bab 9 bab10

Click here to load reader

Download Bab 9 Bab10

Post on 26-Dec-2015

51 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bab 9,bab 10

TRANSCRIPT

Zaman Reformation

TahunSubtajuk2005SEkonomi Dagangan 2006SEkonomi Tradisional 2007-2008EEkonomi Dagangan: Pembesar melayu dalam perlombongan2009-2010-2011EDasar British terhadap Pertanian: Getah 2012-2013ESistem pemilikan dan penggunaan tanah2014Ekonomi Tradisional/Dagangan/Dasar Bristish(Kesan:Bandar/pendidikan/perkilangan/pengangkutan/kewangan)BAB 10 : Dasar British Dan KesanTahunSubtajuk2005-2006-2007ERevolusi Pertanian dan Perindustrian : sebab,maksud,kesan2008-2009SZaman Renaissance2010EPenjelajahan dan Penerokaan :Sebab,Kesan,Bukti penjelajahan2011-2012ERevolusi Pertanian : faktor,kesan,usaha 2013-2014Zaman Gelap/Reformation/Imperialisme BAB 9 : Perkembangan eropah

2011 bab 10 2012 bab 9 2013 bab 10 2014 SPMZaman GeLAP

ilmu KeagamaanF1 golongan pemerintah dan golongan diperintah.F2 Raja sebagai ketua Negara.F3 Raja melindungi pembesarF4 Pembesar memberi khidmat/cukai kepada raja sebagai balasanF5 Raja memberi tanah kepada pembesarF6 Pembesar melindungi rakyatF7 Rakyat memberi khidmat atau cukai kepada pembesar sebagai balasanF8 Rakyat sebagai kerahan tenaga serta membayar cukai3. Persamaan sistem feudal eropah dengan sistem feudal kesultanan melayu Melaka.ZAMAN KEMUNCAK

Golongan PERtengahan ciri dan KepentinganGerakan Reformation1.Apakah yang dimaksudkan dengan Reformation?

perubahan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.gerakan dengan agama Kristian.

2.Apakah yang anda faham dengan Counter Reformation.Golongan menentang ditimbulkan oleh gerakan Protestan.Maksud:

Sebab-Sebab Reformation

1.Apabila pihak geraja menjadikan Rom sebagai pusat kekuasaan3m)-kepincangan -rasuah -penyelewengan 2. Jelaskan Geraja penyelewengan dengan penjualan sijil IndulgencesSurat pengampunan melakukan dosaSTRUKTUR

1.kritikan terhadap geraja 2.geraja tidak selari dengan Bible3.Geraja cenderung mengamalkan gaya hidup bangsawan4.mesin cetak dicipta5.menjual sijil indulgencesSebab-Sebab ReformationMesin cetak ciptaan Johann Gutenberg (2m)1.Bible dihasilkan masa yang singkat 2.harga yang murah.

MarTIn LuTHERLuther menentang amalan Indulgences.Luther percaya yang manusia harus bergantung pada kekuatan rohaniLuther mencabar kedudukan Gereja dan institusi paderi.Luther memperkenalkan mazhab Protestan - bermaksud 'mambantah'

Jelaskan kesan terpenting Zaman Reformation di Eropah.

(1) (2)(3) Oleh satu mazhab (4)Sikap toleransi mazhab Kristian(5) (6)(7) (8) (9)Raja Henry

Jelaskan kesan terpenting Zaman Reformation di Eropah.

Negara eropah berpecah dan berperang.Mengakibatkan berperang dan kemusnahan.Tidak dikuasai oleh satu mazhab.sikap toleransi antara mazhab Kristian mempergiatkan pendidikan penyebaran fahaman mereka.Kuasa Gereja dicabar secara terbuka.Kuasa Raja ingin membebaskan diri Contohnya, semasa pemerintahan Raja Henry VIIITahunSubtajuk2005SEkonomi Dagangan 2006SEkonomi Tradisional 2007-2008EEkonomi Dagangan: Pembesar melayu dalam perlombongan2009-2010-2011EDasar British terhadap Pertanian: Getah 2012-2013ESistem pemilikan dan penggunaan tanah2014Ekonomi Tradisional/Dagangan/Dasar Bristish(Kesan:Bandar/pendidikan/perkilangan/pengangkutan/kewangan)BAB 10 : Dasar British Dan KesanEKONOMI TRADISIONAL & DAGANGAN

Apakah maksud dwiekonomi ? bermaksud ekonomi sara diri dan ekonomi dagangan. Berikan tiga ciri ekonomi tradisional di Tanah Melayu.

Sebutkan kegiatan ekonomi tradisional yang dijalankan oleh masyarakat Melayu. o Menanam padi o Menanam tanaman sampingan o Menternak binatang o Menangkap ikan o Mendulang / mencari bijih o Mengumpul hasil hutan

kesan-kesan daripada wujudnya dwiekonomi di Tanah Melayu. o Industri perlombongan meningkat o Penekanan terhadap pertanian komersil o Ekonomi dikuasai oleh pemodal Eropah. o Orang Melayu kekal dalam ekonomi sara diri. o Pembangunan tidak seimbang antara negeri di pantai barat dengan negeri pantai timur Tanah Melayu o Taraf hidup tidak seimbang antara penduduk luar bandar dengan bandar. o Kemasukan buruh asing.

