bab 3 kitaran perakaunan-2

Click here to load reader

Post on 08-Jun-2015

7.732 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB 3 KITARAN PERAKAUNAN

AA015

BAB 3

AA015

OBJEKTIF KITARAN PERAKAUNAN

BAB 3

Di akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:-

1. Menerangkan secara ringkas langkahlangkah yang terdapat dalam kitaran perakaunan. 2. Menerangkan jenis-jenis dokumen sumber

AA015

KITARAN PERAKAUNAN1 Analisa Urusniaga (Dokumen)

BAB 3

8 Imbangan Duga Selepas penutupan 7 Catatan penutup Dan pindah catat 6 Penyata Pendapatan & Kunci Kira-Kira

2 Catatan Jurnal 3 Pindah catat ke lejer 4 Imbangan duga 4 Pelarasan

5 Imbangan duga terlaras

AA015

Contoh urusniaga dan dokumen yang digunakanURUSNIAGA Jualan tunai Kutipan dari penghutang Bayaran kepada pemiutang Belian kredit Jualan kredit Pulangan belian Pulangan jualan Ambilan

BAB 3

DOKUMEN DIGUNAKANSlip pendaftaran tunai Resit salinan Resit asal Invois belian Invois jualan Memo kredit Memo debit Memo

AA015

Contoh invois

BAB 3

AA015

BAB 3

2. Nota debit / kredit

AA015

BAB 3

2. Resit dan bil tunai

AA015

BAB 3

4. Keratan cek dan baucer pembayaran

AA015

BAB 3

6. Penyata bank

OBJEKTIF1. Menerangkan kegunaan jurnal am dan menjelaskan prosedur membuat catatan jurnal bagi setiap urusniaga. 2. Menjelaskan penggunaan jurnal khas, jurnal am dan lejar subsidiari serta tujuan penyediaannya

AA015

BAB 3

PROSES PEREKODANSelepas dokumen sumber dianalisa, langkah seterusnya dalam kitaran perakaunan ialah proses perekodan urusniaga. Urusniaga perlu direkod menggunakan peraturan yang kita kenali sebagai hukum debit dan kredit. Proses perekodan terdiri daripada tiga tahap utama iaitu :

JURNAL

LEJAR

IMBANGAN DUGA

Jurnal terdiri daripada Jurnal Am dan Jurnal Khas.

AA015

JURNAL AM Dalam firma perdagangan Jurnal Am digunakan untuk merekod item yang tidak dapat direkod dalam Jurnal Khas iaitu: Pelaburan aset dalam perniagaan (kecuali tunai) Ambilan barang niaga Jualan aset secara kredit Pulangan jualan Pulangan belian Catatan pelarasan Catatan penutup

BAB 3

AA015

BAB 3

CATATAN JURNALContoh format jurnal am adalah seperti berikut :

Tarik h

Butiran

Folio Debit Kredit

AA015

BAB 3

Ilustrasi Merekod Dalam Jurnal Am Contoh urusniaga : 1.1.2005 Menerima memo kredit daripada Yu Co. untuk barang niaga yang dipulangkan bernilai RM200. 31.1.2005 Ambilan barang niaga RM150. Contoh catatan jurnal : Tarikh Butiran Foli Debit Kredit o 1/1/05 ABB Yu Co. 200 Elaun & Pul. Belian (merekod pulangan belian ) 31/1/05 Ambilan Belian 150 150 200

(merekod ambilan barang niaga )

AA015

LEJARAkaun adalah rekod individu yang menunjukkan peningkatan atau penurunan. Kumpulan akaun yang dikumpulkan bersama di dalam rekod perakaunan dikenali sebagai lejar.

