arahan asas linux

Download Arahan Asas Linux

Post on 21-Jul-2015

2.369 views

Category:

Self Improvement

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Insufficient space for shared memory file: 16666Try using the -Djava.io.tmpdir= option to select an alternate temp location.

Seksyen B Pelajaran 14: Pelayaran & Arahan

Seksyen B

Pelayaran & Arahan

OBJEKTIF1. Mengetahui kepenggunaan arahan cd2. Mengetahui kepenggunaan arahan pwd3. Mengetahui kepenggunaan arahan ls4. Mengetahui kepenggunaan arahan cat5. Mengetahui kepenggunaan arahan more6. Mengetahui kepenggunaan arahan less7. Mengetahui kepenggunaan arahan find8. Mengetahui kepenggunaan arahan whereis9. Mengetahui kepenggunaan arahan locate10. Mengetahui kepenggunaan arahan whatis11. Mengetahui kepenggunaan arahan man12. Mengetahui arahan asas berkenaan sistem dan kegunaannya

Merubah kedudukkan melalui arahan cd# cd /usr/bin - berpindah ke /usr/bin direktori

# cd ..- dari direktori /usr/bin untuk berpindah ke /usr direktori

# cd ../.. - atau berada di direktori /usr/bin, anda boleh maju 2 langkah ke atas sehingga root direktori

# cd - kembali ke home direktori # cd ~

Mengetahui kedudukkan melalui arahan pwdarahan pwd (print working directory) - ketahui kedudukkan dalam sistem mencetak direktori yang sedang digunakan secara aktif. Contoh:-# cd /usr/bin Taip Akan paparkan

Arahan pwd di atas dilarikan pwd dari direktori /bin dan bukan pwd yang sedia ada di dalam shell. # /bin/pwd -help

pwd/usr/bin pwd/usr/bin

Penyenaraian direktori dengan arahan ls

Digunakan untuk menyenarai fail-fail dan sub-direktori di dalam sistem

Penyenaraian direktori dengan arahan ls-m

Senaraikan fail-fail di dalam satu baris diasingkan dengan koma

Penyenaraian direktori dengan arahan ls-x

Arahan ini membuatkan fail-fail disusun secara mendatar

Memaparkan dan menggabungkan failArahan cat (concatenate) memaparkan isi kandungan fail-fail di monitor. Juga menghantar satu isi kandungan fail kepada fail yang lain. Contoh kegunaan cat :-

Arahan ini untuk melihat kandungan fail-fail yang ringkas "short file"

Arahan more

Keluarga Linux

More yang dikenali sebagai pagers"Pagers" adalah untuk melayari fail-fail dan membacanya "screen by screen" atau "line at a time".

Arahan lessArahan less adalah lebih kurang sama dengan more. Ia merupakan salah satu daripada arahan "pager".

Antara kelebihan LessArahan less tidak akan "quit" sekiranya anda sudah sampai kepada penghujung fail. Pengguna boleh pergi ke hadapan dan ke belakang ketika menggunakan fail teks dengan bantuan kekunci kursor

Mencari fail dengan findfindMenerima wildcards dalam search stringsUtiliti mencari fail dalam cakeraCari fail megikut tarikh atau time periodCari dalam lingkungan fail semasa iaitu xdev, tanpa find akan mencari keseluruhan cakera dan cakera padat

Mencari fail dengan whereisSebagai tambahan kepada arahan find, terdapat satu lagi cara untuk mencari fail-fail sistem secara pantas. Arahan whereis dengan pantas mencari fail-fail dan menunjukkan fail binari, fail sumber dan manual.

