bab 7(merekabentuk penilaian)

32
Nama Ahli Kumpulan :- Marlini Bt. Mohd Asdin D 20061027066 Nur Hanani Bt. Hamzah D 20061027068 Siti Soleha Bt. Ramli D 20061027069

Upload: nor-shafiq-nordin

Post on 10-Jun-2015

908 views

Category:

Education


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bab 7(merekabentuk penilaian)

Nama Ahli Kumpulan :-Marlini Bt. Mohd Asdin D 20061027066Nur Hanani Bt. Hamzah D 20061027068Siti Soleha Bt. Ramli D 20061027069Mustafa Omar B. Ahmad

D 20072031050

Page 2: Bab 7(merekabentuk penilaian)

PENDAHULUANClarke (1999) menyatakan kegunaan kajian biasanya adalah

untuk meneroka pengetahuan baru yang digunakan untuk memberi panduan kepada pembaca.

Penilaian pula merupakan satu proses yang melibatkan pengumpulan data secara terancang atau teratur.

Kebanyakkan kajian penilaian berunsurkan tentang latihan atau program perkembangan professional.

Penilaian boleh berlaku dalam sesuatu program, produk, polisi atau perkhidmatan.

Campbell (1997), yang menyatakan proses penilaian dihasilkan daripada kekurangan ketelitian dan maklumat yang tepat, maklumat yang tidak betul.

Page 3: Bab 7(merekabentuk penilaian)

FOKUS DALAM PENILAIANPenilaian program latihan harus difokuskan kepada 4 peringkat:

1. Peringkat Pertama – Resaksi : Penilaian resaksi pelatih sesuatu program (selalunya dengan menggunakan set soalan)

2. Peringkat Kedua – Ilmu Pengatahuan : Mengukur ilmu pengetahuan, kebolehan dan disiplin keputusan daripada program dan yang mana telah dikhaskan sebagai objektif latihan.

3. Peringkat Ketiga – Tingkahlaku : Mengukur aspek peningkatan prestasi kerja yang mana berkaitan dengan objektif latihan.

4. Peringkat Keempat – Keputusan : Berdasarkan keputusan latihan kepada objektif organisasi dan lain – lain aspek keberkesanan.

Page 4: Bab 7(merekabentuk penilaian)

Rowe (1995) pula terkenal dengan tiga peringkat hasil kerja: 1) Pengetahuan ( memahami subjek atau kebolehan) 2) Kemahiran ( praktis sendiri kebolehan) 3) Berkebolehan ( berupaya melaksanakan kebolehan)

Kebolehan selalunya bermaksud ‘keperluan standard minimum’, dimana dalam situasi kerja yang banyak, apa yang diperlukan adalah kecemerlangan dalam perlaksanaan.

Smith (1994), menegaskan bahawa adalah mustahil untuk memahami sesuatu kajian tanpa menilai konteks di mana ia di ambil.

Penilaian akan menjadi sukar sekiranya terdapat kehilangan maklumat yang diperlukan untuk merekabentuk penilaian dalam sesuatu kajian.

Page 5: Bab 7(merekabentuk penilaian)

Maklumat yang diberi selalunya akan memberi gambaran yang jelas kepada proses – proses kajian.

Proses penilaian tidak hanya menghuraikan peristiwa-peristiwa, tetapi mencari untuk menafsirkan apakah menarik dalam kajian yang telah dipilih.

Penilaian dibahagikan kepada dua iaitu:

1. Penilaian formatif

- Penilaian formatif digunakan sebagai maklumbalas untuk memperbaiki sesuatu.

2. Penilaian penjumlahan (sumatif)

- Penilaian penjumlahan pula bertujuan untuk menentukan keberkesanan keseluruhan.

Screven (1967) menggunakan syarat-syarat ini untuk menghuraikan kurikulum pendidikan, telah digunakan dengan meluas dalam pendidikan.

