badminton rph

Download Badminton RPH

Post on 02-Jul-2015

606 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Rancangan Mengajar Harian Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ( PJ & PK )

Subjek : PJ Tingkatan: 2D Tunjang: Kemahiran Tajuk: PermainanSub tajuk: Badminton ( servis)

Tarikh: 21.02.11 Masa: 03.40 04.10

Set induksi: Aktiviti memanaskan badan Objektif Pnp1. Psikomotor: Melakukan kemahiran servis dengan teknik yang betul . 2. Kognitif: Menyatakan teknik-teknik lakuan : servis. 2. Afektif: Keyakinan diri.

Aktiviti Pnp Individu dan berpasangan Soal jawab Latihan bertulis Gerak kerja individu dan berpasangan

Pencapaian

Nilai: Berdikari BBM: Badminton Adab: Refleksi:

9.1 Rancangan pelajaran tahunan 9.2 Rancangan pelajaran harian 9.3 Set induksi 9.4 Penyampaian atau perkembangan pelajaran 9.5 Teknik penyoalan guru 9.6 Penglibatan murid 9.7 Peneguhan 9.8 Latihan dan tugasan 9.9 Pemeriksaan latihan dan tugasan murid 9.10 Penutupan 9.11 Hasil kerja murid 9.12 Pengurusan kelas 9.13 Perwatakan guru

9. Penerapan Elemen

Rancangan Mengajar Harian Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ( PJ & PK )

Subjek : PJ Tingkatan: 2F Tunjang: Kemahiran Tajuk: PermainanSub tajuk: Badminton ( servis)

Tarikh: 21.02.11 Masa: 04.40 05.10

Set induksi: Aktiviti memanaskan badan Objektif Pnp1. Psikomotor: Melakukan kemahiran servis dengan teknik yang betul . 2. Kognitif: Menyatakan teknik-teknik lakuan : servis. 2. Afektif: Keyakinan diri.

Aktiviti Pnp Individu dan berpasangan Soal jawab Latihan bertulis Gerak kerja individu dan berpasangan

Pencapaian

Nilai: Berdikari BBM: Badminton Adab: Refleksi:

9.1 Rancangan pelajaran tahunan 9.2 Rancangan pelajaran harian 9.3 Set induksi 9.4 Penyampaian atau perkembangan pelajaran 9.5 Teknik penyoalan guru 9.6 Penglibatan murid 9.7 Peneguhan 9.8 Latihan dan tugasan 9.9 Pemeriksaan latihan dan tugasan murid 9.10 Penutupan 9.11 Hasil kerja murid 9.12 Pengurusan kelas 9.13 Perwatakan guru

9. Penerapan Elemen

Rancangan Mengajar Harian Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ( PJ & PK )

Subjek : PJ Tingkatan: 2I Tunjang: Kemahiran Tajuk: PermainanSub tajuk: Badminton ( servis)

Tarikh: 21.02.11 Masa: 05.40 06.10

Set induksi: Aktiviti memanaskan badan Objektif Pnp1. Psikomotor: Melakukan kemahiran servis dengan teknik yang betul . 2. Kognitif: Menyatakan teknik-teknik lakuan : servis. 2. Afektif: Keyakinan diri.

Aktiviti Pnp Individu dan berpasangan Soal jawab Latihan bertulis Gerak kerja individu dan berpasangan

Pencapaian

Nilai: Berdikari BBM: Badminton Adab: Refleksi:

9.1 Rancangan pelajaran tahunan 9.2 Rancangan pelajaran harian 9.3 Set induksi 9.4 Penyampaian atau perkembangan pelajaran 9.5 Teknik penyoalan guru 9.6 Penglibatan murid 9.7 Peneguhan 9.8 Latihan dan tugasan 9.9 Pemeriksaan latihan dan tugasan murid 9.10 Penutupan 9.11 Hasil kerja murid 9.12 Pengurusan kelas 9.13 Perwatakan guru

9. Penerapan Elemen

Rancangan Mengajar Harian Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ( PJ & PK )

Subjek : PJ Tingkatan: 2I Tunjang: Kemahiran Tajuk: PermainanSub tajuk: Badminton ( servis)

Tarikh: 23.02.11 Masa: 02.10 02.45

Set induksi: Aktiviti memanaskan badan Objektif Pnp1. Psikomotor: Melakukan kemahiran servis dengan teknik yang betul . 2. Kognitif: Menyatakan teknik-teknik lakuan : servis. 2. Afektif: Keyakinan diri.

