bab 2 perancangan produk (2)

Click here to load reader

Post on 24-May-2015

119 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Bab 2 : Perancangan Produk Disediakan oleh : Mohd Aidil Bin Othman Mohamad Nasrun Bin Mohamad Zaki Muhamad Safuan B Che Othman Muhamad Sholehuddin B Mohd Arif

2. Keperluan pengguna Pengguna ialah individu yang menggunakan barang, perkhidmatan atau sumber alam semula jadi untuk memenuhi keperluan dan kehendak masing-masing. Walaupun pengguna mempunyai hak- hak tertentu, namun hak-hak berkenaan bukanlah diperolehi secara otomatis. Ramai pengguna mempunyai pengetahuan yang cetek tentang hak mereka. Pengguna harus sedar bahawa mereka mempunyai hak- hak tertentu dan seterusnya berusaha bagi mendapatkan hak-hak mereka. 3. Jika pengguna ingin mendapat hak-haknya mereka harus:- 1. Mengetahui apakah hak-haknya. 2. Menuntut hak-hak tersebut daripada pihak yang wajar memberikanya. 3. Memainkan tanggungjawab dan peranan mereka dan berusaha mendapatkan hak- hak itu. 4. Hak-Hak Pengguna Pada masa ini, lapan hak asasi pengguna ini telah diterima secara sejagat.15 Mac telah diiktiraf sebagai Hari Hak Hak Pengguna Sedunia. Dalam tahun 1962, J.F. Kennedy, Presiden Amerika Syarikat pada masa itu, telah mengisytiharkan empat hak asasi pengguna seperti yang berikut: 1) Hak Untuk Mendapat Keselamatan. 2) Hak Untuk Mendapat Makfumat. 3) Hak Untuk Membuat Pilihan. 4) Hak Untuk Menyuarakan Pendapat. 5. Spesifikasi produk APA ITU PRODUK? Satu kelompok atribut (ciri-ciri, fungsi, faedah dan kegunaan) yang membolehkan proses pertukaran berlaku atau digunakan; biasanya digabungkan dalam bentuk nyata dan juga tidak nyata. Produk wujud bagi tujuan untuk pertukaran antara kepuasan dan juga objektif syarikat. (American Marketing Association) Kotler : Apa2 jua y ditawarkan kpd pasaran dan dpt memuaskan kehendak & keperluan pengguna. 6. KLASIFIKASI PRODUK1 Produk Pengguna Akhir Biasanya digunakan oleh pengguna, ahli keluarga atau isirumah untuk kegunaan sendiri bagi memenuhi kehendak dan keperluan mereka tetapi tidak bertujuan untuk diproses semula /untuk tujuan perniagaan. Contoh: kereta, komputer, kamera 7. KLASIFIKASI PRODUK2 Produk Industri Merujuk bahan mentah/ barang separuh siap y bakal diproses semula bagi hasilkan barangan siap. Cth bhn mentah: minyak sawit, bijih timah & arang batu Trt merujuk produk yang digunakan dlm urusan perniagaan @ bagi tujuan dijual semula kpd pengguna lain. Kesimpulannya: Kegunaan sst produk akan menentukan samaada ianya adalah produk pengguna akhir @ produk industri. 8. Ekonomi pembangunan produk Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan per kapita keluaran dalam negara kasar (KDNK) atau pertumbuhan pendapatan agregat, biasanya ditunjukkan sebagai peningkatan tahunan perubahan KDNK benar. Pertumbuhan ekonomi selalunya didorong oleh peningkatan produktiviti, yang melibatkan penghasilan lebih banyak barangan dan perkhidmatan dengan input tenaga kerja, modal, tenaga dan bahan yang sama. Ahli-ahli ekonomi membezakan antara kestabilan ekonomi jangka pendek dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 9. Perbincangan tentang pertumbuhan ekonomi selalunya berkaitan dengan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi jangka pendek diistilahkan sebagai kitaran perniagaan. Pertumbuhan ekonomi yang berterusan akan meningkatkan pendapatan sesebuah negara dan pendapatan per kapita dan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduknya. 