bab iii fix fix fix.docx

of 38 /38
26 4. Melakukan pembidikan kea rah rambu ukur pada titik II, III, BM 2 , BM 4 , dan BM 5 dengan membaca benang atas, benang bawah, sudut vertikal, sudut horizontal biasa, dan sudut horizontal luar biasa. 5. Melakukan penembakan ke arah rambu ukur pada titik-titik penyebaran di sekitar titik I sebanyak 25 titik, dan mendapatkan nilai pembacaan benang atas, benang bawah, sudut horinzontal, dan sudut vertikal. 6. Memindahkan alat (Theodolith) ke titik II dan melakukan penyettingan alat dengan benar serta mengukur tinggi alat, kemudian melakukan pembidikan ke arah rambu ukur pada titik I dan III, dengan membaca benang atas, benang bawah, sudut vertikal, sudut horizontal biasa, dan sudut horizontal luar biasa. 7. Melakukan penembakan ke arah rambu ukur pada titik-titik penyebaran di sekitar titik II sebanyak 25 titik, dan mendapatkan nilai pembacaan benang atas, benang bawah, sudut horizontal, dan sudut vertikal. 8. Memindahkan alat ke titik III dan melakukan langkah yang sama seperti pada titik II. 3.4 Perhitungan Data 3.4.1 Perhitungan Titik Acuan a. Data Lapangan 1.Titik I – BM 2

Author: davi-kha

Post on 15-Jul-2016

19 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

43

4. Melakukan pembidikan kea rah rambu ukur pada titik II, III, BM2, BM4, dan BM5 dengan membaca benang atas, benang bawah, sudut vertikal, sudut horizontal biasa, dan sudut horizontal luar biasa.5. Melakukan penembakan ke arah rambu ukur pada titik-titik penyebaran di sekitar titik I sebanyak 25 titik, dan mendapatkan nilai pembacaan benang atas, benang bawah, sudut horinzontal, dan sudut vertikal.6. Memindahkan alat (Theodolith) ke titik II dan melakukan penyettingan alat dengan benar serta mengukur tinggi alat, kemudian melakukan pembidikan ke arah rambu ukur pada titik I dan III, dengan membaca benang atas, benang bawah, sudut vertikal, sudut horizontal biasa, dan sudut horizontal luar biasa.7. Melakukan penembakan ke arah rambu ukur pada titik-titik penyebaran di sekitar titik II sebanyak 25 titik, dan mendapatkan nilai pembacaan benang atas, benang bawah, sudut horizontal, dan sudut vertikal.8. Memindahkan alat ke titik III dan melakukan langkah yang sama seperti pada titik II.

