bab 5-ting-5

Download Bab 5-ting-5

Post on 04-Aug-2015

311 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. BAB 5PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSAYANG MERDEKAI. SISTEM AHLIII. PAKATAN MURNIIII. PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957 2. SISTEM AHLIa) Mengapakah pihak British memperkenalkan Sistem Ahli? Menjadikan pentadbiran negara Kenya dan Rhodesia Utara Sebagai model Selaras dengan hasrat British menjalankan dasar dekolonisasi Dapat mengurangkan tekanan PKM Dapat melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran 3. Ciri-ciri Sistem Ahli Beberapa orang pegawai tadbir dan tokoh masyarakatmemegang jawatan yang dibentuk Anggotanya dikenali sebagai AHLI Ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British denganpersetujuan Majlis Raja-Raja Melayu Ahli terdiri daripada sembilan orang anggota 4. Nyatakan tugas-tugas Ahli dalam sistem tersebut Menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa jabatan Menguruskan pentadbiran Mencadangkan undang-undang yang berkaitan jabatannya Berbincang dengan pegawai kanan British untukmenyediakan undang-undang Menerima arahan Pesuruhjaya Tinggi British 5. Kepentingan Sistem Ahli kepada Pentadbirannegara Sebagai asas melatih orang tempatan berkerajaansendiri Memulakan proses perpaduan kaum Kemerdekaan yang akan dicapai mendapat sokonganseluruh penduduk Pendedahan kepada penduduk tempatan menerajuisendiri kerajaan 6. PAKATAN MURNI Usaha semua kaum di Tanah Melayu menghasilkankerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan Pakatan merupakan jalan penyelesaian tuntutan danmasalah kaum Merupakan usaha untuk menyatupadukan pelbagaikaumApakah yang dimaksudkan dengan pakatan murni? 7. Perkara-perkara yang telah dipersetujui hasilperundangan antara UMNO dengan jawatankuasaHubungan Antara Kaum (CLC) Penubuhan Lembaga Pembangunan Indusri Desa(RIDA) Memajukan ekonomi dan pendidikan masyarakat luarbandar Dato Onn Jaafar menjadi pengerusi RIDA Kerakyatan Negeri 1951 kepada imigran yang lahir diPersekutuan Tanah Melayu dengan syarat ibu ataubapanya rakyat Tanah Melayu Pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai 8. Apakah peranan Dato Onn Jaaafar dalam mewujudkanpakatan murni antara kaum di Tanah Melayu sebelumParti Perikatan? Mewakili orang Melayu dalam Jawatankuasa HubunganAntara Kaum Menjadikan perpaduan kaum sebagai asas kemerdekan Menjadi Pengerudi Lembaga Pembangunan Industri Desa(RIDA) Membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu Menubuhkan Kemerdekaan Malaya (IMP) Membuka IMP kepada semua kaum 9. Sebab-sebab Dato Onn Jaafar membuka keahlianParti Kemerdekaan Malaya (IMP) kepada semuakaum Konsep kerjasama pelbagai kaum dalam sebuahparti Semua kaum dapat bekerja untuk kemerdekaanPersekutuan Tanah Melayu Perubahan politik yang berlaku di Tanah Melayuketika itu Orang Melayu tidak lagi menjadi rakyat tunggalnegara ini Orang bukan Melayu turut menjadi rakyatPersekutuan Tanah Melayu 10. Usaha-usaha mengadakan pakatan murni dalamkalangan penduduk-penduduk di Tanah Melayusebelum penubuhan Parti PerikatanCLC - Membentuk Jawatankuasa Hubungan Antarakaum (Communities Liaison Committee- CLC)yang dianggotai kaum Melayu dan CinaINDIA - Pada