april 2010 amanat ketua pengarah ...· pemilihan anugerah perkhidmatan ... malaysia melawat gerai

Download April 2010 Amanat Ketua Pengarah ...· Pemilihan Anugerah Perkhidmatan ... Malaysia melawat gerai

Post on 06-Jul-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Assalamualaikum

  warahmatullah

  hiwabarakatuh,

  salam sejahtera

  dan salam 1 Malaysia.

  Pertama sekali, saya ingin mengucapkan syukur kepada Ilahi

  kerana dengan limpah kurnianya dapat kita melaksanakan kerja-

  kerja yang telah dirancang dengan jayanya. Jabatan Perikanan

  Malaysia telah menjayakan Majlis Anugerah Perkhidmatan

  Cemerlang dan Jasamu Dikenang Tahun 2010. Pada kesempatan

  ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada

  tuan/puan yang telah terpilih sebagai penerima Anugerah

  Perkhidmatan Cemerlang ini.

  Penganugerahan ini dibuat sebagai satu tanda pengiktirafan

  Jabatan Perikanan Malaysia dan Kerajaan terhadap prestasi kerja

  yang cemerlang yang telah disumbangkan oleh tuan/puan

  sekalian. Diharapkan budaya kerja cemerlang ini akan terus

  dipupuk dan menjadi contoh kepada warga kerja lain di Jabatan

  Perikanan Malaysia. Sebagai penerima anugerah, tuan/puan

  semua bukan sahaja menerima Sijil Perkhidmatan Cemerlang,

  tetapi juga hadiah prestasi sebanyak RM1,000 dan insentif-insentif

  lain seperti peluang dan keutamaan untuk memajukan kerjaya

  seperti menghadiri kursus di luar negara, seminar serta dicalonkan

  untuk menerima pingat, bintang dan darjah kebesaran. Justeru,

  besarlah harapan saya agar anugerah ini akan menjadi satu

  suntikan motivasi dan pembakar semangat kepada tuan/puan

  semua agar mempertingkatkan lagi usaha, prestasi kerja dan

  kualiti penyampaian perkhidmatan tuan/puan sebagai menghargai

  pengiktirafan yang telah diberikan.

  Seramai 187 warga Jabatan Perikanan Malaysia telah dipilih

  sebagai penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun

  2010, iaitu peningkatan seramai empat penerima dibandingkan

  dengan tahun sebelumnya. Pemilihan Anugerah Perkhidmatan

  Cemerlang ini adalah dipilih menerusi Mesyuarat Panel

  Pembangunan Sumber Manusia berdasarkan kriteria-kriteria

  seperti markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 85

  peratus dan ke atas, telah berkhidmat bagi tempoh genap setahun

  pada akhir tahun penilaian dan sumbangan anggota berkenaan

  kepada organisasi khususnya Perkhidmatan Awam, komuniti,

  daerah, negeri dan negara secara amnya.

  Pemilihan APC ini juga dibuat berdasarkan pembahagian kuota

  yang mengambil kira semua kumpulan perkhidmatan dari

  Kumpulan Sokongan II hingga ke Kumpulan Pengurusan dan

  Profesional. Bilangan penerima APC bagi setiap PPN dan PTJ

  pula tidak boleh melebihi lapan peratus daripada jumlah anggota

  yang sedang berkhidmat pada hujung tahun penilaian berkenaan.

  Walau bagaimanapun had maksimum ini tidak semestinya

  dipenuhi jika jumlah anggota yang layak tidak mencukupi.