10. Pengurusan produk/projek Klasifikasi Produk Produk pada amnya boleh dibahagikan kepada dua kelas besar berdasarkan kepada cara-cara penggunaannya iaitu produk pengguna dan produk industri. 11. Bidang-bidang Pengurusan Projek 11 Pengurusan Penyepaduan Pengurusan Skop Pengurusan Masa Pengurusan Kos Pengurusan Kualiti Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Komunikasi 12. Aktiviti Utama Pengurusan Projek Merancang Memantau Memimpin Mengawal 12 Meyakinkan 13. Merancang Merancang dan merangka strategi pelaksanaan sesuatu projek bagi mencapai objektif dan keperluan pelanggan 13 14. Memimpin Memimpin ke arah merealisasikan matlamat pelaksanaan projek untuk menghasilkan projek yang berkualiti dan menepati keperluan pengguna 14 15. Memantau Memantau pelaksanaan projek untuk mempastikan projek dilaksanakan mengikut garis-garis panduan, arahan-arahan pihak berkuasa, arahan-arahan dan pekeliling-pekeliling jabatan dan Kerajaan semasa yang telah ditetapkan. Projek dilaksanakan sebagaimana yang telah dipersetujui bersama dengan pelanggan. 15 16. Mengawal Mengawal pelaksanaan projek mengikut keperluan dan perancangan yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama terutama perkara-perkara yang melibatkan kos dan garis-garis panduan yang telah ditetapkan. 16 17. PROJEK Dilaksanakan pada pelbagai peringkat, baik perseorangan atau berkumpulan Projek memerlukan masa mungkin 100 jam atau 10,000,000 jam atau lebih Projek melibatkan satu organisasi atau pelbagai organisasi Ianya merupakan komponen penting bagi menentukan pencapaian sesebuah organisasi dalam mencapai strategi perniagaan 17 18. Contoh projek Memajukan sesuatu perkhidmatan atau produk Melibatkan perubahan kepada struktur, kakitangan, atau gaya bagi sesebuah organisasi Merekabentuk sebuah kenderaan bermotor Membina sebuah bangunan 18 19. APA MAKNA PENGURUSAN PROJEK? Penggunaan ilmu pengetahuan, kemahiran, alat-alat dan teknik-teknik kepada aktiviti-aktiviti projek dalam usaha memenuhi keperluan dan harapan stakeholder daripada sesuatu projek 19 20. Fasa Proses Pengurusan Projek 20 PERMULAAN PENAMATAN PELAKSANAANKAWALAN PERANCANGAN KAITAN ANTARA KUMPULAN PROSES 21. PERMULAAN Peringkat permulaan adalah peringkat kajian kemungkinan, cadangan konsep, penentuan dan mendapatkan kelulusan terutama kos bagi melaksanakan sesuatu projek 21 22. PERANCANGAN Membuat perancangan teliti berdasarkan keperluan projek dari segi sumber-sumber yang ada berdasarkan skop, masa, kos, kualiti dan risiko yang bakal dihadapi. Perancangan yang tidak menitikberatkan keseimbangan dalam aspek tersebut akan mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan projek 22 23. KAWALAN Kawalan merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan projek yang mana perlu mematuhi segala perundangan dan prosedur- prosedur yang telah ditetapkan. Seperti pematuhan kepada AP,EPU,Pekeliling KPKR, Pekeliling Perbendaharaan dsbnya. Tanpa kawalan, projek adalah berisiko tinggi untuk menemui kegagalan dan cara menyelamatkannya memerlukan kos yang tinggi dan menjadikan projek tidak berjaya. 23 24. PELAKSANAAN Kejayaan pelaksanaan bergantung kepada perancangan dan kawalan yang teliti berpandukan kepada proses-proses pengurusan projek yang seimbang dan bersepadu supaya pelaksanaan projek dapat diuruskan dengan betul dan teratur. 24 25. PENAMATAN Pelaksanaan projek mempunyai tempoh tertentu iaitu bermula dan tamat. Setiap projek yang diuruskan dengan betul dan dikawal dengan baik akan dapat disiapkan dengan sempurna dan digunakan sebagaimana yang telah dirancang. 25