amanat tahun baharu “pendidikan untuk semua, menteri ... 2019 menteri reduce size.pdf ·...

of 31 /31
Amanat Tahun Baharu Menteri Pendidikan Malaysia 14 Januari 2019, UPM “Pendidikan Untuk Semua, Tanggungjawab Semua”

Author: vuongthuy

Post on 19-May-2019

220 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Amanat Tahun BaharuMenteri Pendidikan Malaysia

14 Januari 2019, UPM

Pendidikan Untuk Semua, Tanggungjawab Semua

WAWASAN 2020 Membina bangsa Malaysia yang

bersatu padu. Memupuk dan membina masyarakat

demokratik yang matang. Mewujudkan masyarakat yang

bermoral dan beretika. Mewujudkan masyarakat saintifik,

progresif dan berpandangan depan. Mewujudkan masyarakat berbudaya

penyayang.

Untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu, pendidikan ialah titik mulanya. Untuk melahirkan

masyarakat yang demokratik, bermoral dan beretika, pendidikan ialah terasnya.

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh

Sesungguhnya aspirasi sistem pendidikan negara adalah refleksi kepada aspirasi negara

SEKOLAH UNTUK KOMUNITI DAN UNIVERSITI UNTUK MASYARAKAT

Asas pendidikan ialah melahirkan insan yang berfungsi di tengah-tengah setiap komuniti dan masyarakat.

Pendidikan seharusnya menjadi penyelesai kepada masalah-masalah yang melanda masyarakat.

Semua daripada kita ialah pendidik dan kita semua harus menggalas tanggungjawab ini bersama.

It takes a village to raise a child

..

Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipersoalkan tanggungjawabnya

terhadap kepemimpinannya. (HR. Bukhari)

Menjadikan sekolah kerajaan sebagai sekolah pilihan1

Mengembalikan wibawa universiti awam dan pengajian tinggi

2

Pendidikan Berteraskan Nilai

Ketinggian Kualiti

Autonomi danAkauntabiliti

Tiga hala tuju yang menjadi kompas dan paksi pergerakan kita

HALA TUJU PERTAMA: MENGEMBALIKAN CINTA KE DALAM PENDIDIKAN (PENDIDIKAN

BERTERASKAN NILAI)

Pendidikan bukanlah tentang penghujungnya semata-mata, tetapi proses berterusan

mengejarnya.

Sekolah mesti menjadi tempat untuk memanusiakan manusia, mengajarkan benar

dan salah, dan mengetengahkan konsep pembelajaran melalui sifat ingin tahu

HALA TUJU KEDUA: KETINGGIAN KUALITI SEBAGAI PEMANGKIN KECEMERLANGAN,

RELEVANSI DAN KEBERKESANAN

Konsep pembelajaran tidak hanya tertakluk di sebalik four walls of room. Konsep

pembelajaran yang baik mestilah relevan di setiap masa dan setiap tempat.

Kementerian akan berusaha menggunakan teknologi blockchain, kepintaran buatan (Artificial intelligence) dan Pensejagatan Internet (Internet of things).

Pendidikan STREAM (Science Technology Reading Engineering Arts Mathematics) harus menjadi tumpuan.

Kita perlu memperkenalkan dan mempopularkan Sains sebagai satu cara hidup.

Pendidikan bukan hanya soal apa yang disampaikan, tetap juga soal bagaimana ia

disampaikan.

Professional Up-skilling of English Language Teachers (Pro-ELT),

Program Peningkatan Kemahiran Bahasa Inggeris di Sekolah, atau The English Language Enhancement Progamme in Secondary Schools (PPKBIS)

Program Intervensi Tambah Opsyen Bahasa Inggeris (PITO BI) Sekolah Rendah

Program English for Preschool Teachers

Program Gerak Jangkau Bahasa Inggeris (Outreach Programme)

Program English at the Workplace for Professionals in Education Programme

Peningkatan Mutu

HALA TUJU KETIGA: AUTONOMI DAN AKAUNTABILITI

Pemberian autonomi ini mesti juga hadir bersama dengan sikap kebertanggungjawaban

yang tinggi (akauntabiliti) sekali gus menghasilkan pendidikan yang berkualiti.

Persekitaran dan infrastruktur

ProsesPengajaran

ProsesPembelajaran

PendidikanInklusif

Operasi membaikpulih sekolah daif ini akan menjadi

keutamaan dan bakal digerakkan dengan lebih

agresif.

Memudahkan pengurusan fail dan dokumentasi

Pengurusan data dan sistem online

Sekolah boleh merangka sendiri pelaksanaan

Literasi dan Numerasi (LINUS)

Penyeragaman borang dan proses pemantauan

Penyelarasan penubuhan jawatankuasa di peringkat sekolah

1

2

3

4

5

Inisiatif Ringankan Beban Guru

A

BC

D

Berorientasikan Pembelajaran

Pentaksiran Bilik Dajah (PBD)

Pemansuhan pembahagian kelas mengikut pencapaian akademik

Iklim pembelajaran yang positif berteraskan nilai-nilai murni

Proses Pembelajaran

Kemudahan mesra OKU secara berperingkat di sekolah

Melaksanakan Dasar Sifar Penolakan (Zero-reject Policy)

Peluang dan akses yang adil terhadap pendidikan yang berkualiti

Mengembalikan semangat SBP yang asal, membantu pelajar-pelajar yang kurang bernasib baik atau B40.

Pendidikan Inklusif

26

4

1

53

Memudahkan sistem kenaikan pangkat

Sistem perhubungan antara perpustakaan seluruh universiti akan ditambah baik

Penyelidikan ke arah menyelesaikan masalah masyarakat yang bersifat semasa dan substantial

Menjadikan Malaysia sebagai international education hub

Menggalakkan universiti untuk menyuburkan budaya dialog,

forum, debat, wacana dan program-program lain yang

bersifat intelektual

Etika merupakan aspek yang sangat besar dan akan

ditekankan

Geran-geran yang akan dikeluarkan mestilah berbentuk:

knowledge transfer

Mengembalikan Wibawa Pengajian Tinggi

Meningkatkan kualiti dan penyampaian program TVET untuk menambah baik kebolehpasaran graduan

Menyelesaikan isu pengiktirafan Kolej Vokasional

KV diletakkan selari bersama insititusi-institusi TVET yang lain

TVET benar-benar setaraf dengan pilihan lain dan bukan lagi sebagai pilihan kedua atau pilihan alternatif

Peningkatan rangkaian dan usahasama Politeknik dan Kolej Komuniti dengan industri

TVET

Buku ialah pintu kepada imaginasi.

Hanya dengan membaca, anak-anak hari ini boleh bermimpi untuk menjejak impian

mereka.

#malaysiamembaca

Apa yang ingin dilakukan bukanlah

mudah namun ia tidak mustahil sekiranya kita

melakukannya bersama-sama this is not a one-man show.

Janganlah takut untuk bercita-cita, sama-

samalah kita menggembleng tenaga demi memugar masa hadapan anak bangsa

yang lebih cerah.

Amanat Tahun BaharuMenteri Pendidikan Malaysia

14 Januari 2019, UPM

Pendidikan Untuk Semua, Tanggungjawab Semua