bab3: tamadun melayu

Click here to load reader

Post on 27-Jan-2016

343 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

T

TRANSCRIPT

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 1

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 2

  BAB 3

  TAMADUN MELAYU:

  TERAS TAMADUN

  MALAYSIA

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 3

  Hasil Pembelajaran

  Setelah mengikuti bab ini, pelajar dapat:

  Menghuraikan teori kedatangan Islam dan

  faktor Islamisasi di Alam Melayu.

  Menjelaskan pencapaian tamadun

  Melayu.

  Menjelaskan aplikasi nilai-nilai Islam di

  Malaysia.

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 4

  Kandungan

  Pengenalan Tamadun Melayu

  Istilah Melayu, Alam Melayu dan Tamadun Melayu

  Bukti Kewujudan Manusia Alam Melayu Zaman Paleolitik

  Teori Kedatangan Islam ke Alam Melayu

  Faktor Pemangkin Islamisasi di Alam Melayu

  Sejarah Pencapaian Tamadun Melayu

  Penghayatan Nilai-nilai Islam di Malaysia

  Peranan Tamadun Melayu dalam Pembinaan Tamadun

  Malaysia

  Rumusan

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 5

  Pengenalan

  Bab ini membincangkan secara khusus tiga teori

  kedatangan Islam ke Alam Melayu iaitu dari

  India, China dan Arab. Seterusnya

  membincangkan peranan, kesan dan pengaruh

  Islam dalam bidang akidah, politik, sosial,

  undang-undang, ekonomi, kesenian, bahasa dan

  sastera serta pendidikan di Alam Melayu. Akhir

  sekali dibincangkan peranan tamadun Melayu

  dalam bidang bahasa, agama, budaya dalam

  pembinaan tamadun Malaysia.

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 6

  Pengenalan Tamadun Melayu

  Sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok

  manusia yang digolongkan secara luas sebagai

  kumpulan orang-orang Melayu dan bertempat di suatu

  wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai

  nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu, gugusan

  Kepulauan Melayu-Indonesia, Nusantara, Alam Melayu

  dan Tanah Jawi, Nusantara.

  Kepulauan Easter (Lautan Pasifik) hingga Madagaskar

  (Lautan Hindi), Formosa hingga ke New Zealand,

  Diaspora, Melayu pinggiran di Afrika Selatan, Sri Lanka,

  Timur Tengah, Australia Barat, Britain.

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 7

  Istilah Melayu, Alam Melayu

  dan Tamadun Melayu

  Istilah Melayu

  Perkataan Malaya, iaitu kependekan himalaya. Alayaber maksud tempat dan himaalaya bermaksud tempat bersalji.

  Alam Melayu

  Merangkumi kawasan kepulauan yang merentasi seluruh

  Asia Tenggara sehingga sempadan Australia.

  Tamadun Melayu

  Merujuk kepada sebuah tamadun yang dibentuk oleh

  sekelompok manusia yang dikenali sebagai Melayu;

  tertumpu kepada wilayah Asia Tenggara.

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 8

  Bukti Kewujudan Manusia Alam

  Melayu Zaman Paleolitik

  Rangka lengkap manusia tertua

  Berusia kira-kira 11,000 tahun

  Ditemui pada 1991 di Gua Gunung

  Runtuh, Bukit Kepala Gajah, Lenggong

  Dari Zaman Paleolitik

  Berusia 40-50 tahun ketika mati

  Panjang 157cm

  Dikebumikan secara posisi foetal (kedua

  kaki berlipat ke arah dada)

  Dikebumikan seperti janin bersama

  cengkerang, tulang haiwan, alat batu

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 9

  Teori Kedatangan Islam ke

  Alam Melayu

  TEORI KEDATANGAN

  ISLAM KE ALAM MELAYU

  Islam dibawa dari

  India

  Islam dibawa dari China

  Islam dibawa dari tanah Arab

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 10

  Dikemukakan oleh Snouck Hurgronje:

  "Seolah sebahagian bangsa India memeluk Islam, maka orang-orang Islam dari India turut mengambil

  bahagian lalu lintas dan emigrasi di Nusantara, dan

  mereka itulah yang memasukkan Islam ke wilayah

  Nusantara.

  Disokong oleh kebanyakan orientalis seperti R.O.

  Winstedt, B. Harrison dll.

  Teori Kedatangan Islam ke

  Alam Melayu

  TEORI DARI INDIA

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 11

  Alasan yang mengukuhkan teori ini:

  Batu-batu nisan awal yang dijumpai di A.M telah

  diimport dari Kambay (Kembayat) Gujerat.