3.4 Perhitungan Data3.4.1Perhitungan Titik Acuana. Data Lapangan 1. Titik I BM2Ba = 1,64 mBb = 1,55 mBt = 1,595 mSudut horizontal biasa = 90 18' 53"Sudut horizontal luar biasa = 270 19' 30"Sudut vertikal = 94 52' 36"2. Titik I BM3Ba = 2,576 mBb = 2,469 mBt = 2,532 mSudut horizontal biasa = 128 11' 35"Sudut horizontal luar biasa = 308 12' 07"Sudut vertikal = 91 57' 22"b. Perhitungan AzimuthSudut Horizontal < 180, Azimuth= Sudut Horizontal + 180Sudut Horizontal > 180, Azimuth= Sudut Horizontal + 180.............3.1BM2 = 90 18' 53" + 180 = 270 18' 53"BM3 = 128 11' 35" + 180 = 308 11' 35"c. Perhitungan Jarak1. Y = ba bb........................................................................................ 3.2Y titik ikat 2 = 1,64-1,55 = 0,09 mY titik ikat 3 = 2,576-2,469 = 0,107 m2. Heling (h) = 90 - sudut vertikal........................................................3.3h = 90 - 94 52' 36"= -4 52' 36"h = 90 - 91 57' 22"= -1 57' 22"3. Jarak (D) = A . Y . cosh....................................................................3.4A = 100D titik ikat 3 = 100 . 0,09 . cos (-4 52' 36") = 8,935 mD titik ikat 4 = 100 . 0,107 . cos (-1 57' 22") = 10,688 mD = 24,475 md. Perhitungan beda tinggi1. V = D tan h........................................................................................3.5V titik ikat 2 = 8,935 tan (-4 52' 36") = -0,762 mV titik ikat 4 = 10,688 tan (-1 57' 22") = -0,365 m2. h = V + tinggi alat bt....................................................................3.6h titik ikat 2 = -0,762 + 1,403 ( = -0,954 mh titik ikat 4 = -0,365 + 1,403 ( = -1,485 mh = -2,439 m3. Elevasi BM2 = 351,080Elevasi BM4 = 350,53Elevasi Titik I= Elevasi BM + h.....................................................3.7Elevasi titik ikat 1-3 = 351,080 (-0,954) = 350,126Elevasi titik ikat 1-4 = 349,910 (-1,485) = 349,0454. Selisih Elevasi Titik IElevasi Titik I (Titik Ikat 2) Elevasi Titik Ikat 2...3.8= 350,126 349,045= 1,0805. KoreksiElevasi=x fh......................................................3.9Koreksi Elevasi titik ikat 2 = x (1,080) = -0,555Koreksi Elevasi titik ikat 4 = x (1,080)= +0,6646. Elevasi terkoreksi = Elevasi titik I (besar) koreksi elevasi Elevasi titik I (kecil) + koreksi elevasi...........................................3.10Elevasi terkoreksi titik ikat 3 = 350,126 - 0,555= 349,57Elevasi terkoreksi titik ikat 4 = 349,396 + 0,664= 349,71e. Perhitungan koordinat di titik I1. D sin 3.11D sin titik ikat 2 = 8,935 sin 2701853 = -8,935 mD sin titik ikat 4 = 10,688 sin 3081135 = -8,399 m2. D cos ...3.12D cos titik ikat 2 = 8,935 cos 2701853= 0,049 mD cos titik ikat 4 = 10,688 sin 3081135= 6,608 m3. Koordinat Titik TI BM 2 X = 436315,246Koordinat Titik TI BM 4 X = 436315,212Koordinat Titik X=Koordinat BM X+ D sin 3.13Titik ikat 2 = 436315,246 + (-8,935) = 436306,311Titik ikat 4 = 436315,212 + (-8,399) = 436306,812Selisih koordinat = -0,5014. Koordinat Titik TI BM 3 Y = 9150041,074Koordinat Titik TI BM 3 Y = 9150034,563Koordinat Titik Y = Koordinat BM Y+D cos ....3.14Titik ikat 3 = 9150041,074 + (0,049) = 9150041,123Titik ikat 4 = 9150034,563 + (6,608) = 9150041,717Selisih koordinat = -0,5945. Koreksi Koordinat XKoreksi Koordinat = x selisih koordinat......3.15Titik ikat 2 = x 0,501 = 0,228195Titik ikat 4 = x 0,501 = -0,272966. Koreksi Koordinat YKoreksi Koordinat= x selisih koordinat.3.16Titik ikat 2 = x 0,594 = 0,02193Titik ikat 4 = x 0,594= -0,02627. Koordinat Terkoreksi Titik XKoordinat Titik X = Koordinat Titik X Koreksi Koordinat (Terbesar)Koordinat Titik X = Koordinat Titik X + Koreksi Koordinat (Terkecil)Nilai Elevasi Harus Sama.....3.17Titik ikat 2 = 436306,311 + 0,228195 = 436306,539Titik ikat 4 = 436306,812 0,27296 = 436306,5398. Koordinat Terkoreksi Titik YKoordinat Titik Y = Koordinat Titik Y Koreksi Koordinat (Terbesar)Koordinat Titik Y = Koordinat Titik Y + Koreksi Koordinat (Terkecil)Nilai Elevasi Harus Sama.....3.18Titik ikat 2 = 9150041,123 + 0,02193= 9150041,145Titik ikat 4 = 9150041,717 - 0,0262 = 9150041,145

3.4.2 Perhitungan Poligon TertutupI. Perhitungan Sudut Dalama. Sudut dalam biasa dan luar biasaSudut dalam biasaB = B besar B kecil apabila sudutnya 180 maka sudut dalam biasanya:B= 360- (B besar B kecil)...........................................................3.19Sudut dalam luar biasaLB = LB besar LB kecil apabila sudutnya 180 maka sudut dalam luar biasanya:LB= 360 - (LB besar LB kecil)...................................................3.20Perhitungan sudut dalam di titik poligon 1B = 216 12' 40" - 175 52' 00" = 40 20' 40"LB = 336 13' 29" - 335 53' 01" = 40 20' 28"Perhitungan sudut dalam di titik poligon 2B = 00 00' 00" - 225 54' 46" = 34 05' 14"LB = 180 00' 00" - 145 54' 45" = 34 05' 15"Perhitungan sudut dalam di titik poligon 3B = 00 00' 00" - 254 34 44" = 105 25' 16"LB = 180 00' 00" - 74 34' 20" = 105 25' 40"

b. Sudut Dalam Rata rata = .......................................................................................3.21