Page 6: Bab 7(merekabentuk penilaian)

KUMPULAN PENILAIANPendekatan untuk penilaian :

Eksperimental Sistem

Illuminatif Kebebasan objektif Membuat keputusan

Asas cita-cita Ulasan profesional

Page 7: Bab 7(merekabentuk penilaian)

PENILAIAN EKSPERIMENTAL Membuktikan tentang sebarang perubahan dalam tingkah laku atau

hasil. Menekankan kepada rekabentuk penyelidikan dan pengiraan

kuantitatif dan kadang kala digunakan untuk mengawal kumpulan dan rawatan kumpulan seperti yang diharapkan untuk melihat sebarang pendekatan khas dan ekperimental.

Penilaian ekperimental boleh mempunyai aplikasi yang terhad. Contohnya jika statistik teknikal bermanfaat untuk diterapkan, saiz sampel perlu cukup besar.

Penyelidikan mungkin sebenarnya untuk mencipta ketidaksamaan antara dua kumpulan. Satu daripada kumpulan menerima rawatan dan kumpulan satu lagi tidak menerima rawatan.

Page 8: Bab 7(merekabentuk penilaian)

PENILAIAN SISTEMPenilaian sistem - terdapat tekanan utk mengspesifikasikan

objektif dgn mengidentifikasikan hasil & menyediakan maklum balas terhadap hasil kepada latihan yg telah disediakan.

Contoh khas bagi penilaian sistem - membawa penilai dalam penyiasatan berkaitan dgn sistem akaun kewangan.

Struktur jadual penilaian dibina dgn mengandungi soalan-soalan yang sepadan dengan reka bentuk spesifikasi.

Satu daripada kritikan bagi pendekatan sistem ini ialah menggambarkan sedikit pandangan mekanik tentang kegagalan utk mengenali objektif.

Objektif cenderung untuk dipilih oleh satu kumpulan sosial khas (sebagai pengurus kanan) dan menunjukkan kepentingan hak dalam kumpulan.

Page 9: Bab 7(merekabentuk penilaian)

PENILAIAN - BERTERASKAN OBJEKTIF

Penilaian berteraskan objektif memfokuskan kepada hasil yang pragmatik.

Tekanannya tidak terlalu banyak untuk merekabentuk sistem bagi mengira hasil tetapi perlu mengenalpasti sebarang kelainan antara perancangan dan cita-cita sebenar.

Soalan pengenalan tentang pemerhatian mengenai tingkah laku manusia tentang apa sebenarnya mereka fikirkan.

Ia juga mengandaikan, cita-cita bagi hasil program yang mana akan dinilai dan yang mana boleh diterima.

Page 10: Bab 7(merekabentuk penilaian)

PENILAIAN PEMBUATAN KEPUTUSAN

Pendekatan pembuatan keputusan mencadangkan penilaian mesti distruktur oleh keputusan yang perlu dibuat.

Keputusan ini adalah satu daripada dilema penilai yang selalu tidak mengetahui kepada siapa penilaian patut ditujukan (House, 1980).

Kelemahan ini sering tidak diendahkan kepentingan potensi parti yang lain dan pemegang saham.

Ia boleh di atasi dgn beberapa tingkat kumpulan data penilaian daripada luar kumpulan asal yang menaja.

Page 11: Bab 7(merekabentuk penilaian)

PANDANGAN PROFESIONAL : PENGESAHAN DAN AKRIDITASI

Ramai golongan profesional, bersatu telah menetapkan standard profesional & menilai serta akriditasi setiap ahli dalam profesyen berkenaan menggunakan standard tersebut.

Memerlukan kelayakan utk memasuki bidang ini.Latihan profesional dan pengkajian diluaskan kepada

persatuan, kemudian persatuan ini harus menetapkan proses gerakan penilaian untuk memastikan kualiti latihan dan program pembangunan profesional.

Dalam banyak negara, pengesahan dilihat sebagai proses jaminan kualiti yang penting untuk memastikan sesuatu standard.

Page 12: Bab 7(merekabentuk penilaian)

PENILAIAN ILLUMINATIF Penilaian illuminatif - lebih fleksibal & pendekatan yang lebih

terbuka. Dalam metadologi ia sering berkait dengan pendekatan

pelajaran yang dipelajari dalam bab 6 dan akan cenderung menggunakan kaedah kualitatif seperti temubual, pemerhatian langsung dalam aktiviti program.

Sebahagian daripada masa dan kos yang terlibat ditaja oleh pelanggan tetapi keputusannya menjadi pedoman kepada tindakan.

