asal usul alquran

Click here to load reader

Download Asal Usul AlQuran

Post on 26-Jun-2015

2.526 views

Category:

Education

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Peringkat dasar.

TRANSCRIPT

Slide 1

Apa sebenarnya kitab al-quran?Bahagian 1:Asal usul Al-QuranAhad | 13 Mac 2011Jamiyah Business SchoolOleh: MuhD Fakhrur Radzi Bin Mohd Noor Graduan Syariah Islamiyyah (B.A) university Al-azhar 2009/2010Bahagian 1: Asal usul Al-QuranAsal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Penerangan: Apa itu Al-Quran? Nama-nama Al-Quran Sejarah pengumpulannya Ayat pertama & terakhir Bilangan isi kandungan Al-Quran Makki & MadaniBahagian 1: Asal usul Al-QuranAsal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Kitab-kitab sebelum Al-quranKitabNabiTauratMusa (Torah of Moses)ZaburDaud (Psalms of David)InjilIsa (Gospels of Jesus)Al-QuranMuhammadAsal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Apa itu Al-quran?Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan perantaraan Jibril yang menjadi mukjizat serta ditulis di dalam mashaf diriwayatkan secara mutawatir, dikira beribadat sesiapa yang membacanya dan kafir sesiapa yang mengingkarinya yang dimulakan dengan surah al-Fatihah dan disudahi dengan surah al-Nas.Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Apa itu Al-quran? Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dengan perantaraan Jibril yang menjadi mukjizat serta ditulis di dalam mashaf diriwayatkan secara mutawatir, dikira beribadat sesiapa yang membacanya dan kafir sesiapa yang mengingkarinya yang dimulakan dengan surah al-Fatihah dan disudahi dengan surah al-Nas.6Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Al-quran, IQRa & MuqaddamAl-Quran

Kitab IqraKitab Muqaddam7Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Nama-nama Al-quranNamaMaknaSurah : AyatAl-KitabBuku2:2Al-FurqanPembeza benar/salah25:1Adz-DzikrPemberi peringatan15:9Al-Mau'idhahPelajaran/nasihat10:57Asy-Syifa'Obat/penyembuh10:57Al-HukmPeraturan/hukum13:37Al-HikmahKebijaksanaan17:39Al-HudaPetunjuk72:13At-TanzilYang diturunkan26:1928Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Nama-nama Al-quranNamaMaknaSurah : AyatAr-RahmatKurnia27:77Ar-RuhRuh42:52Al-BayanPenerang3:138Al-KalamUcapan/firman9:6Al-BusyraKhabar gembira16:102An-NurCahaya4:174Al-BashairPedoman45:20Al-BalaghPenyampaian/khabar14:52Al-QaulPerkataan/ucapan28:519Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Nama-nama Al-quranContoh:Al-Haq (Kebenaran) 2:147

Ar-Ruuh (Roh) 42:52

Al-Furqan (Pembeda) 25:1

Adz-Dzikr (Pemberi Peringatan) 15:9

Al-Kitab (Kitab) 2:2

10Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

kUIZ PERTAMA! Berapakah jumlah kitab yang telah diturunkan Allah kepada umat manusia?

Namakan kesemua kitab-kitab tersebut. 11Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Mula Wujudnya Al-quran Ayat pertama diturunkan pada 17hb Ramadhan tahun 610 Masehi di Gua Hira ketika usia Nabi s.a.w. 40 tahun

Sehinggalah kewafatan Nabi s.a.w. pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah (632 Masehi)

Memakan masa selama lebih kurang 23 tahun atau lebih tepat 22 tahun 2 bulan 22 hari12Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah PengumpulanTerbahagi kepada empat zaman: Zaman Rasulullah s.a.w Zaman Abu Bakar r.a Zaman Uthman Ibn Affan r.a Zaman Umaiyyah dan SekarangAsal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah Pengumpulan Belum dibukukan di dalam mashaf lagi. Rasulullah dan sahabat menghafal semua ayat. Setiap tahun Jibril bertadarrus dan menyemak. Ditulis di pelepah tamar, tulang-belulang & batu. Dikumpul, disimpan tanpa disusun di rumah Nabi. Zaman Rasulullah (s.a.w.)Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah PengumpulanZaman Rasulullah (s.a.w.)

Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah PengumpulanZaman Rasulullah (s.a.w.)

Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah PengumpulanZaman Rasulullah (s.a.w.)Contoh tulisan di batu:

Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah Pengumpulan Banyak peperangan yang berlaku. Ramai penghafal Al-Quran gugur syahid. Sayyidina Umar mencadang mengumpul Al-Quran. Zaid ibn Thabit menyalin ayat tertulis dengan membandingkannya dengan hafalan sahabat. Memakan masa setahun. Mashaf Al-Quran belum ada tanda, titik dan baris.Zaman Abu Bakar (r.a)Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah PengumpulanZaman Abu Bakar (r.a)

Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah PengumpulanZaman Abu Bakar (r.a)

Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah PengumpulanZaman Abu Bakar (r.a)

Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah Pengumpulan Islam berkembang luas ke Syam, Kufah & Iraq. Perbezaan bacaan menimbulkan perselisihan. Terbentuk jawatankuasa untuk menyalin Al-Quran. Salinan dihantar ke Mekah, Syria, Basrah & Kufah. Mashaf Uthmani asli (al-Imam) berada di Madinah. Al-Quran masih belum mempunyai baris dan titik.

