aturcara raptai majlis konvokesyen ke-11 ptsbehep.ptsb.edu.my/ekonvo/doc/bukupanduank12.pdf ·...

11

Upload: hoangdat

Post on 02-May-2018

357 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: ATURCARA RAPTAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-11 PTSBehep.ptsb.edu.my/ekonvo/doc/BukuPanduanK12.pdf · kumpulan / program yang telah ditetapkan. MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-8 POLITEKNIK TUANKU
Page 2: ATURCARA RAPTAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-11 PTSBehep.ptsb.edu.my/ekonvo/doc/BukuPanduanK12.pdf · kumpulan / program yang telah ditetapkan. MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-8 POLITEKNIK TUANKU

ATURCARA RAPTAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-11 PTSBSemua graduan Sesi Disember 2015 dan Sesi Jun 2016

16 September 2017

MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-12POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH

Graduan yang mendaftar wajib hadir ke majlis raptai dan konvokesyen. Graduan juga perlu mematuhi semua aturcara majlis konvokesyen seperti jadual di atas. Mana-mana graduan yang gagal menepati masa yang ditetapkan tidak akan dibenarkan menyertai majlis konvokesyen tersebut kerana akan menganggu kelancaran majlis.

Jubah wajib dipulangkan segera kepada AJK Jubah Graduan sebaik sahaja Majlis Konvokesyen tamat.

MASA ATURCARA MAJLIS AKTIVITI

8.30 pg

9.30 pg

9.00 pg

Pendaftaran graduan di PTSB.(di belakang Dewan Mu’adzam Shah)Mesyuarat Alumni(Dewan Mu’adzam Shah)

Taklimat pergerakan dan susun atur graduan.

10.00 pg

10.30 pg

Perarakan masuk graduan ke dalam dewan.

Urusan pengambilan Jubah Sidang 1 & 2 sertapengambilan cenderahati ALUMNI konvo

Rehat

Urusan pengambilan Jubah Sidang 1 & 2 sertapengambilan cenderahati ALUMNI konvo

Minum petang

11.00 pg -12.00 tgh

12.00 tgh -1.00 ptg

1.00 ptg -2.00 ptg2.00 ptg -5.00 ptg

5.00 ptg

* Taklimat ALUMNI.* Taklimat fotografi.* Taklimat RFID.* Taklimat Tracer Study.

* Raptai penuh.

Semua graduan yang mendaftar WAJIB mengikuti raptai yang diadakan.

Graduan yang tidak mengikuti raptai, tidak akan dibenarkan bersama di majlis konvokesyen yang sebenar.

Semua graduan diharap dapat memberi perhatian serta kerjasama yang baik (terutama ketepatan masa) bagi memastikan majlis konvokesyen dapat berjalan lancar.

Tempat :Urusan di Aras 0, JMSK

Berkumpul di ruang legar dewan mengikut kumpulan / program yang telah ditetapkan.

MAJ

LIS KO

NVO

KESY

EN KA

LI KE-

8PO

LITEK

NIK T

UANK

U SU

LTANA

H BA

HIYA

H

0101

ATUR

CAR

A 16

Sept

embe

r 201

7AT

URC

ARA

16 Se

ptem

ber 2

017

Page 3: ATURCARA RAPTAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-11 PTSBehep.ptsb.edu.my/ekonvo/doc/BukuPanduanK12.pdf · kumpulan / program yang telah ditetapkan. MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-8 POLITEKNIK TUANKU

ATURCARA RAPTAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-11 PTSBSemua graduan Sesi Disember 2015 dan Sesi Jun 2016

17 September 2017

MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-12POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH

Graduan yang mendaftar wajib hadir ke majlis raptai dan konvokesyen. Graduan juga perlu mematuhi semua aturcara majlis konvokesyen seperti jadual di atas. Mana-mana graduan yang gagal menepati masa yang ditetapkan tidak akan dibenarkan menyertai majlis konvokesyen tersebut kerana akan menganggu kelancaran majlis.

Jubah wajib dipulangkan segera kepada AJK Jubah Graduan sebaik sahaja Majlis Konvokesyen tamat.

MASA ATURCARA MAJLIS AKTIVITI

8.00 pg

9.00 pg

Berkumpul di hadapan Kompleks Sukan PTSB.

Perbarisan dan perarakan masuk para graduanke dalam dewan.

