT TERSEBUT, PENYATA RAZAK (1956) DAN LAPORAN RAHMAN RALIB (1965) TELAH MENGARISKAN TIGA ASAS UTAMA SEPERTI BERIKUT: SISTEM PERSEKOLAHAN YANG SAMA BAGI SEMUA BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR UTAMA DI SEMUA PERINGKAT PERSEKOLAHAN; DAN KURIKULUM DAN PEPERIKSAAN SEKOLAH YANG SAMA KANDUNGAN DAN BERCORAK KEBANGSAAN. 41. FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH PERKEMBANGAN POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARIPADA SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN, BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT DAN NEGARA. 42. FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN PENDIDIKAN BERSEPADU NILAI-NILAI MURNI KURIKULUM DAN SUKATAN PELAJARAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSAN YANG BAIK Percaya dan Patuh Kepada Tuhan Berilmu, Berpengetahuan, berketerampilan Bertangungjawab Berakhlak Mulia Berbakti dan Menyumbang Kepada Negara dan Masyarakat Saksiah yang seimbang dan Sepadu INTELEK ROHANI JASMANI EMOSI ILMU DAN KEMAHIRAN BAHASA HASRAT FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA PENGOPERASIAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGRA HASIL 43. STRATEGI PELAKSANAAN Menjadikan Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama. Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semu jenis sekolah. Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dengan menyediakan pendidikan yang menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun. Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman. 44. STRATEGI PELAKSANAAN (Samb...) Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M. Matlamat untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran sesuai dan mempunyai moral serta nilai etika yang kukuh. Memperluas pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semula kurikulum Sekolah Vokasional pada tahun 1978. Mempelbagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat Universiti terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin. Menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah-sekolah dan memberi peluang yang sempurna bagi pembelajaran bahasa lain seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin seperti kadet tentera, kadet polis, pengakap, puteri islam dan lain-lain 45. PENUTUP DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN HARUS MENAMPUNG KEPERLUAN NEGARA PADA MASA KINI DAN AKAN DATANG. SELARAS DENGAN HASRAT NEGARA SEBAGAI SEBUAH NEGARA PERINDUSTRIAN ADALAH PENTING RAKYAT MEMPUNYAI PENDIDIKAN SECUCUK DENGAN KEPERLUAN SWASTA DALAM BIDANG PENGELUARAN, PELANCONGAN, PERKHIDMATAN DAN SEBAGAINYA. DASAR MENGGALAKKAN LEBIH RAMAI RAKYAT AKTIF DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN DAN TIDAK BERGANTUNG SEMATA-MATA KEPADA KERAJAAN. 46. DASAR PENSWSTAAN NEGARA (1983) 47. RASIONAL Y.A.B Perdana Menteri dalam ucapan perasmian persidangan The Securities Industry in Malaysia pada 28 April 1984 menyatakan ... Government the world over are notorious for inefficiency when running enterprises, even when aided by monopoly and the authority of government. On the other hand, the private sector is better motivated and generally more efficient. It is hoped that privatisation in a more rapid growth of the nation as a whole. Sektor awam bukan sahaja terlibat dalam menyediakan dasar utama dan menentukan arah dan penyediaan perkhidmatan tetapi juga terlibat secara aktif dalam aktiviti ekonomi dan perdagangan di Malaysia. Saiz sektor awam telah berkembang dengan begitu pesat sekali dalam 10 tahun yang lalu. Perbelanjaan sektor awam telah meningkat dengan begitu besar sekali dari 28 % pada tahun 1975 kepada 36 % pada tahun 1982 dan ini merupakan satu beban kewangan yang besar untuk ditanggung oleh kerajaan. Keadaan ekonomi meleset juga menjadi faktor-faktor utama yang membawa kepada Dasar Penswastaan ini diperkenalkan. 