bab 9

of 16 /16

Click here to load reader

Author: izzatjagua

Post on 25-Jul-2015

214 views

Category:

Food


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. Geo bab 9 Migrasi Penduduk 2. Ahli kumpulan 9 Acap Arip Acik Nazmi 3. definasi:- Migrasi ialah sebuah proses penghijrahan penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain 4. Migrasi boleh dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu : -migrasi dalaman -migrasi antarabangsa 5. ~Migrasi dalaman~ 6. Definasi:- Migrasi dalaman membawa maksud,perpindahan atau penghijrahan ke sesuatu tempat tetapi masih berada di dalam nagara yang sama 7. Jenis-jenis migrasi dalaman yang terdapat di Malaysia..... Luar bandar ke luar bandar dari satu perkampungan ke satu perkampungan yang lain Luar bandar ke bandar dari satu perkampungan ke satu bandar Bandar ke bandar dari satu bandar ke bandar yang lain Bandar ke luar bandar dari satu bandar ke satu perkampungan 8. Faktor-faktor migrasi dalaman 9. Faktor-faktor tolakan (luar bandar) Kemiskinan Kekurangan kemudahan asas Peluang pendidikan terhad Pertukaran kerja Perkembangan ekonomi terhad Kegiatan ekonomi yang terhad Peluang pekerjaan yang terhad Tertumpu pada satu sektor ekonomi sahaja 10. Faktor-faktor tarikan (bandar) Melanjutkan pelajaran Sistem perhubungan yang canggih Kemudahan insfrastruktur yang lengkap Cara hidup yang moden Kesetabilan politik Kemudahan asas yang banyak dan selesa Penubuhan zon bebas Pelbagai sektor ekonomi Peluang pekerjaan yang banyak 11. Migrasi antarabangsa 12. Definasi:- Migrasi antarabangsa membawa maksud perpindahan atau penghijrahan dari sebuah nagara ke sebuah negara yang lain,migrasi antarabangsa hanya berlaku apabila seorang imigran melintasi sempadan antarabangsa contohnya: -Malaysia ke Jepun -Indonesia ke Malaysia 13. Faktor-faktor migrasi antarabangsa 14. Faktor-faktor tolakan (negara asal) Kemiskinan Peluang pekerjaan Kadar upah yang rendah Bencana alam Dasar governen Pertukaran pekerjaan Kegiatan ekonomi yang terhad 15. Faktor-faktor tarikan (nagara imigran) Tempat pembelajaran yang lebih baik Peluang pekerjaan yang lebih banyak Kadar upah lebih tinggi Kesetabilan politik Cara hidup yang lebih selesa Kegiatan ekonomi yang lebih baik 16. ...sekian... ...terima... ...kasih...