9.30 pg Perarakan masuk VIP dan tetamu kehormatke dalam dewan.

12.30 tgh Majlis Konvokesyen tamat.

1.00 ptg-

5.00 ptg

Urusan pemulangan jubah dan pengambilanDiploma

Urusan di Aras 0, JMSK

9.45 pg Majlis penyampaian Diploma dan Sijil.

8.30 pg Para tetamu/ ibu bapa mengambil tempat.

Pendaftaran graduanSusunatur graduan mengikut programPenyerahan kad pengenalan diri para graduanPemeriksaan disiplin,rupa diri & pakaian graduan

Pergerakan seperti yang telah ditetapkan semasa

hari raptai

MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-8

POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH

0202

ATUR

CAR

A 17

Sept

embe

r 201

7AT

URC

ARA

17 Se

ptem

ber 2

017

Page 4: ATURCARA RAPTAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-11 PTSBehep.ptsb.edu.my/ekonvo/doc/BukuPanduanK12.pdf · kumpulan / program yang telah ditetapkan. MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-8 POLITEKNIK TUANKU

MASA ATURCARA MAJLIS AKTIVITI

8.00 pg

9.00 pg

Berkumpul di hadapan Kompleks Sukan PTSB.

Perbarisan dan perarakan masuk para graduanke dalam dewan.

9.30 pg Perarakan masuk VIP dan tetamu kehormatke dalam dewan.

12.30 tgh Majlis Konvokesyen tamat.

8.00 mlm Majlis Makan Malam ALUMNI Mesyuarat Agong Tahunan

Dewan Bandaran Kulim

1.00 ptg-

3.00 ptg

Urusan pemulangan jubah dan pengambilanDiploma / Sijil.Pengambilan Cenderahati ALUMNI Konvo

Urusan di Aras 0, JMSK

Urusan di Aras 1, JMSK

9.45 pg Majlis penyampaian Diploma dan Sijil.

8.30 pg Para tetamu/ ibu bapa mengambil tempat.

Pendaftaran graduanSusunatur graduan mengikut programPenyerahan kad pengenalan diri para graduanPemeriksaan disiplin,rupa diri & pakaian graduan

Pergerakan seperti yang telah ditetapkan semasa

hari raptai

4.00 ptg-

5.00 ptgUrusan pengambilan Jubah Sidang 3 Urusan di Aras 0, JMSK

ATURCARA RAPTAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-11 PTSBSemua graduan Sesi Disember 2015 dan Sesi Jun 2016

18 September 2017

MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-12POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH

Graduan yang mendaftar wajib hadir ke majlis raptai dan konvokesyen. Graduan juga perlu mematuhi semua aturcara majlis konvokesyen seperti jadual di atas. Mana-mana graduan yang gagal menepati masa yang ditetapkan tidak akan dibenarkan menyertai majlis konvokesyen tersebut kerana akan menganggu kelancaran majlis.

Jubah wajib dipulangkan segera kepada AJK Jubah Graduan sebaik sahaja Majlis Konvokesyen tamat.

MAJ

LIS KO

NVO

KESY

EN KA

LI KE-

8PO

LITEK

NIK T

UANK

U SU

LTANA

H BA

HIYA

H

0303

ATUR

CAR

A 18

Sept

embe

r 201

7AT

URC

ARA

18 Se

ptem

ber 2

017

Page 5: ATURCARA RAPTAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-11 PTSBehep.ptsb.edu.my/ekonvo/doc/BukuPanduanK12.pdf · kumpulan / program yang telah ditetapkan. MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-8 POLITEKNIK TUANKU

MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-8

POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH

0404

PENYERTAAN KONVOKESYEN KALI KE 12

Konvokesyen ke-12 PTSB akan diadakan pada 17 September hingga 18 September 2017 (Untuk lulusan sesi Disember 2015 dan Sesi Jun 2016).

Kehadiran graduan ke Majlis Konvokesyen ke-12 hanya sah setelah pengesahan dibuat melalui e-konvo. Tarikh TUTUP pengesahan kehadiran ialah sebelum atau pada 31 Ogos 2017.

Pengesahan boleh dibuat melalui e-konvo setelah 3 hari bayaran dijelaskan.