48. OBJEKTIF MENGURANGKAN BEBAN KEWANGAN KERAJAAN MENINGGIKAN KECEKAPAN DAN PENGHASILAN KERJA MENGGALAKKAN PERTUMBUHAN EKONOMI PENGAGIHAN SUMBER SECARA CEKAP MEMPERCEPATKAN PENCAPAIAN HASRAT DEB (DPN) 49. MEKANISMA/BENTUK PESWASTAAN MEMINDAHKAN HAKMILIK DAN PENGURUSAN DARIPADA SEKTOR AWAM KEPADA SEKTOR SWASTA. CONTOH: KUMPULAN FIMA. PENSWASTAAN SECARA PENUH IAITU PENJUALAN 100% SAHAM KERAJAAN KEPADA SWASTA CONTOH: KUMPULAN FIMA. PENSWASTAAN SEBAHAGIAN IAITU PEMINDAHAN SEBAHAGIAN SAHAM HAKMILIK KERAJAAN KEPADA SWASTA CONTOH: TNB, MAS DAN TELEKOM. PENSWASTAAN SECARA TERPILIH DIMANA KERJAAAN MENJUAL ATAU MEMAJAK SESUATU PERKHIDMATAN ATAU KEPENTINGAN. INI BOLEH DIGERAKKAN OLEH KERAJAAN SEPERTI PENYEDIAAN PERKHIDMATAN LETAK KERATA AWAM ATAU BOLEH DIGERAKKAN OLEH PIHAK SWASTA SEPERTI PEMBINAAN JEJAMBAT ATAU LEBUHRAYA. 50. MEKANISMA/BENTUK PESWASTAAN (Samb...) PENSWASTAAN PENGURUSAN KERAJAAN MENGEKALKAN HAKMILIK TETAPI PENGURUSANNYA SAHAJA DISERAH KEPADA SWASTA. PENYERTAAN SEKTOR SWASTA DALAM KEGIATAN DAN PENYEDIAAN PERKHIDMATAN SECARA KONTRAK. INI MELIBATKAN PEMBAHAGIAN TANGGUNGJAWAB MENYEDIAKAN SESUATU PERKHIDMATAN KHUSUS SEPERTI MENCUCI ATAU MENYELENGGARA KAWASAN AWAM YANG SEBELUMNYA DIJALANKAN OLEH KERAJAAN PENSWASTAAN MELALUI PAJAKAN. PENSWASTAAN CARA INI MELIBATKAN PENYEWAAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN YANG TERTENTU BAGI MENDAPATKAN PULANGAN UNTUK TEMPOH TERTENTU. INI TIDAK MELIBATKAN PEMINDAHAN HAKMILIK WALAUPUN KEMUNGKINAN YANG SEDEMIKIAN BOLEH DIPERTIMBANGKAN. 51. MEKANISMA/BENTUK PENSWASTAAN (Samb...) PELUANG PENSWASTAAN MELIPUTI BERBAGAI BIDANG TERMASUKLAH PERTANIAN, PEMBUATAN, PEMBINAAN, KEMUDAHAN-KEMUDAHAN AWAM, PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN, PERHUBUNGAN DAN LAIN-LAIN 52. MEKANISMA/BENTUK PENSWASTAAN SECARA UMUM PENSWASTAAN BOLEH DILAKSANAKAN MELALUI BEBERAPA BENTUK ATAU GABUNGAN BENTUK-BENTUK SEPERTI BERIKUT: I. PENJUALAN ASET ATAU EKUITI. II. PAJAKAN III. KONTRAK PENGURUSAN IV. BINA-KENDALI-PINDAH (BKP) ATAU BUILD-OPERATE- TRANSFER (BOT) DAN BINA-KENDALI (BK) ATAU BUILD- OPERATE (BO). 53. PENCAPAIAN Kawalan pertumbuhan saiz Sektor Awam - 1983 -1996 : 53 agensi dan 108,531 anggota terlibat Perbelanjaan kerajaan di kawal Hasil negara dipertingkatkan - percukaian Pelaksanaan pelbagai projek Peningkatan kecekapan perkhidmatan - Terminal kontena LPK - TV 3 - STM DEB dan DPN 54. PENCAPAIAN Kawalan Saiz Sektor Awam 55. PENCAPAIAN Perbelanjaaan kerajaan di kawal 56. PENCAPAIAN Hasil Negara Dipertingkatkan (RM Bilion) 57. RUMUSAN Dasar Penswastaan adalah untuk mengurangkan penglibatan kerajaan dalam aktiviti ekonomi seterusnya mengurangkan beban kewangan negara dan meningkatkan kualiti perkhidmatan untuk awam. 58. DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA (1983) 59. KENAPA PERLU DASAR PERINDUSTRIAN KEMELESETAN EKONOMI TAHUN 80AN KELEMAHAN SEKTOR PERINDUSTRIAN MENYAHUT CABARAN DEB PELUANG PEKERJAAN DAN TENAGA MAHIR PERTUMBUHAN EKONOMI SEIMBANG PERTUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA KE ARAH MODERNISASI PENYUMBANG UTAMA SEKTOR EKONOMI MASA HADAPAN PERSAINGAN ANTARABANGSA RANTAI HULUAN DAN HILIRAN INDUSTRI PERTUMBUHAN BANDAR-BANDAR BARU KE ARAH NEGARA MAJU 60. CIRI-CIRI DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA 50AN - GETAH DAN BIJIH TIMAH 60AN - GANTIAN IMPORT 70AN - MEMPELBAGAIKAN EKONOMI 80AN - INDUSTRI BERAT 90AN - PERANAN SWASTA - PELABURAN ASING 61. KELEMAHAN SEKTOR INDUSTRI (70AN & 80AN) PERTUMBUHAN SEKTOR EKSPORT KURANG MEMUASKAN EKSPORT TERLALU BERGANTUNG KEPADA INDUSTRI ELEKTRIK, ELEKTRONIK DAN TEKSTIL SAHAJA MUTU KELUARAN TIDAK DAPAT BERSAING DENGAN KELUARAN LUAR NEGERI TIDAK ADA RANTAIAN ANTARA SEKTOR INDUSTRI DENGAN LAIN-LAIN SEKTOR INDUSTRI-INDUSTRI YANG DITUBUHKAN KURANG MEMPUNYAI NILAI TAMBAH (VALUE ADDED). 