bab 2 persekitaran

of 57 /57
PERSEKITARAN PERNIAGAAN PERSEKITARAN LUARAN UMUM/MAKRO PERSEKITARAN LUARAN SPESIFIK/MIKRO PERSEKITARAN DALAMAN ANALISIS PERSEKITARAN MODEL INDUSTRI PORTER &ANALISIS KOMUNITI

Author: wanbk-leo

Post on 20-Jan-2015

15.008 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Keusahawanan

TRANSCRIPT

Page 1: Bab 2  persekitaran

PERSEKITARAN PERNIAGAAN

PERSEKITARAN LUARAN UMUM/MAKROPERSEKITARAN LUARAN SPESIFIK/MIKROPERSEKITARAN DALAMANANALISIS PERSEKITARANMODEL INDUSTRI PORTER &ANALISIS KOMUNITI

Page 2: Bab 2  persekitaran

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Mengenalpasti komponen2 persekitaran yang pengaruhi keusahawananMenerangkan pengaruh persekitaran umum, spesifik dan dalaman serta kepentingannya kpd bidang keusahawanan.Menjelaskan proses2 dlm analisis persekitaran.Menerangkan Model Industri Porter dan Analisis Komuniti

Page 3: Bab 2  persekitaran

Persekitaran Luaran

semua unsur-unsur di luar organisasi yang releven kepada organisasi perniagaan

Organisasi perniagaan mendapatkan input (bahan mentah, wang, buruh dan teknologi) dari persekitaran luarannya dan menukar input-input itu kepada produk (output)

Menjual output ini kembali kepada persekitaran luaran

Page 4: Bab 2  persekitaran

Sambungan…Persekitaran luaran terbahagi kepada 2:• Persekitaran luaran umum (persekitaran

makro) --mempengaruhi aktiviti perniagaan secara tidak langsung

• Persekitaran luaran khusus (persekitaran mikro)

--unsur-unsur di luar organisasi perniagaan yang mempengaruhi aktiviti perniagaan secara langsung

Page 5: Bab 2  persekitaran

PENGARUH PERSEKITARAN LUARAN UMUM(mempengaruhi organisasi perniagaan secara tidak langsung)

Sosial-Budaya

Ekonomi

Politik dan Undang-Undang

Teknologi

Page 6: Bab 2  persekitaran

SOSIAL BUDAYA

Faktor Demografi -- umur, bangsa, jantina, pendidikan, pendapatan dll.

Gaya Hidup yang berubah dari masa ke masa -- cth keluarga yang suka keluar makan di waktu malam dan kehadiran makanan segera

Nilai-Nilai Sosial yang berubah-- spt penjagaan kesihatan, kecantikan, hak-hak pengguna, hak-hak wanita dan alam sekitar

Page 7: Bab 2  persekitaran

Faktor Ekonomi

Melibatkan jumlah barang dan perkhidmatan yang dihasilkan, diedarkan, dijual dan digunakan dalam sesuatu ekonomi

Melibatkan peringkat antarabangsa nasional dan tempatan

Melibatkan transaksi pasaran, awam. kerajaan dan transaksi organisasi bukan untung

Page 8: Bab 2  persekitaran

Sambungan…

Berkaitan dengan ekonomi mikro

Perlu difahami oleh usahawan dengan meninjau, memantau meramal dan menilai situasi ekonomi semasa memulakan perniagaan atau sedang berniaga

Page 9: Bab 2  persekitaran

Sambungan…

Kemelesetan ekonomi– kesan kepada perniagaan. Banyak syarikat perniagaan ditutupLain-lain faktor ekonomi yang mempengaruhi aktiviti perniagaan ialah keluaran dan pendapatan negara; tabungan (individu atau perniagaan); pelaburan; harga; gaji dan produktiviti; tenaga kerja dan pekerjaan (cth. Kadar pengangguran); perbelanjaan kerajaan dan transaksi antarabangsa (cth kadar tukaran asing)

Page 10: Bab 2  persekitaran

Faktor Politik & Undang-Undang

Berkait rapat dengan dasar dan peraturan kerajaanKestabilan politik - memberi peluang kepada pertumbuhan perniagaanKetidakstabilan politik – perniagaan sukar berkembang Dasar-dasar kerajaan di peringkat antarabangsa, nasional dan tempatan- merancakkan pertumbuhan perniagaanSokongan, kemudahan dan perkhidmatan kerajaan dari segi sumber kewangan, infrastruktur, penasihatan, promosi, peraturan, pencukaian dll- kelebihan untuk perniagaan berkembang

Page 11: Bab 2  persekitaran

Teknologi

Berkait rapat dengan kemajuan sains, perkembangan produk baru, pemprosesan dan bahan-bahan.

