asgmnt rmt

Download Asgmnt RMT

Post on 19-Dec-2015

27 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

references

TRANSCRIPT

PKE3104-PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH

PKE3104-PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH

1.0PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS).1.1TUJUAN Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) diwujudkan bertujuan menyatupadukan dan menyelaraskan semua aktiviti berkaitan dengan kesihatan sekolah yang mampu meningkatkan taraf kesihatan dlm kalangan warga sekolah. Ia terbahagi kepada beberapa peringkat-peringkat.Peringkatnya ialah;1.1.1 Peringkat sekolahTujuan penting Pendidikan Kesihatan adalah untuk membentuk sikap positif terhadap kesihatan.Ia adalah lebih berkesan dan sesuai jika pelajar dibentuk daripada kanak-kanak lagi ataupun dengan lebih tepat lagi sebelum mereka dipengaruhi oleh sikap dan amalan kesihatan yang negatif. Hal ni kerana, kanak-kanak sekolah adalah captive audience yang mudah dihubungi.Seseorang kanak-kanak cenderung melihat amalan yang diajar di sekolah sebagai ikutan dan boleh mempengaruhi ahli keluarga.1.1.2 Ibu bapa & masyarakatPeranan ibu bapa dan masyarakat ialah melibatkan diri secara aktif serta menyokong aktiviti PBSS yang dirancang oleh pihak sekolah.Selain itu, ibu bapa dan masyarakat harus bersama-sama memberikan sumbangan dari segi kepakaran, kewangan, tenaga mahupun peralatan serta kerjasama kepada pihak sekolah untuk menjalankan aktiviti-aktiviti PBSS.Semangat serta galakan kepada anak-anak untuk menyertai aktiviti-aktiviti PBSS harus digalakkan.

1.1.3Peringkat PPDPeranan Pejabat Pendidikan Bahagian/Daerah ialah memberikan penerangan serta informasi kepada sekolah mengenai pelaksanaan PBSS. Selain itu, pihak PPD juga memberikan bimbingan kepada sekolah untuk menubuhkan Jawatankuasa PBSS dan seterusnya merancang, menjalankan serta menilai aktiviti yang dijalankan.1.1.4 Peringkat JPNPeranan Jabatan Pendidikan Negeri dan Kebangsaan ialah memberi penerangan kepada Bahagian/Daerah mengenai pelaksanaan PBSS.Selain memberi penerangan,,pihak JPN juga memberi bimbingan kepada Bahagian/Daerah untuk menubuhkan Jawatankuasa PBSS dan seterusnya merancang dan menjalankan aktiviti.Justeru itu, pihak JPN juga akan menghubungi agensi-agensi kerajaan yang berkaitan untuk memberi bantuan kepada Bahagian/Daerah menjalankan PBSS.akhir sekal, pihak JPN akan mengendali dan memantau perjalanan program PBSS yang dilaksanakan.

2.0PROSUDERPBSS dilaksanakan untuk memastikan semua program berlandaskan kesihatan di sekolah diselaraskan. Bagi merealisasikan tujuan tersebut,prosuder-prosedur yang penting harus diberi pekananan. Pertama, jawatankuasa peringkat sekolah perlu ditubuhkan untuk memastikan program yang dirancang berjaya dilaksanakan dengan bantuan daripada pelbagai pihak seperti wakil PIBG, Pejabat Kesihatan Daerah dan pihak-pihak lain.

2.1 CARTA ALIRAN/GARIS PANDUAN

2.1.1 Fungsi jawatankuasa PBSS~

2.1.2 Program kesihatan yang dilaksanakan di sekolah.

3.0 Rancangan Makanan Tambahan ( RMT )3.1 Pengenalan

Rancangan Makanan Tambahan (RMT) adalah satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membantu meningkatkan taraf pemakanan dan kesihatan bagi seseorang murid sekolah rendah yang memerlukan. Ianya bermaksud untuk memberi makanan tambahan secara imbuhan sebanyak 25% - 30% daripada keperluan harian seorang murid. RMT telah dilaksanakan di sekolah-sekolah rendah di seluruh Malaysia pada hari ini dan ia merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan taraf kesihatan murid sekolah di Malaysia. Rancangan ini juga merupakan satu usaha yang bersepadu dan selaras dengan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kesihatan dan pemakanan sekolah dan masyarakat. RMT adalah singkatan kepada RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT). RMTadalah salah satu program yang diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam membantu para pelajar yang berada dalam kategori miskin atau miskin tegar di sekolah. Rancangan ini merupakan satu usaha yang bersepadu dan selaras dengan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kesihatan dan pemakanan murid.Menurut Aziz Ibrahim (1997) dalam Buletin Institut Penyelidikan Perubatan (IMR), rancangan ini sebenarnya tidak bermaksud untuk mengambil alih tugas ibu bapa dalam memberi makanan kepada anak- anak mereka tetapi ianya adalah sekadar membekalkan 25% hingga 33% daripada keperluan kalori harian kanak- kanak tersebut. (http://ilmusvr:imr.gov.my 20 Ogos 2007). Rancangan Makanan Tambahan (RMT) tidaklah bermaksud menggantikan rancangan makanan yang disampaikan kepada seseorang murid sekolah oleh ibu bapa atau penjaganya. RMT bermaksud untuk memberi makanan tambahan, iaitu - 1/3 daripada jumlah keperluan harian bagi seorang murid sekolah rendah harian sepenuhnya. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) di sekolah adalah suatu usaha yang bersepadu dan selaras dengan usaha- usaha lain yang berkaitan dengan kesihatan dan pemakanan (http://skklk.pkgklk.com-RMT)

3.2 Sejarah Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

Program ini telah dimulakan dalam tahun 1976 sebagai sebahagian daripada Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan (AMP), kelolaan Jabatan Perdana Menteri (JPM). AMP merupakan satu program pembangunan masyarakat berteraskan usaha kesihatan, pertanian dan pendidikan. Pada peringkat awal pelaksanaan tumpuan telah diberi kepada murid sekolah rendah dan kawasan luar Bandar. Mulai awal 1980an, apabila Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil alih sepenuhnya pengurusan program, ia telah diperluaskan ke semua kawasan di seluruh negara. Sejak tahun 1990an, taraf sosio ekonomi keluarga menjadi kriteria utama pemilihan murid.

