bab 2 persekitaran

Click here to load reader

Post on 20-Jan-2015

14.995 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Keusahawanan

TRANSCRIPT

 • 1. PERSEKITARAN PERNIAGAAN
  • PERSEKITARAN LUARAN UMUM/MAKRO
 • PERSEKITARAN LUARAN SPESIFIK/MIKRO
 • PERSEKITARAN DALAMAN
 • ANALISIS PERSEKITARAN
 • MODEL INDUSTRI PORTER &ANALISIS KOMUNITI

2. OBJEKTIF PEMBELAJARAN

 • Mengenalpasti komponen2 persekitaran yang pengaruhi keusahawanan
 • Menerangkan pengaruh persekitaran umum, spesifik dan dalaman serta kepentingannya kpd bidang keusahawanan.
 • Menjelaskan proses2 dlm analisis persekitaran.
 • Menerangkan Model Industri Porter dan Analisis Komuniti

3. Persekitaran Luaran

 • semua unsur-unsur di luar organisasi yang releven kepada organisasi perniagaan
 • Organisasi perniagaan mendapatkan input (bahan mentah, wang, buruh dan teknologi) dari persekitaran luarannya dan menukar input-input itu kepada produk (output)
 • Menjual output ini kembali kepada persekitaran luaran

4. Sambungan

 • Persekitaran luaran terbahagi kepada 2:
 • Persekitaran luaran umum (persekitaran makro)
 • --mempengaruhi aktiviti perniagaan secara
 • tidak langsung
 • Persekitaran luaran khusus (persekitaran mikro)
 • --unsur-unsur di luar organisasi perniagaan
 • yang mempengaruhi aktiviti perniagaan
 • secara langsung

5. PENGARUH PERSEKITARAN LUARAN UMUM (mempengaruhi organisasi perniagaan secara tidak langsung)

 • Sosial-Budaya
 • Ekonomi
 • Politik dan Undang-Undang
 • Teknologi

6. SOSIAL BUDAYA

 • Faktor Demografi --umur, bangsa, jantina, pendidikan, pendapatan dll.
 • Gaya Hidup yang berubah dari masa ke masa --cth keluarga yang suka keluar makan di waktu malam dan kehadiran makanan segera
 • Nilai-Nilai Sosial yang berubah-- spt penjagaan kesihatan, kecantikan, hak-hak pengguna, hak-hak wanita dan alam sekitar

7. Faktor Ekonomi

 • Melibatkan jumlah barang dan perkhidmatan yang dihasilkan, diedarkan,dijual dan digunakan dalam sesuatu ekonomi
 • Melibatkan peringkat antarabangsa nasional dan tempatan
 • Melibatkan transaksi pasaran, awam. kerajaan dan transaksi organisasi bukan untung

8. Sambungan

 • Berkaitan dengan ekonomi mikro
 • Perlu difahami oleh usahawan dengan meninjau, memantau meramal dan menilai situasi ekonomi semasa memulakan perniagaan atau sedang berniaga

9. Sambungan

 • Kemelesetan ekonomi kesan kepada perniagaan.Banyak syarikat perniagaan ditutup
 • Lain-lain faktor ekonomi yang mempengaruhi aktiviti perniagaan ialah keluaran dan pendapatan negara; tabungan (individu atau perniagaan); pelaburan; harga; gaji dan produktiviti; tenaga kerja dan pekerjaan (cth. Kadar pengangguran); perbelanjaan kerajaan dan transaksi antarabangsa (cth kadar tukaran asing)

10. Faktor Politik & Undang-Undang

 • Berkait rapat dengan dasar dan peraturan kerajaan
 • Kestabilan politik - memberi peluang kepada pertumbuhan perniagaan
 • Ketidakstabilan politik perniagaan sukar berkembang
 • Dasar-dasar kerajaan di peringkat antarabangsa, nasional dan tempatan- merancakkan pertumbuhan perniagaan
 • Sokongan, kemudahan dan perkhidmatan kerajaan dari segi sumber kewangan, infrastruktur, penasihatan, promosi, peraturan, pencukaian dll- kelebihan untuk perniagaanberkembang

11. Teknologi

 • Berkait rapat dengan kemajuan sains, perkembangan produk baru, pemprosesan dan bahan-bahan.
 • Tingkat teknologi menentukan sejauhmana keupayaan barang dan perkhidmatan akan dihasilkan, peralatan digunakan dan bagaimana operasi perniagaan dijalankan.
 • Persaingan antara syarikat perniagaan menyebabkanusahawan menggunakan teknologi lebih canggih untuk mengeluar barangan yang lebih bermutu, cepat, banyak dan lebih efisien

12. Teknologi

 • Perkembangan Teknologi Komputer- dapat menyimpan, memproses dan memindahkan jumlah maklumat berhubung dengan individu, pelanggan, syarikat, bank
 • organisasi kerajaan dan bukan kerajaan
 • Teknologi Baru memberi kelebihan saingan

13. Sambungan

 • Persekitaran luaran umum boleh mempengaruhi dengan berbagai cara yang akan melibatkan iklim perniagaan berubah
 • Usahawan perlu menyesuaikan pengurusan perniagaan mereka
 • Usahawan perlu mempertimbangkan unsur-unsur di atas dalam setiap keputusan perniagaan bagi memantapkan lagi perniagaan atau sebagai peluang untuk perkembangan perniagaan

