bab 5 persekitaran bilik darjah

Click here to load reader

Post on 01-Oct-2015

244 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bab 5 Persekitaran Bilik Darjah

TRANSCRIPT

 • 1.0 Pengenalan

  1.1 Pengurusan Persekitaran fizikal

  1.2 Pengurusan Persekitaran sosi-emosi

  1.3 Perhubungan antara hubungan etnik

  1.4 Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran

 • 1.5 Pedagogi Releven Budaya dan Kepelbagaian Kelompok

  1.6 Pedagogi Kelas Bercantum

  1.7 Sosiolinguistik

  1.8 Penilaian Berasaskan Budaya

  1.9 Kesimpulan

 • Merujuk kepada kebolehan guru mengawal murid-murid bagi memastikan proses p&p berjalan dengan lancar.

  Implikasi - guru haruslah mewujudkan suasana pembelajaran yang menggalakkan interaksi dan integrasi antara dalam kalangan muridPengurusan bilik darjah dan pengajaran dalam bilik darjah saling berhubung-kait.

 • 1.1

 • Pengurusan persekitaran fizikal

  Maksud: Satu proses mendapatkan penyertaan, kerjasama dan campur tangan ahli untuk mencapai objektif-objektif organisasi/ kumpulan dalam sesuatu gerak kerja.

  Kegunaan bilik darjah:Tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaranMedan perjuangan utama kerjaya seseorang guru

 • Lemlech (1988) :-

  Pengurusan bilik darjah sebagai orkestra dalam kehidupan.Memerlukan pembentukan kurikulum, penyelenggaran prosedur dan sumber pengajaran.Aspek yang diberi keutamaan adalah: Penyususan suasana bilik darjah bagi memaksimumkan keberkesanan, pemantauan perkembangan murid serta tanggungjawab murid dalam memikirkan terlebih dahulu masalah-masalah yang mungkin timbul.

 • Marzano (2003) :-

  - Tindakan guru dalam bilik darjah mempunyai dua kali ganda dalam pencapaian murid berbanding dengan polisi sekolah berkenaan kurikulum, penilaian kerjasama antara guru dan penglibatan masyarakat.

 • Peralatan asas

  Papan putih Papan kenyataan Almari

  Meja dan kerusi

 • Mewujudkan suasana yang harmonis, ceria dan semangat kepada murid dan guruMewujudkan perasaan saling bekerjasama dan kekitaan dan semangat berdikari, iaitu bersama berusaha memajukan diri dan kumpulan secara kolektif.

 • Kejayaan guru mengurus fizikal, sumber dan suasana bilik darjah yang kondusif: Guru telah berjaya membentuk budaya berdisiplin, kerjasama, sayang kepada keindahan alam sekitar, mematuhi setiap arahan,dan kehidupan berkualiti.Peranan guru:- Pencetus idea, pembimbing, fasilitator

 • Aspek keselamatanMenyediakan peraturan dan amalan bilik darjah. Tujuan peraturan - Mengawal dan mencorak tingkah laku yang positif dan mencegah perlakuan yang tidak diingini.

 • Guru Peraturan kelas berpandukan pekeliling dan peraturan sekolah.Contohnya: Menepati masa, amanah, rasa bertanggungjawab, menjaga kebersihan, hormat-menghormati, bertolak ansur dan bekerjasama.Akibat perlanggaran peraturan: Diberi nasihat, amaran dan tindakan. ( Dalam bentuk mendidik)

 • Ruang dan pergerakan fleksibilitiMemudahkan murid mengikuti sebarang aktiviti pembelajaran berpusatkan murid dan aktiviti kumpulanMelibatkan susun atur meja dan kerusi muridMemberikan keselesaan kepada murid

 • Contoh pelan bilik darjah yang boleh digunakan di dalam bilik darjah pendidikan khas:

  Aspek kebersihan dan keindahan bilik darjah -Memastikan kelas sentiasa bersih dan ceria. -Murid dapat memupuk nilai murni dalam diri murid seperti rasa bertanggungjawab, perasaan kekitaan dan berbangga dengan kelas mereka.

 • Aspek pencahayaan, pengudaraan dan kedudukan murid - Mendorong murid untuk memberikan tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran. - Penggunaan papan kenyataan Meningkatkan amalan membaca dan perbincangan murid bersama rakan sebaya. - Meningkatkan kompetensi guru dalam pengajaran dan pengurusan kelas yang berkesan

 • 1.2

 • Pengurusan sosio-emosi yang berkesan:-

  Menjadi perangsang yang membangkitkan dan mengekalkan minat seseorang murid ke arah mencapai matlamat ( minat, sikap dan tingkah laku )

 • Woolfolk (1990):- Motivasi atau kuasa dalaman akan membangkit, mengarah dan mengawal minat dan tingkah laku murid.

  Oleh yang demikian, emosi murid harus diurus dengan berkesan supaya emosi mereka sentiasa stabil untuk meneruskan aktiviti dalam pembelajaran.

 • Apakah peranan guru??Memberikan pujian dan galakan kepada murid Penghargaan yang bersesuaian dengan penglibatanGanjaran dalam pelbagai bentuk (hadiah, token ekonomi )Peneguhan positif

 • Mengurus emosi murid dengan berkesan supaya mereka dapat menerima hakikat terhadap kekuatan dan kelemahan diri.Belajar menerima diri, orang lain dan semula jadi secara seadanya.Murid yang stabil emosinya mempunyai minat yang mendalam, disenangi kawan karib, boleh menerima demokrasi secara terbuka, suka berjenaka dan menanggung konflik yang berlaku di dalam bilik darjah

 • Membangkitkan naluri ingin tahu murid Sebaliknya, mereka akan berasa berputus asa yang akan menjejaskan prestasi.

