allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) …kimia.unnes.ac.id/kasmui/pai/ruqyah/bacaan ruqyah...

9
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Al-Baqarah: 255)

Upload: others

Post on 13-Feb-2020

16 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) …kimia.unnes.ac.id/kasmui/pai/ruqyah/Bacaan Ruqyah Pendek.pdfAllah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia YangHidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidakmengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan dibumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya?Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakangmereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allahmelainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit danbumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan AllahMaha Tinggi lagi Maha Besar (Al-Baqarah: 255)

Page 2: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) …kimia.unnes.ac.id/kasmui/pai/ruqyah/Bacaan Ruqyah Pendek.pdfAllah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup

Dan Kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". Makasekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.

Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu merekakerjakan.

Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yanghina.

Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun” (Al-A’raf: 117 – 122)

Page 3: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) …kimia.unnes.ac.id/kasmui/pai/ruqyah/Bacaan Ruqyah Pendek.pdfAllah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup

Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya): "Datangkanlah kepadaku semuaahli-ahli sihir yang pandai!"

Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka:"Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan".

Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata: "Apa yang kamu lakukanitu, itulah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terusberlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan.

Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya, walaupunorang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya) (Yunus: 79 – 82)

Page 4: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) …kimia.unnes.ac.id/kasmui/pai/ruqyah/Bacaan Ruqyah Pendek.pdfAllah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup

(Setelah mereka berkumpul) mereka berkata: "Hai Musa (pilihlah), apakah kamu yangmelemparkan (dahulu) atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?"

Berkata Musa: "Silahkan kamu sekalian melemparkan". Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka.

Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata: "janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang). Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka

perbuat. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka).Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang".

Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata: "Kami telah percayakepada Tuhan Harun dan Musa“ (Thaha: 65 – 70)

Page 5: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) …kimia.unnes.ac.id/kasmui/pai/ruqyah/Bacaan Ruqyah Pendek.pdfAllah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup

1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu

sembah,5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan

yang aku sembah.6. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku“ (Al-Kafirun)

Page 6: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) …kimia.unnes.ac.id/kasmui/pai/ruqyah/Bacaan Ruqyah Pendek.pdfAllah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup

1. Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya

segala sesuatu.3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,4. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

(Al-Ikhlas)

Page 7: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) …kimia.unnes.ac.id/kasmui/pai/ruqyah/Bacaan Ruqyah Pendek.pdfAllah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup

1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,

2. Dari kejahatan makhluk-Nya,3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,4. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang

menghembus pada buhul-buhul,5. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki".

(Al-Falaq)

Page 8: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) …kimia.unnes.ac.id/kasmui/pai/ruqyah/Bacaan Ruqyah Pendek.pdfAllah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup

1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

2. Raja manusia.3. Sembahan manusia.4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,5. Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,6. Dari (golongan) jin dan manusia.

(An-Naas)

Page 9: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) …kimia.unnes.ac.id/kasmui/pai/ruqyah/Bacaan Ruqyah Pendek.pdfAllah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup

Bacaan Al-Quran dan doa di atas dapat dibaca ulangberkali-kali setiap hari untuk diri sendiri atau untukanggota keluarga yang lain, baik untuk pengobatan,menangkal pengaruh sihir dan jin atau untukpencegahan. Insya Allah, tetap bergantung kepadaAllah sambil ikhtiar pengobatan dan doa.