Mencari fail dengan locatearahan yang lebih cepat daripada whereis.menggunakan pangkalan data yang dinamakan slocate berdasarkan inode setiap failterus kepada pangkalan data slocate dan mencari fail yang dikehendaki.locate

Mendapatkan bantuan dengan whatisMengetahui dengan pantas kebolehan sesuatu arahan dengan memaparkan sinopsis arahan itu dari halaman manual. Contoh:- anda boleh mencari kegunaan arahan who dengan menggunakan

who(1) show who is logged on

Arahan Informasi Sistem

Arahan

Ulasan

date

Mengubah atau memberikan tarikh sistem

who

Menunjukkan pengguna yang telah log masuk

whois

Program pencari IP/Domain

w

Menunjukkan pengguna yang telah log masuk

Arahan Berhubungan Fail

Arahan

Ulasan

ls

Melayari kandungan sesebuah lipatan

pwd

Memberitahu lipatan semasa

cp

Salin fail atau lipatan

rm

Buang fail atau lipatan

mkdir

Buat lipatan

cat

Menulis kandungan fail kepada monitor

vi

Menjalankan teks editor

Arahan Akses

Arahan

Ulasan

chmod

Mengubah penetapan akses pada fail dan lipatan

chown

Mengubah kepunyaan pengguna pada fail dan lipatan

chgrp

Mengubah kepunyaan kumpulan pengguna pada fail dan lipatan

umask

Set lapangan mod asas

Arahan Proses

Arahan

Ulasan

&

Mengarahkan sesuatu proses supaya dijalankan secara sembunyi

ps

Melaporkan status proses

kill

Membunuh proses berdasarkan PID

nice

Program yang boleh mengubah keutamaan proses yang berjalan

top

Menunjukkan proses kemuncak yang dijalankan CPU

vmstat

Melaporkan statistik memori maya

Arahan Penapis

Arahan

Ulasan

grep

Menulis baris demi baris setiap paten pencarian yang dipadankan

sort

Mengisih barisan dalam fail teks

wc

Menulis bilangan bait, perkataan dan barisan dalam fail

pr

Menyediakan fail teks untuk percetakan

cut

Membuang sebahagian baris dalam fail teks

sed

Teks editor jenis aluran

awk

Mengimbas paten dan bahasa proses

Ubah Hala Input dan Output

Arahan

Ulasan

Arahan > fail

Ubah hala standard output kepada teks dalam fail

Arahan >> fail

Ubah hala standard output kepada teks dalam fail secara tambahan pada baris terakhir fail

Arahan < fail

Ubah hala standard input dari teks dalam fail

Arahan & > fail

Ubah hala mesej ralat standard output kepada teks dalam fail

Aksara Khas

Aksara

Ulasan

& ; ( ) space tab

Aksara meta

|| & && ; ;; ( ) |

Operator kawalan

*

Kad liar untuk satu atau banyak

#

Jika digunakan dalam shell ia merujuk kepada hujah

?

Kad liar untuk satu aksara sahaja

\

Menghapuskan fungsi khas sesuatu aksara

Arahan Pengurusan

Arahan

Ulasan

Init

Permulaan kawalan proses

shutdown

Menutup sistem

mount

Melekap sesebuah sistem fail

umount

Menanggalkan sesebuah sistem fail

adduser/useradd

Menambah akaun pengguna

deluser

Membuang akaun pengguna

lsmod

Memaparkan senarai modul isirung

rmmod

Memunggah keluar modul isirung

Insmod

Memunggah masuk modul isirung

modprob

Mengawal modul isirung secara automatik

Alatan dan Arahan Rangkaian

Alatan Pemampat dan Arkib

Arahan

Ulasan

gunzip

Pengembang fail ekstensi .gz

gzip

Pemampat fail ekstensi .gz

bunzip2

Pengembang fail ekstensi .bz2

bzip

Pemampat fail ekstensi .bz2

tar

Membuat dan meleraikan arkib ekstensi .tar

LinuxDotMySokongan dan Pertanyaanhttp://blog.linuxdotmy.com/http://www.linuxdotmy.com/Haris 019-6085482 (Malaysia)http://blog.harisfazillah.info/