Graduan yang hadir akan mengikuti acara-acara berikut:-Pendaftaran GraduanRaptai Konvokesyen PTSBMajlis Konvokesyen PTSB

BAYARAN

Jumlah bayaran ialah RM 210.00 (hadir), RM 160.00 (pos) dan RM 160.00 (ambil sendiri). Bayaran ini termasuk yuran Alumni PTSB sebanyak RM 50.00.

Pembayaran boleh dibuat melalui mana-mana cawangan BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD atas nama KOPERASI POLITEKNIK KULIM BERHAD dengan nombor 02057010042375 dengan menyatakan tujuan bayaran Majlis Konvokesyen PTSB Ke-12.

Slip pembayaran BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD:

Slip dibawa bersama semasa mengambil Jubah (graduan dinasihatkan menyimpan satu salinan untuk tujuan semakan)

PENDAFTARAN GRADUAN

Pendaftaran graduan dibuat sebelum raptai penuh dijalankan.

Tanpa pendaftaran, graduan tidak dibenarkan menyertai majlis konvokesyen.

Rujuk jadual aturcara majlis konvokesyen di dalam lampiran yang disertakan.

RAPTAI

Wajib dihadiri bagi memastikan kelancaran majlis konvokesyen yang penuh dengan protokol yang mesti dipatuhi oleh setiap graduan.

Raptai akan dibuat di Dewan Mu’adzam Shah PTSB selepas selesai proses pendaftaran graduan dilakukan

Rujuk jadual aturcara majlis konvokesyen di dalam lampiran yang disertakan.

1.0

2.0

3.0

4.0

1.4.11.4.21.4.3

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.3.1.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Page 6: ATURCARA RAPTAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-11 PTSBehep.ptsb.edu.my/ekonvo/doc/BukuPanduanK12.pdf · kumpulan / program yang telah ditetapkan. MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-8 POLITEKNIK TUANKU

MAJLIS KONVOKESYEN

Semua graduan dikehendaki mendaftar diri di Dewan Mu’adzam Shah, Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah atau tempat yang akan ditentukan.

Graduan dikehendaki mendaftar diri awal/ pada tempoh yang ditetapkan bagi mengelakkan daripada tidak dibenarkan menyertai majlis konvokesyen.

Semasa majlis sedang berlangsung graduan diminta menghormati protokol majlis. Ini kerana majlis konvokesyen penuh dengan protokol tertentu yang mesti dipatuhi.

Graduan dilarang meninggalkan dewan semasa majlis konvokesyen sedang berlangsung.

PAKAIAN DAN RUPADIRI GRADUAN

Pakaian dan rupadiri semasa Pendaftaran dan Raptai.Semua graduan mesti berpakaian kemas dan menampilkan perwatakan menarik dan bersesuaian.Graduan dilarang menggunakan seluar jenis “jeans", selipar dan t-shirt tanpa kolar semasa mendaftar.Graduan lelaki hendaklah berambut pendek dan kemas.

Peraturan berpakaian.

a. Graduan LelakiBerpakaian kebangsaan berwarna hitam selengkapnya (baju, seluar, samping serta kasut hitam) atauBerbaju kemeja lengan panjang berseluar “slack" gelap dan bertali leher.Graduan kaum Sikh dibenarkan memakai "turban".Graduan tidak dibenarkan memakai tali bow (Bow tie).Berambut pendek dan kemas serta tidak diubah warna.

b. Graduan PerempuanBerpakaian pilihan sendiri dan bertudung putih/ krim. Pakaian perlu bersesuaian dengan protokol majlis. Contoh: baju kurung atau kebaya labuh.Pakaian yang sopan, tidak ketat, tidak jarang, tidak berbelah dan tidak terdedah. Pakaian mesti mempunyai lengan dan sekiranya memakai skirt hendaklah labuh di bawah paras lutut.

KasutGraduan hendaklah memakai kasut yang bersih dan bersesuaian (bahagian depan kaki bertutup), kasut jenis sandal/ capal atau kasut sukan tidak dibenarkan sama sekali.Kasut graduan berwarna gelap.

PEMINJAMAN JUBAH DAN MORTAR BOARD

Peminjaman Jubah dan Mortar BoardSalinan slip bayaran perlu dikemukakan kepada Urusetia Jubah semasa peminjaman dibuat.Sila rujuk jadual di bawah untuk tindakan graduan.