3.3Konsep Rancangan Makanan Tambahan

i. Rancangan Makanan Tambahan (RMT) adalah satu usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membantu meningkatkan taraf pemakanan dan kesihatan bagi seseorang murid sekolah rendah yang memerlukan.

ii. Ianya bermaksud untuk memberi makanan tambahan secara imbuhan sebanyak 25%-30% daripada keperluan harian seorang murid.

iii. RMT telah dilaksanakan di sekolah-sekolah rendah di seluruh Malaysia pada hari ini dan ia merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan taraf kesihatan murid sekolah di Malaysia.iv. Rancangan ini merupakan satu usaha yang bersepadu dan selaras dengan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kesihatan dan pemakanan di sekolah dan masyarakat

4.0RasionalBerdasarkan kajian dan laporan oleh Kementerian Pendidikan yang menunjukkan :4.1Jumlh 15%-20% dari jumlah murid datang ke sekolah tanpa sarapan atau makan tengahari.4.2 Salah pemakanan dan kesan bersama yang diakibatkan oleh salah pemakanan dan serangan penyakit menimbulkan masalah dari segi pembesaran dan pencapaian pelajaran serta kelakuan penyesuaian diri.4.335% murid sekolah rendah menunjukkan tanda-tanda salah pemakanan

5.0 Objektif Rancangan Makanan Tambahan

5.1Objektif Am Untuk memberi makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah, terutama daripada luar bandar dan daripada golongan berpendapatan renda, secara imbuhan untuk sementara waktu, bag memperbaiki keadaan kesihatan, sebagai satu usaha, selaras dengan Dasar Ekonomi Baru.

5.2Objektif Khusus Untuk memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid-murid yang berkenaan untuk membantu mereka mengatasi pelbagai masalah dari segi pertumbuhan badan dan kekurangan tenaga. Antara lain ialah untuk menyelenggarakan pendidikan kesihatan dan pemakanan langsung dan tidak langsung. Ia juga untuk memupuk budaya sopan santun, disiplin, timbang rasa serta amalan-amalan yang diingini berkaitan dengan kebersihan diri, kebersihan makanan dan kebersihan alam sekitar. Selain itu untuk memperkasakan Rancangan Amalan Makanan dan Pemakanan kerana program ini mendapat sambutan yang baik oleh masyarakat. Di samping itu, menggalakkan penglibatan dan penyertaan masyarakat dalam usaha-usaha sekolah, terutama Rancangan Makanan Tambahan. Program makanan tambahan di sekolah telah menyebabkan kedatangan murid lebih memuaskan dan pencapaian akademik yang lebih baik terutama daripana golongan berpendapatan rendah. Ini menunjukkan imej sistem pendidikan kita bertambah cemerlang.

6.0Pentadbiran/Organisasi RMT 6.1Peranan Guru Besar atau Guru RMT

i. Memilih dan mengedarkan senarai murid yang layak menerima RMTmengikut kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh KPM. ii. Merekodkan penerimaanmakanan oleh murid-murid pada hari-hari berkenaan.iii. Mengawasi murid-muridketika makan sambil beri tunjukajar budaya pemakanan yang betul sambil menyerapkan Pendidikan Kesihatan dan Pemakanan secara tidak formal. iv. Mengikut pertumbuhan fizikal murid seperti mengukur tinggi dan berat pada awal dan akhir tahun.v. Mengawasi pengurusan hidangan makanan. vi. Memastikan rekod penerimaan dan perbelanjaan peruntukan RMT disimpan secara kemaskini oleh pihak sekolah.

7.0Pelaksanaan Program Rancangan Makanan TambahanPelaksanaan Program Rancangan Makanan Tambahan inijuga adalah usaha bagi meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan pelajar-pelajar sekolah.Menurut Wan Nudri dan Aminah (1996), keperluan pemakanan dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah rendah adalah lebih tinggi berbanding dengan kanak-kanak diperingkat pra-sekolah, ini disebabkan oleh pertambahan saiz badan dan aktiviti fizikal pada usia enam hingga dua belas tahun adalah amat ketara. Pelajar-pelajar yang mendapat zat makanan yang secukupnya dan dalam keadaan persekitaran yang baik akan berpeluang untuk mencapai tumbesaran yang optimum7.1.Pelaksanaan Program Rancangan Makanan Tambahani. Guru bertugas diminta melengkapkan Buku Laporan RMT berdasarkan Jadual Tugasan RMT. ii. Guru bertugas harian diminta mengambil satu menu untuk dibuat penilaian. iii. Guru bertugas boleh mamaklumkan kepada Pengusaha kantin sekiranya ada syor/cadangan atau apa-apa yang berkaitan dengan menu RMT dan sebagainya. iv. Guru bertugas diminta memastikan perjalanan RMT pada setiap pagi berjalan dengan lancar. v. Guru bertugas diminta memastikan murid RMT mengambil satu menu pada waktu yang ditetapkan. Contohnya 7.157.40 pagi. vi. Guru bertugas diminta memastikan murid yang tidak be