Aktiviti Pnp Individu dan berpasangan Soal jawab Latihan bertulis Gerak kerja individu dan berpasangan

Pencapaian

Nilai: Berdikari BBM: Badminton Adab: Refleksi:

9.1 Rancangan pelajaran tahunan 9.2 Rancangan pelajaran harian 9.3 Set induksi 9.4 Penyampaian atau perkembangan pelajaran 9.5 Teknik penyoalan guru 9.6 Penglibatan murid 9.7 Peneguhan 9.8 Latihan dan tugasan 9.9 Pemeriksaan latihan dan tugasan murid 9.10 Penutupan 9.11 Hasil kerja murid 9.12 Pengurusan kelas 9.13 Perwatakan guru

9. Penerapan Elemen

Rancangan Mengajar Harian Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ( PJ & PK )

Subjek : PJ Tingkatan: 2D Tunjang: Kemahiran Tajuk: PermainanSub tajuk: Badminton ( servis)

Tarikh: 23.02.11 Masa: 03.40 04.10

Set induksi: Aktiviti memanaskan badan Objektif Pnp1. Psikomotor: Melakukan kemahiran servis dengan teknik yang betul . 2. Kognitif: Menyatakan teknik-teknik lakuan : servis. 2. Afektif: Keyakinan diri.

Aktiviti Pnp Individu dan berpasangan Soal jawab Latihan bertulis Gerak kerja individu dan berpasangan

Pencapaian

Nilai: Berdikari BBM: Badminton Adab: Refleksi:

9.1 Rancangan pelajaran tahunan 9.2 Rancangan pelajaran harian 9.3 Set induksi 9.4 Penyampaian atau perkembangan pelajaran 9.5 Teknik penyoalan guru 9.6 Penglibatan murid 9.7 Peneguhan 9.8 Latihan dan tugasan 9.9 Pemeriksaan latihan dan tugasan murid 9.10 Penutupan 9.11 Hasil kerja murid 9.12 Pengurusan kelas 9.13 Perwatakan guru

9. Penerapan Elemen

Rancangan Mengajar Harian Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ( PJ & PK )

Subjek : PJ Tingkatan: 2K Tunjang: Kemahiran Tajuk: PermainanSub tajuk: Badminton ( servis)

Tarikh: 23.02.11 Masa: 04.40 05.10

Set induksi: Aktiviti memanaskan badan Objektif Pnp1. Psikomotor: Melakukan kemahiran servis dengan teknik yang betul . 2. Kognitif: Menyatakan teknik-teknik lakuan : servis. 2. Afektif: Keyakinan diri.

Aktiviti Pnp Individu dan berpasangan Soal jawab Latihan bertulis Gerak kerja individu dan berpasangan

Pencapaian

Nilai: Berdikari BBM: Badminton Adab: Refleksi:

9.1 Rancangan pelajaran tahunan 9.2 Rancangan pelajaran harian 9.3 Set induksi 9.4 Penyampaian atau perkembangan pelajaran 9.5 Teknik penyoalan guru 9.6 Penglibatan murid 9.7 Peneguhan 9.8 Latihan dan tugasan 9.9 Pemeriksaan latihan dan tugasan murid 9.10 Penutupan 9.11 Hasil kerja murid 9.12 Pengurusan kelas 9.13 Perwatakan guru

9. Penerapan Elemen

Rancangan Mengajar Harian Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ( PJ & PK )

Subjek : PJ Tingkatan: 2C Tunjang: Kemahiran Tajuk: PermainanSub tajuk: Badminton ( servis)

Tarikh: 23.02.11 Masa: 05.40 06.10

Set induksi: Aktiviti memanaskan badan Objektif Pnp1. Psikomotor: Melakukan kemahiran servis dengan teknik yang betul . 2. Kognitif: Menyatakan teknik-teknik lakuan : servis. 2. Afektif: Keyakinan diri.