62. OBJEKTIF PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (PIP) MENJADIKAN SEKTOR PERKILANGAN SEBAGAI CATALYST PERTUMBUHAN PERINDUSTRIAN NEGARA DAN EKONOMI KESELURUHANNYA MENGGALAKKAN PENGGUNAAN SEPENUHNYA SUMBER-SUMBER ASLI NEGARA MENINGGIKAN TAHAP PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D) TEKNOLOGI TEMPATAN SEBAGAI ASA BAGI MALAYSIA MENJADI SEBUAH NEGARA PERINDUSTRIAN 63. STRATEGI PIP MELAKSANAKAN DASAR PERINDUSTRIAN YANG BERPANDANGAN KE LUAR UNTUK MENGEKALKAN KADAR PERTUMBUHAN PERINDUSTRIAN YANG TINGGI, MALAYSIA HARUS MENUMPUKAN KEPADA PENGEKSPORTAN KELUARAN PERKILANGAN SECARA BESAR-BESARAN. MASALAH PASARAN YANG KECIL TELAH MENJADI SATU FAKTOR PENGHALANG BAGI INDUSTRI-INDUSTRI TEMPATAN MENCAPAI PRODUKTIVITI YANG LEBIH BAIK. MEMAJUKAN SECARA INTENSIF INDUSTRI BERASASKAN SUMBER UNTUK EKSPORT DAN MEMPELBAGAIKAN SERTA MENINGKATKAN INDUSTRI YANG BUKAN BERASASKAN SUMBER UNTUK EKSPORT. DARIPADA 12 SEKTOR YANG TELAH TERPILIH, BEBERAPA KELUARAN/INDUSTRI TELAH DIKENALPASTI SEBAGAI KELUARAN/INDUSTRI KEUTAMAAN UNTUK DIMAJUKAN. MEMAJUKAN INDUSTRI BERAT TERPILIH UNTUK MENYOKONG INDUSTRI EKSPORT. STRATEGI INI DIPILIH MEMANDANGKAN KERAJAAN SUDAHPUN MEMBUAT PELABURAN YANG BANYAK DALAM BEBERAPA JENIS INDUSTRI BERAT. USAHA PERLU DITUMPUKAN KEPADA KAJIAN AWAL UNTUK MEMEASTIKAN KEJAYAAN PROJEK ITU DAHULU SEBELUM MENCEBURI BIDANG-BIDANG INDUSTRI BERAT YANG LAIN MEMAJU DAN MENGGUNAKAN SISTEM PERKHIDMATAN MAKLUMAT YANG BERSEPADU. 64. STRATEGI PIP (Samb...) MEMBANGUNKAN TEKNOLOGI DAN TENAGA RAKYAT. MENGURANGKAN PERBELANJAAN DALAM PEMBINAAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEMBERI TUMPUAN KEPADA PERTUMBUHAN INDUSTRI DI KAWASAN YANG SEDIA MEMPUNYAI KEMUDAHAN INSFRASTRUKTUR YANG DIPERLUKAN. PERTUMBUHAN INDUSTRI DIUTAMAKAN DISEPANJANG WESTERN CORRIDOR DI PANTAI BARAT SEMENANJUNG YANG MEMPUNYAI HAMPIR 70-80 PERATUS PENDUDUK DAN DI MINI CORRODOR DI PANTAI TIMUR SEMENANJUNG DENGAN TUMPUAN DI KAWASAN SEKITAR KOTA BAHRU, KUALA TRENGANU DAN KUANTAN SERTA DI SABAH DAN SARAWAK SEPERTI KOTA KINABALU, SANDAKAN, TAWAU, LABUAN, KUCING, SIBU DAN BINTULU. MEMODEN DAN MENYUSUN SEMULA STRUKTUR PERINDUSTRIAN DENGAN MEMPERTINGKATKAN PEMBANGUNAN INDUSRTI KECIL SERTA SEDERHANA KERANA SEKTOR INI MERUPAKAN TULANG BELAKANG PROSES PERINDUSTRIAN SEPERTI YANG TERNYATA DI TAIWAN DI SAMPAING MENYUSUN SEMULA INDUSTRI YANG KURANG BERKESAN TETAPI PENTING DALAM EKONOMI. MEMPERKUKUH INSTITUSI YANG BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PEMBANGUNAN SEKTOR PEMBUATAN. MENYUSUN SEMULA SISTEM GALAKAN PERINDUSTRIAN YANG SEDIA ADA UNTUK MEMUPUK KECEKAPAN DAN DAYA SAING YANG LEBIH TINGGI. 65. PENCAPAIAN SEMASA DAN MASALAH PENCAPAIAN: MEMPERBAIKI IKLIM PELABURAN UNTUK MENGURANGKAN KOS PENGELUARAN DAN KOS PENGENDALIAN PERNIAGAAN. MENGGALAKKAN PELABURAN SWASTA TERUTAMA PELABUR ASING MENGKAJI SEMULA UNDANG-UNDANG, SYARAT DAN PERATURAN PENTADBIRAN GEJALA PENYAKIT AIDS MENINGKATKAN PERMINTAAN BARANG DIPERBUAT DARIPADA GETAH. MASALAH: DASAR PERLINDUNGAN NEGARA MAJU DAN NIC SAINGAN DARI NEGARA MAJU, NIC, ASEAN DAN CINA. KEKURANGAN USAHAWAN TEMPATAN 66. PENUTUP PIP MERANGKUMI STATEGI DAN LANGKAH MEMBAWA MALAYSIA KE ERA SEBUAH NEGARA PERINDUSTRIAN DAN SETERUSNYA MENJADI TERAS KEPADA SEBUAH NEGARA MAJU. MELALUINYA, PERTUMBUHAN EKONOMI MALAYSIA AKAN LEBIH DITERAJUI OLEH PERTUMBUHAN DALAM SEKTOR EKSPORT YANG BERLANDASKAN STRATEGI INDUSTRIALISASI YANG OUTWARD-LOOKING. SEJAUH MANA MENCAPAI HASIL YANG BAIK BERGANTUNG KEPADA KEUPAYAAN PEKILANG-PEKILANG MENGEKALKAN, MENINGKATKAN DAYA SAING DIPASARAN ANTARABANGSA YANG PENUH CABARAN. 67. DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA 68. LATAR BELAKANG (SEJARAH) Telah diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri pada tahun 1983 sebagai satu pendekatan asas bagi pembangunan negara Pada tahun 1984, Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1984 dikeluarkan oleh KSN mengarahkan semua Kementerian, Jabatan dan Pejabat Kerajaan menubuhkan Panel Perunding bagi tujuan memperbaiki perkhidmatan yang diberi kepada sektor swasta. Pada Julai 1991, Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 9 Tahun 1991 telah dikeluarkan bagi memberi Panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia. Kaedah selain dari penubuhan Panel Perunding telah dihuraikan. 69. RASIONAL FALSAFAH YAB Perdana Menteri telah mendefinisikan secara am konsep Persyarikatan Malaysia sebagai satu sistem kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta ke arah mewujudkan satu syarikat Malaysia bagi mencapai kemajuan di mana keuntungan yang didapati akan dikongsi bersama di mana: Kerajaan adalah pemegang saham. Jika syarikat berjaya dan membuat keuntungan, kerajaan dan rakyat juga akan mendapat manafaat. Sektor awam dikehendaki beroperasi secara cekap bagi membantu usaha-usaha sektor swasta sebagai enjin pertumbuhan utama dalam ekonomi negara. 70. Objektif Dasar Persyarikatan mempunyai objektif seperti berikut: 1. Mewujudkan kerjasama erat, bermakna dan berkesan antara sektor awam dan swasta demi pembangunan negra bagi mencapai faedah bersama. 2. Menghapuskan sifat permusuhan antara kedua-dua sektor dengan menggalakkan perkongsian maklumat, dan saling faham-memahami akan prosedur dan matlamat kedua belah pihak. 3. Meningkatkan hasil negara. 71. MEKANISMA Peranan sektor awam dan swasta secara sendirian dan bersama-sama menuju ke arah matlamat negara. Usaha memudahkan kerjasama sektor awam-swasta. 1. Panel Perunding 2. Pelonggaran peraturan (Deregulation) 3. Pembaikan Pentadbiran 4. Arahan Terbaru (PKPA Bil. 9 Tahun 1991). 72. TANGGUNGJAWAB SEKTOR AWAM Sektor awam haruslah memainkan peranannya sebagai perancang, fasilitator dan pelaksana program-program kerajaan: Sebagai fasilitator, sektor awam menyediakan suasana yang condusive bagi merangsang pertumbuhan ekonomi yang pesat; sebagaimana dan sejauh yang dibenarkan oleh peraturan dan undang-undang. Sebagai perancang, sektor awam mestilah peka dan responsif kepada perubahan-perubahan dalam persekitaran dunia semasa merancang arah tujuan dan strategi pertumbuhan; proaktif; menyediakan maklumat yang betul; aktiviti galakan pasaran yang lebih baik melalui perwakilan sebaerang laut. Sebagai pelaksana, sektor awam perlu terus menyediakan kemudahan dan perkhidmatan sosial yang penting kepada semua rakyat; bukan sahaja kemudahan dan perkhidmatan itu meluas t etapi standardnya harus lebih baik. 73. TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA Sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi memerlukannya lebih kuat, dinamik, berdayasaing, cekap dan tangkas dalam menghadapi cabaran-cabaran saingan di pasaran luar negeri. Barangan mereka haruslah mampu mengekalkan persaingan, dan berbagai barnagan untuk pasaran yang berbagai. Mereka juga perlu bersatu tenaga bagi menembusi pasaran baru di negara-negara membangun di Asia, Afrika dan Amerika Latin. 74. PELAKSANAAN SETAKAT INI Pencapaian : Penubuhan Panel Penubuhan Panel Persyarikatan Malaysia Usaha-usaha Memperbaiki Perkhidmatan Awam Panduan (Baru) Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia (PKPA Bil. 9 Tahun 1991). Kelemahan : Pemahaman dan Penerimaan Konsep Kekesanan Panel Perunding terhad Persepsi Yang Salah Masalah Sektor Swasta Yang Terdiri Dari Banyak Kumpulan Dan Berbagai Kepentingan Kelemahan Komunikasi Perkongsian Maklumat dan Aliran Maklumat Yang Tidak Mencukupi Krisis Kepimpinan Penyelaras Dan Muafakat Yang Tidak Efektif 75. PENUTUP Dasar Persyarikatan memerlukan perubahan sikap oleh kedua-dua sektor awam dan swasta untuk memufuk persefahaman dan kerjasama yang lebih erat agar kesejahteraan rakyat Malaysia akan dapat dipertingkatkan. Ianya timbul atas kesedaran bahawa kedua-dua pihak sebenarnya adalah sehaluan utnuk menjadi negara lebih maju. Dasar Persyarikatan berfungsi untuk menggembleng sumber-sumber asli melalui kerjasama yang padu antara sektor awam dan swasta. 76. DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA April 1986 77. PENGENALAN Aspirasi negara yang diilhamkan dalam Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia mencapai taraf sebuah negara maju menjelang 2020 Cabaran ke enam daripada sembilan cabaran dalam Wawasan 2020. Mewujudkan masyarakat sainstifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke hadapan yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan. Tujuan Mengalakkan penggunaan S & T sebagai satu alat untuk pembangunan ekonomi, membaiki kedudukan fizikal dan kesejahteraan rakyat dan untuk melindungi kedaulatan negara, yang merupakan sebahagian daripada dasar pembangunan sosioekonomi negara. 78. Masalah Perindustrian Yang Perlu Dihadapi 1. Asas sektor pembuatan negara terlalu sempit dan sebahagian besar eksport barangan pengeluaran bergantung kepada barangan elektrik dan elektronik serta tekstil sahaja. 2. Permintaan terhadap barang perantaraan tempatan amatlah kecil. Masih diimport tidak berupaya mengeluarkan barangan perantara bermutu atau pada kos dan harga berpatutan. 3. Peningkatan nilai barangan yang kecil dan tumpuan industri yang terlalu menekan kepada kerja pemasangan dan proses pengeluaran yang mudah 4. Kos pengeluaran yang kian meningkat disebabkan kenaikan kos tenaga kerja, bahan mentah dan kos pengendalian. Diseimbangkan dengan peningkatan kecekapan dan produktiviti. 79. Matlamat Asas Pembangunan keupayaan sumber-sumber S & T negara seperti tenaga teknik dan saintifik, institusi penyelidikan, institusi pengajian tinggi dan lain-lain ke arah pembentukan keupayaan teknologi tempatan. Pembangunan keupayaan pengusaha-pengusaha tempatan dalam memilih, merunding, menyerap, menyesuaikan, membaiki dan menginovasikan teknologi asing yang masuk ke negara kita melalui perjanjian kerjasama, pembelian terus, kerjasama teknik, projek usahasama, penggunaan lesen atau franchise dan lain-lain. 80. Faktor Utama Mempengaruhi Strategi Pembangunan Sains & Teknologi Pembangunan, Keselamatan dan Kesejahteraan Sosial Perkaitan Dasar Sains dan Teknologi Negara dengan Dasar-Dasar Lain. Peningkatan Perkhidmatan Saintifik. Berdikari. Maklumat S & T. Penyelidikan dan Pembangunan (P&P). Tenaga Manusia. Peranan Sektor Swasta. Pemindahan Teknologi. Komputerisasi. Pusat-Pusat Kecemerlangan Sains. Pelan Tindakan. 81. Pelaksanaan RM5 memperuntukkan sebanyak RM414 juta di bawah Majlis penyelarasan dan Kemajuan Sains Negara (MPKSN). RM6 memperuntukkan RM600 juta. Rancangan memaju dan menyelaraskan projek P&P untuk meningkatkan keupayaan teknologi tempatan. MPKSN memperkenalkan skim khas: Program Penekanan Penyelidikan Di Bidang Keutamaan (IRPA: Intensification of Research in Priority Areas) Peruntukan RM5. Pertanian 50% Perindustrian 34% Sektor Lain 17% 82. Pelaksanaan (Samb..) MPKSN disusun semula dan satu Jawatankuasa Kabinet mengenai S & T dibentuk. Majlis Penyelarasan dan Pemindahan Teknologi Perindustrian (Pengerusi: Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar) Dianggotai oleh pengusaha-pengusaha tempatan terkenal, pegawai- pegawai agensi pusat, pakar-pakar teknik dan saintifik daripada institusi-institusi penyelidikan telah menubuhkan satu jawatankuasa pada tahun 1987 untuk mengubal Pelan Tindakan Pembangunan Perindustrian (PTPP) PTPP: Bertujuan untuk menyokong pelaksanaan PIP. Digubal untuk menentukan strategi dan rancangan teknologi yang perlu dilaksanakan bersama-sama dengan pelaksanaan PIP. 83. Pelaksanaan (Samb..) 29 kajian melibatkan setiap sektor perindustrian telah dijalankan oleh pakar-pakar tempatan diikuti dengan perbincangan dengan ahli-ahli Konsortium Penyelidikan kebangsaan. Kerajaan menerima 42 syor yang terkandung dalam PTPP dan dirumuskan menjadi 5 penekanan strategik Peruntukan sebanyak RM166 juta untuk melaksanakan syor-syor berkenaan. 