Tingkat teknologi – menentukan sejauhmana keupayaan barang dan perkhidmatan akan dihasilkan, peralatan digunakan dan bagaimana operasi perniagaan dijalankan.

Persaingan antara syarikat perniagaan – menyebabkan usahawan menggunakan teknologi lebih canggih untuk mengeluar barangan yang lebih bermutu, cepat, banyak dan lebih efisien

Page 12: Bab 2  persekitaran

Teknologi

Perkembangan Teknologi Komputer- dapat menyimpan, memproses dan memindahkan jumlah maklumat berhubung dengan individu, pelanggan, syarikat, bank

organisasi kerajaan dan bukan kerajaan

Teknologi Baru – memberi kelebihan saingan

Page 13: Bab 2  persekitaran

SambunganPersekitaran luaran umum boleh mempengaruhi dengan berbagai cara yang akan melibatkan iklim perniagaan berubahUsahawan perlu menyesuaikan pengurusan perniagaan merekaUsahawan perlu mempertimbangkan unsur-unsur di atas dalam setiap keputusan perniagaan bagi memantapkan lagi perniagaan atau sebagai peluang untuk perkembangan perniagaan

Page 14: Bab 2  persekitaran

Persekitaran Luaran Khusus/mikro

Sukar bagi usahawan mempengaruhi gelagat/tindakan kumpulan ini

Usahawan harus memikir strategi-strategi tertentu

Terdiri daripada pelanggan, pembekal, agensi kerajaan, institusi kewangan, pesaing, pertubuhan bukan kerajaan,

Page 15: Bab 2  persekitaran

PelangganKumpulan Sasaran utama dalam perniagaan

Individu atau kumpulan manusia (pejabat kerajaan, sekolah hospital dll) syarikat perniagaan yang membeli barangan usahawan

Keuntungan syarikat terjejas jika pelanggan tidak puas hati dengan produk atau layanan

Page 16: Bab 2  persekitaran

PembekalUntuk mendapatkan input spt bahan mentah, peralatan, mesin tenaga kerja dll.Boleh didapati apabila usahawan berinteraksi dengan persekitaran luaran melalui proses pertukaranUsahawan akan cuba mendapatkan harga yang rendah dan kualiti bahan yang baik – melalui kelebihan persaingan antara pembekal Usahawan perlu mendapat kepercayaan daripada pembekal -- supaya proses pengeluaran tidak terjejas dari segi kualiti barangan atau masa barangan dipasarkan

Page 17: Bab 2  persekitaran

Pengaruh Kerajaan

Memberi lesenMenggubal dasarMenyedia prasaranaPerkhidmatan sokonganMemasti perniagaan dijalan mengikut prosedurMembuat kutipan cukai perlesenan, perniagaan dll cukai perniagaanSebarang perubahan dasar prosedur kerajaan mempengaruhi aktiviti usahawan

Page 18: Bab 2  persekitaran

Institusi Kewangan Spt bank perdagangan, syarikat kewangan dan syarikat insuransMembuat pelaburan kepada syarikatMemberi pinjaman modal – untuk membiayai operasi perniagaan Usahawan yg tidak mendapat pembiayaan akan menjejaskan perkembangan perniagaanKadar faedah/kadar keuntungan yang dikenakan boleh menjejaskan prestasi syarikatPerlu hubungan baik dengan bank

Page 19: Bab 2  persekitaran

PesaingPerlu memahami aktiviti pesaing dan membentuk strategi perniagaan yang berkesan

Usahawan perlu mencari peluang-peluang menambah pelanggan dan meluaskan pasaran

Untuk memberi kelebihan persaingan terhadap produk yang dikeluarkan Usahawan perlu mewujudkan -- strategi produk berkualiti, harga berpatutan, promosi yang menyeluruh dan perkhidmatan yang cekap

Page 20: Bab 2  persekitaran

Pertubuhan Bukan Kerajaan

Spt persatuan pengguna, pertubuhan politik, persatuan-persatuan keagamaan, persatuan-persatuan perniagaan dan pertubuhan-pertubuhan kebajikanMemberi pengaruh kepada perniagaanMenjalankan kempen-kempen terhadap barangan usahawan – mungkin menjejaskan penjualan di pasaranUsahawan perlu peka isu yang sensitif kepada masyarakat spt alam sekitar, kesihatan dan kebersihanBoleh mempengaruhi kerajaan menangani isu-isu tertentu.