Titik I = = 40 20' 34"Titik II = = 34 05' 14,5"Titik III = = 105 25' 28"Sudut dalam rata rata = 179 51' 16,5"

c. Koreksi Tiap SudutKoreksi = (-1) x........................3.22 n = banyaknya poligonKoreksi = (-1) x = 00 02' 54,5"koreksi = 00 08' 43,5"

d. Sudut Dalam TerkoreksiSudut dalam terkoreksi = sudut dalam rata rata + Koreksi ..........3.23Titik I = 40 20' 34" + (00 02' 54,5")= 40 23' 28,5"Titik II = 34 05' 14,5" + (00 02' 54,5")= 34 08' 09"Titik III = 105 25' 28" + (00 02' 54,5")= 105 28' 22,5" = 180 00' 00"

II. Perhitungan Azimuth 180 ...........................................................................................3.24 = azimuth awal = 175 52' 00" = 180 = 175 52' 00" 180 - 34 08' 09" = 321 43' 51" = 180 = 321 43' 51" + 180 105 28' 22,5" = 3615' 28,5" = 180 = 3615' 28,5" 180 + 40 23' 28,5" = 175 52' 00"III. Perhitungan Jarak1. Y= ba bb.......................................................................................3.25I arah III = 1,97 1,73 = 0,240 mII = 1,39 0,97 = 0,420 mII arah I = 1,88 1,46 = 0,420 m III = 1,519 1,24 = 0,279 mIII arah II= 1,271 0,994 = 0,277 m I = 2,024 1,778= 0,246 m2. Heling (h) = 90 - sudut vertikal.....................................................3.26I arah III = 90 9709'37 = -0709'37" II = 90 9412'28" = -0412'28"II arah I = 90 8546'35" = 0413'25" III = 90 9123'58" = -0123'58"III arah II = 90 8903'37"= 0056'23"I = 90 8030'54" = 0929'06"3. D = A . Y . cosh..............................................................................3.27A = 100Y = ba bb Heling (h) = 90 - sudut vertikalI arah III = 100 . 0,240 . cos(-0709'37") = 23,627 mII = 100 . 0,420 . cos(-0412'28") = 41,774 mII arah I = 100 . 0,420 . cos(0413'25") = 41,772 mIII = 100 . 0,279 . cos(-0123'58") = 27,883 mIII arah II = 100 . 0,277 . cos(0056'23") = 27,693 m I = 100 . 0,246 . cos(0056'23") = 23,932 m I arah III = 100 . 0,240 . cos(-0709'37") = 23,627 m4. Jarak rata rata (D) :D=()+()+)= 41,773 + 27,778 + 23,78 = 93,331 mIV. Perhitungan Beda Tinggi 1. V = D tan h.....................................................................................3.28I arah III = 23,627 tan (-0709'37") = -2,698 mII = 41,774 tan (-0412'28") = -3,073 mII arah I = 41,772 tan (0413'25") = 3,085 m III = 27,883 tan (-0123'58") = -0,681 mIII arah II = 27,693 tan (0056'23") = 0,454 m I = 23,932 tan (0929'06") = 3,998 m2. h = V + ti bt................................................................................3.29I arah III = -2,698 + 1,403 1,85 = -3,415 m II = -3,073 + 1,403 1,18 = -0,637 mII arah I = 3,085 + 1,404 1,67 = 2,819 mIII = -0,681 + 1,404 1,379= -0,657 mIII arah II = 0,454 + 1,336 1,132 = 0,658 m I = 3,998 + 1,336 1,901 = 3,433 mI arah III = -2,698 + 1,403 1,85 = -3,415 m3. h rata rataI II = = -0,016 mII III = = 0,001 mIII I = = 0,009 mh rata rata = -0,006 m