84. Penutup Pembangunan sektor perindustrian merupakan unsur penting dalam hasrat negara untuk mencapai taraf negara maju. Perindustrian membawa pertambahan nilai yang tinggi, pendapatan dan pekerjaan kepada tenaga manusia negara ini lebih daripada aktiviti-aktiviti pertanian, harga pasaran pengeluarannya juga adalah lebih stabil dan faktor produktiviti yang lebih tinggi Keupayaan untuk membangunkan satu sektor perindustrian yang dinamik yang berupaya bersaing dalam pasaran dunia, yang mengeluarkan barangan yang setanding dari segi kos dan mutu dan barangan negara-negara maju, bergantung kepada pengetahuan, kemahiran dan keupayaan menggunakan teknologi-teknologi pengeluaran. 85. DASAR WAWASAN NEGARA (RRJP3: 2001-2010) 86. PENGUBALAN RRJP3 DAN DASAR WAWASAN NEGARA PENGALAMAN KRISIS KEWANGAN ASIA TAHUN 1997-1998 TUJUAN RRJP3 UNTUK MENGUKUHKAN KEKUATAN SEDIA ADA DAN MENANGANI KEKURANGAN DAN KEKANGAN SERTA CABARAN PERSAINGAN DUNIA TUJUAN DWN UNTUK MEMBINA BANGSA MALAYSIA YANG PROGRESIF DAN MAKMUR SERTA HIDUP DALAM HARMONI. MENERUSKAN USAHA-USAHA DALAM RANCANGAN PEMBANGUNAN LEPAS DISAMPING MEMPERKUKUH ASAS PERALIHAN KEPADA SEBUAH NEGARA MAJU. MENGABUNGKAN STRATEGI UTAMA DEB DAN DPN. 87. TERAS PEMBANGUNAN DWN MEMBINA BANGSA YANG BERDAYA TAHAN DENGAN MEMUPUK PERPADUAN, MENYEMARAK SEMANGAT, MEMBENTUK KEMATANGAN POLITIK, MEMBINA MASYARAKAT SUPAYA LEBIH BERTOLAK ANSUR DAN PENYAYANG SERTA MENINGKATKAN KUALITI HIDUP DAN KEUTUHAN EKONOMI. MENGGALAKKAN PEWUJUDAN MASYARAKAT YANG SAKSAMA MELALUI PEMBASMIAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN KETIDAKSEIMBANGAN DIKALANGAN DAN DI DALAM KUMPULAN ETNIK WILAYAH. MENGEKALKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TINGGI DENGAN MENGUKUHKAN SUMBER PERTUMBUHAN, INSTITUSI KEWANGAN DAN KORPORAT SERTA PENGURUSAN EKONOMI MAKRO. MENINGKAT DAYASAING BAGI MENGHADAPI CABARAN GLOBALISASI DAN LIBERALISASI. MEMBANGUNKAN EKONOMI YANG BERASASKAN PENGETAHUAN SEBAGAI SATU LANGKAH STRATEGIK BAGI MENINGKAT NILAITAMBAH BAGI SEMUA SEKTOR EKONOMI. MENGUKUHKAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BAGI MENGHASILKAN TENAGA KERJA YANG CEKAP, PRODUKTIF DAN BERPENGETAHUAN. MENERUSKAN PEMBANGUNAN ALAM SEKITAR YANG MAMPAN UNTUK MEMPERKUKUHKAN PERTUMBUHAN EKONOMI JANGKA PANJANG. 88. DIMENSI BARU DWN MEMBANGUNKAN MALAYSIA SEBAGAI SEBUAH NEGARA YANG MEMPUNYAI MASYARAKAT BERPENGETAHUAN. MENJANA PERTUMBUHAN YANG DIDORONG OLEH SUMBER DAN KEKUATAN TEMPATAN MELALUI PENGUKUHAN PELABURAN DALAM NEGERI DAN PEMBANGUNAN KEUPAYAAN TEMPATAN DI SAMPING PENARIKAN PELABURAN LANGSUNG ASING (FDI) YANG BERTERUSAN KE DALAM BIDANG STRATEGIK. MENJADIKAN SEKTOR PERTANIAN, PEMBUATAN DAN PERKHIDMATAN LEBIH DINAMIK MELALUI PENERAPAN PENGETAHUAN YANG LEBIH TINGGI. MEMBASMI KEMISKINAN DIKALANGAN KELOMPOK KECIL YANG MISKIN DI KAWASAN TERPENCIL, ORANG ASLI DAN KUMPULAN MINORITI BUMIPUTERA DI SABAH DAN SARAWAK SERTA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN KUALITI HIDUP KUMPULAN PENDAPATAN 30 PERATUS TERENDAH. MENCAPAI PENYERTAAN BUMIPUTERA YANG BERKESAN SERTA PEMILIKAN EKUITI SEKURANG-KURANGNYA 30 PERATUS MENJELANG 2010. MENINGKATKAN PENYERTAAN BUMIPUTERA DALAM SEKTOR UTAMA EKONOMI. MENGORIENTASIKAN SEMULA PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BAGI MENYOKONG PEMBENTUKAN MASYARAKAT YANG BERASASKAN PENGETAHUAN. 89. PENUTUP PELENGKAP KEPADA DEB DAN DPN. PENTING MENENTUKAN MATLAMAT WAWASAN 2020 UNTUK MENJADI SEBUAH NEGARA MAJU DAN PERPADUAN NEGARA TERCAPAI. 90. DASAR AWAM 91. JENIS-JENIS RANCANGAN PEMBANGUNAN RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG (RRJP) RANGKA RANCANGAN JANGKA SEDERHANA KAJIAN SEPARUH PENGGAL RANCANGAN MALAYSIA RANCANGAN JANGKA PENDEK 92. RANCANGAN-RANCANGAN PEMBANGUNAN SEJARAH PERANCANGAN PEMBANGUNAN NEGARA BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 3 FASA UTAMA: * Perancangan Zaman Sebelum Merdeka * Perancangan Zaman Selepas Merdeka 1970 * Perancangan Selepas Pelaksanaan DEB bermula sejak 1971. 