Pendekatan seperti kajian kes, keputusanya mungkin dipengaruhi oleh pandangan subjektif daripada penilai.

Penilaian illuminatif berhadapan dengan kesulitan untuk membuktikan keaslian dan keyakinan pelanggan.

Page 13: Bab 7(merekabentuk penilaian)

PENILAIAN- BEBAS OBJEKTIFPenilaian ini tidak perlu untuk menghiraukan objektif formal di

dalam program.Ia sepatutnya menuju untuk hasil dan proses-proses. Ia

bermaksud pemerhatian perancangan pra kursus mesyuarat, bercampur dengan penyertaan sosial dan membincangkan acara latihan dengan mereka.

Boleh mengambil contoh pendekatan konstruktivisme, mengkaji menglibatkan pengalaman perasaan mereka.

Perlu mengambil sedikit sahaja pengiraan kewangan, dan pandangan subjektif yang mana ia adalah penilaian individu dan menjadi eksplisit.

Page 14: Bab 7(merekabentuk penilaian)

CAMPUR TANGAN PENILAIAN DAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

Memfokuskan kepada dua pendekatan yang luas digunakan.Membandingkan kpd penilaian ekperimental yg digunakan

untuk menentukan objektif dan mengukur peralatan, tumpuan tanggapan penilaian kepada aktiviti program berbanding dengan tujuan yang telah dirancang dan menerokai perbezaan perspektif yang terlibat.

Ia mungkin sesuai seperti keperluan dan keadaan sekeliling dalam perubahan program.

Penting bagi mengenal pasti motif sebagai kunci pembuatan keputusan sebelum memutuskan maklumat yang bagaimana yang perlu dikumpul.

Page 15: Bab 7(merekabentuk penilaian)

SUMBER PENGUMPULAN DATAPelbagai saluran sedia ada untuk mengumpul data dan

jenis medium yang digunakan akan sering bergantung kepada objektif penilaian tersebut.

Easterby-smith (1994) membahagikan penyampai maklumat kepada empat kategori :

i) Penyampai maklumat langsung

ii) Pemerhati

iii) Kawal

iv) Pemegang saham

Page 16: Bab 7(merekabentuk penilaian)

Penyampai maklumat langsung - program wakil dan tutor atau fasilitator. Bergantung kepada keluasan penglibatan mereka.

Pemerhatian termasuklah peserta - jika meraka boleh menjadi terpisah daripada emosi supaya boleh memberi ulasan tentang hasil dan proses matlamat.

Kawal - identiti kepada orang dalam kumpulan ekperimental, pakar yang tidak menerima campur tangan. Dengan menggunakan pendekatan, ia mungkin dalam prinsip untuk mengukur keefektifan latihan atau pembangunan program.

Mereka yang telibat - mereka yang tiada hubungan langsung dengan program tetapi mempunyai kepentingan hak. Berharap mempunyai kualiti yang baik.

Page 17: Bab 7(merekabentuk penilaian)

PEMERHATIAN Terbahagi kepada 2 iaitu pemerhatian nyata dan pemerhatian

yang diubah dengan menilai suatu projek dengan menyertainya sebagai seorang peserta atau daripada luar sebagai bukan peserta.

Pendekatan menggunakan bahantara perakam video juga boleh digunakan dalam pemerhatian.

Page 18: Bab 7(merekabentuk penilaian)

Pemerhatian menggunakan perakam video dan audio sangat membantu dalam membina satu set data yang akan menyediakan suatu analisis yang telus. Bagi tujuan latihan, ianya mungkin perlu dalam mengumpul data yang terpilih iaitu melibatkan satu nombor terdekat yang mengandungi:

Sampel Masa(time sampling) Sampel Kebetulan(incident sampling)Sampel Manusia(people sampling)

Sampel Analitik Kategori (analytical categories sampling)

Page 19: Bab 7(merekabentuk penilaian)

ALAT-ALAT MENGUMPUL DATATerdapat kepelbagaian yang boleh didapati dalam menilai data,

antara teknik yang biasa digunakan mengandungi soalan-soalan dan jadual temuduga.

Kandungan soalan-soalan dan jadual temuduga mestilah direka bagi melahirkan kesahihan dan boleh dipercayai.