4. Koreksik = x (-hrata-rata)......................................................3.30I II = x (0,006) = 0,002685II III = x (0,006) = 0,001786III I = x (0,006) = 0,0015925. h terkoreksihrata-rata + koreksi............................................................................3.31I II= -0,016 + 0,002685= -0,013 mII III = 0,001 + 0,001786= 0,002 mIII I = 0,009 + 0,001592= 0,011 m6. ElevasiI = 349,5704II = 349,5704 + (-0,013) = 349,557III = 349,557 + (0,002) = 349,560I = 349,560 + 0,011 = 349,570

V. Perhitungan Koordinat Poligon1. D sin ....3.32Titik I II D sin = 41,773 sin 17552'00" = 3,012 mTitik II III D sin = 27,778 sin 32143'51" = -17,213 mTitik III I D sin = 23,780 sin 3615'28,5" = 14,064 m

2. D cos .3.33Titik I II D sin = 41,773 cos 17552'00" = -41,664 mTitik II III D sin = 27,778 cos 32143'51" = 21,817 mTitik III I D sin = 23,780 cos 3615'28,5" = 19,175 m

3. . (-fx).......................................................................................3.34-fx = D sin = . (0,136) = 0,061 = . (0,136) = 0,040 = . (0,136) = 0,0354. . (-fy)........................................................................................3.35-fy = D cos = . (0,673) = 0,301 = . (0,673) = 0,2003 = . (0,673) = 0,1715. D sin terkoreksi = D sin + Fxij...3.36D sin terkoreksi 1-2 = 3,012 + (0,061)= 3,072D sin terkoreksi 2-3 = -17,211 + 0,040 = -17,1702D sin terkoreksi 3-1 = 14,064 + 0,035= 14,0986. D cos terkoreksi = D cos + Fyij...3.37D cos terkoreksi 1-2 = -41,664 + 0,301= -41,363D cos terkoreksi 2-3 = 21,817 + 0,2003= 22,0169D cos terkoreksi 3-1 = 19,175 + 0,171= 19,3467. Koordinat X = Koordinat terkoreksi X + D sin terkoreks.3.38Koordinat X1= 436306,5394Koordinat X1-2 = 436306,5394 + 3,072= 436309,6112Koordinat X2-3 = 436309,6112 +(-17,1702) = 436292,441Koordinat X3-1 = 436292,441 + 14,098= 436306,5394Koordinat Y = Koordinat terkoreksi Y + D cos terkoreksi..3.39Koordinat Y1= 9150041,145Koordinat Y1-2 = 9150041,145 + (-41,363) = 9149999,782Koordinat Y2-3 = 9149999,782 + 22,0169= 9150021,799Koordinat Y3-1 = 9150021,799+ 19,346= 9150041,145

3.5 Perhitungan Titik Detail Penyebaran1. Perhitungan jarak optisD = A (ba-bb) . cosh............................................................................3.40D = Jarak optisba = Benang atasA = Konstantabb = Benang bawahh = Heling (90 - Arah vertikal)a. Perhitungan jarak optis pada kedudukan ID1 = 100 (1,302 1,066). cos2( 90o-90o 51 58)= 23,596 mD2 = 100 (1,845 1,581) . cos(90 - 91 45' 37") = 26,375 mD3 = 100 (1,114 0,945) . cos(90 - 91 45' 46") = 16,884 mD4 = 100 (3,081 2,939) . cos(90 - 89 05' 44") = 14,197 mD5 = 100 (1,325 1,160) . cos(90 - 93 27' 20") = 16,440 mD6 = 100 (0,755 0,574) . cos(90 - 91 07' 06") = 18,093 mD7 = 100 (1,833 1,746) . cos(90 - 85 28' 40") = 8,6460 mD8 = 100 (1,438 1,400) . cos(90 - 84 54' 46") = 3,7810 mD9 = 100 (1,800 1,778) . cos(90 - 85 21' 34") = 2,1856 mD10 = 100 (1,911 1,845) . cos(90 - 85 23' 46") = 6,5575 mD11 = 100 (2,367 2,545). cos(90 - 89 25' 48") = 9,1991 mD12 = 100 (1,744 1,682) . cos(90 - 91 56' 05") = 6,1929 mD13 = 100 (2,715 2,595) . cos(90 - 91 22' 29") = 11,993 mD14 = 100 (2,854 2,716) . cos(90 - 92 22' 39") = 13,776 mD15 = 100 (2,485 2,355) . cos(90 - 97 02' 10") = 12,805 mD16 = 100 (2,383 2,243) . cos(90 - 95 47' 15") = 13,858 mD17 = 100 (1,686 1,534) . cos(90 - 95 10' 51") = 15,076 mD18 = 100 (3,35 3,244 ) . cos(90 - 95 13' 46") = 10,512 mD19 = 100 (2,40 2,22 ) . cos(90 - 95 14' 07") = 17,850 mD20 = 100 (3,21 3,08 ) . cos(90 - 94 58' 28") = 12,902 m

