bab 1 induk

Click here to load reader

Post on 21-May-2015

8.575 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pelan strategik smklandas 2008-2010

TRANSCRIPT

  • 1. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010Bab 1- PendahuluanProses Perancangan StrategikRancangan Strategik Organisasi1.Persekitaran Ekonomi Teknologi Masyarakat2.Visi 3.Matlamat 5. PelanMAKLUMAT Politik & Misi & Objektif 4.Strategi (Taktikal) Perundangan Sumber Pelanggan 6. PelaksanaanP9, Peter, J. Paul , (1991), Marketing Management, 5th Edition (1) 1

2. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010Bab 1- PendahuluanPROSES PERANCANGANSTRATEGIK KAWALAN & PELAKSANAAN PENILAIAN PELAN TINDAKAN / PELANTAKTIKAL STRATEGIMATLAMAT STRATEGIKMISIVISI(1) 2 3. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 1- Pendahuluan Model Pelan Strategik Pembangunan Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Landas 21820 Ajil, Terengganu BilPerkaraCatatan Fasa 1 1. Pra- perancangan 1.1. Latar belakang 1.2. Sejarah 1.3. Enrolmen ahli 1.4. Biodata Kakitangan 1.5. Prestasi 1.6. Kemudahan fizikal 1.7. Pencapaian terbaikFasa 2 2. Hala Tuju Organisasi: Mandat/ Dasar/, Misi, Visi (Termasuk Nilai, Piagam Pelanggan, Slogan, Logo, Warna Korporat)2.1. Mandat2.2. Visi2.3 Misi2.4. Piagam Pelanggan2.5. Slogan2.6. Logo2.7. Nilai2.8 Bendera2.9. Warna Koporat Fasa 3 3. Analisis Persekitaran : Matlamat Dalaman & Luaran Organisasi3.1. Analisis Persekitaran Strategik3.2. Analisis SWOT (1) 3 4. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010Bab 1- Pendahuluan 3.3. Penyaringan Hasil analisis persekitaran Fasa 4 4. Isu, Matlamat, Objektif, KPI, Sasaran &StrategiFasa 5 5. Strategi & Taktik (Belanjawan dan Operasi) 5.1. TOWS Matrik 5.2. Senarai Strategi 5.3. Penyaringan/ Analisa Pemilihan Strategi 5.4. Senarai Strategi Menikut Keutamaan 5.5. Pelan Taktikal 5.6. Carta GantFasa 6 6. Implementasi StrategiFasa 7 7. Penilaian Prestasi & Penambahbaikanberterusan(1) 4 5. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010Bab 1- Pendahuluan Jawatankuasa Induk Perancangan Strategik SMK. LandasPengerusi : Pengetua En. Awang b. IbrahimTimbalan Pengerusi :Penolong Kanan Pentadbiran Puan Hajjah Fatimah bt. YusoffNaib Pengerusi: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Puan Kamariah bt. AbdullahNaib Pengerusi: Penolong Kanan Kokurikulum En. Mohd Azlan b. MansorSetiausaha: En. Mohd Haseli b. DaudPenolong Setiausaha : ________________________Ahli Jawatankuasa : 1. Setiausaha JKS GKMP Sains Puan Latifah bt. Abd. Ghafar (Pengurusan Kurikulum/ Akademik) 2. Setiausaha HEM Cik Rosliza bt. Yaacob(Pengurusan Hal Ehwal Pelajar) 3. Setiausaha Ko Kurikulum - En. Mohd Yusoff b. Embong(Pengurusan Ko Kurikulum) 4. GKMP Kemanusiaan En. Mohd b. Embong(Pengurusan Pentadbiran Pejabat) 5. Setiausaha JK Keceriaan Sekolah- Cik Rohaida Aizam bt. Yusoff(Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal) 6. Setiausaha PIBG En. Zakaria b. Mohamed (Pengurusan Hubungan Luar) 7. Setiausaha JK PTJ & Kewangan Sekolah- Tn. Hj. Mohd Bakeri b. Awang (Pengurusan Kewangan) 8. Kaunselor - En. Asmadi b. Ngah (Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia)(1) 5 6. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010Bab 1- Pendahuluan Jawatankuasa Kerja Perancangan Strategik SMK. Landas1. Pengurusan Kurikulum/ Akademik Penasihat : Tuan Pengetua Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi: GPK HEM Setiausaha: Setiausaha JKS GKMP Sains Puan Latifah bt. Abd. Ghafar Ahli Jawatankuasa : 1. Azizah bt. Md. Salleh - Ketua Bidang Bahasa 2. Mohd b. Embong- Ketua Bidang Kemanusiaan 3. Latifah bt. Abd. Ghafar - Ketua Bidang Sains 4. Manan b. Mat Min- Ketua Bidang Teknik & Vokasional 5. Pn. Noor Shamsuri bt. Daud- Kesusasteraan Melayu 6. Cik Rohaida Aizam bt. Yusoff- Bahasa Inggeris 7. En. Johar b. Musa - Pengajian Am/ Terengganu Terbilang 8. Mohd Kamal b. Harun - Sains/ PPSMI 9. Pn. Nor Akmalia bt. Abdul Rahman- Matematik 10. Azman b. Awang - Sejarah 11. Sariza bt. Zakaria - Geografi 12. Maharani bt. Abas- Pendidikan Islam dan Tasawwur 13. Mohd Rasidi b. Embong Seni Visual 14. Khairul Anuar b. Mohamed - Pend. Jasmani & Kesihatan 15. Ashri b. Mamat- Sivik & Kewargenegaraan 16. Mohd Yusoff b. Embong- Sains Sukan 17. En. Ishak b. Othman- Kemahiran Hidup 18. Umi Azlina bt. Wahab - Perdagangan/ P. Akaun & Eko. Asas 19. Noor Azmi b. Sulaiman- Mata Pelajaran Vokasional 20. En. Mazlan b. Mohd Hassan- Projek STPM 21. Zakaria b. Muhamed - Projek SMA/ Skim Tuisyen Felda 22. En. Saifolbahri b. Hamzah- Projek SMR/ Kelas Intervensi 23. Sabariah bt. M Tamamuddin- Projek KRK 24. Mohd Haseli b. Daud- Pusat Sumber 25. En. Mohd Azman b. Abd. Manan - Penilaian dan Peperiksaan SPM(1) 6 7. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 1- Pendahuluan 26. Engku Mohd Mubin b. Che Ku Zainal - Penilaian dan Peperiksaan STPM 27. Nurul Asilati bt. Abd. Aziz - Penilaian dan Peperiksaan PMR 28. Nur Faridatul Akmal b. Ramli Peperiksaan Dalaman (T1) 29. Mohd Zainuddin b. Muda- Peperiksaan Dalaman (T2) 30. Maliaman b. Kassim- Peperiksaan Dalaman (T3) 31. Azman b. Awang- Peperiksaan Dalaman (T4) 32. Junaida bt. Johan - Peperiksaan Dalaman (T5) 33. Nik Amran b. Nik Salleh - Peperiksaan Dalaman (T6) 34. Alimein b. Muda - Jadual Waktu2. Pengurusan Hal Ehwal Pelajar Penasihat: Tuan Pengetua Pengerusi: GPK Hal Ehwal Murid Naib Pengerusi : GKP Ko Kurikulum Setiausaha : Rosliza bt. Yaacob Ahli Jawatankuasa:1. Nasharuddin b. Ngah- JK Disiplin dan Tatatertib/ Badan Disiplin/ Kelab Pencegahan Jenayah2. Alias b. Ismail- Badan Pengawas3. Rohaida Aizam bt. Yusoff - Keceriaan Sekolah4. Asmadi b. Ngah - JK Sekolah Selamat/ Bimbingan & Kaunseling5. Ilminza bt. Zakaria- SPBT6. Ashri b. Mam- Biasiswa7. Azmi b. Abd. Ghani - Kebajikan8. Mazini @ Akmal bt. Md. Ali - Pendaftaran Pelajar9. Maziah bt. Mamat - Kantin10. Maliaman b. Kasim - Dakwah dan Surau11. Nik Amran b. Nik Salleh - Kesihatan & Keselamatan Pelajar12. Mazlan b. Mat Hassan- SLAD13. Azmi b. Abd. Ghani- ProStar(1) 7 8. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 1- Pendahuluan3. Pengurusan Ko Kurikulum Pengerusi : Tuan Pengetua N. Pengerusi: GPK Ko Kurikulum Setiausaha: Setiausaha Ko- Mohd Yusoff b. Embong Ahli Jawatankuasa : 1. Azizah bt. Md. Salleh - Ketua Bidang Bahasa 2. Mohd b. Embong- Ketua Bidang Kemanusiaan 3. Latifah bt. Abd. Ghafar - Ketua Bidang Sains 4. Manan b. Mat Min- Ketua Bidang Teknik & Vokasional 5. Khairul Anuar b. Mohamed- SU Majlis Sukan Sekolah 6. Mohd Yusoff Embong- Penyelaras Persatuan Akademik dan Kelab 7. Azmi b. Abd. Ghani- Persatuan Bahasa Melayu/ Sepaktakraw 8. Rohaida Aizam bt. Yusoff- Persatuan Bahasa Inggeris 9. Maliaman b. Kassim- Pendidikan Islam & Jawi 10. Alimien b. Muda- Persatuan Geografi dan Sejarah/ Olahraga (L) 11. Wan Nor Azlinda bt. W.A.Aziz - Persatuan Sains dan Matematik 