Menurut Campbell (1997), pergantungan yang terlalu banyak perlu diletakkan dalam menggunakan perkadaran berangka dan pengiraan statistik dalam penilaian sesuatu soal selidik.

Page 20: Bab 7(merekabentuk penilaian)

Ujian PentaksiranDilakukan dengan menilai menilai produk, polisi,

program dan sebagainya tetapi pada hakikatnya ujian ini dilakukan untuk menilai manusia.

Untuk menilai kejayaan sesuatu program.Hasil-hasil pentaksiran akan menjadi elemen yang penting

dalam proses penilaian.

Page 21: Bab 7(merekabentuk penilaian)

Peristiwa Kritikal

Peristiwa kritikal adalah sesuatu yang melibatkan tindakbalas emosi(samada positif atau negatif)

Penting sebagai mekanisma penilaian.Ia merupakan suatu pendekatan berbentuk kualitatif yang

memberitahu para peserta untuk membuat teguran berkenaan sesuatu peristiwa melalui buku log atau diari.

Ia adalah perjanjian antara penilai dan peserta sebelum memulakan suatu proses penilaian sementara itu diari yang digunakan hendaklah diakui rahsia dan hanya mendedahkan teguran berkaitan peristiwa kritikal sahaja.

Page 22: Bab 7(merekabentuk penilaian)

KesahihanUntuk menjadikan sesuatu penyelidikan itu sahih, ia mesti

mengukur apa yang sepatutnya. House (1980) mencadangkan asas penilaian perlu menawarkan

tahap kesahihan yang tinggi kerana objektifnya perlu dieksplisit untuk mengelakkan kerisauan.

Patton (1990) menerangkan, kesahihan mungkin terancam apabila kaedah pemerhatian digunakan semasa para peserta sedar bahawa mereka sedang diperhatikan.

Beliau mencadangkan bahawa kaedah pemerhatian yang terbaik adalah secara terselindung kerana lebih sahih dan boleh dipercayai.

Page 23: Bab 7(merekabentuk penilaian)

OBJEKTIF

Def :- bentuk penilaian "saintifik" atau percubaan dan penekanan tentang pengukuran, manipulasi pembolehubah, pengeluaran yang dapat dihitung serta jarak (fizikal dan kritikal) daripada apa yang sedang diperhatikan.

Patton (1990), mengemukakan pendapat “jarak tidak menjamin objektif : ia hanya jaminan untuk jarak”. Oleh itu, Patton berpendapat bahawa ia bukan salah satu daripada objektif tersebut, tetapi tentang kredibiliti penilai dan sejauhmana keadilan dan keseimbangan yang ditunjukkan.

Memang terdapat kesukaran semasa proses merancang dan menyampaikan sesebuah program serta melakukan penilaian secara individu. Hal ini kerana terdapat perasaan pemilikan yang mungkin sukar untuk di atasi.

Page 24: Bab 7(merekabentuk penilaian)

Patton (1984), untuk menghasilkan sesebuah penilaian ia harus dibandingkan dengan sesuatu yang lain bagi mereka untuk mendapatkan makna sebenar, misalnya :Hasil daripada program-program serupa.Hasil daripada program yang sama disampaikan

sebelumnya.Hasil daripada model program dalam bidang yang sama.Menyatakan tujuan dari program tersebut.Standard luaran yang dikembangkan oleh badan

professional.

Page 25: Bab 7(merekabentuk penilaian)

PERANCANGAN UNTUK PENILAIAN LAPORAN

Penilaian laporan mungkin mempunyai potensi yang pelbagai kepada masyarakat yang berbeza keperluannya.

Menurut Morris et. al. (1987) menyatakan rumusan tentang jenis-jenis kaedah komunikasi yang boleh digunakan untuk melaporkan penemuan penilaian daripada kumpulan yang berbeza.

Tindakan berkesan adalah hasil daripada laporan ini, penting bahawa mereka benar berstruktur, contoh khas menjadi senarai kandungan, abstrak, rangka laporan dan lampiran.

Penulis perlu menulis dengan jelas dan ringkas untuk audien yang dimaksudkan.

