bab 9- pen gurus an p&p sc

Download BAB 9- Pen Gurus An P&P Sc

Post on 13-Jul-2015

314 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains

BAB 9 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS

Mata pelajaran Sains merupakan mata pelajaran yang menyeronokkan murid-murid di mana sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk teori atau amali. Penggabungjalinan Hands On, Minds On dan Hearts On adalah suatu elemen yang penting dan perlu dititikberatkan semasa pengajaran dan pembelajaran. Bagi merealisasikan pengajaran dan pembelajaran tersebut, makmal dan bilik sains di sekolah perlu mempunyai prosedur dan peraturan yang lengkap, selamat, selesa dan kondusif. Bab ini adalah bertujuan memberi panduan bagi membantu pihak pentadbiran sekolah dan guru-guru mata pelajaran sains melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sains dengan lebih efisien, menyeronokkan, berkesan dan menghasilkan impak. Disamping itu, tahap pengetahuan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran di makmal dan bilik sains dapat dipertingkatkan.

9.1

Peruntukan Waktu bagi Setiap Mata Pelajaran di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah a. Peruntukan waktu untuk Sekolah Kebangsaan (SK) Mata Peruntukan Pelajaran Waktu* Sains Sains Sains Sains Sains Sains 90 minit (3 waktu) 90 minit (3 waktu) 90 minit (3 waktu) 150 minit (5 waktu) 150 minit (5 waktu) 150 minit (5 waktu) Cadangan Pecahan Waktu (2+1) (2+1) (2+1) (2+2+1) (2+2+1) (2+2+1) Waktu Minimum Makmal Yang Biasa Diamalkan 1 waktu berkembar 1 waktu berkembar 1 waktu berkembar 2 waktu berkembar 2 waktu berkembar 2 waktu berkembar

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

Rujuk SPI Bil. 11/2002

119 PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS

Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains

b. Peruntukan waktu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) Mata Pelajaran Sains Sains Sains Sains Sains Sains Peruntukan Waktu* 90 minit (3 waktu) 90 minit (3 waktu) 90 minit (3 waktu) 150 minit (5 waktu) 150 minit (5 waktu) 150 minit (5 waktu) Cadangan Pecahan Waktu (2+1) (2+1) (2+1) (2+2+1) (2+2+1) (2+2+1) Waktu Minimum Makmal Yang Biasa Diamalkan 1 waktu berkembar 1 waktu berkembar 1 waktu berkembar 2 waktu berkembar 2 waktu berkembar 2 waktu berkembar

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6

Rujuk SPI Bil. 11/2002 c. Peruntukan waktu untuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Mata Pelajaran Sains Peruntukan Waktu** 90 minit BI + 90 minit BC 90 minit BI + 90 minit BC 90 minit BI + 90 minit BC 60 minit BI + 90 minit BC 60 minit BI + 90 minit BC 60 minit BI + 90 minit BC Cadangan Pecahan Waktu (2+1) BI + (2+1) BC (2+1) BI + (2+1) BC (2+1) BI + (2+1) BC (2) BI + (2+1) BC (2) BI + (2+1) BC (2) BI + (2+1) BC Waktu Minimum Makmal Yang Biasa Diamalkan 1 waktu berkembar BI +1 waktu berkembar BC 1 waktu berkembar BI +1 waktu berkembar BC 1 waktu berkembar BI +1 waktu berkembar BC 1 waktu berkembar BI +1 waktu berkembar BC 1 waktu berkembar BI +1 waktu berkembar BC 1 waktu berkembar BI +1 waktu berkembar BC

Bil

Tahun

1.

Tahun 1

2.

Tahun 2

Sains

3.

Tahun 3

Sains

4.

Tahun 4

Sains

5.

Tahun 5

Sains

6.