Aktiviti Pnp Individu dan berpasangan Soal jawab Latihan bertulis Gerak kerja individu dan berpasangan

Pencapaian

Nilai: Berdikari BBM: Badminton Adab: Refleksi:

9.1 Rancangan pelajaran tahunan 9.2 Rancangan pelajaran harian 9.3 Set induksi 9.4 Penyampaian atau perkembangan pelajaran 9.5 Teknik penyoalan guru 9.6 Penglibatan murid 9.7 Peneguhan 9.8 Latihan dan tugasan 9.9 Pemeriksaan latihan dan tugasan murid 9.10 Penutupan 9.11 Hasil kerja murid 9.12 Pengurusan kelas 9.13 Perwatakan guru

9. Penerapan Elemen

Rancangan Mengajar Harian Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ( PJ & PK )

Subjek : PJ Tingkatan: 2G Tunjang: Kemahiran Tajuk: PermainanSub tajuk: Badminton ( servis)

Tarikh: 24.02.11 Masa: 0100 01.35

Set induksi: Aktiviti memanaskan badan Objektif Pnp1. Psikomotor: Melakukan kemahiran servis dengan teknik yang betul . 2. Kognitif: Menyatakan teknik-teknik lakuan : servis. 2. Afektif: Keyakinan diri.

Aktiviti Pnp Individu dan berpasangan Soal jawab Latihan bertulis Gerak kerja individu dan berpasangan

Pencapaian

Nilai: Berdikari BBM: Badminton Adab: Refleksi:

9.1 Rancangan pelajaran tahunan 9.2 Rancangan pelajaran harian 9.3 Set induksi 9.4 Penyampaian atau perkembangan pelajaran 9.5 Teknik penyoalan guru 9.6 Penglibatan murid 9.7 Peneguhan 9.8 Latihan dan tugasan 9.9 Pemeriksaan latihan dan tugasan murid 9.10 Penutupan 9.11 Hasil kerja murid 9.12 Pengurusan kelas 9.13 Perwatakan guru

9. Penerapan Elemen

Rancangan Mengajar Harian Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ( PJ & PK )

Subjek : PJ Tingkatan: 2F Tunjang: Kemahiran Tajuk: PermainanSub tajuk: Badminton ( servis)

Tarikh: 24.02.11 Masa: 02.10 02.45

Set induksi: Aktiviti memanaskan badan Objektif Pnp1. Psikomotor: Melakukan kemahiran servis dengan teknik yang betul . 2. Kognitif: Menyatakan teknik-teknik lakuan : servis. 2. Afektif: Keyakinan diri.

Aktiviti Pnp Individu dan berpasangan Soal jawab Latihan bertulis Gerak kerja individu dan berpasangan

Pencapaian

Nilai: Berdikari BBM: Badminton Adab: Refleksi:

9.1 Rancangan pelajaran tahunan 9.2 Rancangan pelajaran harian 9.3 Set induksi 9.4 Penyampaian atau perkembangan pelajaran 9.5 Teknik penyoalan guru 9.6 Penglibatan murid 9.7 Peneguhan 9.8 Latihan dan tugasan 9.9 Pemeriksaan latihan dan tugasan murid 9.10 Penutupan 9.11 Hasil kerja murid 9.12 Pengurusan kelas 9.13 Perwatakan guru

9. Penerapan Elemen

Rancangan Mengajar Harian Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ( PJ & PK )

Subjek : PJ Tingkatan: 2H Tunjang: Kemahiran Tajuk: PermainanSub tajuk: Badminton ( servis)

Tarikh: 24.02.11 Masa: 02.45 03.20

Set induksi: Aktiviti memanaskan badan Objektif Pnp1. Psikomotor: Melakukan kemahiran servis dengan teknik yang betul . 2. Kognitif: Menyatakan teknik-teknik lakuan : servis. 2. Afektif: Keyakinan diri.

Aktiviti Pnp Individu dan berpasangan Soal jawab Latihan bertulis Gerak kerja individu dan berpasangan

Pencapaian

Nilai: Berdikari BBM: Badminton Adab: Refleksi:

9.1 Rancangan pelajaran tahunan 9.2 Rancangan pelajaran harian 9.3 Set induksi 9.4 Penyampaian atau perkembangan pelajaran 9.5 Teknik penyoalan guru 9.6 Penglibatan murid 9.7 Peneguhan 9.8 Latihan dan tugasan 9.9 Pemeriksaan latihan dan tugasan murid 9.10 Penutupan 9.11 Hasil kerja murid 9.12 Pengurusan kelas 9.13 Perwatakan guru