bab 2 sejarah

Click here to load reader

Post on 21-Jun-2015

10.584 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BAB 2 KEKAYAAN HASILBUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH

2. 2.1 Dasar Campur tangan British di Negeri-Negeri Melayu (NNM) Faktor- faktor campur tangan British di NNM2. kekayaan hasil bumi NNM menarik perhatian British3. Revolusi Perindustrian4. Pembukaan terusan Suez dan pengenalan kapal wap5. Bimbang campur tangan kuasa Eropah lain6. Pertukaran kerajaan mengubah dasar luar British7. Desakan pedagang di negeri0negeri selat 3. 2.2 Keadaan di Perak, Selangor, Negeri Sembilandan Pahang memberi peluang campur tanganBritish Ketidakstabilan di Perakb) Perang Larut- Rentetan peristiwa: pergaduhan antara kongsi gelap kongsi gelap cina Ghee Hin dan Hai San.- Apabila Long Jaafar membawa masuk buruh cina pada tahun 1948 untuk memajukan lombong bijih timah- berlaku pergaduhan dan kesannya: menjejaskan perusahaan bijih timah- langkah dilakukan: Ngah Ibrahim melantik Kapten Speedy membantu menamatkan kekacauan di Larut 4. b) Perang saudara- Rentetan Peristiwa: perebutan takhta dalam kalangan kerabat di raja- berlaku akibat sistem pewarisan takhta tidak dipatuhi sepenuhnya-mengikut sistem, seorang anak raja perlu memegang tiga jawatan iaitu Raja di Hilir, Raja Bendahara, dan Raja Muda sebelum berhak ditabal menjadi sultan- 1871, Sultan Ali mengkat dan pembesar-pembesar Perak melantik Raja Ismail sebagai sultan perak- Kesan: Raja Abdullah menentang pelantikan Raja Ismail sebagai sultan kerana beliau yang menjadi raja muda ketika itu sepatutnya ditabalkan menjadi sultan- Raja Abdullah disokong oleh pembesar di Hilir Perak seperti Dato Maharaja Lela dan Dato Sagor 5. - Langkah: Raja Abdullah meminta bantuan British untuk menamatkan huru-hara di perak serta mengikhtiraf beliau sebagai sultan.- Andrew Clarke, Gabenor Negeri-Negeri Selat, memanggil pembesar-pembesar Melayu dan pemimpin- pemimpin kongsi gelap cina untuk berunding- hasil rundingan itu, Perjanjian Pangkor ditandatangani pada 20 Januari 1874 kesan perjanjian Pangkor : bermulanya kuasa british secara langsung terutamanya dalam pentadbiran dan ekonomi Perak. 6. Perang klang di Selangor- Tahun 1857, Sultan Abdul Samad yang berkuasa di daerah Langat ditabalkan jadi Sultan Selangor.- Berlaku Perang Klang yang menyebabkan campur tangan British di Selangor.- Rentetan Peristiwa: Daerah Klang pada mulanya di bawah kekuasaan Raja Sulaiman.- Apabila Raja Sulaiman mangkat, Klang diserahkan kepada Raja Abdullah.- Penyerahan menimbulkan rasa tidak puas hati kepada Raja Mahadi iaitu putera Raja Sulaiman.- Raja Abdullah memajukan lombong bijih timah di Klang dengan membawa masuk buruh Cina.- Lombong bijih timah dibuka di Kuala Lumpur dan Ampang dan menyebabkan Klang berkembang maju- Peperangan menyebabkan perdagangan terjejas.- Langkah-langkah: Sultan Abdul Samad lantik Tengku Kudin untuk menamatkan Perang Klang. 7. - Tengku Kudin tidak diterima oleh pembesar-pembesar Selangor kerana beliau bukan anak negeri Selangor.- Tengku Kudin minta bantuan British untuk menamatkan kekacauan- British desak Sultan Abdul Samad menerima Residen British.- Sultan Abdul Samad tidak setuju.- British cari alasan untuk menempatkan residennya di Selangor.- Tahun 1873, sebuah kapal dagang British dirompak berdekatan dengan Langat.