Tahun 6

Sains

Rujuk SPI Bil. 12/2002

PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS 120

Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains

d. Peruntukan waktu untuk Sekolah Menengah bagi mata pelajaran Sains Mata Pelajaran Sains Sains Sains Sains Sains Peruntukan Waktu* 200 minit (5 waktu) 200 minit (5 waktu) 200 minit (5 waktu) 200 minit (5 waktu) 200 minit (5 waktu) Cadangan Pecahan Waktu (2+2+1) (2+2+1) (2+2+1) (2+2+1) (2+2+1) Waktu Minimum Makmal Yang Biasa Diamalkan 2 waktu berkembar 2 waktu berkembar 2 waktu berkembar 2 waktu berkembar 2 waktu berkembar

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Tingkatan Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5

e. Peruntukan waktu untuk Sekolah Menengah bagi mata pelajaran Fizik Mata Pelajaran Fizik Fizik Peruntukan Waktu* 160 minit (4 waktu) 160 minit (4 waktu) Cadangan Pecahan Waktu (2+2) (2+2) Waktu Minimum Makmal Yang Biasa Diamalkan 2 waktu berkembar 2 waktu berkembar

Bil 1. 2.

Tingkatan Tingkatan 4 Tingkatan 5

f.

Peruntukan waktu untuk Sekolah Menengah bagi mata pelajaran Biologi Mata Pelajaran Biologi Biologi Peruntukan Waktu* 160 minit (4 waktu) 160 minit (4 waktu) Cadangan Pecahan Waktu (2+2) (2+2) Waktu Minimum Makmal Yang Biasa Diamalkan 2 waktu berkembar 2 waktu berkembar

Bil 1. 2.

Tingkatan Tingkatan 4 Tingkatan 5

g. Peruntukan waktu untuk Sekolah Menengah bagi mata pelajaran Kimia Mata Pelajaran Kimia Kimia Peruntukan Waktu* 160 minit (4 waktu) 160 minit (4 waktu) Cadangan Pecahan Waktu (2+2) (2+2) Waktu Minimum Makmal Yang Biasa Diamalkan 2 waktu berkembar 2 waktu berkembar

Bil 1. 2.

Tingkatan Tingkatan 4 Tingkatan 5

121 PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS

Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains

h. Peruntukan waktu untuk Sekolah Menengah bagi mata pelajaran Sains Tambahan. Mata Pelajaran Sains Tambahan Sains Tambahan Peruntukan Waktu* 160 minit (4 waktu) 160 minit (4 waktu) Cadangan Pecahan Waktu (2+2) (2+2) Waktu Minimum Makmal Yang Biasa Diamalkan 2 waktu berkembar 2 waktu berkembar

Bil 3. 4.

Tingkatan Tingkatan 4 Tingkatan 5

i.

Peruntukan waktu untuk Sekolah Menengah Teknik bagi mata pelajaran Sains Gunaan. Mata Pelajaran Sains Gunaan Sains Gunaan Peruntukan Waktu* 200 minit (5 waktu) 200 minit (5 waktu) Cadangan Pecahan Waktu (2+2+1) (2+2+1) Waktu Minimum Makmal Yang Biasa Diamalkan 2 waktu berkembar 2 waktu berkembar

Bil 5. 6.

Tingkatan Tingkatan 4 Tingkatan 5

j.

Peruntukan waktu untuk Tingkatan 6 bagi mata pelajaran Fizik Waktu Minimum Makmal Yang Biasa Diamalkan 2 atau 3 waktu berkembar 2 atau 3 waktu berkembar

Bil

Tingkatan Tingkatan 6 Bawah Tingkatan 6 Atas

Mata Pelajaran Fizik Fizik

Peruntukan Waktu* 320 minit (8 waktu) 320 minit (8 waktu)

34. 35.

Cadangan Pecahan Waktu (3+3+1+1) (2+2+2+1+1) (3+3+1+1) (2+2+2+1+1)

k. Peruntukan waktu untuk Tingkatan 6 bagi mata pelajaran Biologi Waktu Minimum Makmal Yang Biasa Diamalkan 2 atau 3 waktu berkembar 2 atau 3 waktu berkembar

Bil

Tingkatan Tingkatan 6 Bawah Tingkatan 6 Atas

Mata Pelajaran Biologi Biologi

Peruntukan Waktu* 320 minit (8 waktu) 320 minit (8 waktu)

36. 37.