Page 21: Bab 2  persekitaran

PERSEKITARAN DALAMAN

Merupakan unsur yg paling dekat dengan usahawan dan pengaruhi secara langsung aktiviti perniagaan.Usahawan perlu menilai kekuatan dan kelemahan yg ada dalam organisasinya.Terdiri drp tiga (3) komponen iaitu: sumber;struktur dan budaya.

Page 22: Bab 2  persekitaran

Persekitaran Dalaman

Sumber• Merupakan aset penting yg diperlukan

bagi pastikan pengeluaran produk dpt dijalankan.

• Mengikut Teori Asas Sumber oleh Dollinger (1995) terdapat 6 jenis sumber yang usahawan perlu uruskan dengan baik. Ia termasuklah sumber kewangan; sumber fizikal; sumber manusia; sumber teknologi; sumber reputasi; dan sumber organisasi.

Page 23: Bab 2  persekitaran

Sambungan

o Sumber kewangan- Merujuk kpd aset duit & lain2

sumber pembiayaan.- Indikator utk pembiayaan

kewangan termasuklah nisbah hutang kpd ekuiti, pengkadaran kredit luaran, ROI, ROA dll.

Page 24: Bab 2  persekitaran

Sambungan

o Sumber Fizikal- Merupakan tangible aset yg firma

gunakan utk pengeluaran & pentadbiran usaha teroka.

- Eg. Loji & peralatan, sumber2 asli, trade mark, muhibbah, hak cipta dll.

Page 25: Bab 2  persekitaran

Sambungan

o Sumber Manusia- Terdiri drp usahawan dan pekerja2

yg bertindak sebagai penggerak kpd perjalanan perniagaan.

- Pekerja merupakan aset penting, terutamanya skill workers.

Page 26: Bab 2  persekitaran

Sambungan

o Sumber Teknologi- Melibatkan proses, sistem atau

transfomasi fizikal yg libatkan makmal, kemudahan R&D & teknologi utk tujuan ujian & kawalan kualiti.

- Perlunya kpd kreativiti & inovasi utk pastikan sumber teknologi bertahan lama.

Page 27: Bab 2  persekitaran

Sambungan

o Sumber Reputasi- Merujuk kpd persepsi pihak luar

terhadap sykt.- Wujud dlm bentuk kesetiaan

pelanggan, imej sykt.

Page 28: Bab 2  persekitaran

Sambungan

o Sumber Organisasi- Termasuklah struktur firma, sistem

yg dilaksanakan, & rutin harian.- Syarikat perlu pastikan sumber

organisasinya , terutamanya sistem & struktur adalah efisyen & efektif.

Page 29: Bab 2  persekitaran

Sambungan

Struktur• Termasuklah kaedah

mengorganisasikan terma komunikasi, rantaian perintah, autoriti dan aliran kerja.

• Struktur organisasi yg fleksibel adalah sesuai utk usaha teroka yg sering terdedah kepada perubahan persekitaran yg cepat.

Page 30: Bab 2  persekitaran

Sambungan

Budaya• Berkaitan dengan corak

kepercayaan, jangkaan dan nilai yang dikongsi bersama ahli organisasi.

• Perlunya kepada budaya positif supaya suasana yg baik wujud dalam organisasi.

Page 31: Bab 2  persekitaran

PROSES ANALISIS PERSEKITARAN

1. Memeriksa dan memahami unsur persekitaran yang langsung berinteraksi dan

mempengaruhi perniagaannya – spt pelanggan, pembekal atau kerajaan

2. Memantau unsur persekitaran yang secara langsung : memahami tanda awal perubahan/ rungutan/hubungan meramal pusingan ekonomi tindakan menghadapi kemelesetan

Page 32: Bab 2  persekitaran

Sambungan3. Meramal perubahan persekitaran

Meramal perubahan citarasa pelanggan teknologi,kadar faedah, harga,pelaburan dll.

Usahawan perlu bersifat proaktif tidak

bersifat reaktif 4. Usahawan perlu membuat penilaian: membuat pemeriksaan memantau perubahan meramal perubahan

Page 33: Bab 2  persekitaran

Sambungan

Kadangkala perubahan struktur organisasi diperlukan –bagi menyesuaikan dengan perubahan persekitaran

Jika perubahan luar cepat dan tidak pasti –organisasi yang fleksibel lebih bersesuaian

Page 34: Bab 2  persekitaran

ANALISIS INDUSTRI PORTER

Analisis ini melihat kpd 5 gerak kuasa yang mempengaruhi sesuatu industri perniagaan.Antara faktor2 yg terlibat ialah spt pembeli, pembekal, produk pengganti, pesaing, dan kemasukan firma2 baru.