Page 26: Bab 7(merekabentuk penilaian)

MENINGKATKAN KEBERKESANAN DALAM PENILAIAN

Menurut Patton (1984) menunjukkan bahawa :Cabaran dalam penilaian adalah mendapatkan maklumat terbaik kepada orang-orang yang memerlukannya – dan

kemudian mendapatkan orang untuk menggunakan maklumat dalam membuat keputusan.

Laporan penilaian yang berkualiti - mempunyai cadangan yang berkaitan dengan data dan objektif yang sesuai dengan penilaian pelajar.

Campbell (1997), mensyorkan rencana pengeluaran dalam memberi butiran yang tepat tentang langkah-langkah dan masa pembaikkan yang diperlukan.

Page 27: Bab 7(merekabentuk penilaian)

Beberapa langkah boleh diambil untuk meningkatkan kebarangkalian sesebuah penilaian tersebut diterima. Melibatkan penaja dalam formula objektif dan

membentuk pentafsiran bagi mendapatkan minat dan komitmen mereka.

Mendapatkan komitmen daripada yang terlibat sebelum tindakan penilaian akan diambil berdasarkan keputusan.

Menimbangkan pembentukkan sebuah kumpulan pengarah untuk mengawasi dan membantu pentaksiran projek serta mendapatkan kejasama pemegang saham di dalam kumpulan bagi meningkatkan kreabiliti.

Menjaga maklumat output penaja.

Page 28: Bab 7(merekabentuk penilaian)

Muka depanTajuk laporan, spesifik bila penilaian tersebut dilakukan, bila laporan disiapkan dan kepada siapa laporan tersebut disampaikan.

Senarai kandunganSenaraikan semua tajuk dalam laporan dan lampiran, mengikut susunan muka surat.

PenghargaanBahagian 1 – Rumusan

Kadangkala ia dipanggil sebagai Abstrak Pengenalan – maklumat latar belakang Tujuan penilaian Objektif penilaian Rumusan untuk projek penilaian

1.4.1 Menyatakan dengan ringkas tentang proses penilaian, termasuk rumusan penyataan tentang pengumpulan dan analisa maklumat dan data

1.4.2 Membina kesimpulan daripada maklumat dan data1.4.3 Membuat cadangan

Page 29: Bab 7(merekabentuk penilaian)

Bahagian 2 – Rangka Laporan2.1 Objektif penilaian 12.1.1 Huraian dalam aktiviti penilaian – bagaimana penilaian

tersebut dilakukan, dibina, dan alat pengesahan, koleksi maklumat dan data numerik, dll.

2.1.2 Jawapan, termasuk rajah dan jadual.2.1.3 Analisis dan tafsiran maklumat dan data2.1.4 Pembentukkan kesimpulan dan membuat cadangan untuk objektif2.2 Objektif penilaian 2

Bahagian 3 – Lampiran3.1 Alat yang digunakan dalam penilaian, borong reaksi, borang

soal selidik, dll.3.2 Persembahan data kasar (jika terlalu besar untuk laporan utama)

Format Penilaian Laporan (Campbell, 1997)

Page 30: Bab 7(merekabentuk penilaian)

ETIKA DALAM PENILAIAN

Menurut Ballantine et. al. (2000) penyediaan rangka kerja untuk pertimbangan harus diambil kira dalam setiap usaha untuk digunakan dalam pendekatan penilaian beretika.

Habermas (1972) pula, pengetahuan selalu melayani kepentingan satu kumpulan atau kumpulan lain.

Page 31: Bab 7(merekabentuk penilaian)

Ballantine et. al. (2000) telah menyarankan lima sekatan supaya dapat mengawal keadaan untuk 'dialog moral dengan jujur'. Ia terdiri daripada :-

Sekatan umumSekatan penilaian autonomi

Sekatan perananSekatan kuasa

Kuasa transparansiTerdapat enam faktor-faktor umum yang mempengaruhi pilihan

pendekatan penilaian iaitu falsafah, kuasa, budaya, gaya pengurusan dan jenis penilai serta sumber yang sedia ada.

Kerangka etika ini penting untuk digunakan untuk menyemak ketekalan dalaman, melihat apakah pendekatan etika yang konsisten di bawah enam pengaruh tersebut.

Page 32: Bab 7(merekabentuk penilaian)

Sekian…TerimaKasih…