93. PERANCANGAN PEMBANGUNAN MALAYSIA YEAR 56 60 65 70 75 80 85 90 95 2000 2010 2020 WAWASAN 2020 RRJP3 RRJP2 RRJP1 1971-1990 1991-2000 2001-2010 R MALAYA 1 R MALAYA 2 R MSIA 1 R MSIA 2 R MSIA 3 R MSIA 4 R MSIA 5 R MSIA 6 R MSIA 7 RMSIA 8 94. WAWASAN 2020 95. APA ITU WAWASAN 2020? 96. SATU WAWASAN (VISION) JANGKA PANJANG SEBAGAI ARAH DASAR YANG LUAS MELIPUTI PELBAGAI ASPEK BERKAITAN PEMBANGUNAN NEGARA DALAM HUBUNGAN DENGAN PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA KESELURUHANNYA 97. MENGAPA PERLU SATU WAWASAN MERUPAKAN SATU TUNTUTAN KEHIDUPAN DIRI SENDIRI KEPUASAN/UTILITI, PENGHARGAAN, KESELAMATAN, HAK ASASI KELUARGA MENJAMIN KEBAHAGIAAN, MASA DEPAN, KESELAMATAN, TANGGUNGJAWAB, BALAS BUDI AGAMA, BANGSA DAN NEGARA MENDAULATKAN, MEMPERTAHANKAN KESELAMATAN DAN HAYAT, MEMPERKUKUH DAN MEMAJUKAN 98. APAKAH YANG INGIN DI CAPAI DI DALAM WAWASAN 2020? 99. SEBAGAI SEBUAH NEGARA INDUSTRI DAN PEMBENTUKAN SEBUAH NEGARA MALAYSIA YANG BENAR- BENAR MAJU MENJELANG TAHUN 2020 DENGAN MENURUT ACUAN KITA SENDIRI 100. KEMAJUAN MELIPUTI ASPEK:- POLITIK EKONOMI SOSIAL KEROHANIAN KEBUDAYAAN 101. MENGAPA PERLUNYA SATU VISION/WAWASAN? MEMBERI / MENENTUKAN NATIONAL FOCUS MENDAPATKAN/MENGAGIHKAN KONSENSUS NASIONAL MEMBENTUK SATU PERJANJIAN SOSIO- POLITIK MENYEDIAKAN SATU GARIS PANDUAN BAGI AGENDA PEMBANGUNAN /NEGARA NASIONAL 102. MENGAPA TAHUN 2020 ? 30 TAHUN MERUPAKAN TARIKH YANG PRAKTIKAL DAN MUNASABAH DALAM MENCAPAI KEMAJUAN 103. CABARAN STRATEGIK WAWASAN 2020 104. CABARAN PERTAMA WUJUDKAN NEGARA MALAYSIA BERSATU PADU YANG MEMPUNYAI MATLAMAT YANG SERUPA DAN DIKONGSI BERSAMA 105. CABARAN KEDUA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERJIWA BEBAS, TENTERAM, DAN MAJU DENGAN KEYAKINAN TERHADAP DIRI SENDIRI, BANGGA DENGAN APA YANG DICAPAI SERTA GAGAH MENGHADAPI PELBAGAI MASALAH 106. CABARAN KETIGA MASYARAKAT YANG MATANG DAN DICONTOHI, MENGAMALKAN SATU PERSEFAHAMAN YANG MATANG, DEMOKRASI MALAYSIA BERASASKAN MASYARAKAT YANG BOLEH MENJADI CONTOH KEPADA BANYAK NEGARA MEMBANGUN 107. CABARAN KEEMPAT MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEPENUHNYA BERMORAL DAN BERETIKA YANG MANA WARGANEGARANYA KUKUH DALAM NILAI AGAMA DAN KEJIWAAN DIDORONG OLEH TAHAP ETIKA PALING TINGGI 108. CABARAN KELIMA MEWUJUDKAN MASYARAKAT LIBERAL DAN BERTOLAK ANSUR, RAKYAT PELBAGAI KAUM BEBAS MENGAMALKAN ADAT, KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN AGAMA MASING-MASING DAN PADA MASA YANG SAMA MELETAKKAN KESETIAAN MEREKA KEPADA SATU NEGARA 109. CABARAN KEENAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT SAINTIFIK DAN PROGRESIF, MEMPUNYAI DAYA PERUBAHAN YANG TINGGI DAN MEMANDANG KEDEPAN,YANG BUKAN SAHAJA MENJADI PENGGUNA TEKNOLOGI TETAPI JUGA MENYUMBANG KEPADA TAMADUN SAINTIFIK DAN TEKNOLOGI MASA DEPAN 110. CABARAN KETUJUH MEWUJUDKAN MASYARAKAT PENYAYANG DAN BUDAYA MENYAYANGI, IAITU SISTEM SOSIAL YANG MANA KEPENTINGAN MASYARAKAT ADALAH LEBIH UTAMA DARIPADA DIRI SENDIRI 111. CABARAN KELAPAN MEMASTIKAN MASYARAKAT YANG ADIL DALAM BIDANG EKONOMI, IAITU MASYARAKAT YANG MELAKSANAKAN PENGAGIHAN KEKAYAAN NEGARA SECARA ADIL DAN SAKSAMA DI MANA WUJUD PERKONGSIAN SEPENUHNYA BAGI SETIAP RAKYAT DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI 112. CABARAN KESEMBILAN MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAKMUR DAN MEMPUNYAI EKONOMI BERSAING, DINAMIK, GIAT DAN KENTAL (BERDAYA TAHAN) 113. KE ARAH PENCAPAIAN WAWASAN 2020 114. APAKAH PERANAN PENJAWAT AWAM DALAM MENJAYAKAN WAWASAN 2020? 