b. Perhitungan jarak optis pada kedudukan IID1 = 100 (1,06 0,54) . cos(90 - 87 40' 03") = 51,914 mD2 = 100 (1,542 2,05) . cos(90 - 86 33' 59")= 50,618 mD3 = 100 (1,699 1,423) . cos(90 - 89 10' 40") = 27,593 mD4 = 100 (1,433 1,220) . cos(90 - 89 41' 51") = 21,299 mD5 = 100 (1,42 1,305) . cos(90 - 89 55' 22") = 11,500 mD6 = 100 (1,635 1,478) . cos(90 - 89 07' 57") = 15,696 mD7 = 100 (1,466 1,396) . cos(90 - 89 07' 57") = 6,9980 mD8 = 100 (1,442 1,328) . cos(90 - 89 41' 31") = 11,399 mD9 = 100 (1,779 1,625) . cos(90 - 88 18' 08") = 15,387 mD10 = 100 (1,462 1,286) . cos(90 - 89 28' 05") = 17,599 mD11 = 100 (0,885 0,722) . cos(90 - 87 53' 16") = 16,278 mD12 = 100 (1,39 1,20) . cos(90 - 84 57' 25") = 18,853 mD13 = 100 (2,449 2,265) . cos(90 - 90 43' 19") = 18,397 mD14 = 100 (1,374 1,273) . cos(90 - 98 43' 19") = 9,8680 mD15 = 100 (4,248 4,136) . cos(90 - 88 13' 34") = 11,189 mD16 = 100 (1,92 1,785) . cos(90 - 99 50' 14") = 13,104 mD17 = 100 (1,276 1,137) . cos(90 - 92 46' 36") = 13,867 mD18 = 100 (2,535 2,435) . cos(90 - 102 37' 05") = 9,5228 mD19 = 100 (2,418 2,303) . cos(90 - 90 44' 54") = 11,498 mD20 = 100 (2,58 2,536) . cos(90 - 94 27' 23") = 4,3734 m

c. Perhitungan jarak optis pada kedudukan IIID1 = 100 (2,372 2,12 ) . cos(90 - 88 14' 15") = 25,176 mD2 = 100 (1,29 1,075) . cos(90 - 91 08' 19") = 21,471 mD3 = 100 (1,644 1,411) . cos(90 - 91 08' 19") = 23,291 mD4 = 100 (0,856 0,696) . cos(90 - 91 41' 07") = 15,986 mD5 = 100 (2,75 2,551) . cos(90 - 89 22' 52") = 19,898 mD6 = 100 (1,75 1,585) . cos(90 - 91 18' 41") = 16,491 mD7 = 100 (3,149 2,959) . cos(90 - 89 18' 36") = 18,997 mD8 = 100 (1,553 1,41) . cos(90 - 95 43' 42") = 14,158 mD9 = 100 (1,71 1,54) . cos(90 - 80 24' 46") = 16,528 mD10 = 100 (1,785 1,711) . cos(90 - 94 01' 06") = 7,3637 mD11 = 100 (0,99 0,84) . cos(90 - 86 01' 00") = 14,928 mD12 = 100 (1,283 1,15) . cos(90 - 88 28' 46") = 13,291 mD13 = 100 (1,564 1,429) . cos(90 - 87 05' 13") = 13,465 mD14 = 100 (1,755 1,659) . cos(90 - 97 19' 16") = 9,4441 mD15 = 100 (0,743 0,661) . cos(90 - 93 23' 29") = 8,1713 mD16 = 100 (1,381 1,29) . cos(90 - 95 06' 59") = 9,0276 mD17 = 100 (0,966 0,916) . cos(90 - 92 17' 08") = 4,9920 mD18 = 100 (1,00 0,885) . cos(90 - 81 30' 25") = 11,249 mD19 = 100 (2,169 2,084) . cos(90 - 89 48' 18") = 8,4999 mD20 = 100 (1,413 1,202) . cos(90 - 81 58' 21") = 20,688 m

