anugerah inovasi jabatan perdana menteri pemantauan inisiatif rancangan malaysia kesepuluh...

Click here to load reader

Download ANUGERAH INOVASI JABATAN PERDANA MENTERI Pemantauan Inisiatif Rancangan Malaysia Kesepuluh (SPI-RMKe-10) ANUGERAH INOVASI JABATAN PERDANA MENTERI 2011 Unit Perancang Ekonomi, Jabatan

Post on 16-Feb-2018

223 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sistem Pemantauan Inisiatif Rancangan Malaysia Kesepuluh (SPI-RMKe-10)

  ANUGERAH INOVASI JABATAN PERDANA MENTERI

  2011

  Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri www.epu.gov.my

  http://www.epu.gov.my/http://www.epu.gov.my/http://www.epu.gov.my/http://www.epu.gov.my/http://www.epu.gov.my/http://www.epu.gov.my/http://www.epu.gov.my/

 • LATAR BELAKANG

  SEBELUM INOVASI

  PROJEK INOVASI

  SELEPAS INOVASI

  FAEDAH INOVASI

  SISTEM

  PEMANTAUAN

  INISIATIF

  RMKe-10

  2 SPI-RMKe-10

  SKOP PEMBENTANGAN

 • LATAR BELAKANG

  SEBELUM INOVASI

  PROJEK INOVASI

  SELEPAS INOVASI

  FAEDAH INOVASI

  SKOP PEMBENTANGAN

  SISTEM

  PEMANTAUAN

  INISIATIF

  RMKe-10

  3 SPI-RMKe-10

 • 4

  Focus Areas:

  High Level

  Low level

  Ground level

  MBE Hala Tuju

  Pelan Tindakan

  LATAR BELAKANG

  Pelan pelaksanaan inisiatif menjelaskan pelan tindakan untuk memastikan outcome RMKe-10 dicapai

  MBE mengandungi perancangan transformasi Malaysia untuk menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi dan maju pada tahun 2020

  RMKe-10 menggariskan 5 teras strategik dan 30 program nasional dengan disokong oleh 85 inisiatif

  SPI-RMKe-10

  PERANCANGAN 10 TAHUN

  PERANCANGAN 5 TAHUN

  PELAN TINDAKAN TAHUNAN

 • SEBELUM INOVASI

  PROJEK INOVASI

  SELEPAS INOVASI

  FAEDAH INOVASI

  SKOP PEMBENTANGAN

  SISTEM

  PEMANTAUAN

  INISIATIF

  RMKe-10

  LATAR BELAKANG

  5 SPI-RMKe-10

 • Pembangunan Pelan Pelaksanaan oleh kementerian/agensi

  Perbincangan konsep bersama ICU/ PMU/Pemandu

  Bengkel Pengenalan SPI

  RMKe-10

  JPPN: Status Pencapaian sehingga

  Q3

  Makluman Status

  Pencapaian 2011

  Bengkel SPI

  RMKe-10

  Kelulusan

  MAMPU

  PELAN PELAKSANAAN RMKE-10 & SPI-RMKe-10

  Kaedah Pengukuran KPI : Persetujuan semua

  kementerian/agensi

  JPPN: Mapping Inisiatif RMKe-10 dengan SRI di

  bawah NEM

  Bengkel Pembangunan Pelan Pelaksanaan bersama

  Kementerian/agensi

  Pembentangan kepada JPPN & EC : Konsep/template penyediaan Pelan Pelaksanaan Inisiatif

  10 Jun - Pelancaran RMKe-10

  11 Jun - Mesy.Khas JM : Arahan penyediaan pelan tindakan RMKe-10

  JPPN : Pencapaian Inisiatif RMKe-10 dijadikan sebagai

  KPI kementerian/agensi

  Perbincangan konsep KPI bersama JPA/ICU/ PMU/Pemandu

  Pembangunan SPI RMKe-10 (Jun-Dis 2011)

  Muatnaik drp model excel kpd web based SPI (14-25 Nov 2011)

  Bengkel Pengenalan SPI RMKe-10 di UPE (9-11 Nov & 20-21 Dis 2011)