5.0

6.0

7.0

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

7.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2.1

6.2.2

6.2.36.2.46.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

7.1.1

7.1.2

0505

Page 7: ATURCARA RAPTAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-11 PTSBehep.ptsb.edu.my/ekonvo/doc/BukuPanduanK12.pdf · kumpulan / program yang telah ditetapkan. MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-8 POLITEKNIK TUANKU

7.2.1

7.2.2

7.2.3

PEMULANGAN JUBAHJubah hendaklah dipulangkan sebaik sahaja majlis konvokesyen tamat.

7.2

Kegagalan memulangkan jubah menyebabkan Diploma/ Sijil ditahan oleh Unit Peperiksaan.

Jubah yang rosak atau hilang akan dikenakan bayaran ganti rugi sebanyak RM250.00 setiap satu. Sila berurusan dengan AJK Jubah.

KAJIAN PENGESAHAN GRADUAN

Bekerja (Bekerja/Bekerja sementara/bekerja sendiri sama ada ikut bidang @ tidak ikut bidang/Bekerja dengan keluarga/Usahawan/Lanjut Pengajian/Meningkatkan kemahiran/Tunggu Penempatan Pekerjaan.

Tidak Bekerja (Tidak mempunyai sebarang hasil pendapatan.

UNTUK GRADUAN BEKERJA

Lulusan HADIR KONVOKESYEN - Diwajibkan membawa salinan slip Kajian Pengesahan Graduan (SKPG) yang diisi secara ONLINE (screenshoot dari HP juga diterima) untuk urusan pengesahan di kaunter Tracer Study sebelum pengambilan jubah.

Lulusan TIDAK HADIR KONVOKESYEN - Diwajibkan menghantar slip Kajian Pengesahan Graduan (SKPG) untuk urusan pengambilan Transkrip & Diploma di Unit Peperiksaan.

UNTUK GRADUAN TIDAK BEKERJA

Lulusan HADIR KONVOKESYEN - Diwajibkan muat turn borang dari e-konvo dan cetak borang kajian pengesahan graduan dan lengkapkan. Serah borang di kaunter Tracer Study sebelum pengambilan jubah

Lulusan TIDAK HADIR KONVOKESYEN - Diwajibkan muat turun borang dari e-konvo dan menghantar BORANG Kajian Pengesahan Graduan (SKPG) yang lengkap diisi untuk urusan pengambilan Transkrip & Diploma di Unit Peperiksaan.

Lulusan yang TIDAK BEKERJA tidak dibenarkan sama sekali mengisi borang SKPG online.

Mohon graduan layari sesawang http://graduan.mohe.gov.my untuk menjawab kajian pengesanan graduan.

*Sistem dibuka mulai 1 September 2017 sehingga 15 September 2017

8.0

8.1

8.2

SIDANG KONVO TARIKH MASA TEMPAT

Sidang 2

Sidang 1

16/ 09 / 2017

16 / 09 / 2017 2.00 tgh - 5.30 ptg

2.00 tgh - 5.30 ptg

Aras 0, JMSK(penyerahan bersama slip kajian

pengesanan graduan)

SIDANG KONVO TARIKH MASA TEMPAT

Sidang Pertama

Sidang Kedua 18 / 09 / 2017

17/ 09 / 2017 1.00 ptg - 3.00 ptg

1.00 ptg - 3.00 ptgAras 0, JMSK

MAJ

LIS KO

NVO

KESY

EN KA

LI KE-

8PO

LITEK

NIK T

UANK

U SU

LTANA

H BA

HIYA

H

0606

Page 8: ATURCARA RAPTAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-11 PTSBehep.ptsb.edu.my/ekonvo/doc/BukuPanduanK12.pdf · kumpulan / program yang telah ditetapkan. MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-8 POLITEKNIK TUANKU

Kad masuk dewan mesti dibawa dan ditunjukkan kepada petugas. Pihak kami memohon maaf sekiranya terdapat ibu / bapa / penjaga / waris yang tidak dapat memasuki dewan.Ibu / bapa/ penjaga/ waris perlu berpakaian kemas dan tertib yang bersesuaian untuk majlis rasmi. Pakaian kebangsaan/ baju batik adalah digalakkan.Ibu / bapa/ penjaga / waris diminta supaya mengambil tempat masing-masing sebelum jam 8.30 pagi pada hari konvokesyen.Mohon kerjasama ibu/ bapa/ penjaga /waris tidak meninggalkan dewan semasa majlis konvokesyen sedang berjalan.