CARA KEMASUKAN BURUHCINA

INDIA

-sistem pengambilan kakitangan-sistem buruh bebas/merdeka-sistem tiket kredit-sistem kontrak-sistem pengambilan rumah kongsi-sistem kanganiKesan Dasar Ekonomi

Tajuk : Pembandaran Perkembangan pesat ekonomiMenjadi pusat ekonomi kaya dengan sumber semula jadi mengalami pertambahan penduduk. Menambahkan bandar yang berfungsiPusat pentadbiran/Perbankan/Pusat PerniagaanKemunculan Bandar baharu pelbagai kemudahan infrastruktur. Perkembangan sistem pengangkutan Pengeluran Produk IndustriBandar-Bandar dibina oleh cinaKampung MelayuIndia tertumpu di Ladang Getah Soalan Esei (a) Huraikan proses perkembangan bandar-bandar baru di Tanah Melayu.Kesan-kesan dasar EkonomiPembandaran (1)Perkembangan pesat ekonomi(2) Pusat Ekonomi(3)Kaya sumber semula jadi(4)Mengalami (5)Menambahkan Bandar fungsi(6)(7)Kemunculan Bandar baharu(8)Kemudahan infrastuktur(9)Perkembangan sistem pengangkutan(10)Pengeluaran produk industri(11)China di Bandar(12)India di Getah(13)Kampung Melayu

-(b) Huraikan perkembangan sistem perhubungan jalan raya dan jalan kereta api di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. (A) Jalan Kereta Api1.2.3.TaipingPort Weld(chorus) 4.Pembukaan Tanah Baharu5.Orang eropah getah6.Membawa muatan banyak7.Mempercepat pengangkutan

(B)Jalan raya 1.mengangkut bijih timah ohhh~2.Denai dan kereta Lembu3.dan ladang getah4.Rangkaian jalan raya5.Kenderaan bermotor 6.

Tajuk : Perhubungan A.Jalan Kereta Api 1.Mempercepat pengangkutan bijih timah2.Dari pelombongan ke pelabuhan3.Contoh: jalan kereta api pertama,Taiping ke Port Weld4.Pembukaan Tanah-tanah baharu5.Orang eropah malabur getah6.Kereta api membawa muatan yang banyak7.Mempercepatkan pengangkutan

B. Jalan Raya1.Diguna mengangkut bijih timah2.Jalan denai dan kereta lembu3.Berkembang di kawasan perlombongan dan lading getah4.Mempunyai rangkaian jalan raya5.Pengenalan kenderaan bermotor6.Memudahkan perhuabungan pantai timur dan pantai barat

(b) Huraikan perkembangan sistem perhubungan jalan raya dan jalan kereta api di Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. Tajuk : Perhubungan Jelaskan sistem pendidikan semasa penjajahan British di Tanah Melayu.

Sekolah Vernakular MelayuSekolah IndiaSekolah CinaSekolah InggerisSekolah Melayu pertama terletak di Teluk Belaga,SingapuraSekolah TamilVivekananda di Seremban Sekolah Chung Hwa danSekolah Cina Yuk Chai di Kuala Pilah. Pihak British menubuhkan sebuah universiti iaitu Universiti Malaya di Singapura Kolej Melayu Kuala Kangsar untuk golongan elit.1.Pihak pengurusan ladang membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang.2.disediakan oleh kerajaan British di bandar

dibiayai oleh saudagar dari China

usaha mubaligh Kristian dan badan sukarela

Hanya pada peringkat rendah sukatan pelajaran,buku dan guru dari India

guru,buku dansukatan pelajaran datangnya dari China.

terletak di bandar danpelajarnya terdiri daripada orang atasan.

Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) bertujuan melatihGuru.-berorientasikan sistem pendidikan di negara India.

Enakmen Pendaftaran Sekolah menyekat pengaruh komunis.

berasaskan sistem pendidikan di England

THE END Bab 9 Ciri-ciri Zaman Gelap

RajaTuahTanah()Petani / HambaWujud Sistem Feudal8GerejaKatolik()Petani membayar cukai yangtinggi kepada tuah tanah untuk mendapat perlindungan.1Petani yang tidak mampu akan terpaksa menyerahkan tanah dan terpaksa menjadi hamba.2Tuah tanah membayar cukai kepada raja3Kegiatan ekonomi yang terhad9Serangan orang gasar10perdagangan tidakberkembang11ada ekonomi sara diri12Raja sebagai penaungutama.4Gereja Katolikamat berkuasa5Gereja Katolik mengongkong( )kehidupan masyarakat.6menekankan ilmu akhirat( )7Apakah Kemuncak pertengahan? 1perubahan ekonomi yang ketara

2) 2peningkatan penduduk

3) 3peningkatan pertanian

4) 4kemunculan perdagangan

5) 5kemunculan Bandar-bandar seperti Milan, Venice dan Florence

6) 6Lahirnya artisan() pedagang dan ahli perbankan

7) 7rakyat boleh terlibat dalam kegiatan politikhot spotAYES!!!!!F4 Bab 9 Zaman Gelap