Zaman Uthman Ibn Affan (r.a)Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah PengumpulanZaman Uthman Ibn Affan (r.a)

Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah PengumpulanZaman Uthman Ibn Affan (r.a)

Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah PengumpulanZaman Uthman Ibn Affan (r.a)

Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah Pengumpulan Masyarakat Islam semakin luas berkembang pesat. Sudah ramai bukan Arab yang memeluk Islam. Khalifah Marwan bin al-Hakam mengemaskini Al-Quran dengan tanda bacaan, titik dan baris. Disalin beberapa jenis khat: Kufi, Thuluth & Raihani. Al-Quran Khat Nasakh dicetak di Hamburg, Jerman.

Zaman Umaiyyah dan SekarangAsal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah PengumpulanZaman Umaiyyah dan Sekarang

Khat KufiKhat NasakhKhat Thuluth

Diwani JaliIjazahNasakhKufi MurabaKufi MaghribiKufi FatimiHuruf TajRiqahFarisiKufi MusafiThuluthAsal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah PengumpulanZaman Uthman Ibn Affan (r.a)

Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Sejarah PengumpulanZaman Umaiyyah dan Sekarang

Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

kUIZ KEDUA! Berikan tiga nama jenis Khat yang berbeza.

Siapakah nama keempat-empat Khulafa Ar-Rasyhidin?33Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Ayat Pertama & Terakhir

Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w di Gua Hira:

Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Ayat Pertama & TerakhirSurah pertama yang diturunkan secara lengkap adalah Surah Al-Muddathir (56 ayat):

Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Ayat Pertama & TerakhirAyat terakhir yang diturunkan adalah daripada Surah Al-Baqarah, ayat 281:

Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari (kiamat) yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikitpun.

Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

KandunganBilanganJuz30Surah114Ayat6,236Perkataan77,845Huruf330,733Surah Terpanjang286 Ayat (Al-Baqarah)Surah Terpendek3 Ayat (Al-Kauthar)Bilangan isi kandunganAsal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Surah & Ayat Makki/Madani Belum dibincangkan pada zaman Rasulullah s.a.w.

Mula dibincangkan pada abad ke-3 Hijrah yang dipelopori oleh Muhammad Ayyub al-Dirris yang meninggal dunia pada tahun 294 Hijrah.

Kepentingan mempelajari ilmu ini adalah untuk mengesan peringkat metodologi dakwah yang berkesan.Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Surah & Ayat Makki/Madani Makki: Surah dan Ayat yang diturunkan sebelum Hijrah

Madani: Surah dan ayat yang diturunkan selepas Hijrah

Pembahagian ini dilihat dari sudut masa (sebelum/selepas Hijrah), tidak kira ayat nya turun ni Mekah, Madinah atau kawasan lainAsal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Surah & Ayat Makki/MadaniAntara ciri-ciri surah/ayat Makki: Surah yang terdapat ayat Sajdah. Surah yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Iblis, Nabi, Rasul dan umat terdahulu. Ayat tentang akidah tauhid, ibadah, jauhi syirik. Membicarakan dan mencela perbuatan buruk Arab Jahiliyyah: Suka membunuh, menanam anak.Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

Surah & Ayat Makki/MadaniAntara ciri-ciri surah/ayat Madani: Ayat keizinan berperang dan berjihad. Menceritakan tentang dialog bersama Ahli Kitab. Membicarakan tentang hukum jenayah, hudud, hukum, faraid, civil, kemasyarakatan dan negara. Menjelaskan tentang ibadat, muamalat, kekeluargaan, sosial dan hubungan antara bangsa.Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

kUIZ KEtiga! (terakhir!) Apakah itu surah/ayat Makki dan Madani?

Berapakah jumlah keseluruhan surah yang terdapat di dalam Al-Quran? Dan berikan lima nama daripadanya.43Asal usul Al-Quran

Apa sebenarnya kitab Al-Quran?

PEnutup Ini adalah perbahasan dalam ilmu Ulum Al-Quran. Penting untuk mempelajari ilmu ini agar lebih memahami and mengenali Al-Quran dengan lanjut. Pembentangan ini hanya sebahagian kecil dari ilmu Ulum Al-Quran yang amat luas. Antaranya: sebab nuzul, wahyu, nasikh&mansukh, tafsir&tawil, ilmu qiraat, 7 huruf dan l