2. Perhitungan beda tinggi (h)h = D tan h + ti bt...........................................................................3.41h = Beda tinggi ti = Tinggi alatD = Jarak optisbt = Benang tengahheling = Heling (90 - sudut vertikal)a. Perhitungan beda tinggi pada kedudukan Ih1 = 1,403 + 23,593. tan (-0,866) 1,184= -0,138 mh2 = 1,403 + 26,375. tan (-1,760) 1,713= -1,121 mh3 = 1,403 + 16,884. tan (-1,763) 1,030= -0,146 mh4 = 1,403 + 14,146. tan (0,904 ) 3,010= -1,383 mh5 = 1,403 + 16,440. tan (-3,456) 1,243= -0,832 mh6 = 1,403 + 18,093. tan (-1,118) 0,665= 0,385 m h7 = 1,403 + 8,646. tan (4,522) 1,790= 0,297 mh8 = 1,403 + 3,770. tan (5,087) 1,419= 0,320 mh9 = 1,403 + 2,186. tan (4,641) 1,798= -0,209 mh10 = 1,403 + 6,557. tan (4,604) 1,878= 0,053 mh11 = 1,403 + 9,199. tan (0,570) 2,591= -1,096 mh12 = 1,403 + 6,193. tan (-1,935) 1,713= -0,519 mh13 = 1,403 + 11,993. tan (-1,375) 2,655= -1,540 mh14 = 1,403 + 13,776. tan (-2,378) 2,785= -1,954 mh15 = 1,403 + 12,805. tan (-7,036) 2,420= -2,597 mh16 = 1,403 + 13,858. tan (-5,787) 2,313= -2,315 mh17 = 1,403 + 15,076. tan (-5,181) 1,610= -1,574 mh18 = 1,403 + 10,512. tan (-5,229) 3,297= -2,856 mh19 = 1,403 + 17,850. tan (-5,235) 2,310= -2,543 mh20 = 1,403 + 12,902. tan (-4,974) 3,145= -2,865 m

b. Perhitungan beda tinggi pada kedudukan IIh1 = 1,404 + 51,914. tan (2,333) 0,800= 2,719 mh2 = 1,404 + 50,618. tan (3,434) 1,786= 2,645 mh3 = 1,404 + 27,594. tan (0,822) 1,561= 0,239 mh4 = 1,404 + 21,299. tan (0,302) 1,327= 0,190 mh5 = 1,404 + 11,500. tan (0,077) 1,363= 0,057 mh6 = 1,404 + 15,696 . tan (0,874) 1,557= 0,087 mh7 = 1,404 + 6,998. tan (0,868) 1,431= 0,079 mh8 = 1,404 + 11,400. tan (0,308) 1,385= 0,080 mh9 = 1,404 + 15,386. tan (1,698) 1,702= 0,158 mh10 =1,404 + 17,598. tan (0,532) 1,374= 0,193 mh11 = 1,404 + 16,278. tan (2,112) 0,804= 1,201 mh12 = 1,404 + 18,853. tan (5,043) 1,295= 1,773 mh13 = 1,404 + 18,397. tan (-0,721) 2,357= -1,185 mh14 = 1,404 + 9,868. tan (-8,722) 1,324= -1,433 mh15 = 1,404 + 11,189. tan (1,774) 4,192= -2,441 mh16 = 1,404 + 13,106. tan (-9,837) 1,853= -2,721 mh17 = 1,404 + 13,867. tan (-2,777) 1,207= -0,475 mh18 = 1,404 + 9,523. tan (-12,618) 2,485= -3,213 mh19 = 1,404 + 11,498. tan (-0,748) 2,361= -1,107 mh20 = 1,404 + 4,373. tan (-4,456) 2,558= -1,495 m

