bahagian ayat hafazan tajuk 1 : al-quran menjana ...· modul pendidikan islam tingkatan 1 {2015}

Download BAHAGIAN AYAT HAFAZAN TAJUK 1 : AL-QURAN MENJANA ...· modul pendidikan islam tingkatan 1 {2015}

Post on 05-Aug-2019

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MODUL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 {2015} ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2

  BAHAGIAN AYAT HAFAZAN

  TAJUK 1 : AL-QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP (AL-BAQARAH: 1-5)

  1. (a) Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan supaya menjadi ayat yang

  lengkap mengikut tertib seperti di dalam al-Quran

  (i) Anda dikehendaki menulis nombor jawapan sahaja.

  (3 markah)

  (ii) Anda dikehendaki menulis nombor jawapan sahaja.

  (3 markah)

  3 2 1

  4 5 6

  _______________

  _______________ ________________

  (Surah al-Baqarah: 1-3)

  (iii)

  (i)

  (ii)

  3 2 1

  4 5 6

  ________________ ________________

  ________________

  (Surah al-Baqarah: 4-5)

  (iii)

  (ii) (i)

 • MODUL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 {2015} ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3

  Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan supaya menjadi ayat yang

  lengkap mengikut tertib seperti di dalam al-Quran

  (iii) Anda dikehendaki menulis nombor jawapan sahaja.

  (3 markah)

  (iv) Anda dikehendaki menulis nombor jawapan sahaja.

  (3 markah)

  3 2 1

  4 5 6

  _______________

  _________________ _________________

  (Surah al-Baqarah: 1-3)

  (iii) (ii)

  (i)

  3 2 1

  4 5 6

  ________________

  __________________ ________________

  (Surah al-Baqarah: 4-5)

  (iii) (ii)

  (i)

 • MODUL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 {2015} ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  4

  (b) Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertibnya seperti di dalam

  al-Quran.

  (i) Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

  (1)

  (2)

  (3)

  (Surah al-Baqarah: 1-4)

  Jawapan:

  (i) ........................

  (ii) ........................

  (iii) ........................

  (3 markah)

  (ii) Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

  (1)

  (2)

  (3)

  (Surah al-Baqarah: 3-5)

  Jawapan:

  (i) ........................

  (ii) ........................

  (iii) ........................

  (3 markah)

 • MODUL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 {2015} ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  5

  (c) (i) Tulis semula petikan di bawah dengan menggunakan tulisan jawi.

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  (4 markah)

  (ii) Tulis semula petikan di bawah dengan menggunakan tulisan jawi.

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  (4 markah)

  Orang yang beriman hendaklah sentiasa reda dan bersyukur dengan ketentuan Allah

  terhadap dirinya sama ada ia seorang lelaki atau perempuan.

  Akibat menyalahi fitrah kelelakian dan keperempuanan akan mendapat balasan di

  dunia dan di akhirat pula dijanjikan dengan seksa yang sangat pedih kelak.

 • MODUL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 {2015} ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  6

  TAJUK 2 : KEPENTINGAN DOA DALAM HIDUP MUKMIN (AL-BAQARAH: 201)

  2 (a) Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan supaya menjadi ayat yang

  lengkap mengikut tertib seperti di dalam al-Quran.

  (i) Anda dikehendaki menulis nombor jawapan sahaja.

  (3 markah)

  (ii) Anda dikehendaki menulis nombor jawapan sahaja.

  (3 markah)

  3 2 1

  4 5 6

  __________________ __________________

  ____________________

  (Surah al-Baqarah: 201)

  (i) (ii)

  (iii)

  3 2 1

  4 5 6

  ___________________

  ________________ ___________________

  (Surah al-Baqarah: 4-5)

  (iii) (ii)

  (i)

 • MODUL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 {2015} ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  7

  (b) (i) Tulis semula petikan di bawah dengan menggunakan tulisan jawi.

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  (4 markah)

  (ii) Tulis semula petikan di bawah dengan menggunakan tulisan jawi.

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................

  (4 markah)

  Islam memberi panduan dalam menjalin hubungan baik dengan kawan. Allah sangat

  mengasihi orang yang berkawan dengan tujuan menuntut keredaan Allah.

  Persahabatan yang tidak berpandukan kepada peraturan syarak akan membawa kepada

  keburukan seperti mendorong kita melakukan maksiat d