Page 35: Bab 2  persekitaran

ANALISIS INDUSTRI PORTER

Pembeli- Merupakan individu /kumpulan yg

paling berkuasa dlm biz krn tanpa mereka biz x wujud.

- Pembeli ada kuasa tawar menawar sekiranya mereka ada pilihan.

- Tahap kemampuan & kuasa beli pembeli dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi yg dimiliki.

Page 36: Bab 2  persekitaran

ANALISIS INDUSTRI PORTERPembekal

- Juga mempunyai kuasa tawar menawar ke atas industri.

- Boleh tingkatkan harga barangan & rendahkan kualiti utk dptkan margin keutgn yg lebih tinggi.

- Merupakan ancaman kpd pembeli jika jumlah pembekal & sumber yg dibekalkan kecil, x produk pengganti, & switching kos adalah tinggi.

Page 37: Bab 2  persekitaran

ANALISIS INDUSTRI PORTER

Produk pengganti- Kewujudan produk pengganti

mampu menjayakan / menggagalkan sykt dlm industri yg diceburi.

- Usahawan perlu tahu tabii produk pengganti dan cuba merancang strategi yg bersesuaian.

Page 38: Bab 2  persekitaran

ANALISIS INDUSTRI PORTER

Pesaing- Penilaian ke atas pesaing2 adalah

sangat penting bagi menilai & membentuk strategi yg bersesuaian.

- Boleh gunakan Grid Asas Sumber utk nilai kekuatan & kelemahan pesaing2.

- Perlu ambil langkah pro-aktif utk kenali pesaing terutama bagi industri yg mempunyai kitaran hayat produk yg pendek.

Page 39: Bab 2  persekitaran

ANALISIS INDUSTRI PORTERKemasukan Firma-firma Baru

- Halangan utk memasuki sesuatu industri akan tentukan bilangan firma dlm sesuatu industri.

- Ancaman kemasukan firma2 baru dlm sesuatu industri akan meningkat jika pulangan yg tinggi diperolehi dlm industri tersebut, halangan kemasukan adalah rendah, firma dpt capai ekonomi bidangan dgn cepat, firma dpt cipta perbezaan dari segi identiti & kualiti dgn baik.

Page 40: Bab 2  persekitaran

ANALISIS INDUSTRI PORTER

Rujuk rajah 2.2 m/s 38 untuk Model Analisis Industri Porter

Page 41: Bab 2  persekitaran

ANALISIS KOMUNITI

Dikaitkan dgn komuniti di kwsan biz baru akan beroperasi.Kajian ttg demografi komuniti dpt bantu usahawan tentukan jumlah pengguna dlm komuniti tersebut. Maklumat lain termasuklah kuasa beli pengguna, taraf pendidikan, jenis pekerjaan, taraf pendptn, jenis pekerjaan Tren populasi juga penting kpd usahawan.Termasuk juga klimak perniagaan.

Page 42: Bab 2  persekitaran

JARINGAN KERJA USAHAWAN

Page 43: Bab 2  persekitaran

KONSEP JARINGAN USAHAWAN

Definisi jaringan kerjaSemua hubungan yang wujud dan dikekalkan oleh seseorang usahawan dengan pihak lain disekelilingnya untuk faedah bersama.Pihak luar sykt memberi kesan secara langsung/tidak langsung kepada syarikat.Contoh pihak luar ialah:

• Keluarga• Rakan• Pembekal • Kerajaan

Page 44: Bab 2  persekitaran

KONSEP JARINGAN USAHAWAN (samb)

Kejayaan usahawan dipengaruhi oleh keupayaan mereka mengenal pasti peluang dan sumber terhad melalui jaringan sosialHubungan usahawan dengan ahli masyarakat telah lama wujud dan penting untuk membantu penubuhan dan perkembangan perniagaan.

Page 45: Bab 2  persekitaran

KONSEP JARINGAN USAHAWAN (samb)

Konsep jaringan usahawan adalah asas kepada pembentukan dan pembangunan perniagaan.Contoh hubungan:

KekeluargaanRakan PerniagaanPihak berkuasaPihak pembiayaan

Page 46: Bab 2  persekitaran

JENIS JARINGAN USAHAWAN

Terdapat 3 jenis jaringan usahawan:

1. Jaringan peribadi2. Jaringan perniagaan3. Jaringan awam

Page 47: Bab 2  persekitaran

JENIS JARINGAN USAHAWAN – Jaringan Peribadi

Sejenis jaringan tak formal.Melibatkan hubungan secara langsung dan bersemuka antara usahawan dengan pihak spt ibu bapa, rakan, keluarga, bekas guru/pensyarah, ahli persatuan, ahli belia dll.Dikenali juga sbg hubungan dgn masyarakat setempat.Aktiviti perniagaan tidak menjadi asas kepada hubungan ini.