  Menyediakan pelan tindakan bersama dgn Lab SRI NEM

  Perbincangan keselamatan sistem dgn MAMPU

  Sesi penjelasan kepada

  kementerian/agensi

  Sesi penjelasan kepada

  kementerian/agensi

  Fasa I

  Fasa II

  SPI RMKe-10 boleh diakses sepenuhnya

  daripada internet

  6 SPI-RMKe-10

 • OBJEKTIF:

  Merangka satu pelan tindakan yang sistematik dengan menggunakan template yang standard bagi memastikan pelaksanaan RMKe-10 dapat mencapai outcome seperti yang disasarkan

  Menyediakan sistem dalam talian yang mesra pengguna, cekap, fleksibel dan berkesan

  PEMBANGUNAN PELAN PELAKSANAAN INISIATIF

  7

  Menyelaras dan memantau pelaksanaan 85 inisiatif dengan lebih teratur dan efisien

  Meningkatkan tahap kesedaran ke arah keberkesanan penggunaan teknologi maklumat

  SPI-RMKe-10

 • Dibangunkan menggunakan sumber dalaman (in-house)

  Berasaskan kepada 5 Teras RMKe-10 & 30 Program Nasional

  Lengkap dengan ciri-ciri keselamatan Diakses menggunakan ID dan katakunci

  Pengemaskinian & capaian secara real time Skor dikira secara automatik

  Maklumat yang jelas mengenai kedudukan terkini pelaksanaan proram/projek

  Menjadi pangkalan data baru yang lebih sistematik, mudah diselenggara & berkesan

  KEASLIAN PRODUK

  FUNGSI KOLABORASI

  KERAHSIAAN & INTEGRITI

  TRANSPARENSI

  MENENTUKAN PROGRAM/PROJEK

  PANGKALAN DATA

  CIRI-CIRI SPI-RMKe-10

  8

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  SPI-RMKe-10

 • SISTEM PEMANTAUAN INISIATIF RMKe-10 (SPI-RMKe-10)

  PAPARAN UTAMA SPI-RMKe-10

  KEMENTERIAN PEMANTAU UPE

  9 SPI-RMKe-10

 • SISTEM PEMANTAUAN INISIATIF RMKe-10 (SPI-RMKe-10)

  6 MODUL

  i. Log Masuk ii. Inisiatif iii. Key Milestone iv. Milestone v. Pelan Tindakan vi. Laporan

  10 SPI-RMKe-10

 • SPI- RMKe-10 (i) MODUL LOG MASUK

  11 SPI-RMKe-10

 • SPI- RMKe-10 (ii) MODUL INISIATIF

  12 SPI-RMKe-10

  PAPARAN INISIATIF

 • SPI- RMKe-10 (ii) MODUL INISIATIF

  PAPARAN INISIATIF TERPERINCI

  13 SPI-RMKe-10

 • SPI- RMKe-10 (iii) MODUL KEY MILESTONE

  PAPARAN KEY MILESTONE

  14 SPI-RMKe-10

 • SPI- RMKe-10 (iii) MODUL KEY MILESTONE

  PAPARAN KEY MILESTONE TERPERINCI

  15 SPI-RMKe-10

 • SPI- RMKe-10 (iv) MODUL MILESTONE

  16 SPI-RMKe-10

 • SPI- RMKe-10 (v) MODUL PELAN TINDAKAN

  1. Tahun KPI 2. Ukuran 3. Keterangan

  Pencapaian Semasa 4. Tarikh Jangka Siap 5. Tarikh Siap

  KANDUNGAN PELAN TINDAKAN

  17 SPI-RMKe-10

 • SPI- RMKe-10 (vi) MODUL LAPORAN

  1. Laporan Pencapaian Keseluruhan Inisiatif RMKe-10

  2. Laporan Pencapaian Inisiatif Berdasarkan Kategori

  3. Laporan Pencapaian Keseluruhan Kementerian/Agensi

  4. Laporan Pencapaian Bagi Semua Kementerian

  5. Laporan Pencapaian Bagi Agensi Terpilih

  6. Laporan Insiatif Dalam Format Excel Berdasarkan Tahun

  KANDUNGAN LAPORAN SPI-RMKe-10

  18

 • SEBELUM INOVASI

  PROJEK INOVASI

  SELEPAS INOVASI

  FAEDAH INOVASI

  SKOP PEMBENTANGAN

  SISTEM

  PEMANTAUAN

  INISIATIF

  RMKe-10

  LATAR BELAKANG

  19 SPI-RMKe-10

 • SEBELUM INOVASI

  Umum Tiada pemantauan

  rapi Tiada koordinasi

  bersepadu antara kementerian/agensi dalam menjalankan projek/program

  Pembaziran sumber (wang, masa & tenaga kerja)