- Tahun 1874, rumah api British di Tanjung Rachado diserang.- Peristiwa tersebut mendesak Sultan Abdul Samad meletakkan Selangor di bawah naungan British.- J.G. Davidson sebagai Residen yang pertama.- Frank Swettenham sebagai Penolong Residen. 8. Campurtangan British di Sungai Ujong - Rentetan Peristiwa: Dato Kelana Syed Abdul Rahman dilantik menjadi pemerintah di daerah Sg. Ujong.- Dato Bandar Kulop Tunggal juga berpengaruh di daerah Sg. Ujong.- Perebutan untuk menguasai Sg. Linggi mencetuskan pertelingkahan antara Dato Kelana dengan Dato Bandar.- Dato Bandar dapat sokongan daripada penduduk tempatan dan pelombong-pelombong Cina- Dato Kelana minta bantuan British- Dato Kelana tandatangani perjanjian menerima perlindungan British 9. Syarat perjanjian : a) Dato Kelana diiktiraf oleh British sebagai pemerintah di Sungai Ujong b) British mempunyai kuasa penuh bagi mengutip cukai di Sungai Linggi. c) British menempatkan P.J. Murray sebagai Residen British- Dato Bandar tidak mengiktiraf perjanjian- British memberi bantuan tentera kepada Dato Kelana untuk menewaskan Dato Bandar.- Dato Bandar dibuang negeri ke Singapura.- British menguasai daerah Rembau, Jelebu dan Seri Menanti- British menempatkan pegawai Majistret dan Pemungut Hasil.- Tahun 1895, semua daerah disatukan dan membentuk persekutuan.- Tunku Muhammad ibni Yamtuan Antah ditabalkan sebagai Yg Dipertuan Besar Negeri Sembilan.- Martin Lister sebagai Residen British di Negeri Sembilan. 10. Campur tangan di Pahang- Rentetan peristiwa: Frank Swettenham dan Frederick Weld pujuk Sultan Ahmad menerima Residen British tetapi gagal.- British mendapatkan bantuan Sultan Abu Bakar dari Johor untuk pujuk Sultan Ahmad agar menerima pengaruh British. Usaha mereka berjaya- Hugh Clifford dilantik menjadi Wakil British.- Wakil British mempunyai kuasa seperti seorang pegawai Konsul iaitu mengurus dan melindungi rakyat British di negeri lain.- British tidak berpuas hati kerana wakil British mempunyai kuasa yang terhad.- Tahun 1888, seorang warganegara British berbangsa Cina bernama Go Hui ditemui mati berhampiran istana Sultan Ahmad.- British guna peristiwa ini untuk desak Sultan Ahmad menerima Residen British dengan alasan baginda tidak mampu mewujudkan ketenteraman- Kesan: J.P. Rodger jadi Residen British yang pertama. 11. pelaksanaan sistem residen di Pahang - Sistem Residen merupakan campur tangan British dalam pentadbiran di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang.- Seorang Residen dilantik bagi setiap negeri tersebut.- Negeri-negeri tersebut sebg negeri naungan British.- Residen menasihati sultan dalam semua hal pentadbiran kecuali agama Islam dan adat istiadat- Menggugat kuasa sultan dan pembesar tempatan. 12. 2.4 Pembentukan Negeri Melayu Bersekutu (NNMB)a) Kelemahan Pentadbiran Sistem Residen - Setiap Residen tidak diberi panduan yang jelas - Residen menjadi terlalu berkuasa. - Gabenor Negeri-Negeri Selat di Singapura gagal mengawal kuasa Residen. - Pentadbiran di setiap negeri tidak seragam kerana mempunyai undang tersendiri.b) Faktor Penubuhan NNMB - Kelemahan pentadbiran Sistem Residen. - Masalah krisis kewangan Pahang. - Perbelanjaan negeri meningkat kerana Pahang menanggung banyak hutang. - Jika Pahang digabungkan dengan negeri yang kaya seperti Perak dan Selangor,masalah diringankan. - Wujudkan perkongsian perkhidmatan pakar menjimatkan bayaranperkhidmatan pakar seperti jurutera, juruukur dan doktor. - Sistem perhubungan jalan raya dan landasan kereta api antara negeri Melayudapat dimajukan - Kukuhkan lagi kekuatan dan pertahanan ketenteraan. 