  Semasa Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia yang

  diadakan bagi memilih penerima Anugerah Perkhidmatan

  Cemerlang ini, didapati sebanyak 76.66 peratus daripada 2,313

  pegawai Jabatan Perikanan Malaysia telah memperoleh markah

  purata LNPT 85% ke atas. Ini menunjukkan bahawa jumlah bagi

  mereka yang layak dipertimbangkan adalah melebihi daripada

  jumlah kuota yang ditetapkan. Ini bermakna, ramai calon yang

  layak dan telah menunjukkan prestasi kerja yang cemerlang

  sebenarnya. Namun di dalam pemilihan, pasti ada persaingan

  untuk menjadi yang terbaik dari kalangan yang terbaik. Justeru,

  sebagai warga kerja yang terbaik, tuan/puan haruslah sentiasa

  menunjukkan komitmen yang tinggi dan ikhlas bekerja tanpa

  mengharapkan pengiktirafan semata-mata. Keikhlasan di dalam

  bekerja sebenarnya merupakan satu amalan yang baik dan jika ia

  dapat difahami, sudah tentu ia dapat melahirkan keseronokan

  bekerja di kalangan warga Perkhidmatan Awam.

  Suka saya mengingatkan diri saya dan saudara saudari

  semua bahawa tugas sebagai penjawat awam pada masa kini

  menuntut pengorbanan demi memastikan sistem penyampaian

  perkhidmatan yang berkualiti dan sentiasa relevan. Cabaran kita

  sebagai penjawat awam kini semakin besar bagi memenuhi

  ekspektasi stakeholders yang semakin kompleks. Namun, jika kitasentiasa mempraktikkan dan menitikberatkan prinsip asas bekerja

  seperti ketepatan masa, ketepatan fakta, teliti dan berdisiplin serta

  willing to go extra miles dalam memenuhi ekspektasi pelanggan,insya-Allah, Jabatan Perikanan Malaysia mampu menghasilkan

  modal insan dan sistem penyampaian yang terbilang.

  April 2010http://www.dof.gov.my

  (bersambung ke muka surat 3)

  Amanat Ketua Pengarah PerikananAmanat Ketua Pengarah Perikanan

  1

 • 24 Februari 2010Majlis Penyerahan Bot Peronda Laju Aluminium 10 Meter (PL111) oleh wakil

  Syarikat Kay Marine Sdn. Bhd. (kiri) kepada Pn. Thalathiah Bt. Hj. Saidin, Pengarah

  Bahagian Perlindungan Sumber, Ibu Pejabat Perikanan di pejabat Syarikat Kay

  Marine, Bukit Tumbuh, Kuala Terengganu, Terengganu.

  2

  11 Mac 2010Y.B. Dato Seri Noh Bin Haji Omar, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani

  Malaysia menyampaikan elaun sara hidup nelayan sempena Majlis Pecah Tanah

  Projek Penempatan Nelayan Tok Bali dan Penyampaian Elaun Sara Hidup Nelayan

  Kawasan Semerak, Pasir Puteh, Kelantan.

  16 Mac 2010Y.B. Dato Seri Noh Bin Haji Omar, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani

  Malaysia melawat gerai Jabatan Perikanan sempena Majlis Perasmian Sambutan

  40 Tahun MARDI di Taman Pameran Pertanian Malaysia, Serdang, Selangor.

  27 Mac 2010Y.A.B. Datuk Seri Panglima Musa Bin Haji Aman, Ketua Menteri Sabah

  menyampaikan sumbangan kepada Usahawan Industri Asas Tani Negeri Sabah

  sempena Majlis Perasmian Mini MAHA Peringkat Negeri Sabah di Kota Kinabalu.

  2 April 2010Y.B. Dato Yunus Bin Rahmat, Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Pertanian,

  Industri Asas Tani, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Sembilan

  menandatangani poster Spesies Penyu dan Ikan Terancam Di Malaysia sempena

  Majlis Perasmian Pameran Penyu dan Spesies Ikan Terancam di Malaysia di

  Muzium Negeri Sembilan.

  3 April 2010Y.Brs. Encik Salehan Bin

  Lamin, Pengarah Bahagian

  Pengurusan Maklumat

  Perikanan, Jabatan Perikanan

  (kanan) melancarkan program

  pelepasan ikan ke tasik oleh

  kanak-kanak sempena Aktiviti

  Hujung Minggu di Taman

  Pameran Pertanian Malaysia

  (MAEP), Serdang, Selangor. 6 April 2010Y.Brs. Tuan Haji Suhaili Bin Haji Lee, Timbalan Ketua Pengarah

  (Operasi), Jabatan Perikanan Malaysia berucap di Majlis Taklimat

  Khas Pengenalan Kepada Convention of International Trade inEndangered Species (CITES) dan Pelaksanaan Akta PerdaganganAntarabangsa Mengenai Spesies Terancam 2008 (Akta 686) di

  Putrajaya.