SESI BERGAMBAR (FOTOGRAFI)PTSB menyediakan perkhidmatan fotografi semasa majlis konvokesyen berlangsung. Bayaran perkhidmatan fotografi diuruskan oleh pihak PTSB.Syarikat luar diberikan tanggungjawab mengambil gambar graduan semasa menerima Diploma / Sijil.Urusan selanjutnya (penyerahan gambar) adalah tanggungjawab syarikat berkenaan.Semasa majlis konvokesyen, graduan dan tetamu dilarang mengambil gambar bagi memastikan kelancaran majlis.

13.0

12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

13.2

13.3

13.4MAJ

LIS KO

NVO

KESY

EN KA

LI KE-

8PO

LITEK

NIK T

UANK

U SU

LTANA

H BA

HIYA

H

0707

PENGAMBILAN DIPLOMA DAN SIJILGraduan boleh mengambil Diploma/ Sijil masing-masing sebaik sahaja majlis konvokesyen berakhir dan setelah graduan mengesahkan pemulangan jubah.

Diploma / Sijil yang tidak dituntut akan disimpan oleh Unit Peperiksaan PTSB. Sebarang tuntutan Diploma / Sijil selepas hari konvokesyen hendaklah dibuat di UNIT PEPERIKSAAN PTSB. Sila hubungi 04-4033333 samb 2400

PAS MASUK KENDERAANSatu Pas Masuk Kenderaan boleh dicetak dalam talian e-konvo.

Hanya kenderaan yang mempunyai dan mempamerkan Pas Masuk Kenderaan sahaja yang dibenarkan memasuki kawasan meletak kenderaan.

Pamerkan Pas Masuk Kenderaan pada cermin hadapan kenderaan masing-masing semasa raptai dan Hari Konvokesyen.

TEMPAT LETAK KERETAGraduan dan ibu/ bapa/ penjaga hendaklah meletakkan kenderaan di tempat letak kenderaan yang disediakan. Sila patuhi arahan tunjuk arah yang diberikan oleh petugas bagi mengelakkan kesesakan lalulintas di dalam kampus.

IBU/ BAPA/ PENJAGA DAN KAD MASUKPTSB membekalkan satu ( 1 ) keping kad masuk dewan untuk dua ( 2 ) orang sahaja, ibu/ bapa/ penjaga / waris. Kebenaran hanya kepada dua ( 2 ) orang ibu/ bapa/ penjaga/ waris sahaja kerana tempat yang terhad dan bilangan graduan yang ramai. Rangkaian TV akan disediakan diluar dewan. Kad masuk dewan WAJIB disertakan semasa graduan membuat urusan pengambilan jubah.

9.0

10.0

11.0

12.0

10.1

10.2

9.1

9.2

11.1

12.1

Page 9: ATURCARA RAPTAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-11 PTSBehep.ptsb.edu.my/ekonvo/doc/BukuPanduanK12.pdf · kumpulan / program yang telah ditetapkan. MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-8 POLITEKNIK TUANKU

MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-8

POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH

0808BARANG-BARANG PERSENDIRIAN

Graduan adalah diingatkan supaya tidak membawa masuk makanan dan minuman serta barang-barang persendirian seperti beg, kamera, telefon bimbit, i-pad, alat kelui (pager) atau lain-lain alat yang boleh mengganggu majlis konvokesyen. Pastikan semua barangan berharga disimpan di tempat yang selamat. PTSB tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang kerosakan/ kehilangan barangan.

KUASA POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAHGraduan yang tidak mematuhi syarat yang telah ditetapkan terutama cara berpakaian dan penampilan diri yang sesuai adalah dilarang daripada menyertai majlis konvokesyen. Sebarang keputusan mengenai larangan yang telah dikeluarkan adalah muktamad.

PENGINAPANPenginapan sepanjang konvokesyen adalah tanggungjawab masing-masing. Pihak PTSB tidak menyediakan penginapan.Untuk kemudahan penginapan tuan-tuan boleh menghubungi tempat-tempat berikut:-

Hotel Sri Malaysia ( Kulim) : 04-490 9898Hotel Kulim Inn ( Kulim) : 04-490 0420Hotel Summit( Bukit Mertajam) : 04-538 6666Motel Poong Soon (Kulim) : 04-491 7786Hotel Pearl View ( Perai ) : 04-398 9888Fuller Hotel (Kulim) : 04-492 7999

HAL-HAL LAINSebarang pertanyaan mengenai Majlis Konvokesyen PTSB ke -12, sila hubungi 04-403 3333 samb. 2166 (Urusetia konvokesyen : Hal Ehwal Pelajar).

