badariah lat obj spm t4 bab 2

Click here to load reader

Post on 12-Jul-2016

231 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

perdagangan

TRANSCRIPT

Tingkatan 4 : Bab 1 ( Asas Perdagangan )

BAB 2 : LATIHAN OBJEKTIF2.1 Maksud Perdagangan dan

Perniagaan.

1. Mengapakah perniagaan dianggap

sebagai unsur perdagangan?

A Aktiviti perniagaan bermotifkan

keuntungan

B Aktiviti perniagaan meningkatkan

mutu barang

C Aktiviti perniagaan melibatkan

urusan kewangan

D Aktiviti perniagaan melibatkan

agihan keluaran

2. Antara berikut, pernyataan yang

manakah benar tentang perdagangan ?

A Meliputi perniagaan dan bantuan

perniagaan

B Meliputi perniagaan dalam negeri

dan luar negeri

C Meliputi bantuan perniagaan

D Meliputi kegiatan pembelian dan

penjualan barang-barang

3. Antara berikut, yang manakah

merupakan aktiviti bantuan perniagaan?

A Berniaga secara runcit

B Berniaga secara borong

C Berkhidmat sebagai pemandu teksi

D Berkhidmat sebagai doktor di klinik

4. Antara berikut, yang manakah benar berkenaan perniagaan?

I Perniagaan ialah proses menghasil- kan barang-barang dan

perkhidmatan

II Perniagaan mencipta nilai faedah ke

atas barang-barang dari segi tempat

dan masaIII Perniagaan bertujuan mencari

untung dalam usaha memenuhi

kehendak manusia

IV Perniagaan merupakan sebahagian

daripada kegiatan perdagangan

A I dan II

C II dan IIIB I dan IV

D III dan IV5. Antara berikut, yang manakah benar berkenaan perniagaan?A Merupakan proses menghasilkan

barang-barang dan perkhidmatan

B Merupakan proses mencipta nilai

faedah ke atas barang-barang dari

segi tempat dan masa

C Berjual beli untuk mendapatkan

keuntungan

D Bertujuan mendapatkan wang untuk

memenuhi keperluan manusia

6. Antara berikut yang manakah

menerangkan perniagaan?

I Aktiviti jual beli barang dan

perkhidmatan untuk mendapatkan

keuntungan

II Perkhidmatan dan barangan yang

berbayar dengan wang

III Aktiviti perniagaan dianggap sebagai

sebahagian daripada kegiatan

perdagangan

IV Dibahagikan kepada perniagaan

import, eksport dan entreport

A I dan III

C II dan III

B I dan IV

D III dan IV

Melibatkan pengagihan barangan

Daripada penggeluar kepada

pengguna akhir

Merupakan satu cabang pengeluaran

7. Pernyataan di atas merujuk kepadaA perniagaan

B perdaganganC pengkhususanD pemasaran

8. Tujuan perniagaan ialah untuk

mendapatkan keuntungan tetapi perniagaan juga membantu

A mengagihkan barang

B mengeluarkan barang

C mengawal harga barang

D meningkatkan kualiti barang

9. Pernyataan manakah menerangkan maksud perniagaan?A Menghasilkan barangan utk

memenuhi keperluan manusia

B Mengagihkan barangan daripada

pengeluar kepada pengguna

C Membeli dan menjual barangan utk

mendapatkan keuntungan

D Menyelaraskan permintaan dan

penawaran barang di pasaran

10. Encik Udin ialah seorang pengusaha kilang perabot secara besar-besaran di kawasan Perindustrian Paroi.

Antara berikut pernyataan yang manakah tidak melibatkan bantuan perniagaan?

A Encik Udin yakin risiko kebakaran

kilang perabotnya dilindungi

B Encik Udin dapat membaiki lori di

bengkel bersebelahan kilang

perabotnya

C Encik Udin yakin kekurangan modal

pusingan dapat diatasi melalui

overdraf

D Encik Udin dapat memindahkan

perabotnya dari kilang ke kedai

dengan senang11. Antara berikut, pekerjaan yang

manakah berkaitan dengan perdagangan?

I Juru teknik kilang sabun

II Peniaga runcit

III Pegawai pertanian

IV Pemandu lori

A I dan II

C II dan III

B II dan IV

D III dan IV

2.1 ( c ) Bantuan Perniagaan

12. Apakah tujuan utama pengeluar

mengadakan rancangan promosi?

A Mengggalakkan jualan

B Menurunkan harga barangan

C Menyaingi pengeluar lain

D Memperkenalkan jenama barang

13. .Rajah menunjukkan bantuan perniagaan.

Apakah peranan X kepada peniaga?

A Memudahkan pembayaran dan

penerimaan wang.

B Mengurangkan kebimbangan

terhadap risiko.C Memperkenalkan keluaran baru di

pasaran.

D Mengelakkan pembaziran dan

kerosakan barang.14. Maklumat berikut berkaitan dengan bantuan perniagaanBantuan Perniagaan

Fungsi

X

Menstabilkan harga

Y

Memujuk pengguna

Apakah X dan Y ?XY

APromosiKomunikasi

BPergudanganPromosi

CKomunikasiPromosi

DPergudanganKomunikasi

2.1 ( d ) Kaitan

15. Apakah perhubungan antara

perdagangan dengan keperluan manusia?

A Perdagangan menentukan keperluan

manusia

B Perdagangan ialah sebahagian

daripada keperluan manusia

C Perdagangan wujud melalui usaha

manusia memenuhi keperluannya

D Perdagangan menghasilkan

barangannya untuk memenuhi

keperluan manusia

16. Rajah menunjukkan hubungan

dua hala di antara perdagangan dengan perniagaan.Perdagangan Perniagaan

Apakah hubungan kedua-duanya dalam proses pengeluaran?A Mencapai pengeluaran maksimum melalui pengkhususan

B Mencipta nilai faedah kepada

kehidupan manusia

C Mendapat keuntungan melalui urusniaga

D Menyediakan tempat untuk berniaga17. Perdagangan dikaitkan dengan

pengeluaran kerana membantu

A meningkatkan keuntungan peniaga

B proses mencipta nilai faedah

C mewujudkan lebihan barangan

D proses pengkhususan

18. Pernyataan manakah yg menerangkan kaitan antara pengeluaran dengan perdagangan?

A Mewujudkan nilai faedah

B Menghasilkan barang

C Melibatkan aktiviti jual beli

D Mengamalkan pengkhususan

EMBED AcroExch.Document.7

JUMLAH MARKAH = -------

18

PAGE 12

_1360950216.pdf

sulrr 3 3755t1.4 Pernyataan manakah yang menunjukkan berlakunya nilai faedah tempat?

A Getah asli diubah menjadi kasutB Kad ucapan dijual pada musim perayaanC Kayu balak dipindah ke kilang untuk diprosesD Kasut dipindah milik daripada peruncit kepada pengguna

Rajah I menunjukkan bantuan perniagaan.

tBantuan

Perniagaan

*rsx

Rajah 1

Apakah peranan X kepada peniaga?A Memudahkan pembayaran dan penerimaan wangB Mengurangkan kebimbangan terhadap risikoC Memperkenalkan keluaran baru di pasaranD Mengelakkan pembaziran dan kerosakan barang

375511 @ 2009 Hak Cipta Kerajaan Malaysia[Lihat halaman sebelah

SULIT