Cadangan Pecahan Waktu (3+3+1+1) (2+2+2+1+1) (3+3+1+1) (2+2+2+1+1)

PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS 122

Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains

l.

Peruntukan waktu untuk Tingkatan 6 bagi mata pelajaran Kimia Waktu Minimum Makmal Yang Biasa Diamalkan 2 atau 3 waktu berkembar 2 atau 3 waktu berkembar

Bil

Tingkatan Tingkatan 6 Bawah Tingkatan 6 Atas

Mata Pelajaran Kimia Kimia

Peruntukan Waktu* 320 minit (8 waktu) 320 minit (8 waktu)

38. 39.

Cadangan Pecahan Waktu (3+3+1+1) (2+2+2+1+1) (3+3+1+1) (2+2+2+1+1)

9.2

Tatacara Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Makmal Dan Bilik Sains Makmal dan bilik sains adalah satu tempat untuk guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk latihan amali/praktikal. Jadi, makmal dan bilik sains perlu ditadbir urus dengan cekap. 9.2.1 Pengurusan makmal dan bilik sains yang cekap penting untuk: a. Membantu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. b. Mengelakkan kemalangan. c. Memudahkan aktiviti/eksperimen dijalankan. d. Mengemaskinikan bekalan bahan dan radas. e. Menentukan bahan dan radas yang dibeli adalah sesuai mengikut spesifikasinya. 9.2.2 Penyelenggaraan stok yang cekap dan sistematik membantu kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran. Radas dan bahan di makmal dan bilik sains mestilah disimpan dan diselenggarakan dengan baik dan selamat. Terdapat radas dan bahan yang berbahaya dan berharga yang perlu disimpan dengan selamat di dalam almari atau kabinet yang berkunci. Penyimpanan dan pengurusan radas dan bahan juga boleh dipamerkan dalam pelbagai bentuk dan konsep mengikut kreativiti Ketua Panitia.

9.2.3

9.2.4

9.3

Tatacara Penyediaan Peralatan Pengajaran Dan Pembelajaran Dan Bahan Eksperimen 9.3.1 Peraturan-peraturan pentadbiran a. Borang pesanan persediaan peralatan makmal hendaklah dikemukakan tiga hari sebelum tarikh diperlukan. Rujuk Lampiran 9A

123 PANDUAN PENGURUSAN & KESELAMATAN MAKMAL SAINS

Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains

b. Persediaan keperluan perlu dibuat satu hari lebih awal dari tarikh diperlukan tertakluk kepada keperluan eksperimen. c. Keperluan perlu disediakan dengan lengkap dan berada dalam keadaan yang baik, berfungsi serta selamat digunakan. d. Waktu keperluan penggunaan perlu dikenal pasti. e. Sebarang kerosakan dan kehilangan peralatan perlu direkodkan.

9.3.2

Proses kerja:

Tatacara urusan penyediaan peralatan P&P dan bahan eksperimen. UNDANG UNDANG/ PERATURAN Arahan Pengetua/ Guru Besar. Terima 3 hari sebelum eksperimen dijalankan. Penyediaan di makmal dan bilik sains yang berkenaan. Mengikut Buku Panduan Pengurusan dan Keselamatan Makmal Sains Sekolah: (BPK, KPM). Arahan Pengetua/ Guru Besar.

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK Ketua Bidang/ Ketua Panitia Pembantu Makmal

1.

2.

Menyediakan borang pesanan persediaan. Menerima borang pesanan persediaan daripada Guru Sains. Memastikan peralatan disediakan berdasarkan borang pesanan dan pada waktu yang ditetapkan. Mematuhi prosedur dan langkah-langkah keselamatan semasa menyediakan alatan eksperimen atau bahan kimia yang akan digunakan