bulan Ogos 1949 CLC turut disertaiorang IndiaTUJUAN - Menjadikan perpaduan kaum sebagai asaskemerdekaan.RUNDINGAN - Mengadakan rundingan antara UMNO danCLC 11. RIDA - Bersetuju menubuhkan Lembaga PembangunanIndustri DesaKERAKYATAN - Kerakyatan kepada imigran mengikut KerakyatanNegeri 1951PILIHAN RAYA - Mengadakan pilihan raya pada masa yang sesuaiUMNO - Dato Onn membuka keahlian UMNO kepada bukanMelayuIMP - Dato Onn Jaafar menubuhkan Parti KemerdekaanMalaya (IMP)PERSIDANGAN - Sir Malcom Macdonald menubuhkan PersidanganKebangsaan untuk mencapai kerjasama politik danmengurangkan perkaumanKONVENSYEN - Tunku Abdul Rahman mengadakan konvensyenkebangsaan bersama MCA untuk mewujudkankerjasama dalam politik 12. Kejayaan-kejayaan yang dicapai dalam politik hasildaripada pakatan murni antara kaum sehingganegara mencapai kemerdekaanKUALA LUMPUR - Kerjasama UMNO-MCA telah memenangiPilihan Raya Majlis Perbandaran beberapabandar utamaPERBANDARAN - Gabungan UMNO-MCA memenangiPilihan Raya Majlis Perbandaran beberapabandar utamaNEGERI - Parti Perikatan memenangi Pilihan RayaNegeri pada tahun 1954JAWATANKUASA - Pemimpin-pemimpin parti politik yangterdiri daripada Parti Negara, UMNO, MCA,MIC menganggotai Jawatankuasa PilihanRaya Majlis Mesyuarat Perundangan 13. MPP - Perikatan memenangi Pilihan Raya MajlisPerundangan Persekutuan 1955KERAJAAN - Perikatan berjaya menubuhkan kerajaandan membentuk kabinetTAR - Tunku Abdul Rahman dipilih menjadi KetuaMenteriKABINET - Membahagikan anggota kaninet daripadapelbagai kaumROMBONGAN - Tunku Abdul Rahman mengetuairundingan kemerdekaan 14. PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957Peranan Suruhanjaya Reid dalam usaha memberikankemerdekaan kepada Persekutuan Tanah MelayuBINCANG - Membincangkan Perlembagaan Persekutuan TanahMelayuSUSUN - Menyusun perlembagaan Persekutuan Tanah MelayuMERANGKA - Merangka sbuah perlembagaan bagi PersekutuanTanah MelayuKAJI - Mengkaji isu-isu sebagai penduan merangkaperlembagaan 15. TERIMA - Menerima memorandum daripada pelbagai pihakTERBIT - Menerbitkan cadangan perlembagaanHANTAR - Menghantar cadangan perlembagaan kepadaParlimen BritishMPP - Menghantar cadangan perlembagaan kepadaMajlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan untukdisahkan 16. Isi-isi penting Perjanjian Persekutuan TanahMelayu 1957PERSEKUTUAN - Pembentukan sebuah KerajaanPersekutuanSENARAI - Pemisahan antara kuasa persekutuandengan kuasa negeri melalui SenaraiPersekutuan dan Senarai NegeriRAJA - Institusi Raja dijadikan RajaBerpelembagaan pada peringkat negeridan negaraKERAKYATAN - Tiga jenis kerakyatan wujud iaitu secaraKuat Kuasa Undang-Undang,Permohonan dan Naturalisasi 17. JUS SOLI - Prinsip jus soli diterimaMELAYU - Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkanISLAM - Agama Islam sebagai agama rasmi PersekutuanTANAH - Tanah Simpanan Melayu dikekalkanBAHASA - Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaanYDPA - Yang Dipertuan Agong sebagai ketua negaraDEMOKRASI- Pentadbiran negara bersifat demokrasiberparlimen, iaitu Dewan Rakyat dan DewanNegara terletak di bawah kuasa ParlimenNEGERI - Pada peringkat negeri, Menteri Besar menjadipelaksana pentadbiran dan dibantu oleh DewanUndangan Negeri dan Exco