  Peranan penting yang dimainkan oleh pedagang-

  pedagang Gujeratdi Kepulauan Melayu dan

  kesannya terhadap penyebaran Islam.

  TEORI DARI INDIA

  Teori Kedatangan Islam ke

  Alam Melayu

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 12

  Berdasarkan laporan bahawa China telah menerima

  sejak zaman pemerintahan Maharaja TaItsuing dari Dinasti Pang (627-650 M).

  Dikatakan bahawa Rasulullah SAW menghantar Wahab

  Abi Kabash dan akhirnya meninggal dunia di Canton.

  Khalifah Uthman pula menghantar Saad bin Abi Waqas dan mengasaskan sebuah masjid di Canton.

  Batu Bersurat Terengganu yang dijumpai di Kuala

  Berang bertarikh 702 H/1303 M juga dikatakan bukti

  yang kukuh.

  Teori Kedatangan Islam ke

  Alam Melayu

  TEORI DARI CHINA

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 13

  Teori ini mendapat sokongan ramai pada masa kini.

  Menyatakan kedatangan Islam ke Alam Melayu sejak

  abad 7 M.

  Melalui 3 tahap, iaitu persinggahan, pertapakan dan

  secara meluas.

  Pengislaman Parameswara dilakukan oleh Sayyid

  Abdul Aziz yang datang dari Jeddah.

  Teori Kedatangan Islam ke

  Alam Melayu

  TEORI DARI ARAB

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 14

  Pengaruh Asia Barat dalam tulisan jawi, yang mana

  tulisan Jawi adalah menggunakan huruf-huruf yang

  sama dengan huruf Arab.

  Seni khat/kaligrafi yang terdapat di masjid dan

  istana.

  Seni suara seperti qasidah, marhaban, berzanji,

  nasyid dan lain-lain.

  Teori Kedatangan Islam ke

  Alam Melayu

  TEORI DARI ARAB

  TEORI KEDATANGAN ISLAM KE ALAM

  MELAYU

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 15

  Peranan Tamadun Melayu dalam

  Pembinaan Tamadun Malaysia.

  Keunggulan Islam

  Politik dan Perundangan

  Peranan Institusi Islam

  Ekonomi dan Institusi Kewangan

  Pendidikan

  Kesenian

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 16

  Sejarah Pencapaian Tamadun

  Melayu

  Pencapaian tamadun Melayu menjadi

  bukti kegemilangan bangsa Melayu

  pada lembaran sejarah silam.

  Pencapaian ini boleh dilihat daripada

  aspek material (benda), intelektual

  (ilmu pengetahuan) dan spiritual

  (agama/kepercayaan).

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 17

  PENCAPAIAN TAMADUN MELAYU

  Kerajaan dan Pemerintahan

  Pendidikan

  (PPPM)

  Sosial dan Budaya (Kontrak Sosial)

  Ekonomi

  (Wawasan2020)

  Bahasa dan Sastera

  (DBP)

  Kesenian dan kemahiran

  Sejarah Pencapaian Tamadun

  Melayu

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 18

  Penghayatan Nilai-nilai Islam

  di Malaysia

  Dasar penerapan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran diperkenalkan pada tahun 1985.

  Usaha kerajaan untuk memasukkan unsur-unsur Islam dalam pentadbiran kehidupan rakyat Malaysia.

  DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM DI MALAYSIA

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 19

  Penghayatan Nilai-nilai Islam

  di Malaysia

  Membimbing dan membentuk akhlak

  yang berfaedah dalam kehidupan

  setiap rakyat ke arah ketinggian

  maruah.

  Menanam nilai-nilai murni ke dalam

  sistem pentadbiran negara.

  OBJEKTIF DASAR PENERAPAN NILAI

  ISLAM DI MALAYSIA

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 20

  Rumusan

  Kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah

  membentuk wajah baharu dan memperkukuhkan

  identiti Melayu yang sering di bayangi elemen-

  elemen yang tidak kekal.

  Dengan beridentitikan Islam, maka bangsa Melayu

  akan dapat merealisasikan pepatah Melayu, Tidak Melayu hilang di dunia.

  Kejituan Tamadun Melayu yang berasaskan Islam

  telah berjaya membentuk satu lakaran bangsa

  Melayu di Malaysia.

 • Tamadun Islam dan Tamadun (TITAS)

  Bab 3: 21

  Minggu Depan

  tunggu..