bab 2 sel sebagai unit asas hidupan smk tat beng, 34800 ... filesel haiwan persamaan sel tumbuhan...

Click here to load reader

Post on 25-Mar-2019

440 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bab 2 Sel sebagai unit Asas hidupanPeta konsep

Organisma unisel organisma multisel

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 1

nukleus

Membran sel

sitoplasma

Membrane sel

sitoplasma

nukleus

Dinding selvakuolMembran selsitoplasma

nukleusSel tumbuhan

Sel haiwan (sel pipi manusia)

Sel haiwan

protoplasma

Perut (organ)

klamidomonas paramesium ameba

euglena pleurokokus

Satu sel

spirogira

Mukor (pada roti yang berkulat)& basi

HIDRA

Sel saraf Sel otot

Nama : _______________________________Kelas : ______________

SMK TAT BENG,34800 TRONG, PERAK

2.1 Sel hidupan

Sel haiwan dan sel tumbuhan

1. Semua benda hidup terdiri daripada sel. Sel merupakan unit asas bagi semua benda hidup.2. Sel ialah unit yang befungsi melakukan proses hidup untuk hidupan.3. Pada amnya, setiap sel terdiri daripada protoplasma sel (sitoplasma dan nukleus) dan membrane sel.4. Terdapat dua jenis sel iaitu sel tumbuhan dan sel haiwan.5. Contoh sel pipi manusia (sel haiwan) dan sel daun sisik bawang (sel tumbuhan).6. Struktur sel haiawan dan sel tumbuhan serta fungsi bahagian bahagian sel ditunjukkan di bawah

ini.7. Catatan penting :

- Dinding sel tumbuhan dibina daripada selulosa- Kloroplas membina klorofil- Vakuol boleh dijumpai pada sesetengah haiwan peringkat rendah seperti ameba dan

paramecium.

8. Perbandingan sel haiwan dan sel tumbuhan

Sel haiwan persamaan Sel tumbuhan

Ada protoplasma (iaitu sitoplasma dan nukleus)

perbezaan

Struktur

Tidak tetap Bentuk Tetap

Tiada Dinding sel Ada

Tiada kecuali haiwan peringkat rendah seperti ameba

Vakuol Ada

Tiada Kloroplas Ada

Glikogen Simpanan makanan kanji

Sel tumbuhan (daripada sel epidermis bawang)Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan

2

nukleus

Membrane sel

sitoplasma

Dinding selvakuolMembrane sel

sitoplasma

nukleus

* sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap kerana ia mempunyai dinding sel yang boleh mengekalkan bentuknya.

Struktur Fungsi selDinding sel Melindungi dan memberi bentuk kepada sel

Mengekalkan bentuk selMembran sel Mengawal keluar dan masuk semua kandungan

bahan/ melindungi selVakuol Mengandungi sap sel yang berisi glukosa dan

garam mineral yang terlarutsitoplasma Tempat berlakunya proses proses kimiaKloroplas Mengandungi pigmen klorofil yang menyerap

cahaya matahari untuk membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis

Nukleus Mengawal aktiviti sel

Sel haiwan ( contohnya: sel pipi manusia )

1. Sel haiwan / sel pipi tidak mempunyai dinding sel seperti yang terdapat pada sel epidermis bawang

2. Nukleus pada sel haiwan mengawal aktiviti sel3. Sitoplasma merupakan tempat berlakunya proses proses kimia4. Membran sel merupakan mengawal keluar dan masuk semua kandungan bahan sel serta

melindungi sel daripada kecederaan.5. Sel haiwan tidak mempunyai bentuk yang tetap kerana ia hanya ada membran sel sahaja dan

tidak mempunyai dinding sel. Hanya sel tumbuhan sahaja mempunyai dinding sel (kerana dinding sel boleh mengekalkan bentuknya).

Kesamaan di antara sel tumbuhan dan sel haiwan1. Sel haiwan dan sel tumbuhan mempunyai nukleus, dan membran sel 2. Sel haiwan dan sel tumbuhan juga mempunyai sitoplasma

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 3

Membran sel

sitoplasma

nukleus

Protoplasma sel adalah sebahagian sel yang terdiri daripada nukleus dan sitoplasma.

Protoplasma sel adalah sebahagian sel yang terdiri daripada nukleus dan sitoplasma.

Protoplasma sel adalah sebahagian sel yang terdiri daripada nukleus dan sitoplasma.

Latihan 2.1 A

1. Apakah unit asas bagi semua benda hidup?_______________________________________

2. Apakah yang membentuk protoplasma sel? ____________________________3. Apakah yang terdapat di dalam sel tumbuhan tetapi tidak terdapat di dalam sel haiwan?