BAB 3

Tunai Akaun Belum Bayar Modal

AA015

LEJAR

BAB 3

Lejar boleh dikelaskan kepada dua kategori utama iaitu : a. Lejar am b. Lejar Subsidiari Terdapat 2 bentuk lejar yang sering digunakan : 1. Bentuk Akaun T 2. Lejar 3 ruangan

Contoh lejar Akaun Nama Akaun T Bahagian debit Bahagian kredit

AA015

PINDAHCATAT KE DALAM LEJER

BAB 3

Pindah catat merupakan proses memindahkan catatan dari jurnal ke dalam lejar yang sesuai. Contoh proses pindah catat ke lejar subsidiari ABB 1/1/05 ABB Yu Co. Elaun & Pul. Belian 200 200

Yu Co.1/1/05 Elaun & Pul. Belia n200

AA015

PINDAHCATAT KE DALAM LEJARContoh proses pindahcatat lejar Am: 1/1/05 ABB Yu Co. Elaun & Pul Belian 200

BAB 3

200

Elaun & Pul Belian1/1/05 Yu Co.200

AA015

PINDAHCATAT KE DALAM LEJARContoh proses pindahcatat lejar Am: 1/1/05 ABB Yu Co. Elaun & Pul Belian 200

BAB 3

200

Akaun Kawalan ABB1/1/05

Elaun 200 & Pul. Belian

AA015

JURNAL KHAS Terdiri daripada: a. JURNAL JUALAN b. JURNAL BELIAN c. JURNAL PENERIMAAN TUNAI d. JURNAL PEMBAYARAN TUNAI

BAB 3

AA015

BAB 3

LEJAR SUBSIDIARI DEFINISI Satu kumpulan akaun-akaun yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Contohnya, kesemua akaun penghutang dikumpulkan dalam lejar subsidiari akaun belum terima

AA015

BAB 3

DEFINISILejar Subsidiari Akaun Lejar Subsidiari Akaun Belum Terima Belum Bayar merekod kesemua merekod kesemua urusniaga berkenaan urusniaga berkenaan dengan penghutang dengan pemiutang beserta dengan beserta dengan bakinya bakinya

OBJEKTIF1. Menerangkan tatacara merekod urusniaga belian dan jualan inventori. 2. Menjelaskan item-item yang terlibat dalam urusniaga jualan dan belian.

AA015

BAB 3

JurnalTarikh Butiran

MEREKOD BELIAN INVENTORIDt RM 500 Tunai/ABB (Merekod jualan tunai/ kredit) 500 Kt RM

Jan 5

Belian

LejarTunai/ABB Belian

RM 5 Jan Belian 500 5 Jan Tunai/ ABB

RM 500

AA015

BAB 3

MEREKOD JUALAN INVENTORIJurnalTarikh Butiran Dt RM 1 000 1 000 Kt RM

Jan 5

Tunai/ABT Jualan (Merekod jualan tunai/ kredit)

LejarTunai/ABT RM Jan 5 Jualan 1 000 Jan 5 Tunai/ ABT 1 000 Jualan RM

AA015

Kos PengangkutanAngkutan Masuk Sebahagian dr kos brg dijual

BAB 3

Jika kos pengangkutan barang masuk ke syarikat

Ditolak untuk dapatkan untung kasar

Jika kos pengangkutan barang keluar dari syarikat

Angkutan keluar

Dianggap belanja jualan / operasi

Ditolak untuk dapatkan untung bersih

KOS PENGANGKUTAN FOB Destinasi Kos pengangkutan ditanggung oleh penjual sehingga sampai ke kedai pembeli

FOB Titik Perkapalan Kos Pengangkutan ditanggung oleh penjual sehingga ke kapal dan dari kapal ke pembeli ditanggung oleh pembeli

AA015

Diskaun atas belian

BAB 3

* 2 jenis diskaun : 1. Diskaun belian / diskaun diterima : diskaun yang diterima oleh pembeli daripada penjual sekiranya hutang belian dapat dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan dalam terma kredit 2. Diskaun Perdagangan : diberi kepada peniaga yang membeli barang dengan jumlah yang banyak dan kepada pelanggan yang paling biasa berurusniaga

Terma kredit 2/10 , n/30

2% diskaun diberikan sekiranya . .Hutang dibayar dalam masa 10 hari dari tarikh pembelian.. Tetapi jika gagal bayar dalam 10 hari, perlu bayar dalam masa 30 hari .