 • Hubungan yang positif antara guru dan murid haruslah dibina.

  Guru perlulah:-Mengamalkan kepimpinan demokrasi dengan tidak terlalu mengkongkong murid.Mengambil berat keperluan fisiologi dan akademik murid.Menggunakan pendekatan secara asertif dan berpusatkan murid.

 • Hubungan positif dengan rakan sekelas perlulah dibina.

  Guru perlulah:-Mengetahui keadaan murid melalui rakan sebayaMurid diberi peluang bersosial sesama mereka dalam aktiviti pembelajaranMengutamakan semangat kerjasama dan memahami emosi rakan sebaya ( meningkatkan pencapaian akademik dan membentuk emosi murid.

 • Mengajar murid mengenali perasaan diri dan perasaan orang lain.Murid diberikan kesedaran sekiranya gagal mengawal perasaan diri dan perasaan rakan sebaya

 • Mengapakah perkembangan sosio-emosi diperlukan?

  Kanak-kanak dapat menunjukkan kesedaran, menerima rakan-rakan yang berbeza serta meluahkan emosi dan perasaannya.Menggunakan bahan mainan bagi menjelaskan perasaan dan menyelesaikan masalah sosio-emosi.

 • Kebolehan menghadapi cabaran harian dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan menerima apa yang tidak boleh diubah mengakibatkan pilihan alternatif.Perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah mengembangkan esteem kendiri dan perasaan hormat-menghormati di kalangan murid-murid.Nilai-nilai murni, keyakinan, intiatif pergaulan diri dan intiatif pergaulan serta persefahaman antara mereka juga diperkembang bila mereka sendiri digalakkan membuat keputusan yang bertanggungjawab dan berkesan.

 • Memberikan masa berehat yang mencukupiMengurangkan stress, menambahkan peredaran oksigen dan glukos ke otak dan merangsang andrenalin.Memberi ruang untuk melakukan aktiviti kinestik, mengadunkan unsur muzikal, puitis dan teater

 • 1.3

 • Ralp Linton (1945) :-KEBUDAYAAN segala yang dipelajari dan diulangi dalam sesebuah masyarakat iaitu warisan sosial ahli-ahli masyarakat.

  MESRA Suatu hubungan erat yang terjalin antara individu di dalam sesuatu masyarakat.

  MESRA BUDAYA Suatu budaya yang dipersetujui oleh semua ahli dalam suatu komuniti dan mereka mengiktiraf budaya tersebut sebagai suatu amalan murni bersama yang mana melaluinya masyarakat dapat menjalinkan hubungan erat sesama mereka.

 • Golongan muda disarankan agar memahami perlembagaan Persekutuan yang menjamin hak setiap rakyat Malaysia.

  Apa itu etnik dan bagaimana kefahaman terhadap Perlembagaan Persekutuan boleh membantu untuk menjaga hubungan etnik di negara ini?

 • Etnik :- kelompok manusia yang ditentukan menerusi perbezaan ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya.Bermula dengan konsep keturunan.Dapat dipecahkan menerusi perbezaan budaya dan demografi atau tempat tinggal.

 • Kementerian Pengajian Tinggi memulakan usaha ke arah mengukuhkan hubungan etnik dengan mewajibkan pelajar tahun pertama megikuti kursus Hubungan Etnik.Modul Hubungan Etnik yang diluluskan kebinet sebelum ini juga sudah diedarkan ke semua universiti awam.Naskah muktamad Modul Hubugan Etnik itu adalah ekoran arahan Kementerian Pengajian Tinggi( Okt 2004) mewajibkan semua pelajar sarjana muda universiti awam mengambil subjek berkenaan sebagai syarat mendapat ijazah.

 • Aspek penting yang dibincangkan dalam Modul Hubungan Etnik :Unsur tradisi dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu bahasa kebangsaan- Faktor utama mewujudakan identiti Malaysia dan memupuk persefahaman ke arah perpaduan Agama persekutuan kedudukan istimewa orang melayuBumiputera Sabah dan Sarawak pemerintahan beraja

 • Kontrak sosial:-

  Persetujuan simbolik dicapai antara pemimpin kumpulan etnik utama Malaysia ketika perjanjian Persekutuan Tanah Melayu (1948)

 • Modul Hubungan Etnik yang wajib dibaca menyatakan sekurang-kurangnya 6 perkara menyentuh hubungan etnik dalam Perlembagaan Malaysia iaitu:

  Perkara 8: persamaan dan hak sama rata dan pengecualian peruntukan itu dalam soal agama, kedudukan istimewa orang Melayu Perkara 10 (4): batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan raja-raja, Islam, orang Melayu, kewarganegaraan

 • Perkara 38: Kuasa Majlis Raja-raja Melayu menghalang Parlimen membuat undang-undang yang menyentuh kedudukan Raja-raja Melayu, orang melayu, bahasa melayu dan IslamPerkara 150 (6a): iaitu kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak, kewarganegaraan meskipun dalam keadaan daruratPerkara 152: Kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak etnik lain menggunakan bahasa merekaPerkara 153: Kedudukan istimewa orang melayu tanpa menafikan kedudukan yang sah etnik lain

 • Tanggungjawab murid:Menambah pengetahuan mereka mengenai agama atau adat etnik lainDisarankan mewujudkan hubungan etnik yang harmoniBerfikir secara terfokus mengenai hubungan etnik di