alkohol - 3

Click here to load reader

Post on 08-Apr-2016

42 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ALKOHOL kumpulan hidroksil, -OH sebagai kumpulan berfungsi,

 • Alkohol Alifatik CnH2n+1 OH -OH terikat kepada kumpulan alkil, R (CnH2n+1 ) Penamaan IUPAC Alkana ol (alkohol)ch :- CH3CH2OH ethanol, CH3CH2CH2OH 1-propanol

 • 7.2: Pengkelasan alkohol:1,2 dan 3 alkohol

 • Alkohol Primer (1) kumpulan OH group terikat pada atom C, yang padanya terikat satu kumpulan alkil (ch: etanol)

  Alkohol Sekunder (2) kumpulan OH group terikat pada atom C, yang padanya terikat satu kumpulan alkil. (ch: 2-butanol) Alkohol Tertier (3) kumpulan OH group terikat pada atom C, yang padanya terikat satu kumpulan alkil (ch: 2-metil-2-propanol)

 • 1

 • 3

 • 7.3:Sifat Fizikal AlkoholKeadaan fizikal KeterlarutanTakat didih

 • (i)Keadaan fizikal

  Berbentuk cecair

  Tidak berwarna

  Tidak berbau> 12C (pepejal)

 • (ii)KelarutanAlkohol dengan bil. atom (1-4C) terlarut sempurna dalam air, (5-10C) berbentuk cecair berminyak, 11C pepejal hampir tak larut dalam air. Ini disebabkan terdapat ikatan hidrogen antara molekul air dan molekul alkohol.

 • (ii)Takat didihDengan pertambahan jisim molekul relatif maka daya Van der Waals bertambah, takat didih juga bertambah.

 • Van der Waals forces

 • Van der Waals forces

 • (ii)Takat didihBagi alkohol isomerik ( jisim molekul relatif yang sama):-Berkurangan bagi molekul bercabang.Semakin bertambah mengikut susunan berikut:- 1 alcohol 2 alcohol 3 alcohol

 • 7.4Penyediaan Alkohol(i)Penapaian karborhidrat(ii)Penhidratan Alkena(iii)Hidrolisis HaloalkanaBahan uji Grignard (Sebatian Karbonil )

 • (i)Penapaian Karbohidrat

  Penapaian gula oleh yis masih penting untuk menyediakan alkohol.C6H12O6 2CH3CH2OH + 2CO2

 • (ii)Penhidratan AlkenaAlkena ditambah dengan H2O dan H2SO4. Tindakbalas ini mematuhi peraturan Markovnikov

  R-CH=CH2 + H2O R-CH(OH)-CH3

  H+

 • 7.5Sifat Kimia(i)Tindak balas dengan natrium(ii)Pendehidratan alkohol menghasilkan alkena(iii) Tindak balas dengan asid karboksilik membentuk ester (pengesteran)(iv)Tindak balas dengan hidrogen halida

 • (i)Tindak balas dengan natrium- Alkohol bertindak balas dengan natrium untuk membentuk natrium alkoksida dan gas hidrogen.- Tindak balas menunjukkan sifat asid alkohol .ch: RO-H + Na RO-Na+ + H2CH3CH2OH + Na CH3CH2O-Na+ + H2 (natrium etoksida)

 • (ii)Pendehidratan alkohol untuk menghasilkan alkena-C-C-OH H2SO4 pekat -C=C- + H2O

 • Tindak balas with carboxylic acid to form an ester (esterification)CH3COOH + CH3CH2OH CH3COOCH2CH3 + H2O

  persamaan am:RCOOH + ROH RCOOR + H2O

 • (iv)Tindak balas dengan hidrogen halidaApabila alkohol bertindakbalas dengan hidrogen halida, menghasilkan alkil halida dan air.

  R - OH + H X R - X + H2O

  CH3CH2-OH + HCl CH3CH2-Cl + H2O

 • (v)Tindak balas dengan fosforus halida (PX3 / PX5) and tionil klorida (SOCl2)Semua tindak balas ini result in cleavage at the C-O bond of alcohol to form alkyl halides.