  Matlamat outcome/output kurang tercapai

  Ketidakcekapan dalam penggunaan sumber

  Penghantaran maklumat dalam aplikasi excel

  Penetapan KPI di awal tahun boleh dipinda

  Pengumpulan maklumat daripada kementerian/

  agensi dibuat secara manual - mengambil masa yang lama Kebolehpercayaan

  maklumat diragui

  20 SPI-RMKe-10

  Pelan pelaksanaan

  Kementerian/ agensi melaksana program/projek

  secara sendiri (tiada kerjasama)

  Pengiraan skor KPI secara

  konvensional dan manual

  Pemantauan yang tidak berkesan

 • SEBELUM INOVASI

  PROJEK INOVASI

  SELEPAS INOVASI

  FAEDAH INOVASI

  SKOP PEMBENTANGAN

  SISTEM

  PEMANTAUAN

  INISIATIF

  RMKe-10

  LATAR BELAKANG

  21 SPI-RMKe-10

 • Terperinci & menyeluruh

  Pemantauan setiap suku tahun

  Boleh ditangani (troubleshoot) di peringkat awal

  SELEPAS INOVASI

  Menjimatkan sumber (wang, masa & tenaga kerja)

  Matlamat outcome/output tercapai

  Penggunaan web based (keselamatan dijamin oleh MAMPU)

  KPI kekal sehingga tamat tempoh Rancangan & boleh dibahagikan untuk setiap tahun

  22

  Pelan pelaksanaan

  Kementerian/ agensi melaksana program/projek

  secara kerjasama

  Pengiraan skor KPI secara real time,

  online & 24X7

  Kecekapan & keberkesanan pemantauan

 • SEBELUM INOVASI

  PROJEK INOVASI

  FAEDAH INOVASI

  SKOP PEMBENTANGAN

  SISTEM

  PEMANTAUAN

  INISIATIF

  RMKe-10

  LATAR BELAKANG

  SELEPAS INOVASI

  23 SPI-RMKe-10

 • Pemantauan yang akan membantu pencapaian RMKe-10 Berkait langsung dengan dasar Kerajaan yang lain- GTP,

  ETP & RTP

  Koordinasi di antara perancangan, pelaksanaan & pemantauan

  Menitikberatkan soal impak ekonomi & sosial yang maksimum dan manfaat besar kepada rakyat

  Melibatkan Kepentingan Dasar & Wawasan 2020

  Kesan Positif Kepada Orang Awam & Rakyat

  Menjalinkan Semangat Kerjasama Di Antara Kementerian/Agensi

  Satu ID pengguna bagi setiap inisiatif Menggalakkan kerja berpasukan Mengelakkan pertindihan pelaksanaan projek & program di antara kementerian/ agensi kerajaan

  FAEDAH INOVASI

  do not

  lose the

  sight of

  the forest

  for a tree

  24

  1

  3

  2

  SPI-RMKe-10

 • Penjimatan Kos

  FAEDAH INOVASI

  ANGGARAN JUMLAH KOS: RM 3 juta i. Pembangunan Pelan Pelaksanaan Inisiatif (BCG) : RM2.2

  juta ii. Pembangunan Sistem (ICU,JPM) : RM480 ribu iii. Menjalankan Keselamatan Sistem (Syarikat Swasta):

  RM140 ribu

  Keboleh-percayaan Kepada Keupayaan Penjawat Awam

  Pembangunan secara in-house oleh pegawai sistem maklumat di UPE

  Melahirkan penjawat awam yang kreatif, inovatif, berdaya saing learning by doing

  Mampu mengubah persepsi budaya kerja penjawat awam Membuktikan bahawa penjawat awam berkebolehan dan

  setanding dengan pakar runding luar

  25

  4

  5

  SPI-RMKe-10

 • 1

  Rekabentuk SPI-RMKe-10 akan ditambahbaik dan lebih interaktif

  Laporan pencapaian inisiatif akan dikeluarka

View more