_______________________________________

4. Nyatakan bahan yang membina dinding sel tumbuhan._________________________________

5. Sel yang mempunyai dinding sel sahaja merupakan sel ___________________.6. Sel yang mempunyai kloroplas merupakan sel ____________________. 7. Sel yang mempunyai membran sel dan tidak mempunyai bentuk yang tetap ialah sel

___________________.

8. Nyatakan fungsi nukleus. ____________________________________

9. Nyatakan fungsi membrane sel. ______________________________.

10. Apakah fungsi dinding sel?__________________________________________________

11. Adakah sel haiwan mempunyai dinding sel?__________________________________________

12. Apakah protoplasma sel?__________________________________________

13. Apakah struktur pada sel yang mempunyai klorofil yang dapat memerangkap cahaya untuk menjalankan proses fotosintesis?__________________________________________

14. Terangkan mengapa sel tumbuhan dapat menjalankan proses fotosintesis?

15. Bolehkan sel haiwan menjalankan proses fotosintesis? _____________Jelaskan jawapan anda? __________________________

16. Labelkan struktur sel X di bawah?

Sel X

(a) Apakah sel X? _________________________(b) Bolehkan sel X menjalankan proses fotosintesis. Jelaskan jawapan anda.

_____________________________________________________

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 4

2.2 ORGANISMA UNISEL DAN MULTISEL

ORGANISMA UNISEL

1. Organisma unisel adalah benda hidup yang terdiri daripada satu sel sahaja.2. Organisma unisel mempunyai saiz badan yang sangat kecil. Ia merupakan mikroorganisma

yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop.3. Organisma unisel biasanya hidup di dalam air atau tempat yang lembap.4. Organisma unisel menjalankan semua proses hidup seperti bergerak, memakan, membiak,

bernafas dan berkumuh.5. Contoh Organisma unisel ialah ameba, klamidomonas, yis, paramecium, pleurokokus, and

euglena. Ia dikenali sebagai mikroorganisma unisel kerana saiznya yang terlalu seni dan hanya boleh dilihat dengan mikroskop (tetapi tidak dapat dilihat dengan mata kasar).

6. Contoh habitatnya tempat yang basah (wet places) ialah laut (), kolam (ponds), dan longkang (drain).

ORGANISMA MULTISEL

1. Organisma multisel adalah benda hidup yang terdiri daripada banyak sel.2. Seperti organism unisel, organism multisel juga melakukan semua proses hidup. Organisma multisel terdiri daripada pelbagai jenis sel. Setiap sel mempunyai struktur yang berbeza beza dan menjalankan fungsi badan yang tertentu,3. Contoh organisma multisel ialah spirogira, mukor dan hydra.4. Spirogira, mempunyai banyak sel yang berbentuk filament yang panjang, dan mukor juga mempunyai sporangium yang menyimpan spora, manakala hydra terdiri daripada dua lapisan yang berbeza beza.

Latihan 2.2 A

1. Apakah itu (a) Organisma unisel?

________________________________________________________________

(b) Organisma multisel?________________________________________________________________

2. Berikan dua contoh bagi(a) Organisma unisel

________________________________________________________________

(b) Organism multisel

________________________________________________________________

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 5

Contoh - contoh organisma unisel dan multisel

Euglena spirogyra mukor

hidra

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 6

organisma

unisel multisel

Satu sel

sporangium

Hifa/ hypha

Sel sel Membiak secara pertunasan

Latihan 2.2 B

Berdasarkan rajah di bawah, namakan organisma berikut

__________________________ _________________________ _________________________

_________________________ _________________________ _________________________

__________________________ _________________________ _________________________

Latihan 2.2 C1. Kelaskan organisma berikut kepada organisma unisel dan organisma multisel.

(a) Euglena(b) Bakteria(c) Grass/ rumput(d) Man/ manusia(e) Ameba(f) Cacing tanah(g) Hidra(h) Mukor(i) Moss

2. .Euglena Ameba

Yis Parameciumklamidomonas Bacteria

(a) Yang manakah merupakan organisma unisel? _____________(b) Organisma manakah hidup dalam air? ________________________(c) Organisma berikut boleh bertukar bentuknnya? _______________________

Bab 2 Sel sebagai unit asas hidupan 7

(d) Organisma yang manakah bentuknya menyerupai slipper? ___________________(e) Organisma yang manakah membiak melalui tunas buds? ____________________

2.3 ORGANISMA SEL MANUSIA

1. Badan manusia mempunyai organisasi sel seperti berikut :

Sel tisu organ sistem manusia2. Organisasi sel seperti ini membolehkan organism multisel seperti menjalankan pelbagai proses

hidup seperti bergerak, bernafas dan membiak.3. Badan manusia terdiri daripada pelbagai sel yang menjalankan fungsi tertentu dalam badan.

Pelbagai sel dan fungsinya dalam badan manusia.

4. Organisasi sel pada manusia ditunjukkan secara ringkas seperti di bawah.

sel Contoh sel tisu Contoh tisuSetiap jenis sel menjalankan fungsi yang khusus

Jenis sel yang berlainan mempunyai struktur yang berlainan

Sekumpulan sel yang sama jenis berkumpul untuk membentuk tisu

Sel sel dalam suatu tisu menjalankan fungsi yang sama

Contoh : tisu otot terdiri daripada sel sel otot, tisu sa