c. Perhitungan beda tinggi pada kedudukan IIIh1 = 1,336 + 25,176. tan (1,763) 2,246= -0,135 mh2 = 1,336 + 21,471. tan (2,106) 1,183= 0,943 mh3 = 1,336 + 23,291. tan (-1,139) 1,528= -0,645 mh4 = 1,336 + 15,986. tan (-1,685) 0,776= 0,090 mh5 = 1,336 + 19,898. tan (0,619) 2,651= -1,100 mh6 = 1,336 + 16,491. tan (-1,311) 1,668= -0,709 mh7 = 1,336 + 18,997. tan (0,690) 3,054= -1,489 mh8 = 1,336 + 14,158. tan (-5,728) 1,482= -1,566 mh9 =1,336 + 16,528. tan (9,857) 1,625= 2,503 mh10 = 1,336 + 7,364. tan (-4,018) 1,748= -0,929 mh11 = 1,336 + 14,928. tan (3,983) 0,915= 1,460 mh12 = 1,336 + 13,291 . tan (1,521) 1,217= 0,472 mh13 = 1,336 + 13,465. tan (2,913) 1,497= 0,525 mh14 = 1,336 + 9,444. tan (-7,321) 1,707= -1,584 mh15 = 1,336 + 8,171. tan (-3,391) 0,702= 0,150 mh16 = 1,336 + 9,028. tan (-5,116) 1,336= -,808 mh17 = 1,336 + 4,992. tan (-2,286) 0,941= 0,196 mh18 = 1,336 + 11,249. tan (8,493) 0,943= 2,073 mh19 = 1,336 + 8,500. tan (0,195) 2,127= -0,762 mh20 = 1,336 + 20,689. tan (8,028) 1,308= 2,946 m

3. Perhitungan Elevasi DetailElevasi + h.........................................................................................3.42a. Perhitungan elevasi detail pada kedudukan IED 1 = 349,570 + (-0,138)= 349,433 mED 2 = 349,570 + (-1,121) = 348,450 mED 3 = 349,570 + (-0,146) = 349,424 mED 4 = 349,570 + (-1,383) = 348,188 mED 5 = 349,570 + (-0,832) = 348,738 m ED 6 = 349,570 + 0,385=349,956 mED 7 = 349,570 + 0,297= 349,686 mED 8 = 349,570 + 0,320= 349,890 mED 9 = 349,570 + (-0,209) = 349,362 mED 10 = 349,570 + 0,053= 349,623 mED 11 = 349,570 + (-1,096) = 348,474 mED 12 = 349,570 + (-0,519) = 349,051 mED 13 = 349,570 + (-1,540) = 348,031 mED 14 = 349,570 + (-1,594) = 347,616 mED 15 = 349,570 + (-2,597) = 346,973 mED 16 = 349,570 + (-2,315) = 347,256 mED 17 = 349,570 + (-1,574) = 347,996 mED 18 = 349,570 + (-2,856) = 346,714 mED 19 = 349,570 + (-2,543) = 347,028 mED 20 = 349,570 + (-2,865) = 346,705 m

b. Perhitungan elevasi detail pada kedudukan IIED 1 = 349,557 + 2,719= 352,276 mED 2 = 349,557 + 2,645= 352,202 mED 3 = 349,557 + 0,239= 349,796 mED 4 = 349,557 + 0,190= 349,747 mED 5 = 349,557 + 0,057= 349,614 mED 6 = 349,557 + 0,087= 349,644 mED 7 = 349,557 + 0,079= 349,636 mED 8 = 349,557 + 0,080= 349,637 mED 9 = 349,557 + 0.158= 349,715 mED 10 = 349,557 + 0,193= 349,750 mED 11 = 349,557 + 1,201= 350,758 mED 12 = 349,557 + 1,773= 351,330 mED 13 = 349,557 + (-1,185) = 348,372 mED 14 = 349,557 +(-1,433) = 348,124 mED 15 = 349,557 +(-2,441) = 347,116 mED 16 = 349,557 + (-2,721) = 346,836 mED 17 = 349,557 + (-0,475) = 349,082 mED 18 = 349,557 + (-3,213) = 346,344 mED 19 = 349,557 + (-1,107) = 348,450 mED 20 = 349,557 + (-1,495) = 348,062 m

c. Perhitungan elevasi detail pada kedudukan IIIED 1 = 349,560 + (-0,135) = 349,425 mED 2 = 349,560 + (0.943) = 350,503 mED 3 = 349,560 + (-0,654) = 348,906 mED 4 = 349,560 + (0,090) = 349,650 mED 5 = 349,560 + (-1,100) = 348,460 mED 6 = 349,560 + (-0,709) = 348,851 mED 7 = 349,560 + (-1,489) = 348,071 mED 8 = 349,560 + (-1,566) = 347,994 mED 9 = 349,560 + 2,503 = 352,063 mED 10 = 349,560 + (-0,929) = 348,631 mED 11 = 349,560 + 1,460= 351,020 mED 12 = 349,560 + 0,472= 350,032 mED 13 = 349,560 + 0,525= 350,085 mED 14 = 349,560 + (-1,584) = 347,976 mED 15 = 349,560 + 0,150= 349,710 mED 16 = 349,560 + (-0,808) = 348,752 mED 17 = 349,560 + 0,196= 349,756 mED 18 = 349,560 + 2,073= 351,633 mED 19 = 349,560 + (-0,762) = 348,798 mED 20 = 349,560 + 2,946= 352,506 m