12. Mazuki b. Kazar- Kemahiran Hidup dan Rekacipta/ Catur 13. Mohd Khalis b. Abd. Malik- Kelab Komputer 14. Mohd Kamal Ariffin b. Ahmad- Kelab Pengguna/ Rumah Sukan Temenggung/ Bola Baling (L) 15. Asmadi b. Ngah - Kelab Pembimbing Rakan Sebaya 16. Mohd Rasidi b. Embong- Kelab Seni Kreatif 17. Maziah bt. Mamat - Program Usahawan Muda/ Ping Pong (P) 18. Ashri b. Mamat - Kelab Penabung Muda/ Bola Tampar (L) 19. Alias b. Ismail- Kelab Wartawan 20. Sabariah bt. Mod. Tammamuddin- Kelab Rukunegara 21. Abd. Hanan b. Taib - Rumah Sukan Bendahara 22. Nik Amran b. Nik Salleh- Rumah Sukan Shahbandar 23. Engku Mohd Mubin b. C Ku Zainal- Rumah Sukan Laksamana 24. Azman b. Awang - Permainan Bola Sepak(1) 8 9. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010Bab 1- Pendahuluan 25. Ilminza bt. Zakaria- Bola Jaring 26. Nasharuddin b. Ngah- Ping Pong (L) 27. Noor Azmi b. Sulaiman- Badminton (L) 28. Nurul Asilati bt. Aziz - Badminton (P)/ Olahraga (P) 29. Anisah bt. Ismail- Bola Tampar (P) 30. Maharani bt. Abas- Bola Baling (P) 31. Shah Nuri b. Abdullah- Sofbol 32. Mazlan b. Mohd Hassan- Hoki 33. Johar b. Musa- Memanah4. Pengurusan Pentadbiran Pejabat Penasihat : Tuan Pengetua Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi: GPK KO Kurikulum Setiausaha: Mohd b. Embong Ahli Jawatankuasa : 1. GKMP Bahasa 2. GKMP Sains/ Math 3. GKMP VoTek 4. Ketua Pembantu Tadbir 5. Staff Pejabat 5. Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Penasihat : Tuan Pengetua Pengerusi : GPK HEM Naib Pengerusi: GPK Ko Kurikulum Setiausaha: Cik Rohaida Aizam bt. Yusoff Ahli Jawatankuasa : 1. Kartini bt. Abd. Rahman 2. Sarina bt. Tahir 3. Anisah bt. Ismail 4. Nik Amram b. Nik Salleh 5. Wan Faizal b. Ismail 6. Mazuki b. Kazar(1) 9 10. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010Bab 1- Pendahuluan6. Pengurusan Perhubungan Luar Penasihat : Tuan Pengetua Pengerusi : GPK HEM Naib Pengerusi: GKP Pentadbiran Setiausaha: Setiausaha PIBG- Zakaria b. Mohamed Ahli Jawatankuasa : 1. Mohd Zainuddin b. Muda 2. Manan b. Mat Min 3. Mat Hussin b. Hj. Dullah 4. Maziah bt. Mamat 5. Saadiah bt. Din 6. Sabariah bt. M. Tamamuddin 7. Siti Nor Asmah bt. Yusof 7. Pengurusan Kewangan Penasihat : Tuan Pengetua Pengerusi : GPK Pentadbiran Naib Pengerusi: GPK KOKurikulum Setiausaha: Ketua Pembantu Tadbir Ahli Jawatankuasa : 1. Siti Zaharah bt. Mohd Zain 2. Aidil Adzar b. Omar 3. Suzilawati bt. 4. Azizah bt. Abdullah (1) 10 11. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 1- Pendahuluan8. Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Penasihat : Tuan Pengetua Pengerusi : GPK HEM Naib Pengerusi: GKP Ko Kurikulum Setiausaha: Kaunselor- Asmadi b. Ngah Ahli Jawatankuasa : 1. Latifah bt. Abd. Ghafar 2. Maliaman b. Kassim 3. Mohd Khalis b. Abd. Malik 4. [email protected] Akmal bt. Mohd Ali 5. Nur Faridatul Akmal bt. Ramli 6. Suzani bt. Sulaiman(1) 11 12. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 1- Pendahuluan JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK Bil AktiivitiTarikhTindakan 1 Penubuhan Jawatankuasa Induk 20 Ogos 2007Pengetua 2 Taklimat Perancangan Strategik sekolah kepada Jawatankuasa 25 Ogos 2007 Kerja 3 Agihan tugas kepada guru- guru jawatankuasa kerja2 September 2007 4 Fasa Pertama 4.1. Proses Pra-Perancangan Latar belakang Sekolah 9 September 2007 Sejaran Sekolah10 September 2007 Enrolmen ahli11 Setember 2007 Biodata guru 11 September 2007 Prestasi pe