115. PERANAN PENJAWAT AWAM MENERAPKAN NILAI-NILAI MURNI DI DALAM DIRI MEMAHAMI DAN MENGAPLIKASI SEMANGAT PERSYARIKATAN MALAYSIA TIDAK HANYA BERPUAS HATI DENGAN STATUS QUO MEMAHAMI DAN MENGAPLIKASIKAN KONSEP K-EKONOMI 116. USAHA UTAMA MEMBENTUK EKONOMI YANG BERDAYA SAING AGAR MAMPU MENGEKALKAN KEUPAYAANNYA DALAM JANGKA PANJANG, SERTA BERSIFAT DINAMIK, TEGUH DAN BERDAYA TAHAN 117. USAHA LAIN-LAIN EKONOMI YANG PELBAGAI DAN SEIMBANG EKONOMI YANG BOLEH DIUBAHSUAI IKUT KEADAAN PENGELUARAN, PERMINTAAN, DAN PERSAINGAN EKONOMI YANG CEKAP TEKNOLOGINYA, MAMPU MELAKUKAN PENYESUAIAN, PEMBAHARUAN DAN PELABURAN YANG BERTEKNOLOGI TINGGI 118. EKONOMI YANG MENGGUNAKAN KUASA PEMIKIRAN, KEMAHIRAN DAN KESUNGGUHAN SERTA MENGUASAI MAKLUMAT MENGENAI APA YANG PERLU DILAKUKAN DAN BAGAIMANA MELAKUKANNYA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MAJU SEKTOR PERTANIAN YANG MODEN DAN MAJU SEKTOR PERKHIDMATAN YANG CEKAP DAN PRODUKTIF 119. DEFINISI EKONOMI BERASASKAN PENGETAHUAN MERUPAKAN SEBUAH EKONOMI DI MANA PENJANAAN & PENGUNAAN PENGETAHUAN MENJADI PENYUMBANG BESAR KEPADA PERTUMBUHAN &PEWUJUDAN KEKAYAAN ICT MERUPAKAN ALAT PENGGERAK ASAS, TETAPI SUMBER MANUSIA MERUPAKAN NADI UTAMA KHUSUSNYA KEUPAYAAN MENCIPTA, BERUSAHA MENGHASILKAN PEMBAHARUAN, MENJANA DAN MEMANFAATKAN BUAH FIKIRAN BARU SERTA GUNA TEKNOLOGI DAN KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN YANG BAIK 120. EKONOMI AKAN BERCIRIKAN PENINGKATAN SUMBANGAN AKTIVITI BERASASKAN PENGETAHUAN DAN INDUSTRI HIGH-TECH YANG LEBIH TINGGI KEPADA PEKERJAAN, KDNK DAN EKSPORT. 121. WAWASAN 2020 KEJAYAANNYA BANYAK BERGANTUNG KEPADA : KEFAHAMAN DAN AMALAN KEAGAMAAN PERSEFAHAMAN ANTARA KAUM KESEDIAAN RAKYAT MENERIMA PERUBAHAN (TIDAK PUAS PADA STATUS QUO ) PENUTUP 122. KESATUAN NASIONAL KEADILAN SOSIO-EKONOMI KEMATANGAN POLITIK PEMBANGUNAN EKONOMI DAN TEKNOLOGI PERKEMBANGAN AKHLAK KEILMUAN YANG TINGGI DAN CANGGIH 123. Menjelang tahun 2020, Malaysia dapat menjadi negara bersatu dengan masyarakat Malaysia yang yakin, mempunyai nilai moral dan etika yang kukuh, hidup dalam masyarakat yang demokratik, liberal dan bertolak ansur, penyayang, adil dari segi pengagihan ekonomi, progresif dan makmur, dan mempunyai penguasaan sepenuhnya terhadap ekonomi yang bersaing, dinamik, cergas dan kental 124. PETUNJUK EKONOMI MALAYSIA Sumber: Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Malaysia PERKARA/TAHUN 1998 1999 2002 KADAR PENGANGGURAN 3.2 % 3.4 % 3.1 % BEKALAN ELEKTRIK 95.8 % 96.5 % 97.3 % BEKALAN AIR 92.9 % 93.4 % 95.9 % PELANGGAN INTERNET (ORANG) 400,000 700,000 1,157,384 125. KADAR KEMISKINAN Sumber: Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, Malaysia PERKARA/TAHUN 97 98 99 00 01 02 BANDAR (%) 12.6 7.1 3.6 2.1 3.5 3.4 KAMPUNG (%) 37.7 21.1 14.9 10.9 15.0 12.4 KESELURUHANNYA (%) 29.2 16.5 8.7 6.7 8.5 7.5 126. KUALITI HIDUP JANGKA HAYAT (TAHUN) 1970 1990 1998 1999 LELAKI 61.6 68.6 69.7 69.8 PEREMPUAN 65.6 73.3 74.7 74.8 K.KEMATIAN BAYI/1000 39.4 13.0 8.3 7.9 CELEK HURUF(%) 58.0 85.0 94.0 95.0 127. KUALITI HIDUP PERKARA 1980 2000 PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 87.36 115.11 KESIHATAN 83.24 114.18 PENDIDIKAN 85.97 113.25 PERUMAHAN 90.52 116.32 KESELAMATAN AWAM 78.40 83.99 HIBURAN - 106.96 128. PRESTASI EKONOMI, 1971-2000 KADAR INFLASI PURATA 1970-AN 5.8% PURATA 1980-AN 3.3% PURATA 1990-AN 3.4% PURATA 1971-90 4.6% PURATA 1991-2000 3.4% 1998 5.3% 2.8% 1.6% 129. TIDAK AKAN WUJUD MALAYSIA YANG MAJU SEPENUHNYA SEHINGGA KITA MENGATASI SEMBILAN CABARAN YANG KITA HADAPI SEJAK KELAHIRAN KITA SEBAGAI NEGARA MERDEKA ( DR.MAHATHIR MOHAMAD MALAYSIA MELANGKAH KE HADAPAN, (KERTASKERJA) 28 FEBRUARI 1994 ) 130. SEKIAN TERIMA KASIH 131. PERSETUJUAN SEBULAT SUARA i.e: SEMUA PIHAK/KAUM DALAM SESEBUAH NEGARA ITU BERSETUJU BERGERAK BERSAMA-SAMA ATAU MEMAINKAN PERANAN YANG SAMA DI DALAM MENCAPAI MATLAMAT/VISI YANG HENDAK DICAPAI UNTUK KEBAIKAN SEMUA PIHAK 132. STATUS QUO SEBAGAIMANA KEADAAN SEBELUMNYA, SEBAGAIMANA KEADAANNYA SEKARANG APA YANG ADA PADA KEADAAN SEMASA/SEKARANG DIKEKALKAN KEKALKAN SITUASI/SISTEM YANG ADA SEBAB SUDAH SELESA/SERONOK DENGAN APA YANG DIMILIKI BERLAWANAN DENGAN ORANG YANG DINAMIK INGIN BERUBAH