3.6 Perhitungan Galian dan TimbunanTabel 3.1 Koordinat, Elevasi, dan h Poligon TertutupTitikKoordinatElevasih

XY

I436306.5399150041.145349,570+0,01

II436309.6119149999.782349,557-0,003

III436292.4419150021.799349,5600

Gambar 3.1 Sketsa PoligonUntuk mendapatkan jarak antara titik polygon I dan III dapat dilihat pada Gambar 3.2 kemudian menggunakan persamaan berikut:

Gambar 3. 2 Sketsa Panjang LL = = = = = 41,447 m

Perhitungan jarak I dan P:= = 0,013X= 0,124X= 9,54 m

Perhitungan jarak titik II dan P :L X= 41,447 m 9,54 m = 10,5177 m

Menentukan koordinat titik P :

Gambar 3.3 Posisi titik P terhadap titik I dan III a = 29,307 a = 0,707 m

b =XP = XII a = 436309,611 m 0,707 m = 436308,904 mYP = YII b = 9149999,782 m 9,514 m = 9149990,268 mJadi, koordinattitik P adalah (436308,904 ; 9149990,268)3.6.1Timbunan

Gambar 3.4 Sket Timbunan L= {(XII . YIII + XIII . YP + XP . YII) (XIII . YII + XP . YIII + XII . YP)}= {(436309,611 . 9150021,799 + 436292,441 . 9149990,268 + 436308,904 . 9149999,782) (436292,441 . 9149999,782 + 436308,904 . 9150021,799 + 436309,611 . 9149990,268)}= 126,444 m2V= . L . HII= . 126,444 m2 . 0,003 m= 12,939 m3

3.6.2Galian

Gambar 3.5 Sket Galian L= {(XIII . YI + XI . YP + XP . YIII) (XI . YIII + XP . YI + XIII . YP)}= {(436292,441 . 9150041,145 + 436306,539 . 9149990,268 + 436308,904 . 9150021,799) (436306,539 . 9150021,799 + 436308,904 . 9150041,145 + 436292,441 . 9149990,268)}= 122,411 m2 V= . L . HIII= . 126,444 m2 . 0,01 m= 12,241 m3

3.7 PembahasanPoligon tertutup merupakan serangkaian titik yang dihubungkan dengan garis lurus yang membentuk suatu bidang dimana titik awal dan titik akhir mempunyai koordinat yang sama.Perhitungan sudut dalam pada sudut dalam terkoreksi () harus didapat 180 00' 00", supaya membentuk suatu segitiga dan dapat kembali pada titik awal, karena jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180. Pada perhitungan azimuth, didapat berdasarkan rumus (azimuth awal ) = pembacaan theodolit sebesar 175 52' 00", maka pada perhitungan akhir harus sama.Perhitungan jarak pada titik 1 arah 3 dan 3 arah 1 harus sama besar atau jika ada selisih tidak terlalu besar, salah satu penyebabnya adalah kurangnya ketelitian dalam membaca rambu. Pada perhitungan beda tinggi (H), sudut elevasi awal dan akhir harus sama besar. Jika berbeda, titik awal dan titik akhir tidak mempunyai koordinat yang sama. Begitu pula pada perhitungan koordinat poligon di koordinat x dan koordinat y harus didapat hasil yang sama besar pada titik awal dan titik akhir.

3.8 KesimpulanDalam bab ini, praktikum mengenai poligon tertutup yang kami lakukan menggunakan alat theodolit. Pengertian poligon tertutup adalah serangkaian titik yang dihubungkan dengan garis lurus yang membentuk suatu bidang, dimana titik awal dan titik akhir memiki koordinat yang sama dan membentuk suatu bidang datar di lapangan.Dalam praktikum poligon tertutup bertujuan untuk mencari sudut azimuth, jarak optis, beda tinggi, heling dan koordinat titik. Setelah semua data yang diperlukan dalam praktikum ini terkumpul maka akan diolah dalam perhitungan dan hasil akhir dari praktikum ini akan dihasilkan suatu peta situasi atau peta kontur.