Page 48: Bab 2  persekitaran

JENIS JARINGAN USAHAWAN – Jaringan Peribadi (samb)

Ianya membantu usahawan dari segi modal, sokongan moral, tenaga kerja, nasihat dan maklumat perniagaan.Bantuan berdasarkan keikhlasan.Tidak terhad kpd urusan perniagaan semata-mata, juga libatkan pergaulan sosial dgn masyarakat.

Page 49: Bab 2  persekitaran

JENIS JARINGAN USAHAWAN – Jaringan Perniagaan

Ialah jaringan formal berdasarkan aktiviti perniagaan.Merupakan hubungan dgn pihak luar spt. Pelanggan, pembekal, bank, akauntan, pihak kerajaan, persatuan perniagaan dll.Hubungan perniagaan ialah proses saling bergantungan di mana interaksi dan pertukaran berterusan dlm bentuk win-win situation.

Page 50: Bab 2  persekitaran

Jaringan Perniagaan

Terdapat 4 ciri-ciri asas hubungan dalam jaringan perniagaan [Holmlund & Tornroos (1997)] iaitu;

o Mutuality (kepentingan bersama)o Long term characteracter (sifat

jangkamasa panjang)o Process nature ( tabii proses)o Context dependent (kontek

bergantungan)

Page 51: Bab 2  persekitaran

JENIS JARINGAN USAHAWAN – Jaringan Awam

Melibatkan usahawan dgn sumber-sumber yg dapat beri maklumat dan knowledge seperti;Media cetak spt. Suratkhabar, majalah, buku dll. Media elektronik spt. Tv, radio, video.Internet.Sumber-sumber ini amat berguna untuk buat decision, merancang strategi dan controlling terhadap perniagaan.

Page 52: Bab 2  persekitaran

KEPENTINGAN JARINGAN USAHAWAN

Untuk mendapatkan maklumat seperti sumber, mengintai peluang perniagaan, mendapatkan khidmat nasihat melalui hubungan jaringan ini.Dapat membantu usahawan membina reputasi dan kredibiliti diri dan perniagaan serta penjanaan idea-idea baru.

Page 53: Bab 2  persekitaran

KEPENTINGAN JARINGAN USAHAWAN

Ahli jaringan dapat memberi sokongan kewangan, sumber maklumat, peluang pasaran, idea perniagaan, promosi barangan, maklumat pasaran, maklumat pembekal, orang perantaraan dll.Memudahkan urusan

Page 54: Bab 2  persekitaran

STRATEGI MEMBANGUNKAN JARINGAN KERJA

Hubungan jaringan usahawan tidak statik,ianya sentiasa berubah dan perlu diuruskan.Melibatkan 3 strategi/ langkah:

1. Merancangkan& membangunkan jaringan.

2. Mewujudkan& mengukuhkan jaringan.3. Mengekalkan jaringan.

Page 55: Bab 2  persekitaran

STRATEGI MEMBANGUNKAN JARINGAN KERJA

Merancang & membangunkan jaringano Usahawan perlu jalinkan hubungan yg

baik dgn semua org yg terlibat dgn urusan perniagaan.

o Perlu senaraikan maklumat setiap ahli jaringan agar mudah utk dihubungi jika diperlukan.

o Ini boleh dilakukan dgn bertukar-tukar kad perniagaan.

Page 56: Bab 2  persekitaran

STRATEGI MEMBANGUNKAN JARINGAN KERJA

Mewujudkan & mengukuhkan jaringan

o Strategi ini perlu bagi mengukuh & mengeratkan lahi hubungan pihak2 yg berurusan

o Usahawan perlu rekod & simpan segala maklumat pihak jaringan spt nama, alamat, no. telefon, pekerjaan & kepentingan kpd usahawan

Page 57: Bab 2  persekitaran

STRATEGI MEMBANGUNKAN JARINGAN KERJA

Mengekalkan jaringano Penting kekalkan hubungan yg dibina

agar tidak terputus.o Usahawan perlu jaga imej diri & sykt spt

bayar ikut jadual kpd pembekal dan pihak bank, hantar produk spt yg diminta & pada waktu yg tepat, jaga hubungan baik dgn rakan kongsi & pekerja.