  9 Mac 2010Y.Bhg. Dato Junaidi Bin Che Ayub, Ketua

  Pengarah, Jabatan Perikanan Malaysia

  menyampaikan taklimat di Forum Kompetens

  Malaysia Norway sempena Lawatan rasmi

  Duli Yang Teramat Mulia Putera Mahkota

  Haakon dan Puteri Mahkota Mette-Marit ke

  Malaysia di Kuala Lumpur.

 • Tujuan kerajaan memperkenalkan Laporan Nilaian Prestasi

  Tahunan (LNPT) adalah bagi menentukan prestasi kerja penjawat

  awam dapat diukur dengan lebih adil dan objektif. Seperti

  yang tuan/puan maklum, markah LNPT ini juga digunakan

  sebagai salah satu kriteria bagi mempertimbangkan calon untuk

  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Di dalam hal ini, saya ingin

  mengingatkan agar sistem pemarkahan yang diberikan hendaklah

  berpatutan, wajar dan memberi gambaran yang sebenar terhadap

  prestasi pegawai yang dinilai berdasarkan kepada pencapaian

  hasil kerja, pengetahuan, kemahiran, kualiti peribadi serta

  sumbangan pegawai di dalam tahun yang dinilai. Terdapat

  markah yang terlalu ekstrem diberikan sehingga menghampiri

  markah 100 peratus sedangkan masih terdapat banyak ruang

  untuk pegawai yang dinilai tersebut memperbaiki diri dan prestasi

  kerjanya. Pertimbangan terhadap penilaian juga haruslah objektif

  dan realistik.

  Kita sedia maklum bahawa Kerajaan hari ini telah memberi

  penekanan menyeluruh terhadap penghijrahan minda ke arah

  mentaliti kelas pertama yang berasaskan kepada tiga perkara

  pokok iaitu ketangkasan kerja, ketepatan dan keberhasilan bagi

  memperbaiki sistem penyampaian awam. Hasil kerja dilihat bukan

  lagi berdasarkan output atau bilangan kerja yang dihasilkan tetapilebih kepada outcome iaitu kesan signifikan yang dihasilkan yangmemberi nilai tambah dan peningkatan secara berganda kepada

  prestasi jabatan. Oleh itu saya menyeru kepada tuan-tuan

  dan puan-puan agar melipat gandakan lagi usaha bagi

  mempertingkatkan lagi kualiti kerja, prestasi dan produktiviti

  tempat kerja masing-masing. Jadikanlah penganugerahan ini

  sebagai satu pemangkin untuk tuan/puan semua agar lebih

  berdaya saing, kreatif dan inovatif di dalam memberi sumbangan

  terhadap Perkhidmatan Awam dalam usaha mencapai status

  perkhidmatan bertaraf dunia.

  Saya begitu berbangga dan berbesar hati kerana majlis pada kali

  ini turut meraikan anggota Jabatan Perikanan Malaysia yang telah

  dan akan bersara daripada perkhidmatan. Jasamu dikenang,

  itulah ungkapan yang sering kita luahkan kepada mereka yang

  pernah menumpahkan bakti dan budi kepada sesebuah

  organisasi. Pada tahun 2010, seramai 30 orang anggota Jabatan

  akan bersara wajib terdiri daripada pelbagai perkhidmatan dan

  gred. Sesungguhnya jasa dan budi tuan-tuan dan puan-puan tidak

  dapat dinilai dengan kata-kata. Semoga tuan-tuan dan puan-puan

  dikurniakan dengan kesihatan yang baik, hidup bahagia dan terus

  berbakti kepada negara.

  Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih k

Recommended

View more >