14. Persekitaran Luaran Khusus/mikro

 • Sukar bagi usahawan mempengaruhi gelagat/tindakan kumpulan ini
 • Usahawan harus memikir strategi-strategi tertentu
 • Terdiri daripada pelanggan, pembekal, agensi kerajaan, institusi kewangan, pesaing, pertubuhan bukan kerajaan,

15. Pelanggan

 • Kumpulan Sasaran utama dalam perniagaan
 • Individu atau kumpulan manusia (pejabat kerajaan, sekolah hospital dll) syarikat perniagaan yang membeli barangan usahawan
 • Keuntungan syarikat terjejas jika pelanggan tidak puas hati dengan produk atau layanan

16. Pembekal

 • Untuk mendapatkan input spt bahan mentah, peralatan, mesin tenaga kerja dll.
 • Boleh didapati apabila usahawan berinteraksi dengan persekitaran luaran melalui proses pertukaran
 • Usahawan akan cuba mendapatkan harga yang rendahdan kualiti bahan yang baik melalui kelebihan persaingan antara pembekal
 • Usahawan perlu mendapat kepercayaan daripada pembekal -- supaya proses pengeluaran tidak terjejas dari segi kualiti barangan atau masa barangan dipasarkan

17. Pengaruh Kerajaan

 • Memberi lesen
 • Menggubal dasar
 • Menyedia prasarana
 • Perkhidmatan sokongan
 • Memasti perniagaan dijalan mengikut prosedur
 • Membuat kutipan cukai perlesenan, perniagaan dll cukai perniagaan
 • Sebarang perubahan dasar prosedur kerajaan mempengaruhi aktiviti usahawan

18. Institusi Kewangan

 • Spt bank perdagangan, syarikat kewangan dan syarikat insurans
 • Membuat pelaburan kepada syarikat
 • Memberi pinjaman modal untuk membiayai operasi perniagaan
 • Usahawan yg tidak mendapat pembiayaan akan menjejaskan perkembangan perniagaan
 • Kadar faedah/kadar keuntungan yang dikenakanboleh menjejaskan prestasi syarikat
 • Perlu hubungan baik dengan bank

19. Pesaing

 • Perlu memahami aktiviti pesaing dan membentuk strategiperniagaan yang berkesan
 • Usahawan perlu mencari peluang-peluang menambah pelanggan dan meluaskan pasaran
 • Untuk memberi kelebihan persaingan terhadap produk yang dikeluarkan Usahawan perlu mewujudkan --strategi produk berkualiti, harga berpatutan, promosi yang menyeluruh dan perkhidmatan yang cekap

20. Pertubuhan Bukan Kerajaan

 • Spt persatuan pengguna, pertubuhan politik, persatuan-persatuan keagamaan, persatuan-persatuan perniagaan dan pertubuhan-pertubuhan kebajikan
 • Memberi pengaruh kepada perniagaan
 • Menjalankan kempen-kempen terhadap barangan usahawan mungkin menjejaskan penjualan di pasaran
 • Usahawan perlu peka isu yang sensitif kepada masyarakat spt alam sekitar, kesihatan dan kebersihan
 • Boleh mempengaruhi kerajaan menangani isu-isu tertentu.

21. PERSEKITARAN DALAMAN

 • Merupakan unsur yg paling dekat dengan usahawan dan pengaruhi secara langsung aktiviti perniagaan.
 • Usahawan perlu menilai kekuatan dan kelemahan yg ada dalam organisasinya.
 • Terdiri drp tiga (3) komponen iaitu: sumber;struktur dan budaya.

22. Persekitaran Dalaman

 • Sumber
 • Merupakan aset penting yg diperlukan bagi pastikan pengeluaran produk dpt dijalankan.
 • Mengikut Teori Asas Sumber oleh Dollinger (1995) terdapat 6 jenis sumber yang usahawan perlu uruskan dengan baik. Ia termasuklah sumber kewangan; sumber fizikal; sumber manusia; sumber teknologi; sumber reputasi; dan sumber organisasi.

23. Sambungan

 • Sumber kewangan
 • Merujuk kpd aset duit & lain2 sumber pembiayaan.
 • Indikator utk pembiayaan kewangan termasuklah nisbah hutang kpd ekuiti, pengkadaran kredit luaran, ROI, ROA dll.

24. Sambungan

 • Sumber Fizikal
 • Merupakan tangible aset yg firma gunakan utk pengeluaran & pentadbiran usaha teroka.
 • Eg. Loji & peralatan, sumber2 asli, trade mark, muhibbah, hak cipta dll.

25. Sambungan

 • Sumber Manusia
 • Terdiri drp usahawan dan pekerja2 yg bertindak sebagai penggerak kpd perjalanan perniagaan.
 • Pekerja merupakan aset penting, terutamanya skill workers.

26. Sambungan

 • Sumber Teknologi
 • Melibatkan proses, sistem atau transfomasi fizikal yg libatkan makmal, kemudahan R&D & teknologi utk tujuan ujian & kawalan kualiti.
 • Perlunya kp