13. 2.3 Residen menggugat kuasa Sultan dan Pembesar.- Sistem residen telah di bentuk di mana:a) menempatkan seorang residen di setiap negerib) Negeri-negeri melayu ini diletak sebagai negeri naungan British- Kesan: Sultan dan pembesar kehilangan kuasa. Residen menasihati sultan dalam semua hal pentadbiran kecuali hal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Nasihat residen mesti dipatuhi. Residen menghapuskan hamba Bagi sultan dan pembesar, amalan hamba adat Melayu tradisional turun-temurun. Residen ambil alih kuasa hak pungutan cukai. Pungutan cukai diambil alih oleh Pegawai Majistret dan Pemungut Hasil. 14. c) Perjanjian Persekutuan 12 Jun 1895 - Ditandatangani pada tahun 1885 - Dikuatkuasakan pada tahun 1896. - Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang disatukanmenjadi NNMB - Pusat pentadbiran di Kuala Lumpur - Diketuai oleh Residen Jeneral - Jawatan Residen masih kekal di negeri masing-masing. - Frank Swettenham Residen Jeneral Pertama NNMB - Syarat perjanjian Persekutuan: - Raja-raja bersetuju menggabungkan negeri mereka menjadi sebuahpersekutuan. - Menerima pegawai British sebagai Residen Jeneral. - Raja-raja bersetuju mengikut nasihat Residen Jeneral dalam semuaperkara kecuali agama Islam dan adat-istiadat Melayu. - Raja-raja setuju membantu negeri-negeri yang memerlukan bantuan - Residen Jeneral bertanggungjawab kepada Gabenor Negeri-NegeriSelat di Singapura. 15. 2.5 Pembentukan NNMB cabar kewibawaan sultan Kuasa pentadbiran oleh Residen Jeneral.Residen Jeneral amat berkuasa dalam urusan kewangan dan cukai eksport.Kerajaan pusat menubuhkan jabatan-jabatan yang diketuai oleh Pegawai British, seperti Jabatan Kehakiman, Kewangan, Perhubungan dan Perkhidmatan Awam.Penglibatan orang Melayu dalam jabatan-jabatan dihadkanSultan dikehendaki mengikut nasihat Residen Jeneral dalam semua hal kecuali agama Islam dan adat-istiadat Melayu.Kuasa sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri diambil alih oleh Residen Jeneral. 16. Persidangan Raja-Raja Melayu (Durbar)- Raja-raja Melayu tidak puas hati terhadap kuasa Residen Jeneral dankerajaan pusat.- British menubuhkan Durbar atau Persidangan Raja-Raja Melayu tahun1897.- Perbincangan tertumpu pad hal ehwal adat, agama Islam dan kebajikanorang Melayu.- Durbar asas kepada Kewujudan Majlis Persidangan Raja-Raja Melayu- Ahli-ahli Durbar Pesuruhjaya Tinggi, Raja-raja Melayu, Residen Jeneraldan 4 orang Residen.- Durbar pertama di Kuala Kangsar, Perak- Durbar kedua diadakan di Kuala Lumpur- Isu persidangan Durbar; a. Sultan Perak (Sultan Idris) kritik pemusatan kuasa di tanganResiden Jeneral b. Desak kuasa raja Melayu dikembalikan. c. Desak bilangan pegawai Melayu dalam perkhidmatan kerajaanditambah dan dilantik ke jawatan yang lebih tinggi. d. Minta British iktiraf bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi. 17. Majlis Mesyuarat Persekutuan 1909- British gantikan Durbar dengan Majlis MesyuaratPersekutuan pada tahun 1909.- Jawatan Residen Jeneral digantikan dengan jawatanKetua Setiausaha.- Kerajaan British bersetuju menyerahkan semula kuasamentadbir kepada Majlis Mesyuarat Negeri.