AA015

Perekodan diskaun atas belian

BAB 3

Contoh : Pada 4 Februari Syarikat Indah telah membeli 1 000 unit barang dengan harga RM5 seunit secara kredit . Terma kredit yang diberikan ialah 2/10,n/30 . Pada 12 Februari Syarikat Indah telah menjelaskan hutangnya . Pengiraan : Harga belian = 1 000 unit x RM5 = RM5 000 Diskaun belian = RM5 000 x 2% = RM100 Jumlah yang perlu dibayar ialah : Perekodan : RM5 000 RM100 = RM4900

AA015

Perekodan Diskaun atas belianButiran Belian Akaun Belum Bayar (Merekod belian kredit) Dt RM 5 000 Kt RM 5 000

BAB 3

Tarikh Feb 4

Feb 12

Akaun Belum Bayar Tunai Diskaun belian (Merekod bayaran dalam tempoh diskaun) Belian

5 000

4 900 100

Akaun Belum Bayar Feb 12 5 000 Feb 4 Akaun Diskaun Belian 4 900 Feb 12 100 5 000

Feb 4

5 000 Akaun Tunai Feb 12

AA015

Diskaun atas Jualan

BAB 3

* 2 jenis diskaun :

Diskaun jualan : Diskaun yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sekiranya dapat menjelaskan hutang dalam tempoh yang dinyatakan dalam terma kredit . Diskaun Perdagangan : diberi kepada peniaga yang membeli barang dengan jumlah yang banyak dan kepada pelanggan yang paling biasa berurusniaga

AA015

Perekodan diskaun atas Jualan

BAB 3

Contoh : Jualan Syarikat Cahaya pada 5 Februari berjumlah RM1 000 adalah dengan terma kredit 2/15,n/30 . Pelanggan telah menjelaskan hutangnya pada 16 Februari. Pengiraan : Diskaun jualan = 2% x RM1000 = RM20 Jumlah yang diterima daripada pelanggan ialah : RM1 000 RM20 = RM980 Perekodan :

AA015

Perekodan Diskaun atas JualanButiran Akaun Belum Terima Jualan (Merekod jualan kredit) Dt RM 1000 Kt RM 1000

BAB 3

Tarikh Feb 5

Feb 16

Tunai Diskaun jualan Akaun Belum Terima (Merekod bayaran dalam tempoh diskaun)

980 20 1000

Akaun Belum terima Feb 5 1000 Feb 16 Akaun Diskaun Jualan Feb 16 20 Feb 16 1000

Akaun jualan Feb 5 Akaun Tunai 980 1000

AA015

Elaun dan Pulangan Belian

BAB 3

Definisi Pulangan belian : Apabila barang yang diterima , didapati mengalami kerosakan atau tidak mengikuti spesifikasi, barang yang telah dibeli akan dipulangkan kepada penjual . Pulangan ini dinamakan Pulangan Belian atau Pulangan keluar Definisi Elaun Belian : Sekiranya pembeli bersetuju untuk menerima barang yang mengalami kerosakan atau tidak mengikut spesifikasi, pembeli akan mendapat pengurangan harga belian .

AA015

BAB 3

Contoh : Pada 10 Januari Syarikat Menora membeli 100 unit barang pada harga RM5 seunit secara kredit . Didapati 50 unit barang tidak mengikuti spesifikasi yang dikehendaki dan dipulangkan pada 13 Januari . Pengiraan : Jumlah belian = RM5 x 100 unit = RM500 Nilai pulangan = RM5 x 50 unit = RM250

Perekodan :

AA015

Merekod elaun dan pulangan belianButiran Belian Akaun Belum Bayar (Merekod belian kredit) Dt RM 500 Kt RM 500

BAB 3

Tarikh Jan 10

Jan 13

Akaun Belum Bayar Elaun dan Pulangan Belian (Pemulangan barang kepada pembekal)

250 250

Belian Jan 10 500 Jan 13

Akaun Belum Bayar 250 Jan 10 500

Akaun Elaun dan Pulangan Belian