14.0

15.0

16.0

17.0

14.1

15.1

16.1

17.1

Page 10: ATURCARA RAPTAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-11 PTSBehep.ptsb.edu.my/ekonvo/doc/BukuPanduanK12.pdf · kumpulan / program yang telah ditetapkan. MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-8 POLITEKNIK TUANKU

MAJ

LIS KO

NVO

KESY

EN KA

LI KE-

8PO

LITEK

NIK T

UANK

U SU

LTANA

H BA

HIYA

H

0909

KAJIAN PENGESANAN GRADUAN POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAHKAJIAN PENGESANAN GRADUAN POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH

12

3 4

56

Setinggi-tinggi tahniah dikalungkan kepada graduan Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah di atas kejayaan anda menamatkan pengajian di PTSB ini dengan jayanya.

Kajiselidik ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada graduan memberi maklum balas terhadap sistem perkhidmatan PTSB khasnya dan KPTM umumnya semasa anda menjalani pengajian. Maklum balas ini akan digunakan untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatan dan pengajaran di sini. Selain itu, satu database dapat diwujudkan bagi membantu graduan mendapatkan pekerjaan dan anda akan dihubungi dari semasa ke semasa tentang peluang pekerjaan yang dibuka oleh majikan yang memerlukan pekerja.

Berikut adalah proses menjawab soal selidik yang perlu dipatuhi oleh semua graduan :

PERINGATAN :1. Kajian Pengesanan Graduan ini WAJIB dijawab oleh setiap graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian masing-masing. Kegagalan anda menjawab kajian ini boleh menyebabkan sijil / diploma anda ditahan oleh Unit Peperiksaan PTSB. Senarai nama graduan gagal menjawab kajiselidik ini akan dikeluarkan untuk tindakan selanjutnya.

Sebarang masalah, sila hubungi Pegawai Pengesanan Graduan PTSB di talian 019-462 6814 (Pn. Zunainah binti Hamid).

Pastikan anda memiliki alamat

e-mailLog masukgraduan

Log masuk ke http://graduan.mohe.gov.

my bermula pada1 September 2017

(sistem dibuka) hingga17 September 2017

(sistem ditutup) sahaja

Masukkan maklumat yang diperlukan dan mula menjawab soal

selidik

Hantar satu salinan Slip Kajian Pengesanan Graduan (contoh di bawah)

bersama surat menjawab kehadiran konvokesyen dan simpan

satu salinan untuk rujukan semasa pengambilan jubah (hadir konvo) atau

semasa memohon pos/ambil sendiri sijil (tidak hadir konvo)

Setelah selesai menjawab, klik link CETAK untuk mencetak Slip Kajian Pengesanan Graduan

(dua (2) Salinan)

0909

Perkara-perkara yang perlu dibawa oleh graduan :-

BAGI GRADUAN YANG HADIR

Slip Jawapan Kehadiran (Dicetak daripada e-konvo) http://ehep.ptsb.edu.my/ekonvo

Slip BIMB bernilai RM210.00 yang dibayar atas nama 'KOPERASI POLITEKNIK KULIM BERHAD' dengan menyatakan sebagai bayaran untuk menghadiri majlis konvokesyen tersebut.(Sila pastikan maklumat graduan yang lengkap pada slip bank tersebut).

SENARAI SEMAKSENARAI SEMAK

** Sila pastikan kesemua perkara diatas perlu bawa bersama semasa menuntut transkrip.

Page 11: ATURCARA RAPTAI MAJLIS KONVOKESYEN KE-11 PTSBehep.ptsb.edu.my/ekonvo/doc/BukuPanduanK12.pdf · kumpulan / program yang telah ditetapkan. MAJLIS KONVOKESYEN KALI KE-8 POLITEKNIK TUANKU

MAJ

LIS KO

NVO

KESY

EN KA

LI KE-

8PO

LITEK

NIK T

UANK

U SU

LTANA

H BA

HIYA

H

1010PELAN KE POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAHPELAN KE POLITEKNIK TUANKU SULTANAH BAHIYAH

UNIKLUNIKL