  3C(CH3)3-OH + PBr3 3C(CH3)3-Br + H3PO3CH3CH2-OH + PCl5 CH3CH2-Cl + POCl3 + HClC3H7-OH + SOCl2 C3H7-Cl + SO2 + HCl

 • (vi)Tindak balas pengoksidaan alkoholPengoksidaan metanol (alkohol ringkas) menggunakan KMnO4 dan K2Cr2O7 menghasilkan asid metanoik, CO2 dan air.Pengoksidaan metanol menggunakan PCC (piridinium klorokromat) menghasilkan metanal (aldehid)

 • Jika bahan uji KMnO4 dan K2Cr2O7 akan memberikan asid karboksilik dan PCC (piridinium klorokromat) sebagai agen lemah akan memberikan aldehid.Alkohol ringkas (metanol) akan menghasilkan metanal dan asid karboksilik, alkohol primer (asid karboksilik), alkohol sekunder (keton) dan alkohol tertier (tiada tindak balas)

 • 7.6(a) Ujian Lucas untuk mengelaskan alkohol

 • Bahan uji Lucas campuran HCl pekat dan zink klorida sebagai mangkin (HCl/ZnCl2 )- alkohol primer tidak berkeladak - alkohol sekunder keladak terbentuk dalam masa 5 minit- alkohol tertier- keladak terbentuk serta merta

 • (b) Ujian Pengoksidan (+ K2Cr2O7/H+) sec-butil alkohol menukarkan warna K2Cr2O7 daripada jingga ke hijau tert-butil alkohol tiada perubahan

 • 7.7Fenol:Formula : C6H5OHSebatian di mana kumpulan OH terikat kepada gelang aromatikAhli paling ringkas adalah fenol

 • 7.8Sifat Fizik Fenol:Pepejal berhablur yang mempunyai takat lebur rendah pada suhu bilikTakat didih tinggi sebab mempunyai ikatan hidrogenLarut dalam airTidak berwarnaKeasidan (fenol lebih berasid daripada air dan alkohol sebab boleh membentuk anion fenoksida

 • KEGUNAAN ALKOHOLMetanol bahan utama dalam industri untuk menyediakan formaldehid (CH2O), asid asetik (CH3COOH) dan bahan kimia lain.2-Propanol [(CH3)2CHOH)], biasanya dipanggil isopropyl alkohol digunakan sebagai pelarut.

 • KEGUNAAN ALKOHOLGliserol digunakan sebagai agen pelembab dalam makanan dan kosmetik. Fenol digunakan untuk menyediakan nilon

 • ETERSebatian yang mempunyai dua kumpulan organik yang terikat kepada oksigen yang sama.Dietil eter, CH3CH2OCH2CH3 adalah ahli yang paling biasa dalam keluarga eter digunakan sebagai agen pembedahan bahagian luar badan.

 • AMINESAre organic derivatives of ammonia in the same way that alcohols and ethers are organic derivatives of water. One or more of the ammonia hydrogens is replaced in amines by an organic substituent.

 • AMINESThe suffix amines is used in naming these compounds: H H H N CH3 N H H

  Ammonia Methylamine

 • AMINESThe suffix amines is used in naming these compounds: H CH3 CH3 N CH3 N CH3 CH3

  Dimethylamine Trimethylamine

 • AMINESLike ammonia, amines are bases because they can use the lone pair of electrons on nitrogen to accept H+ from an acid and give ammonium salts.Ammonium salts (ionic) are much soluble in water than are neutral amines.

 • AMINESThus, a water-insoluble amine such as triethylamine dissolves readily in water when converted to its ammonium salt by reaction with HCl aqueous: H .. | CH3CH2 N-CH2CH3 + HCl CH3CH2 N+-CH2CH3 Cl- | | CH2CH3 CH2CH3

  TriethylamineTriethylammonium chloride

 • AMINESMany important amine-containing drugs, such as morphine (a painkiller) and tetracycline (an antibiotic), are insoluble in aqueous body fluids and are thus difficult to deliver to the appropriate site within the body.

 • AMINESConverting these drugs to their ammonium salts , however, increases their solubility to the point where delivery through the bloodstream becomes possible.

  ************************************************